Släpp in Banchefen i styrelserummet

Jag och mina bankonsulentkollegor får ofta berättat för oss av banchefer att det är allt för ofta svårt med att få fram förståelse varför man behöver göra vissa livsviktiga skötselåtgärder vid en viss tidpunkt, varför behövs just den nya maskinen eller inte minst, att det blivit plötsliga neddragningar i driftsbudgeten från den ena dagen till den andra, utan att kunna göra konsekvensbeskrivningar vad det kommer att innebära framledes till de styrande på klubben.

Detta förfarande gäller ibland även där det finns en klubbchef som Banchefen rapporterar till. För det är inte alldeles glasklart och lätt för en klubbchef att förklara situationen så att alla förstår och det tas rätt beslut. Glädjande är att där banchefen är adjungerad till styrelsen och där dem låter personen vara fördragande i banfrågor, där fungerar kommunikationen och informationen oftast smärtfritt.

Självklart skall banchefen vara den som budgeterar och presenterar sin driftsbudget inför styrelsen och på årsmötet inför medlemmarna. För vi skall veta att driftsbudgeten på banan motsvarar ofta 70 – 75 % av klubben/bolagets totala omsättning. Då måste det vara personen med den bästa och ingående kunskapen som presenterar dessa siffror och framtidsplanerna för banan. Då gäller det för banchefen när chansen ges att vara förberedd med noggranna drifts kalkyler och konsekvensbeskrivningar på ett proffsigt sätt.

Så avslutningsvis är min uppmaning till er där inte banchefen är adjungerad i styrelserummet: Släpp in personen och låt dem ta plats!