Nytt växtskyddsmedel godkänt

Nu finns en ny fungicid för klubbar som har problem med svampsjukdomar som dollar spot och snömögel. Från 20 april 2023 har växtskyddsmedlet Signum (4884) fått ett utvidgat produktgodkännande för användning på tee, green och kragar på golfbanor.

En ökad spridning av grässjukdomen dollar spot har skapat behov av ett nytt effektivt och bredverkande växtskyddsmedel för golfbanor. Därför har Svenska Golfförbundet via bankonsulenterna ansökt om ett utvidgat produktgodkännande (UPMA*, tidigare off-label) för växtskyddsmedlet Signum.

Ansökan är nu godkänd av Kemikalieinspektionen och från och med 20 april 2023 får Signum användas mot svampsjukdomar på golfbanors greener, kragar och tees. Max 2 behandlingar per säsong, maxdos per behandling 1,5 kg/ha och minst 21 dagar mellan appliceringar. 

I Sverige är Signum sedan tidigare registrerat för användning mot svamp i potatis, jordgubbar, morot med flera grödor. I Tyskland är medlet registrerat för användning på golfbanor och andra idrottsanläggningar samt i odling av gräsmattor.

Nya aktiva substanser för golfen

Signum, regnr 4884, innehåller de aktiva substanserna Pyraklostrobin 6,7 vikt-% och Boskalid 26,7 vikt-%.

Den aktiva substansen Boskalid har i amerikanska forskningsstudier visat sig ha hög effekt mot grässjukdomen dollar spot. Pyraklostrubin har en allmänt bred effekt mot svampsjukdomar på gräs.

Användandet av växtskyddsmedel med fler än en aktiv substans är att föredra då det minskar risken för resistens. De växtskyddsmedel som var godkända för användning inom golfen tidigare innehåller ingen av de aktiva substanserna som finns i Signum, vilket också minskar risken för resistensproblem.

Har du inte hunnit anmäla till kommunen vilka växtskyddsmedel du ska använda i år? Ha då Signum i åtanke som ett alternativ. Du kan också komplettera en redan inskickad anmälan. Ladda ner exempelmallen för ansökan och modifiera den utefter din klubbs förhållanden.

Mer information kommer

Vi återkommer med ytterligare information och detaljer. Information om priser kommer från de leverantörer som kommer att sälja produkten.

Redan nu kan du läsa mer om produkten i kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister.

Läs om övriga nyheter i listan över godkända växtskyddsmedel här ➤

Ladda ner uppdaterade listan här


*UPMA står för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde

Skribent

Porträttbild på Henrik.

Fler nyheter

 1. Godkända växtskyddsmedel september
 2. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel september

  Nytt biologiskt växtskyddsmedel är godkänt mot svampangrepp på etablerade gräsmattor på sportanläggningar. Ladda ner den uppdaterade listan över godkända växtskyddsmedel, och sätt gärna upp den på anläggningen!

  Växtskyddsprodukten Harmonix Turf Defence har godkänts av Kemikalieinspektionen. Dess verksamma substans är Bacillus amyloliquefaciens.

  Produkten får användas vid max 10 tillfällen per år samt med minst 7 dagar mellan varje behandling. Maxdos per enskilt behandlingstillfälle är 25 liter per hektar.

  Bayer har sökt godkännandet för produkten, men företaget ENVU är innehavare av den i dagsläget.

  Kort fakta:

  Produktnamn: Harmonix Turf Defence

  Aktiv substans: Bacillus amyloliquefaciens

  Reg nr: 5857

  Klass: 2L

  Godkännandet Gäller tom: 2024 04 30

  Observera att produkten är klass 2L och att klubben måste ansöka till kommunen ”om att använda växtskydd på banan” på samma sätt som gäller för andra Biologiska och kemiska växtskyddsmedel. Ta gärna hjälp av exempelmallen nedan.

   Ladda ner exempelmallen

  Ladda ner listan över godkända växtskyddsmedel

   

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 3. Godkända växtskyddsmedel juni
 4. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel juni

  Mer information om nya fungiciden Signum och en mindre uppdatering av användningen av Instrata Elite. Läs mer och ladda ner den uppdaterade listan.

  Nu finns mer fakta om Signum, fungiciden som i april fick ett utökat produktgodkännande för användning på golfbanor. Följande gäller: Mot dollar spot och snömögel på tee, green och krage. Får användas juni–november, max 2 appliceringar per säsong med bomspruta eller avskärmad handhållen spruta. Maxdos per applicering: 1,5 kg/ha, minst 21 dygn mellan appliceringar.

  När det gäller InstrataElite har vi uppdaterat riktlinjerna kring applicering på olika delar av golfbanan: Max 2 appliceringar/år på tee och green med bomspruta. Max 2 appliceringar/år på fairway med handhållen spruta. 

  Ladda ner listan över godkända växtskyddsmedel

  Artikeltips: Framtiden för kemiska växtskyddsmedel

  Du har väl inte missat att EU har lagt fram ett förslag om kraftig minskning av användandet av kemiska växtskyddsmedel?

  Läs artikeln där SGF:s bankonsulent Peter Edman siar om framtiden. Han tror att ett totalförbud på golfbanor kan komma – frågan är bara när. 

  Få koll på läget och var förberedd ➤

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 5. Forskningsresultat från STERF
 6. Banskötsel

  Forskningsresultat från STERF

  Ladda ner rapporterna från SCANGREEN 2019–2022, den skandinaviska utprovningen av gräsarter och grässorter. Få koll på vad som fungerar bäst på greener i vårt klimat.

  STERF har avslutat projektet SCANGREEN 2019–2022. Försöken gick ut på att testa gräsarters och grässorters känslighet mot snömögel och dollar spot på golfgreener i Norden. Nu har det kommit en slutrapport. Ladda ner den för att lära dig mer om försöken och se på resultaten.

  SCANGREEN 2019–2022: Rapport sorter mot snömögel och dollar spot


  I projektet gjordes också jämförelser av fröblandningar av rödsvingel, krypven, rödven och flerårigt rajgräs för greener. Ladda ner rapporten nedan och ta reda på hur det gick.

  SCANGREEN 2019–2022: Rapport fröblandningar

  Skribent

  Porträttbild på Peter