Golfförbundet + CRM system = Sant

Den 26:e september slöt SGF avtal med Datatalks.
Detta innebär att GIT Online kommer att kunna dra nytta av funktioner som finns i ett CRM* system.

  • Nyhetsbrev från SGF till golfklubb och till er som jobbar på golfklubb.
  • Alla mail som skickas i GIT och MinGolf kommer att skickas via det nya systemet. (våren 2020)
  • Golfklubbarna får tillgång till egen modern nyhetsbrevsfunktion. (Påbörjas hösten 2020)
  • Tillgång till designmallar för nyhetsbrev till medlemmar.
  • Vilka/hur många har öppnat mailet?
  • Vilka/hur många har klickat på länkar?