Framtidens vattenförsörjning?

Renat avloppsvatten kan säkra vattenbehovet för golfklubben och är bra för miljön. Från traktens 1 500 närliggande hushåll kommer Emmaboda GK få kapacitet nog att vattna greener och tee på hela banan – varje dygn.

Få kan ha undgått de senaste årens fokus på kvaliteten och tillgången på vattnet vi får ut ur våra kranar. Samtidigt rapporterar många golfbanor, lantbruk, kommuner med mera om bristen på just vatten.

Då är det kul att läsa att ett flertal golfklubbar börjar få upp öron och ögon för att ta hand om det renade vattnet som reningsverken släpper ut till olika vattendrag. Allt för att säkra framtida vattenbehov men även göra en miljövänlig insats.

Loftahammars GK har tagit emot renat avloppsvatten i över tio år och det har fungerat klanderfritt och varit livsavgörande för banan.

Emmaboda GK står mitt i processen och kommer i dagarna att starta grävmaskinen för att leda in vatten via reningsverket till olika dammar på banan, som till slut står i förbindelse med pumpdammen. Detta vatten blandas ut i det befintliga vattnet och pumpas ut på greener, tee och fairway.

I Emmabodas fall är det frågan om att ta emot mellan 150–250 m3 per dygn. Ungefär så mycket som går åt till att vattna greener och tee på en vanlig 18-håls bana per natt. Då ska vi veta att den mängden genereras av endast cirka 1 500 hushåll som är inkopplade i det kommunala vattennätet i det lilla samhället Vissefjärda med omnejd.

Naturligtvis drar det med sig en hel del investeringskostnader. Det måste till ett UV-filter som har till uppgift att långsiktigt ta död på alla mikroorganismer, ledningar måste dras med mera, men det finns olika investeringsbidrag att söka i dessa fall. Men att miljömässigt kunna ta hand om detta vatten ligger ju helt rätt i tiden och kommunen är garanterat med på detta.

Ta kontakt med Emmabodas ordförande Göran Persson om ni önskar mer information. Han kan garanterat berätta om hur klubben gått tillväga. I artikeln från Barometern nedan finns också mer om hur Kalmar Län, som Emmaboda tillhör, satsar på fler sätt att återanvända renat avloppsvatten.

Artikel från Barometern, augusti 2019.