Lite mer tekniskt

Här kommer ett inlägg för dig som är lite mer intresserad av tekniken bakom GIT Online

GIT Online byggs på modulära principer. Det innebär att man utvecklar separata komponenter som har ett tydligt syfte. Komponenterna kan i sin tur bestå av andra komponenter. Det är likt LEGO, man börjar med små klossar som man kombinerar till modeller som kan därefter bilda en hel utställning. Om man tappar bort en specifik kloss så blir det enkelt att hitta en ersättning.

I GIT Online bygger vi applikationer (login, starter, receptionist) som består av komponenterna (schema, knappar, karuseller, detaljpaneler osv).
Komponenterna utvecklas självständigt från de olika applikationerna och inkluderas därefter vilket gör att man har kontroll över hur uppdateringar sprids genom hela lösningen.

Applikationerna är också oberoende av varandra och kan uppdateras och produktionsättas självständigt.

Processen medför att vi i hög grad kan återanvända delar som behövs på flera ställen vilket kommer att skynda på utvecklingen av framtida funktioner.

Nyheter
Under de två senaste utvecklingsperioderna har vi fokuserat arbetet på receptionist-applikationen. Några nya funktioner har implementerats,
- Navigation mellan dagar,
- Visa bokningar som innehåller flera spelare grupperade visuellt i schemat
- En första version av bokningskomponenter (schema, knappar, karuseller, detaljpaneler osv)

På grund av vårt arbetssätt har vi alltså kunnat återanvända funktioner från startervyn som nu används även i receptionistvyn som vi arbetar på.

Optimering
Vi påbörjade nyligen även ett arbete med att hantera den tekniska skulden som uppstår naturligt under processens gång. Diverse fel har korrigerats och koden har skrivits om för att vara mer robust och optimerad.

Ett bra exempel på detta är schemakomponenten som är rätt komplex. Vi upptäckte i våra utvecklingsmiljöer att när vi visade många starttidsscheman (över 10 samtidigt) på en skärm så tog det ca 2 sekunder att rita upp dem, vilket visade på en viss sårbarhet på längre sikt. Vi ägnade lite tid till att utforska problemet och med mindre justeringar fick vi ner det till 400 millisekunder. Vi kommer fortsätta att arbeta med optimering av starttidsschemat då det kommer vara viktig komponent i flera sammanhang.