Hur mycket växtnäring behöver gräset på våra golfbanor?

Ett av de fyra stoppen under 2019 års seminarieturné med Dr Micah Woods och Christofer Andersson från Hills Golf hölls på Bosön torsdag 28 november.

En entusiastisk skara banansvariga, andremän, greenkeepers och leverantörer slöt upp för att lära sig mer om hur vi kan tillföra en optimal mängd växtnäring till våra gräsytor, utan att riskera vare sig näringsbrist eller onödigt överskott av växtnäring genom att tillämpa MLSN (Minimum Level for Sustainable Nutrition).

Dr Micah Woods är hjärnan bakom MLSN-metoden (läs mer här). 

Kvävemängden är det som styr behovet av de övriga näringsämnena. Detta är känt sedan länge här i Sverige. Mellan 2003–2011 togs metoden Behovsanpassad gödsling fram genom ett forskningsprojekt finansierat av Sterf, med Tom Ericsson från Ultuna i spetsen.

Denna modell bygger på näringsinnehållet i gräs. Metoden går ut på att tillföra de exakta proportionerna av alla näringsämnen till gräs.

Behovsanpassad gödsling är den metod som har förändrat hur vi mer framgångsrikt gödslar våra greener idag. Metoden har dock en begränsning då den inte tar hänsyn till näringsämnena som finns i marken. Det är här MLSN-metoden fyller ett tomrum.

Greener som är uppbyggda på sand har en begränsad förmåga att lagra näring. Dock finns alltid en viss mängd näringsämnen som lagras som ett överskott i det organiska materialet. När det kommer till fairways och andra ytor som är uppbyggda på jord och innehåller mycket mer organiskt material är förrådet av outnyttjad näring mycket högre.

Det finns stora ekonomiska värden, miljöfördelar och växtfrämjande fördelar att känna till detta förråd, allt för att ge gräset exakt vad det behöver, varken för lite eller för mycket.

MLSN i praktiken på Hills Golf & Sports Club

Dr Micah Woods presentation om MLSN kompletterades av Christofer Andersson, course manager på Hills.

Christofer presenterade sina erfarenheter om hur man kan tillämpa metoden praktiskt med mycket gott resultat. Christofer presenterade ytterligare hur man genom att mäta mängden gräsklipp varje dag samt tillämpa Growth Potential som kan ge den exakta kvävemängden och få ett helt perfekt resultat varje dag.

Dr Micah Woods och Christofer Andersson efter lyckat seminarium på Bosön.