Två snabba om fosfit!

Lite klargöranden om fosfit produkter (fosfonat produkter). Efter möte med Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Jordbruksverket har följande information framkommit.

Kaliumfosfit bedöms som ett växtskyddsmedel och måste vara registrerat och godkänt för att få användas. Det finns flera produkter i främst Spanien och Frankrike som är registrerade för användning i främst fruktodling. Dock finns det ej någon registrering för gräs i någon form eller någon registrering inom EU s norra zon.

När det gäller användning av andra fosfit föreningar, ex Ammoniunfosfit, så är det inte specifikt nämnt i förordningar mm (där det är Kaliumfosfit som nämns), så är deras svar var att:

Om någon annan ”fosfit förening ” används på svenska golfanläggningar och det anmäls som felaktigt användande, kommer det att prövas rättsligt. De kunde inte svara på hur bedömningen skulle utfalla, de pekade dock på likheten med den så kallade växtskyddsverkan som de bedömer att Kaliumfosfit har.

Det skulle behövas en dom (Prejudikat) i detta fall för att få klart besked om vad som gäller. Tråkiga nyheter med kanske inte helt oväntade. Tyvärr är det detta som gäller för användande av Fosfit (fosfonat) produkter inom golfen 2019.