November och MLSN!

November!! Vilken grå och blöt historia det blev 2019! Det ryktas om färre än 10 soltimmar på många håll i landet, vilket inte underlättat invintringen av gräset på något sätt. Svampen har dock hållit sig på rimliga nivåer.

Norra delen av landet fick första snön under november, tyvärr kom det en mildare period med plusgrader och regn vilket medförde att snön smälte och den förhatliga isen kom istället, se bild nedan!

I veckan som gick var ca 150 greenkeepers och banchefer och lyssnade på Dr Micah Woods när han var på fyra platser i landet och berättade om hur MLSN strategin inom gödsling kom till. 

Deltagarna på seminarierna fick också lyssna på Christofer Andersson banchef på Hills GC som använder sig av den metoden sedan fem år tillbaka och är väldigt nöjd med framförallt enkelheten att använda sig av den strategin för att gödsla sina gräsytor, där också growthpotential och clipvolym ingår, mycket intressant och spännande!

Vill ni veta mer kontakta er Bankonsulent.

Hoppas nu att ni får ett riktigt bra avslut på året så att både ni och era gräsytor kommer starka in i nästa år😊