GEO resan "bokslut"

Östergötlands GDF höll förra veckan en träff,  där deras väg till GEO miljöcertifiering (GEO, On course) sammanfattades.

De ca 40 deltagarna  fick höra berörda klubbar, distriktet, certifierare och SGF summera de erfarenheter som framkommit under arbetet med certifiering av 8 klubbar.

Erfarenheterna kommer att sammanställas och hjälpa andra klubbar i deras miljöarbete. Samma möte var också en nystart för miljöarbetet inför re certifieringen om 3 år, det är lätt att tappa tempo i arbetet när grundcertifieringen är uppnådd.

ÖGF kommer under 2020 också att fortsätta miljöarbetet med de certifierade klubbarna, men även att jobba vidare med klubbar i distriktet som vill certifiera sig till GEO On Course.

Bra jobbat av Östergötlands golfdistrikt och deras klubbar, som gjort ett mycket bra miljöarbete under de senaste året!!