Skriv klarspråk på webben

Efter en väldigt intressant och givande timme med Expressivas konsult Elin Segerstedt känner jag att jag vill dela med mig om hennes tips för att skriva mer effektivt på nätet.

Vi skriver texter på vår hemsida för att svara på golfarens frågor eller för att få dem att göra något. Vi vill bygga en relation med läsaren och skapa ett gott rykte för varumärket. Vi kanske också vill vinna nya golfare och minska mängden onödiga frågor på mejl eller telefon.

Vi kommunicerar för att få en effekt, vi vill att läsaren gör rätt. Därför behöver vi instruera och motivera snarare än informera.

Innan vi börjar skriva finns det några frågor att ställa sig själv

Läsarna
Vilka ska läsa?
Hur ser deras situation och behov ut?
Vad vill de veta och vad vill de kunna göra?

Effekterna
Vad vill du att läsarna ska göra?
Vad vill du att läsarna ska känna?

Texttypen
Vilka omständigheter gäller för den här texten?

Det är bra att känna till det här om läsare och läsandet

 • Många är så stressade att de läser och förstår jättedåligt

 • De som är erfarna, duktiga läsare, har väldigt mycket att läsa och därför läser de ofta slarvigt

 • 20 procent av befolkningen har annan språklig bakgrund än svenska

 • Vi läser mycket på mobilskärmen. Det som inte får plats på första skärmbilden blir inte läst lika noga

 • Vi vill snabbt hitta svar på våra frågor

 • Vi blir glada av att snabbt få överblick och vi gillar sammanfattningar

För att skriva en bra text behöver du

 • Stötta läsaren i att göra det läsaren vill göra. Orientera, informera, motivera, aktivera

 • Gör texten maximalt snabbläst. Det viktigaste syns direkt. Punktlistor. Bra rubriker

 • Gör språket maximalt begripligt. Så vanliga ord som möjligt. De viktigaste orden först i meningen

Här kommer en checklista när du skriver:

Skapa innehåll som är användbart och tydligt

 • Se till att texten svarar på de frågor som läsarna kan ha

 • Om läsarna ska göra något, var tydlig med vad, och varför – få dem att känna att de vill göra det

 • Skriv ur läsarnas perspektiv – du kan få… istället för vi ger dig…

 • Låt bara det som är absolut nödvändigt finnas med. (Lägg allmän info eller bakgrundsinformation sist i texten om det måste vara med)

Skapa en struktur som är användbar och tydlig

 • Se till att det viktigaste i texten syns direkt

 • Ge texten en användbar struktur – både i ordning och utseende

 • Använd punktlista när det är möjligt

 • Skriv innehållsrika rubriker och mellanrubriker

Skriv med ett språk som är enkelt att läsa och begripa

 • Använd ditt muntliga språk – skriv som du skulle ha sagt i ett samtal

 • Vänd dig till läsaren, med du-tilltal, eller uppmaningar: skicka, ring …

 • Skriv effektiva meningar, med gott om kommatecken

 • Börja fler meningar med subjekt + verb: Vi har ... Gruppen får ...