Se upp med klass 3!

Om du använder växtskyddsmedel klass 3 på anläggningen måste du ha med preparatet när du skickar in ansökan till kommunen. Även om klass 3-preparat får användas av privatpersoner kan man tro att det är fritt för golfanläggningen att göra det också. Så är inte fallet.

Om exempelvis någon typ av ogräsättika klass 3 används istället för exempelvis Round up (Glyfosat) måste det finnas med i ansökan om tillstånd för användning av kemiska växtskyddsmedel till kommunen. När det är yrkesmässig verksamhet ska det också dokumenteras i sprutjournalen. Missar man detta och det uppdagas, blir följden en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor.

För att inte riskera detta, kom ihåg att ta med eventuella klass 3-preparat i ansökan till kommunen!