Vitgröeblomning

Få saker är så iögonfallande tråkigt att se som vitgröeblomning för en banansvarig, som gör allt för att banans greener ska vara jämna, snabba och ha en perfekt färg.

Blommande vitgröe-kolloni  i krypvensgreen.

Med detta sagt är inte knallgrönt något att eftersträva. Färg hos olika gräsarter och sorter skiljer sig mycket åt, färgen är oftast en indikering på kvävehalten i gräset. Vid hög kvävehalt är gräset grönare och växer mer, vid låg kvävehalt växer gräset långsammare, gräset blir ljusare och satsar på att lagra sin energi i skott och rötter. En medveten banchef försöker hitta den perfekta balansen där gräset kan reparerar sig tillräckligt genom tillväxt av bladen, samtidigt som energi lagras i plantan. Rödsvingel mår nog bäst av att vara ljusgrön med inslag av viss blekhet. Rödven, krypven och brunven är naturligt mer mörkgröna. Vitgröe och kärrgröe är naturligt något ljusare än ven-arterna. Vad som skiljer vitgröe från svingel och ven är den har en lågt växande frö-ställning. Detta har vitgröen utvecklat för att kunna överleva, vilket både gör den unik och förrädisk. Vitgröen säkrar sin överlevnad genom att sätta nya frön.

Krypvensgreen med inslag av vitgröe i blomning.

Vitgröe är en ettårig gräsart, olika plantor vissnar vid olika tidpunkter på året. Detta gör att vi inte ser att de hela tiden gror nya plantor, samtidigt som de äldre plantorna vissnar bort. När mycket vitgröe är stressat av tex värme, torka och näringsbrist, syns det över hela greenyta att den är ljus, blek eller nästan vitt. Om en vitgröegreen har haft små eller omfattande vinterskador året innan, är sannolikheten stor att de nya vitgröeplantorna som grodde under förra våren håller på att vissna samtidigt, ungefär ett år senare. Under denna försommar har det varit ovanligt varmt och torrt. Tillväxten har varit omfattande under juni, vilket gjort att de flesta med vitgröegreener har behövt klippa och vertikalskära mer än vanligt. Detta stressar gräset. De som varit skonsammare i skötseln och tillfört tillräckligt med näring, har generellt haft mindre blomning denna vår. När det är varmt i marken som just nu, behöver vitgröe mer näring än vad vi är vana vid så här års. Detta har gjort att många vitgröegreener har haft det stressigt. Detta tillsammans med de greener som hade övervintringsskador förra året har gjort att vitgröeblomningen har varit omfattande den senaste tiden. Just nu ser det ut som att blomningen börjar avta och förhoppningsvis kommer vitgröegreenerna sluta blomma och bli bättre och bättre för var dag som går.