Skapa främre tee på ett smart sätt

Golfsäsongen 2020 har minst sagt varit intressant vad gäller antalet spelade ronder och nya golfspelare. Ett bra sätt att göra banan enklare och mer inbjudande för de som slår kortare, nybörjare, juniorer och knattar är att ge dem möjlighet att spela från en utslagsplats som ligger längre fram än ordinarie tees. Detta kommer både göra banan mer intressant, lättare och minska rondtiderna.

Banutveckling behöver inte innebära stora investeringar och omfattande arbete.

Jag tillsammans med mina kollegor hade förmånen att spela Växjö GK en eftermiddag i juni. Förutom att vi hade en fantastisk trevlig runda så såg vi mycket när vi gick runt. En av de sakerna jag fick med mig hem var hur dom på Växjö GK anlagt sina främre tee. Istället för att bygga helt nya tees med dränering, bevattning och sanduppbyggnad går det att utnyttja befintliga system och markförhållanden med små justeringar.

Växjö har med små medel anlagt sina främre tees på befintliga fairways. Fördelen är att fairways oftast både är dränerad och har bevattning. Men det är ju inte bara att ställa ut några tee-klot och mätpunkt, det skulle inte kännas som en seriös utslagsplats, med följden att de inte används i den utsträckning som de förtjänar. Så här gjorde man på Växjö GK. Man torvade av det tänkta området och tillförde nytt material i form av matjord eftersom fairways består av just detta. Detta formade man sedan om så att det blev en plan yta där man slår ifrån och slänter runt om. Sedan lade man tillbaka torven. Utslagsplatserna flyter väl in i befintlig fairways. Detta sätt att anlägga kommer inte innebära att det behöver klippas mer, klippning sker ju redan med fairwayklipparen. Det enda är att det kommer ta lite längre tid då föraren av fairwayklipparen kommer behöva hoppa av för att flytta på tee-kloten.  På Växjö GK insåg man snart att banan blev för kort för många när man bara använde de nya utslagsplatserna, banan mätte då 3800m. Längden utvecklade man genom att använda några av de befintliga hålens tees och skapade istället en bana som mäter 4200m. Både banan som mäter 4200m och den kortare 3800m långa banan är slopade sedan en tid tillbaka och uppskattas av många spelare.