Årets ungdomsledare 2019


Att vara idrottsledare är att möjliggöra för andra. Nio av tio barn är under någon del av sin uppväxt med i en av landets idrottsföreningar.

Riksidrottsförbundet beräknar att det i Sverige finns nästan 900 000 idrottsledare där det stora flertalet är ideella.  

En av dessa är Johan Remmelgas som under året 2019 var ordförande i juniorkommittén på Torslanda Golfklubb och som av Svenska Golfförbundet utsetts till Årets Ungdomsledare 2019.

Motivering:
Johan Remmelgas, ordförande i juniorkommittén i Torslanda GK, är nyfiken i sitt sätt att arbeta, söker ständigt nya vägar och vågar ifrågasätta gamla vägval. Han har förmågan att omvandla tankar till praktik i nuet och på lång sikt. Han lyssnar, inkluderar, delegerar och inspirerar och har en gedigen spelarbakgrund från unga år och en lika gedigen akademisk utbildning. Därför har Johan Remmelgas utsetts till Årets Ungdomsledare 2019.

Vi hörde av oss till Johan för att ställa några frågor:

Grattis till utmärkelsen!

Vilka är de nycklar till att Torslanda Golfklubb lyckas bedriva en väl fungerande juniorverksamhet?  

-Jag tror att vi lyckas bedriva en väl fungerande verksamhet delvis därför att vi har en väl inarbetad värdegrund som handlar om att satsa på alla och att ta hand om varandra. Att vi tar hand om varandra lockar även föräldrar, vilket gör att vi har ett brett ideellt engagemang.

-Genom det vi lärt oss i Projekt X* har vi också insett att vi gör väldigt mycket rätt och har då lättare att stå på oss när vi blir utmanade.  Samtidigt är vi öppna med att vi inte har svaren och är inte rädda att prova på nya saker och hitta nya vägar.

-Slutligen tror jag också att långsiktigt tänkande är mycket viktigt. Långsiktigt tänkande ger resultat förvånansvärt snabbt, sa P.G. Fahlström vid en föreläsning, och ni anar inte hur många gånger jag fått se att han hade rätt trots att det bara var typ två år sedan han sa det. 

Vad tror du är viktiga ingredienser rent allmänt för att över tid lyckas både rekrytera och behålla barn och ungdomar i en klubbverksamhet?

-Våra äldre medlemmar driver ett samarbete med skolorna i vårt närområde som resulterar i att alla 5:e klassare i Torslanda får prova på golf.  Detta är en viktig rekryteringsbas och vår tränare anstränger sig verkligen för att ta hand om alla.  Våra äldre juniorer ordnar även sommarläger som också bidrar.

-Att sedan få dem att stanna tror vi handlar om att de ska känna sig trygga, ha roligt, och lära sig något.  Vårt recept är att hålla ihop träningsgrupperna socialt och att ordna aktiviteter, som till exempel läger, med mycket sociala inslag.  Men jag tror inte att det krävs något speciellt recept för barn och ungdomar, utan det som gäller dem gäller nog även dig och mig.

Hur har det gångna året varit och hur ser Torslanda fram mot 2021?

-Eftersom utmärkelsen är för 2019 misstänker jag att din fråga om det gånga året handlar om 2019.  Jag minns framför allt två saker från 2019.  Den ena är att vårt juniorlag kvalificerade sig till andra omgången av JSM klubblag, vilket jag tyckte var ett fint kvitto på juniorernas alla träningstimmar och tränarens och coachens engagemang. 

-Det andra saken jag minns från 2019 är när en förälder kom fram till mig och sa, helt spontant, att han kände sig fullkomligt trygg med att hans dotter i princip levde på golfbanan.  De två sakerna tycker jag ringar in vår satsning och visar att vi är på väg att lyckas.

-Det gånga året, dvs 2020, vet jag inte vad jag ska säga om.  Helst inget alls. Inför 2021 ser vi fram emot att återuppta vår normala verksamhet, eller så normal den nu kan bli med tanke på den ombyggnad av bana och träningsområde som är på gång.   Beroende på hur det går kan det bli en utmaning att få allt att fungera, men när vår nya anläggning är på plats blir den något alldeles särskilt. Vänta bara.

* Projekt X är ett test som genomförts i Göteborg med lite fler än en handfull klubbar. Projektet syftar till att klubbarna undersöker och synar sin verksamhet för att skapa en god idrottsmiljö som klarar av att hantera behovet nu och i framtiden. Föreläsningar och studiebesök har genomförts under två års tid. 

PS. Normalt delas dessa priser ut vid Förbundsmötet i april. Att Svenska Golfförbundet först nu tillkännager dessa priser beror på att vi letat efter tillfälle under föregående år att dela ut dessa vid något arrangemang vilket vi inte lyckades med.