Är brunven som greengräs ett alternativ  på västkusten?

 


För mer än 10 år sedan lanserades brunven på ganska bred front som ett bra greengräs för oss i Norden. En del banor anammade detta och sådde sina greener med detta gräs som påstods vara tålig på alla sätt. På västkusten gjorde bland andra Björnhults GK i Falkenberg så när de anlade ytterligare en niohålsslinga till de redan befintliga 18 hålen och valde då brunven som grengräs. Hur har det då fungerat under snart 10 år? Kortfattat kan man säga; inte bra!

Svampangrepp, en vanlig syn på Brunven

Redan från start drog gräsarten på sig de flesta svampsjukdomar som finns, både sommar- och vintersvamp. Trots idog luftning, vertikalskärning och dressning bildade gräset snabbt dessutom en mycket kraftig filt vilket inte var någon direkt överraskning men den var betydligt allvarligare än vad som tidigare rapporterats från andra platser i norden. Den troliga orsaken till detta är det rådande milda fuktiga klimat som råder utefter västkusten i Sverige. Detta betyder att filtens tillväxt sker nästan hela året och någon nedbrytning under torra och varma förhållanden förekommer knappt. Ganska snart stod man med en visserligen väldigt finbladig men svampig yta som var i toppskick direkt efter klippning men ganska snart ojämn av allt tramp från spelare. Samtidigt var övriga banans gräsbestånd en rödsvingel/ rödvensblandning med inslag av vitgröe vilket innebar att skillnaderna mellan de olika slingornas greener blev extra stora och skötseln svårbemästrad.

Till slut gick det så långt att Björnhults golfanläggning beslutade att riva bort den gamla grässvålen och så om med en ny gräsblandning bestående av rödsvingel/rödven för att få alla 27 hålen så lika varandra som möjligt. Arbetet påbörjades i början av september 2019 med att de översta ca 10cm skalades av, markytan jämnades till och greenerna såddes succesivt så snart de var finplanerade. Inget nytt material tillfördes utan greenerna återställdes bara till där de var vid anläggandet. Redan efter 10 dagar började gräset sticka upp och efter 20 var det dags för första klippningen. Till dags dato är greenerna klippta 3 gånger och börjar täta till sig ordentligt. Får vi nu bara en normalvinter och en gynnsam vår kan säkert greenerna öppnas med nytt gräs redan i maj nästa.

Som sagt, brunven är inget bra alternativ som greengräs på västkusten men längre norr ut i landet borde det fungera bra. Med sin mycket goda övervintringsförmåga, dess aggressivitet som håller vitgröeinslaget nere samt att filtbildningen inte är i närheten lika stor som den i södra Sverige tror jag att gräsarten bör fungera bra, särskilt i Norrland.

Filtlagret som skalades av från greenytorna den 9 september 2019
Nytt gräs spirar 19 september
Dags för första klippningen 1 oktober

Tredje klippningen 15 oktober