Ystad GK och Course manager Mattias Bengtsson tilldelades Golfens miljöpris 2019

Utdelning av SGA och SGF miljöpris 2019 till Ystads GK representerade av Mattias Bengtsson, med på utdelning var också representanter för Ystads Kommun. SGA och SGF årliga miljöpris delas normalt ut på Förbundsmötet. I dessa Coronatider ändras mycket, så i år delades miljöpriset ut på plats i Ystad. 

Foto: Fredrik Seeger

Klubben ställde upp med både ideella och anställda med Banchef Mattias Bengtsson i spetsen. Som överlämnare av diplom och prischeck på 25 000:- deltog Kristian Hägglund, SGA och Peter Edman, SGF. Extra kul var att representanter för Ystads Kommun deltog vid utdelningen.

Det framgångsrika miljö- och naturarbetet som Ystad GK genomför grundas till stor del i engagemang från främst banchefen, Mattias Bengtsson och det goda samarbetet med Ystads kommunekolog. Vi hoppas att deras jobb kan inspirera flera klubbar och kommuner att ta efter det framgångsrika arbetssättet. Samarbete gör skillnad, PÅ RIKTIGT!

Stort grattis priset och ett välutfört arbete till Mattias, Ystad GK och Ystad kommun!

Motiveringen till 2019 års miljöpris lyder:

Ystad GK visar vägen på hur naturen runt våra golfbanor kan tas om hand på ett extraordinärt sätt. Genom ett hängivet arbete, där nygamla metoder används för att sköta naturområden, har klubben med sin banchef i spetsen lyckats förena golfbaneskötsel med naturskötsel på naturens villkor. Med ständigt stöd och kontakt med kommunens ekolog jobbar klubben kontinuerligt med att hitta nya lösningar att förbättra golfbanan för sina medlemmar och gäster, men med naturen i fokus. Den strävan gör att Ystad GK tilldelas Golf Sveriges Miljöpris för 2019.