Svårt läge!

Det råder stor osäkerhet om vad som gäller när det gäller behörighetskurser och ev. förlängda certifikat.

Vi har kollat med SJV och en del länsstyrelser och de har som målsättning att hinna utbilda alla som behöver under 2021. Kurserna kommer inte att se ut som vanligt, utan blir säkert digitala, eventuellt med komplettering med fysiska ”praktiska moment”.

Ni som berörs mest dvs som måste gå repetitionskurs i år, skall få personlig info om vad som gäller från er länsstyrelse. Formerna för genomförandet av kurser är inte klara ännu, men kurser kommer att genomföras under vintern och troligen ända fram till sommaren 2021.

Målet är att alla skall få chansen att förnya sitt certifikat, så någon generell eller avgränsad dispens är ej aktuellt i nuläget.

Är ni trots allt osäkra, så kan den som är ansvarig för ”behörighetskurser” på er Länsstyrelse tala om vad som gäller i just ditt län.