Nytt växtskyddsmedel godkänt

Nu finns en ny fungicid för klubbar som har problem med svampsjukdomar som dollar spot och snömögel. Från 20 april 2023 har växtskyddsmedlet Signum (4884) fått ett utvidgat produktgodkännande för användning på tee, green och kragar på golfbanor.

En ökad spridning av grässjukdomen dollar spot har skapat behov av ett nytt effektivt och bredverkande växtskyddsmedel för golfbanor. Därför har Svenska Golfförbundet via bankonsulenterna ansökt om ett utvidgat produktgodkännande (UPMA*, tidigare off-label) för växtskyddsmedlet Signum.

Ansökan är nu godkänd av Kemikalieinspektionen och från och med 20 april 2023 får Signum användas mot svampsjukdomar på golfbanors greener, kragar och tees. Max 2 behandlingar per säsong, maxdos per behandling 1,5 kg/ha och minst 21 dagar mellan appliceringar. 

I Sverige är Signum sedan tidigare registrerat för användning mot svamp i potatis, jordgubbar, morot med flera grödor. I Tyskland är medlet registrerat för användning på golfbanor och andra idrottsanläggningar samt i odling av gräsmattor.

Nya aktiva substanser för golfen

Signum, regnr 4884, innehåller de aktiva substanserna Pyraklostrobin 6,7 vikt-% och Boskalid 26,7 vikt-%.

Den aktiva substansen Boskalid har i amerikanska forskningsstudier visat sig ha hög effekt mot grässjukdomen dollar spot. Pyraklostrubin har en allmänt bred effekt mot svampsjukdomar på gräs.

Användandet av växtskyddsmedel med fler än en aktiv substans är att föredra då det minskar risken för resistens. De växtskyddsmedel som var godkända för användning inom golfen tidigare innehåller ingen av de aktiva substanserna som finns i Signum, vilket också minskar risken för resistensproblem.

Har du inte hunnit anmäla till kommunen vilka växtskyddsmedel du ska använda i år? Ha då Signum i åtanke som ett alternativ. Du kan också komplettera en redan inskickad anmälan. Ladda ner exempelmallen för ansökan och modifiera den utefter din klubbs förhållanden.

Mer information kommer

Vi återkommer med ytterligare information och detaljer. Information om priser kommer från de leverantörer som kommer att sälja produkten.

Redan nu kan du läsa mer om produkten i kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister.

Läs om övriga nyheter i listan över godkända växtskyddsmedel här ➤

Ladda ner uppdaterade listan här


*UPMA står för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde

Skribent

Porträttbild på Henrik.

Fler nyheter

 1. IPM-symposium i Sigtuna
 2. Banskötsel

  IPM-symposium i Sigtuna

  The R&A och STERFs symposium “Sustainable Golf Courses: Integrated Turf management” arrangerades 18–19 september 2023 i Sigtuna, med många internationella deltagare.

  Sigtunas miljöarbete i fokus

  Sigtuna GK
  Foto: Per Eriksson

  Symposiet började med en introduktion och information om Sigtuna GK och deras miljöarbete. Dagen avslutades med en banvandring med fokus på miljö och biologisk mångfald. 

  Dagen efter hölls ett heldagssymposium med ett antal korta presentationer, som tog upp resultat från det gemensamma forskningsprojektet inom IPM (Integrated pest management).

  Viktiga ämnen som praktisk hantering av vanliga grässjukdomar och skadeinsekter togs upp. Även vikten av en bra växtmiljö, timing och ”less is more” för bra och hållbara spelytor fick mycket utrymme.

  Läs abstracts om presentationerna här.

  Internationell uppslutning gav tyngd till frågorna

  Drygt 80 personer från 14 nationer deltog i seminariet, som presenterade en bra mix mellan praktik och forskning. Extra positivt var att så många banchefer valt att närvara. 

  Den övergripande känslan var att alla medverkande tror och tycker att frågor som berör IPM med mera är mycket viktiga, och kommer att få ett allt större fokus i framtiden.

  Evenemanget är en del av Golf Course 2030 Scandinavia-programmet och är ett gemensamt initiativ mellan SGF, R&A och STERF.

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 3. Godkända växtskyddsmedel september
 4. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel september

  Nytt biologiskt växtskyddsmedel är godkänt mot svampangrepp på etablerade gräsmattor på sportanläggningar. Ladda ner den uppdaterade listan över godkända växtskyddsmedel, och sätt gärna upp den på anläggningen!

  Växtskyddsprodukten Harmonix Turf Defence har godkänts av Kemikalieinspektionen. Dess verksamma substans är Bacillus amyloliquefaciens.

  Produkten får användas vid max 10 tillfällen per år samt med minst 7 dagar mellan varje behandling. Maxdos per enskilt behandlingstillfälle är 25 liter per hektar.

  Bayer har sökt godkännandet för produkten, men företaget ENVU är nu innehavare av den i dagsläget.

  Kort fakta:

  Produktnamn: Harmonix Turf Defence

  Aktiv substans: Bacillus amyloliquefaciens

  Reg nr: 5857

  Klass: 2L

  Godkännandet Gäller tom: 2024 04 30

  Observera att produkten är klass 2L och att klubben måste ansöka till kommunen ”om att använda växtskydd på banan” på samma sätt som gäller för andra Biologiska och kemiska växtskyddsmedel. Ta gärna hjälp av exempelmallen nedan.

   Ladda ner exempelmallen

  Ladda ner listan över godkända växtskyddsmedel

   

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 5. Godkända växtskyddsmedel juni
 6. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel juni

  Mer information om nya fungiciden Signum och en mindre uppdatering av användningen av Instrata Elite. Läs mer och ladda ner den uppdaterade listan.

  Nu finns mer fakta om Signum, fungiciden som i april fick ett utökat produktgodkännande för användning på golfbanor. Följande gäller: Mot dollar spot och snömögel på tee, green och krage. Får användas juni–november, max 2 appliceringar per säsong med bomspruta eller avskärmad handhållen spruta. Maxdos per applicering: 1,5 kg/ha, minst 21 dygn mellan appliceringar.

  När det gäller InstrataElite har vi uppdaterat riktlinjerna kring applicering på olika delar av golfbanan: Max 2 appliceringar/år på tee och green med bomspruta. Max 2 appliceringar/år på fairway med handhållen spruta. 

  Ladda ner listan över godkända växtskyddsmedel

  Artikeltips: Framtiden för kemiska växtskyddsmedel

  Du har väl inte missat att EU har lagt fram ett förslag om kraftig minskning av användandet av kemiska växtskyddsmedel?

  Läs artikeln där SGF:s bankonsulent Peter Edman siar om framtiden. Han tror att ett totalförbud på golfbanor kan komma – frågan är bara när. 

  Få koll på läget och var förberedd ➤

  Skribent

  Porträttbild på Peter