Rya bygger ut med sexhålsbana

Rya GK har anlagt en 6-hålsbana av god kvalitet som komplement till stora banan. Det gör att fler kan vara medlemmar i en "gammal" klubb.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Byggd: 1937
Projekt påbörjat: 2014

Syfte med projektet

Klubben vill kunna erbjuda både nya och äldre medlemmar ett komplement till spel med tillhörighet till en äldre klubb. 

Så gjorde Rya GK

På en tidigare anlagd yta som avsågs att förändra bansträckningen har klubben nu anlagt en 6-hålsbana bestående av två par 4-hål samt fyra par 3-hål. Området är cirka 7-8 hektar stort och ska ses som ett komplement för nya och äldre golfare, som vill känna en tillhörighet till Rya och ha medlemskap där. Konceptet rekommenderas framförallt till äldre klubbar som förfogar över extra mark.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.