Collegegolf - så funkar det - Part 2

Cajsa Petrson Iowa State på första tee vid Stanford Intercollegiate i oktober 2015

NCAA, NJGAA och NAIA är tre olika organisationer som ansvara för collegeidrott.

NCAA är förkortning för National Collegiate Athletic Association och de ansvarar för idrotten på 1100 college och universitet. NCAA är uppdelat i tre divisioner, Division 1, 2 och 3 där skolor som tillhör Division 1 och 2 får dela ut scholarship gällande idrott medan de i Division 3 inte får göra det. Enligt NCAA.org delas det ut idrotts-scholarships för ungefär $2,7 miljarder vilket är lite drygt 23 miljarder kronor.

Det finns för killar 296 skolor i Division 1, 235 i Division 2 och 295 i Division 3 som har golf på sitt idrottsprogram. Motsvarande för tjejer är 260 skolor i Division 1, 192 i Division 2 och 205 i Division 3.

Sverige hade säsongen 2014-2015 72 golfare som tillhörde NCAA Division 1, 41 tjejer och 31 killar. De skolor som tillhör NCAA Division 1 är ofta de med mest elever, störst idrottsbudget och flest scholarship.

NJGAA är en förkortning för National Junior College Athletic Association och ansvarar för idrotten på två-års-college. Totalt i tre divisioner för killar finns 187 skolor och för tjejer finns 170 skolor i en division och skolor som inte är utan division.

NAIA är förkortning av National Association of Intercollegiate Athletic och ansvarar för idrotten på över 250 mindre skolor. Totalt finns det 178 skolor med golflag för killar och 158 för tjejer. Inom NAIA delas det årligen ut över $500 miljoner i scholarship vilket motsvarar drygt 4 miljarder kronor.

Collegegolf - så funkar det - Part 3: kommer att handla om golftävlingarna.