Växtskydd på golfanläggningen inför hösten 2019 och framåt?

Det resoneras mycket just nu om skötselåtgärder och växtskyddsmedel inför kommande höst. Det gäller främst snömögelproblematik, men även angrepp av ”Dollar spot” under främst augusti, i stora delar av södra/mellersta Sverige.

Vi vet att Headway fasas ut och får ej användas efter 31 augusti 2019 medan Banner Maxx och Amistar finns kvar till nästa vår (2020 -03-20 resp. 2020-04-01). Dessa kan  därmed inte användas sommar och höst 2020.

Vi inom SGF jobbar med STERF, övriga skandinaviska länders Golf organisationer och Kemikaliefirmor för att Golfen skall ha ett bra och effektivt utbud av Växtskyddsmedel, som komplement till skötsel- och IPM åtgärder. Vi skall sträva efter att nyttja växtskyddsmedel restriktivt, men det är viktigt att de preparat vi använder skall vara moderna och effektiva mot de skadesvampar vi har.

Inför vintern 2020/2021 hoppas och tror vi att vi kommer att ha bra ersättningar för de preparat som fasas ut under 2020. Det ligger en del försök under vintern 2019/2020 och vi återkommer så fort vi har mer information i ämnet.