Här finns goda exempel från svenska klubbar som arbetar med klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50. Har du och din klubb fler exempel, kontakta SGF:s breddidrottschef Annica Lundström, annica.lundstrom@golf.se