Skippa onödig miljösanktionsavgift samt nyhet i ”Växtskyddsrutan”

Vi har haft kontakt med Statens jordbruksverk (SJV) och de meddelar att det funkar dåligt med inskickning av funktionstest protokollen till Jordbruksverket. Det visar sig att ett flertal som haft funktionstestade sprutor, men saknat godkännande från Jordbruksverket har fått en  miljösanktionsavgift!

Tänk på att ni måste skicka in protokollet från testet till Jordbruksverket för att få ett formellt godkännande från Jordbruksverket. Detta krävs för att kommunen skall vara nöjd vid ev. tillsyn. Mycket tråkigt att få miljösanktionsavgift när sprutan är testad och godkänd, för att man ej har skickat in om godkännande till Jordbruksverket.

Nyhet inom ”växtskydd”

BASF har inför säsongen registrerat en ”Tillväxtreglerare” för golfbanor. Attraxor som produkten heter, har Prohexadione-calcium som aktiv substans. Verkan är som för övriga tillväxtreglerare i Sverige en hämning av sträcktillväxt och enligt tillverkaren reduceras även gräsets fröproduktion (Poa). Mer info finns i Växtskyddsrutan (Golf.se) hos BASF och leverantör.