Golfbollar i dammar och vattenhinder!

Vi har god koll på att det finns golfbollar i banornas vattenhinder och de flesta av oss har säkert bidragit, vissa mer än andra😊 Vi har nog svårt att föreställa oss hur mycket bollar det rör sig om, men det rör sig om miljoner som plockas upp ur svenska vattenhinder varje år. Miljömässigt har jag ej hittat några vetenskapliga rapporter som belyser större miljöproblem, men det finns inget bra argument varför främmande ämnen skall täcka botten i golfbanans dammar.

Klubben kanske löser detta i egen regi, annars finns professionella företag som löser uppgiften.

Passa på och rensa dammarna. Dels för att plocka bort främmande föremål ur vattenmiljöer och dels för att ur ett hållbarhetsperspektiv nyttja dem igen.