Banskötsel utan användning av bekämpningsmedel i USA!

6 mars var jag i Göteborg och lyssnde på en doktorand vid namn Clint Mattox från Oregon State University. Han har forskat mycket om hur man med olika skötselåtgärder kan förebygga bl.a. snömögelangrepp på framför allt vitgröegreener utan att använda några bekämpningsmedel. Samt lite annat smått och gott. Forskningen skedde mellan åren 2015–2017.

För dem som inte vet ligger staten Oregon uppe i det nordvästra hörnet av USA ute vid Stilla Havskusten och dess klimat motsvarar Skåne. Det innebär väldigt lite snö vintertid, men i princip ingen som helst tillväxt hos plantorna från i normala fall november till april. Vad som är så otroligt spännande är att i princip alla hans resultat, tips och idéer är genomförbara på svenska golfbanor med ganska små och enkla medel.

Vad var det mest iögonfallande resultatet han visade och som vi inte redan visste?

• Upprepande behandling varannan vecka med svavel och fosfit samt järnsulfat (FeSO4) och fosfit visade upp ett riktigt bra resultat och det var stor skillnad än om man t ex bara sprutade dessa ämnen för sig själva.
• Vältning fem dagar i veckan visade att snömögelangreppen minskade markant. I någon försöksruta med hela 75 % jämfört med nollrutan.
• Man har sett en klar och tydlig positiv tendens att ogräsförekomsten minskade på fairway om man klippte två ggr i veckan och vältade en gång.

Hans forskning ligger som alla säkert förstår helt rätt i tiden, när vi har alla myndigheters blickar riktade mot oss i golfen idag och framtiden.