Like-sugna föräldrar och klubbar


Att bekräfta barn och ungdomar är viktigt och eftersträvansvärt. Det är en av många viktiga uppgifter för både föräldrar och idrottsledare. Att bli sedd är en enormt viktig del i att bygga självkänsla och för att må bra
.

En viktig fråga uppstår därför.

HUR bekräftar man barn och ungdomar på bästa sätt?

Facebook
När jag scrollar igenom Facebook stöter jag hela tiden på inlägg från både klubbar, tränare och föräldrar som enbart fokuserar på resultat. Man är stolt över sina ungdomars resultat. Så stolt att man vill upplysa sina vänner om hur bra det gått. Kanske vill man informera medlemmar och klubbens sponsorer om att det går bra. Det är ett logiskt agerande utifrån många perspektiv. Men samtidigt får det konsekvenser på andra plan.

Den som blir omnämnd utifrån sina resultat gör givetvis tolkningen att resultat är viktigt. Om jag spelar bra får jag uppmärksamhet. Om jag spelar dåligt får jag mindre uppmärksamhet. Jag vill få bekräftelse och jag vill göra min klubb och mina föräldrar stolta. Det är resultat som räknas.

Samtidigt finns det några andra som inte spelat lika bra. Dessa omnämns inte. På samma sätt är deras slutsats, medvetet eller omedvetet, att man får mer uppmärksamhet och bekräftelse om resultaten är bra. Alla vill bli bekräftade. Alltså ökar pressen på att prestera resultat nästa tävling. I den interna tävlingen om att få bekräftelsen och uppmärksamheten finns dessutom en risk att man ökar fokus på de andras resultat och till och med hoppas att andra ska spela dåligt.

Resultat skall absolut inte mörkas
Det ligger såklart i idrottens natur att man får uppmärksamhet utifrån sina resultat. Det är en princip man behöver lära sig. Gillar man inte medias uppmärksamhet får man antingen lära sig att hantera det eller spela sämre. Då slipper man media. Men i en utvecklingsmiljö som en golfklubb, familj eller golfgymnasium finns det i princip inga fördelar med att skapa uppmärksamhet enbart baserat på resultat och placeringar. Det är ett långsiktigt hinder för utveckling.

Jag menar absolut inte att resultat ska mörkas. Barn och ungdomar behöver lära sig att hantera både framgång och misslyckanden. Däremot behöver vi vuxna inte spä på resultatstress och yttre motivation mer än vad tävlingssystemet och ungdomarna själva skapar. Det räcker med att rankingsystem och social status skapar stress. Föräldrar, tränare och ledare bör därför göra allt man kan för att skapa utvecklingsfokus och inre motivation hos barn och ungdomar. Hur gör man det?

Praktexempel från en golfmamma
Det finns mängder av sätt att göra det i vardagen. Men just i sociala medier hittade jag ett praktexempel från en golfmamma…

Som Du har tränat....
Som Du har kämpat....
Som Du förtjänar denna vinst...
Idag var Du bäst
Störstaste grattiskramen min älskade dotter

Resultatet nämns. Det var en vinst. Men vinsten kopplas väldigt tydligt till den egna ansträngningen. Det får två konsekvenser. Spelaren får ökad insikt i att vinsten inte bara råkade hända tack vare tur eller talang. Den uppstod som en konsekvens av träning och ansträngning. Den insikten skapar ökat självförtroende (jag själv kan påverka mina resultat på sikt) och inre motivation till fortsatt träning.

Andra sätt att uppnå samma effekt kan vara att i tillägg till klubbens resultatredovisning ha med ett citat från tränaren…

”Den senaste tiden har vi lagt mycket fokus på greenläsning. Därför är det jättekul att se i spelarnas rondanalyser att puttningen gått framåt och att det får effekt även i tävling.”

Citatet tydliggör att man blir bra på det man tränar på. Det kan också uppmuntra fler juniorer att börja göra rondanalyser.

”Johanna har haft det tufft resultatmässigt under en period. Därför är det jättekul att se att hennes tålamod och träningsvilja nu betalar sig i form av resultat. Vi vet att träning alltid ger resultat, men det är väldigt svårt att veta när resultaten kommer. Idag var en sådan dag.”

Citatet tydliggör att resultat går upp och ner samt att tålamod och träning leder framåt. Det kan skapa hopp för andra som har det tufft just nu och det sätter fokus på långsiktighet.

”Vår klubb hade många fina placeringar i den här tävlingen. En av de viktigaste förklaringarna till det är att vi har en fin gemenskap. Under inspelsvarven hjälps spelarna åt att diskutera spelstrategi. De peppar varandra och har förstått att det är bra för alla om någon går framåt.”

Citatet tydliggör vikten av laganda. Det pekar inte ut en viss person, vilket gör att alla känner sig delaktiga i de framgångar som blev denna tävling. Det uppmuntrar också alla att fortsätta hjälpas åt att gå framåt.

Konsekvenser av feedback och beröm
De här sätten att ge feedback eller beröm är väl studerade inom idrottspsykologin. Den amerikanska forskaren Carol Dweck har gjort flera stora studier av vilka konsekvenser olika typer av feedback får.

Att ge feedback i form av ”vad duktig du är”, kan verka som en perfekt kommentar för att höja någons självförtroende. Hennes studier visar dock motsatsen. Om man får beröm riktad till en som person, tenderar man att söka enklare uppgifter, sämre motstånd osv, i syfte att inte hamna i situationer där man riskerar att inte vara duktig. Den som däremot får feedback i form av ”vad duktig du är. Du måste ha tränat mycket.”, får istället högre självförtroende, ökad motivation att fortsätta tränar och söker sig till allt mer utmanande uppgifter.