Miljonsatsning på golf för nyanlända

Nu storsatsar Skånes Golfförbund på ett projekt för nyanlända. Förbundet får drygt 3,7 miljoner kronor från Arvsfonden för att skapa en modell för inkludering av nyanlända genom idrottsliga aktiviteter med social samvaro på golfklubbar i Skåne – med målet att föra ut det i övriga Sverige.

Snabbfakta

Beviljad summa från Arvsfonden: 3,7 miljoner kronor.
Antal år för projektet: Tre.
Mål: Skapa en modell för inkludering av nyanlända genom idrottsliga aktiviteter och social samvaro på golfklubbar i Skåne och därefter i övriga Sverige.
Medverkande klubbar i dagsläget: Allerum, Ljunghusen och Malmö Burlöv.
Projektupplägg: Parallellt med utveckling av en modell sker aktiviteter för nyanlända i form av Introduktion till golf som består ett antal träffar med både sociala och idrottsliga inslag, samt chans att knyta nya kontakter för en bra introduktion i det svenska samhället. Dessa aktiviteter finansieras av Riksidrottsförbundets distriktsorganisationer, i Skåne i form av Skåneidrotten.

Våren 2017 frågade Skåneidrotten Skånes Golfförbund om hur förbundet kunde hjälpa till med inkludering av nyanlända.
Skånes Golfförbund kom fram till att golfen har goda förutsättningar att inom sina befintliga strukturer och nätverk kunna erbjuda nyanlända aktiviteter som bidrar till etablering och delaktighet.
Med ett mindre ekonomiskt stöd från Skåneidrotten kunde Skånes Golfförbund starta en förstudie för att se om förutsättningarna stämde.

Stöd från Arvsfonden

Peter Svallin, klubbchef Malmö Burlöv, håller introduktion för kommunikatörer från kommuner och länsstyrelsen i Skåne, från vänster Fadil Radi, Abdullbasit Jalal, Lin Shihabi, Islam Abo Nahla, Aseel Abbas, Hala Alkhatib, Ammar Almosleh, Louseen Abo Mady, Jehad Hameed, Ali Alabdulla, Kholod Elgbori, Shafiq Alhamwi och Ahmadullah Turab.
Peter Svallin, klubbchef Malmö Burlöv, håller introduktion för kommunikatörer från kommuner och länsstyrelsen i Skåne, fr v: Fadil Radi, Abdullbasit Jalal, Lin Shihabi, Islam Abo Nahla, Aseel Abbas, Hala Alkhatib, Ammar Almosleh, Louseen Abo Mady, Jehad Hameed, Ali Alabdulla, Kholod Elgbori, Shafiq Alhamwi och Ahmadullah Turab.

Ganska snabbt insåg förbundet att det behövdes ett betydligt större ekonomiskt stöd för att kunna förverkliga idéerna och gick därför in med en projektansökan om 3,7 miljoner kronor till Arvsfonden – och fick den beviljad.

– Att Arvsfonden beviljar vår ansökan är ytterligare en bekräftelse på att golfen är på rätt väg som en viktig aktör i samhället. Golfen är Sveriges största individuella idrott sett till antalet aktiva utövare. En golfklubb måste vara en del av dagens samhälle för att vara relevant även imorgon. Golfen arbetar hårt för att accepteras som en folksport vilket innebär att vi, förutom jämställdhet, också måste fokusera på mångfald och inkludering, säger Rickard Balcke, projektledare på Skånes Golfförbund och fortsätter:
– Vi har redan mött intresse från golfklubbar i övriga Sverige och sprider gärna redan nu våra tankar och erfarenheter vidare. Det är bara att höra av sig till mig. Vi har även märkt intresse från företag. Det öppnar upp för nya sponsorer.

