Utomhusundervisning på Motala Golfklubb

Biologi och matte på golfbanan? På Motala GK genomförs ett projekt där Smedsbyskolans elever får chansen till utomhuspedagogik på ytor som inte används till golfspel.

Se filmen från Motala GK, där eleven Moa Wetterberg, läraren Anna Cervin och klubbchefen Tomas Lind berättar om projektet. 

Snabbfakta

Var: Motala GK
När: Pågår (började hösten 2017)
Deltagare: Smedsbyskolan i Motala
Genomförs av: Spetsa AB vid Linköpings universitet i samarbete med Sterf, de nordiska golfförbundens forskningsstiftelse och Motala GK.

Golfen måste förtjäna sin plats i det urbana landskapet, och om golfen kan bidra till en bättre skolundervisning är det kanske den största samhällsnyttan vi kan göra. På Motala Golfklubb får elever från Smedsbyskolan undervisning i naturen kring golfbanan. Projektet drivs av Spetsa vid Linköpings universitet och de nordiska golfförbundens forskningsstiftelse, STERF.

– Här binder vi ihop allt som utomhuspedagogiken står för. Barnen rör sig utomhus och får se sammanhanget, här finns det vi jobbar med och det skapar förståelse, säger Anna Cervin, lärare på Smedsbyskolan.

– Man får hjärta för naturen vilket i sin tur leder till hållbarhet.

Lärandet förbättras

Forskning visar att lärandet förbättras med utomhuspedagogik. Ökad koncentration, bättre lärande, bättre samarbete, fysisk aktivitet är några av vinsterna.

Ofta nämns bristen på tillräckligt stora och varierande grönområden som hinder för utomhusundervisning. Golfanläggningen kan erbjuda precis detta på de delar av golfbanan som inte direkt används i golfspel.

Samtidigt visar annan forskning att golfbanor, framförallt i storstadsområden, på lång sikt är hotade i det moderna samhället. I framtiden kommer det inte fungera att använda så stora grönområden som en golfbana kräver, till att enbart spela golf. I Sverige finns det hundratals golfbanor med grönytor som skulle kunna användas till annat, utan att störa dem som spelar.

– Vi blev tillfrågade om det skulle vara intressant. Vi gör mycket med skolorna när det gäller gymnastikklasserna, så det här var ett naturligt nästa steg. Och det är mycket prat nu om vad vi kan göra med vår golfbana mer än bara golf, säger Tomas Lind, klubbchef på Motala GK.

Han berättar att klubben hela tiden letar efter andra aktiviteter för att utnyttja golfbanans stora grönytor.

– Vi vill känna att vi är en del av samhället, precis som en simhall är. Vi letar alltid efter nya områden, så att kan använda vår anläggning mer effektivt, säger Lind.

Golfgreen på skolgården

På golfbanan har eleverna också fått chansen att testa golf.

– Det är klar att vi informerar dem om att vi har träningsgrupper och prova på. Vi har sett att en del av ungarna har kommit till oss och nu är med i våra träningsgrupper, säger Tomas Lind.

Läraren Anna Cervin bekräftar elevernas intresse för golf:

– De ville ha en golfgreen på skolgården så att de kunde putta, så det finns ett intresse, absolut.

Läs också:

– Handbok från STERF: Golfbanan som utomhusklassrum

– Artikel från Motala kommun: Smedsby satsar mer på pedagogik utomhus