Pilotrelease av Starter

Nu har vi släppt ”Starter” till våra Pilotklubbar.
Det är den första delen av GIT Online som görs tillgänglig och det är som vi tidigare visat en digital startlista som är optimerad för mobiltelefon.

Med Starter i mobiltelefon slipper ni nu att skriva ut en startlista och ta med ut på banan när någon ska vara starter eller golfvärd.

Nu ska pilotklubbarna utvärdera i ett par veckor och den 24 april släpper vi Starter till hela Sverige.