Träd och rötter!

Glädjande är nu i höst att ni är många som börjat att ta ner träd som skuggar alldeles för mycket runt spelytorna, med allt vad det innebär i försämrad tillväxt och övervintring. Men även ni som fått negativa effekter av att dess rötter letat sig in i och täppt till dräneringsledningar på sin jakt efter vatten och näring. Jag har med egna ögon sett, där rötterna helt enkelt knäckt stamledningarna till bevattningen.

Rötterna från framför allt alla snabbväxande träd såsom pil, poppel, alm, asp, björk, lönn är värst. Jag kan garantera att ni är många där ute i vårt avlånga land som har problem med rotinträngning på era greener/tee. Dessa greener med en massa rötter blir ofta väldigt blöta, för rötterna i sig håller en massa vatten och när det väl blir torrt, så blir dess ytor extremt vattenavstötande och ger en massa bestående torrfläckar.

Många har lyckats bra med att skära av dessa rötter med en grävmaskin som har ett tillbehör som kan efterlikna en pizzaskärare. Med dessa skär dem bland annat genom asfalt För att inte skada trädet allt för mycket så gäller det tydligen att skära ungefär i höjd med dropplinjen på grenarna. Denna åtgärd kan sedan behövas göras om efter ett par år.

Bilden är från fairway 3 på Växjö GK. Där rötterna från popplarna i bakgrunden har letat sig in ett par dräneringar och täppt till dem fullständigt!

Sedan finns det otroligt viktiga s.k. solitär träd för spelet och som verkar som fond, som ger inramning till hålet och ger dess unika karaktär eller helt enkelt skydd mot förlupna bollar från andra hål. Bland dessa exempel måste man naturligtvis mycket försiktigt gå fram med varsam hand och verkligen tänka till både en och två gånger. Bättre än ingenting är många gånger att glesa ut bland grenarna, som gör spelarna glada genom att dem kan ”slå under och svinga hyggligt fritt”. Men jag vet ingen klubb som saknat träden efter det att man sett den positiva effekten på spelytorna året efteråt, genom att solen och vinden kommer åt ytorna.

Titta även på denna film som tar upp problematiken!