Vikten av det personliga mötet!

Vi har nog alla i vår vardag, oavsett om det gäller familjen, skolan eller på arbetsplatsen, blivit drabbade av ingen kommunikation, bristfällig eller fel information. Här är golfklubbarna och dess organisation inget undantag.

Alltför ofta missas det att informeras till banpersonalen att till exempel starttiden har ändrats för branschtävlingen som ska gå av stapeln under dagen, eller att starten ändrats från bara hål 1 till även hål 10. Men det missas även att kommuniceras åt andra hållet - från banpersonalen till kansliet om extraordinära arbetsuppgifter som luftningar, dressningar etcetera.

Moderna ledare kommunicerar

På klubbarna i mitt arbetsområde där kommunikationen fungerar bra är det ett modernt 360-graders ledarskap med kommunikation in och ut ifrån gruppen. Banchefen/greenkeepern och klubbchef/kansliansvarig har möte minst en gång dagligen. Dessa mikromöten kan ta allt från tre till tio minuter enligt modellen: Vad har hänt, Vad kommer att hända, Vem gör vad och Vad gör vem.

Personalmöten skapar gemenskap

På flera anläggningar fikar man ihop på kafferasten, som här på Växjö GK. Det gör att alla i personalen får samma information vid samma tillfälle. Sedan har man ett större personalmöte veckovis då naturligtvis även pro och krögare deltar. På så vis pratar vi till varandra och inte om varandra!

På klubbar med bra kommunikation är det också nästan regel att något styrelsemöte årligen förläggs till verkstaden och dess personalutrymmen. Då får styrelsen se hur banpersonalen har det i sin vardag och får samtidigt en genomgång av vilka maskiner klubben faktiskt har och hur dessa sköts.

Banpersonalen har också ofta en TV-skärm där det aktuella bokningsläget på banan visas. Självklart har de inloggningsmöjligheter i GIT så att de kan blocka starttider för att kunna utföra specifika skötselåtgärder.

Walkie-talkie för snabb kommunikation

På Visby GK är det fullt naturligt att i princip alla som jobbar på banan har tillgång till walkie-talkie med en hörsnäcka i örat eller via Bluetooth direkt i hörselskydden. Naturligtvis har även personalen på kansliet en walkie-talkie. Då får man fram snabb och korrekt information om det hänt en olycka eller det plötsligt behövs göras någon snabb förändring efter det har hänt någonting specifikt.

Detta kostar en liten slant årligen, men nyttan av denna snabba information som kan vara superviktig, ibland livsavgörande, uppväger denna kostnad. På många klubbar används naturligtvis mobiltelefonerna, men frågan är om man med dessa, snabbt få fram rätt info till alla samtidigt? Jag är övertygad att så inte är fallet!