”Ice breaker” WP 6 drar igång!

Ett av sterf största forskningsprojekt drar i gång på sitt andra verksamhetsår. Det är uppdelat i 6 olika områden och i Sverige kommer vi ansvara för delprojekt 6. Det är en utveckling på tidigare års fältförsök.

Delprojekt 6 kommer att fokusera på hur olika krypvenssorter kan etablera sig (på död yta) vid låga temperaturer samt se om olika förbehandlingstekniker (priming) av utsädet har en positiv inverkan på groningsförloppet.

Projekt är ett ”fältförsök” och försöksplats i år kommer vara Sollefteå GK. Såtekniken som kommer användas är ”slits” metoden. Delprojektet leds av Trygve Aamlid i samarbetet med Carl-Johan Lönnberg SGF och University of Massachusetts och University of Minnesota.

Det känns väldigt bra att kunna genomföra projektet och preliminärt drar projektet igång nästa vecka. Min kollega på SGF Håkan Blusi kommer vara med likaså Sollefteås banchef Jerker de Wall.

Jag vill rikta ett stort tack till Jerker och Sollefteå GK som ställer upp med försöksyta och kunskap! Nedan ser ni hur greenen såg ut innan luftning påbörjades. 

Fortsättning följer…….