Samarbete med kommunen

Projektet drivs under tre år. Fokus ligger på golfklubbarna i Skåne år ett samt i Stockholm, Västra Götaland och Halland år två och tre – men även landets övriga golfklubbar är välkomna att vara en del av projektet.
Tre golfklubbar i Skåne medverkar i projektet än så länge: Allerum, Ljunghusen och Malmö Burlöv. Metodiken är att skapa ett samarbete mellan golfklubben och kommunens etableringsenhet, två organisationer som normalt aldrig träffas.

Vissa kommuner har egna anställda flyktingguider, andra kommuner tar hjälp av länsstyrelsen och deras samhällskommunikatörer.
Med hjälp av dessa, som alla är före detta nyanlända, når golfklubben målgruppen i sin kommun och erbjuder Introduktion till golf som består av ett antal träffar med främst en social inriktning samt att prova på golf.

Succé direkt

Deltagarna, nyanlända barn och unga (12–25 år) samt deras familjer med beviljad asyl och uppehållstillstånd, får varsin mentor samt tillgång till de företagsnätverk som finns i varje golfklubb. I maj bjöd projektet in samhällskommunikatörer från länsstyrelsen i Skåne – övervägande delen från Syrien som varit i Sverige sedan 2014 – till Malmö Burlöv Golfklubb för att testa metodiken i förstudien.

Peter Svallin, klubbchef Malmö Burlöv tillsammans med kommunikatörer från kommuner och länsstyrelsen i Skåne.
Peter Svallin, klubbchef Malmö Burlöv, omges av kommunikatörer från kommuner och länsstyrelsen i Skåne.

Ingen hade tidigare varit på en golfklubb eller hade kunskaper om golf. Träffen blev en succé. Alla insåg att golfen är en idrott som verkligen kan göra skillnad för en nyanländ. Peter Svallin, ansvarig för projektet på Malmö Burlöv, berättar:

– Det var en lyckad introduktion och imponerande att se hur snabbt dessa människor lärt sig bra svenska. Vi vill skapa en relation med dem, visa att golfen är beredd att ta sitt samhällsansvar och inspirera dem att få nyanlända att komma till oss och prova på golf, umgås och knyta nya kontakter.

Grundlig utvärdering

Erik Lundkvist, postdoktor på Barn och Ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms Universitet och lektor i idrottsvetenskap på GIH, Gymnastik- och Idrottshögskolan, genomför en studie för utvärdera projektet på uppdrag av Skånes Golfförbund.

– Vi kommer att undersöka hur deltagarna mår, hur golfen kan bidra till att de mår bättre, hur många vänner de har som kommer från Sverige och hur nätverket på golfklubben kan hjälpa dem att bredda sin vänkrets. Det är extra intressant att föräldrarna är med i studien, det ger en helhetsbild.

– Det som kittlar för mig som forskare är att få vara med från början, att Skånes Golfförbund vill arbeta långsiktigt och att forskningen ska kunna tillämpas praktiskt.

Rickard Balckes tips till klubbar som vill börja driva verksamhet för nyanlända:

1. Kontakta mig, så att din klubb slipper "uppfinna hjulet".
2. Se till att frågan är riktigt förankrad i både styrelse och klubbledning, samt utse en ansvarig projektledare redan från början.
3. Fundera igenom vilka ekonomiska resurser som behövs. Projektet har fått medel från Arvsfonden som kan användas direkt till golfklubben i samband med uppstart. Riksidrottsförbundets distriktsorganisationer har dessutom öronmärkta inkluderingsmedel för att stötta golfklubbar.

Planerar ny tjänst

Annica Lundström, Breddidrottschef på Svenska Golfförbundet, följer projektet med stort intresse.

– Frågan om inkludering tar allt mer plats i samhället, och borde göra så även inom golfen. Det är extra spännande att Skånes Golfförbund samarbetar med olika samhällsaktörer, såsom kommunerna, i projektet. Där finns mycket att lära och utveckla.
Efter projekttiden planerar Skånes Golfförbund att tillsätta en tjänst som ska arbeta med inkluderingsfrågor och fungera som ett stöd för de lokala golfklubbarna.

Text: Thomas Björn