Bo Bengtsson invald i RIN

Vi gratulerar biträdande generalsekreteraren i Svenska Golfförbundet, Bo Bengtsson, som under Riksidrottsmötet valdes till ny ledamot och vice ordförande i Riksidrottsnämnden (RIN). Han efterträder därmed en annan golfare, Lena Blixt från Örebro som suttit i nämnden de senaste fyra åren.

För den som till äventyrs inte känner till Bo Bengtsson så är han i grunden jurist som jobbat mycket med idrottsjuridiska frågor. Han skrev sitt examensjobb på juristlinjen 1990 om konflikten mellan idrottens rättssystem och samhällets rättssystem och blev ledamot av Svenska Golfförbundets juridiska nämnd 1994. Hans nuvarande arbete på SGF har säkert också varit meriterande, eftersom han ansvarar för förbundets juridiska frågor och rådgivningen till klubbarna.

Riksidrottsnämnden är svensk idrotts högsta domstol, som avgör bestraffnings- (inkl. doping), tävlings- och föreningsärenden och är oberoende i förhållande till övriga organ inom Riksidrottsförbundet. Riksidrottsnämndens beslut får inte överklagas, förutom i dopingärenden avseende internationella toppidrottare då överklagande får ske till Idrottens skiljedomstol/Court of Arbitration for Sport.

En idrottare eller en klubb som inte är nöjd med sitt specialidrottsförbunds (SF) beslut kan överklaga till Riksidrottsnämnden. I vissa fall får Riksidrottsnämnden även pröva ärenden som första instans, exempelvis om det gäller en styrelseledamot i ett SF. I vissa fall krävs prövningstillstånd för att ett ärende ska prövas i sak av Riksidrottsnämnden. Skäl för prövningstillstånd kan vara att det finns ett prejudikatintresse i ärendet eller att det förekommit ett grovt formfel i lägre instans.