Var rädd om domänen

Det digitala landskapet blir allt mer komplext att navigera. Att beräkna konsekvenserna av även den minsta handling kan vara svårt. Som till exempel att släppa sin gamla domän till förmån för en ny bättre digital adress till klubbens kanske viktigaste skyltfönster.

Känslan av att ha uppdaterat sin sajt, eller kanske till och med skapat en helt ny, och samtidigt fått tag i en enklare och bättre domän (adress), är ofta rätt god. Det känns nytt och fräscht, kul och modernt. Nu ska omvärlden enklare kunna ta del av det golfklubben har att erbjuda.

I samma veva tas beslutet att släppa den gamla domänen, www.alldelesförkrånglig.nu, till förmån för den nya kortare och smartare.

Nu blir det läge att tänka efter!

Vi har sett ärenden på så kallad domänkapning i Golfsverige under det senaste året. En domänkapning måste inte ske illegalt utan kan innebära att "the bad guys" tar över en domän i samband med att din klubb släpper den till förmån för den nya och bättre.

Problemet är att den gamla fortfarande håller ett högre värde än den nya. Det tar tid innan alla register både lokalt och ute på nätet, både digitalt och analogt, har ersatt den gamla med den nya.

Under tiden kan en ny "ägare" till och med sätta upp en fejkad sida om golfklubben med missvisande och ibland skadlig alternativ fakta. Det har vi sett exempel på.

Håll kvar i den gamla några år
Du ska med andra ord gärna hålla den gamla domänen/adressen i det vi kallar för karantän. Förslagsvis i 2–3 år. Under tiden kan du till att börja med peka den gamla att skicka besökaren vidare till den nya. Vill ni sedan av t ex ekonomiska och administrativa skäl släppa den gamla så håll den ytterligare något år med en kort text om att detta inte längre är klubbens digitala adress.