Fyra Värmlandsklubbar en tränare

Sunne, Arvika, Billerud och Sommaro inleder ett samarbete om tränare. Det ska ge fler nya spelare och effektivisera träningen.

Projekt påbörjat: 2016

Syfte med projektet

Öka möjligheten till fler ungdomar, att hitta nya spelare och effektivisera träningen.

Så gjorde Sunne GK med flera

Genom samarbetet mellan klubbarna ges möjlighet att hitta vägar för fler ungdomar och mer tid per klubb. Idag när resurserna på respektive klubb blir allt mindre kommer det ökade samarbetet, och teamet kring utbildning och träning, att förbättra samtliga klubbars möjligheter att hitta fler medlemmar att bli effektivare.

Kontakt

Porträttbild ej upplagd