Dollarspot

Dollarspot/Myntfläck

 

Just nu är förutsättningarna för dollarspot optimala, i alla fall i södra Sverige.

Höga temperaturer och torrt.

 

Bästa sättet att förebygga och/eller dämpa är:                       

Ge tillräckligt med gödning,  (småmängder nitratkväve ofta)

Tillräckligt med bevattning, ingen underskottsbevattning.

Lufta regelbundet

Avdaggning för att minska fukt i bladverket.

Vältning

Kemiskbekämpning med Banner Maxx                                                                                                 

               Mer finns att läsa här