Nytt sätt att rapportera farligt avfall

Den 1 november 2020 skärptes kraven på verksamheter i Sverige att rapportera uppgifter om sitt farliga avfall i ett nytt avfallsregister. Det här gäller för golfklubben.

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall, till exempel elektronik, lysrör och olika färg- och kemikalierester – så även golfanläggningar. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

Vad är nytt för golfklubben?

Verksamheter som lämnar ifrån sig, behandlar eller på annat sätt hanterar farligt avfall har sedan länge varit skyldiga att löpande anteckna och dokumentera hanteringen – så kallad anteckningsskyldighet. Från och med 1 november 2020 utökades denna skyldighet.

Den stora skillnaden är att företag och verksamheter nu ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall i ett nytt nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Tidigare behövde uppgifterna bara finnas sparade hos varje verksamhet och kunna visas upp på begäran av tillsynsmyndigheter.

Vad behöver golfklubben göra?

Anteckna och dokumentera löpande uppgifter om mängder och typer av farligt avfall i kronologisk ordning. Senast två arbetsdagar efter påbörjad transport eller bortforsling av farligt avfall ska klubben rapportera i avfallsregistret, bland annat följande information:

► Typ av farligt avfall med avfallskod*

► Mängd i kilogram (får uppskattas om våg saknas)

► Din verksamhets CFAR-nummer från SCB:s företagsregister

► Uppgifter om din verksamhet, t.ex. kontaktuppgifter och organisationsnummer

► Vem som fraktat avfallet, inkl. dennes organisationsnummer

► Till vem avfallet transporterats, inkl. dennes organisationsnummer

Kom ihåg! Om du ska transportera ditt eget farliga avfall behöver du anmäla det eller få tillstånd från din länsstyrelse.

Vem ska rapportera i avfallsregistret?

Alla verksamheter i Sverige, oavsett storlek, som:

✔ producerar farligt avfall

✔ transporterar farligt avfall

✔ tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet

✔ mäklar eller handlar med farligt avfall

✔ behandlar farligt avfall

Relevanta länkar

Till avfallsregistret

Läs mer om de nya kraven hos Naturvårdsverket

Ladda ner Naturvårdsverkets informationsbroschyr

 

* Avfallskoden är sexsiffrig och markerad med asterisk (*) om det är farligt avfall. Vilken avfallskod du ska välja beror på avfallets ursprung och egenskaper. Du hittar dem antingen i bilaga 3 till Avfallsförordningen (2020:614) eller under avsnitt 13 (EWC-kod) i olika produkters säkerhetsdatablad. Läs mer om klassificering och avfallskoder hos Naturvårdsverket.

Skribent

Porträttbild på Peter

Fler nyheter

 1. Godkända växtskyddsmedel september
 2. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel september

  Roundup Ultra godkänt till december 2023, nytt registreringsnummer för Exteris StressGard och bara ett par månader tills Primo Maxx måste vara borta ur kemförrådet. Här hittar du en uppdaterad lista att ladda ner.

  Nytt besked för golfen gällande totalbekämpningsmedlet Roundup Ultra. I juni beslutade Kemikalieinspektionen nämligen att förnya produktgodkännandet till den 15 december 2023. I samband med det har produkten också fått ett nytt registreringsnummer: 5773.

  Bra med ett klart besked efter det senaste årens osäkerhet kring fortsatt användande av produkter med glyfosat som verksam substans.

  Fungiciden Exteris StressGard har fått förändrat produktgodkännande till 31 januari 2025 och i och med det också ett nytt registreringsnummer: 5799. Godkännandet för versionen med registreringsnummer 5461 går ut 31 januari nästa år.

  Tänk också på att tillväxtregleraren Primo Maxx (5004) inte får användas, lagras eller bortskaffas efter 31 oktober i år. Som ersättare finns Primo Maxx II (5410).

  Ladda ner listan över godkända växtskyddsmedel

  Tips! Så gör du med överblivet bekämpningsmedel

  När ett produktgodkännande går ut måste du göra dig av med överblivet bekämpningsmedel inom 18 månader. Om produkten därefter finns kvar i kemförrådet blir det anmärkning vid eventuell myndighetskontroll.

  Bekämpningsmedel klassas som miljöfarligt avfall och måste hanteras varsamt. Om de hamnar fel kan de skada både djur, växter och människor. 

  Du kan lämna in bekämpningsmedlet i sin originalförpackning på en miljöstation eller bemannad återvinningscentral. Sedan november 2020 krävs också att ni som verksamhet alltid rapporterar farligt avfall i det nationella avfallsregistret. Läs mer om det här.

  I vissa fall bistår tillverkaren med returhantering. Du kan alltid kontakta din återförsäljare för att höra vad som gäller för specifika preparat.

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 3. Inbjudan till fältdag om STERF:s projekt med robotgräsklippare
 4. Banskötsel

  Inbjudan till fältdag om STERF:s projekt med robotgräsklippare

  Välkommen till Jönköpings GK för att ta del av forskningsresultaten från ROBO-GOLF-projektet och få en guidad visning av hur robotgräsklippning på en golfbana fungerar.  

  ROBO-GOLF är ett projekt vars mål är att studera effekter och konsekvenser inom skötsel, miljö och ekonomi vid övergång till robotgräsklippare på golfbanor. Projektet är ett samarbete med Husqvarna AB som är en av världens största producenter av robotgräsklippare. Läs mer om projektet.

  På den kostnadsfria fältdagen får du koll på resultatet av forskningsstudierna så här långt.

  Tid & plats

  Tid: 8 september kl. 08.30–14.00

  Plats: Jönköpings GK, Golfbanevägen 11, Jönköping

  Anmälan: Senast tisdag 30 augusti till: henrik.noren@golf.se. Angen namn och klubb/företag. Deltagande är gratis.

  Program:

  08:30 Ankomst och kaffe på Jönköpings GK

  09:00 Inledning med Markus Rehnström, Jönköpings GK och Karin J. Hesseløe, NIBIO

                Information om NIBIO:s försök

               WP1 och 2 (Karin J. Hesseløe och Anne F. Borchert, NIBIO)

                WP3 (fyra banchefer samt Karin J. Hesseløe, NIBIO)

                Diskussion

  10.30 Nyheter från Husqvarna (Olle Markusson)

               Frågor och diskussion (Henrik Norén, Svenska Golfförbundet)

  11.00 Lunch

  12.00 Guidad visning på Jönköpings GK (Markus Rehnström & demo från Husqvarna)

  14.00 Avslutning

  Varmt välkomna!

  Skribent

  Porträttbild på Henrik.
 5. Godkända växtskyddsmedel juni
 6. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel juni

  Förlängt godkännande för Roundup Ultra, och Primo Maxx måste bort från kemförrådet senast sista oktober. Läs mer och ladda ner den uppdaterade listan!

  Kemikalieinspektions utvärdering om eventuellt förnyat godkännande av totalbekämpningsmedlet Roundup Ultra (3837) pågår fortsatt. Till dess beslut kan fattas har de valt att förlänga nuvarande godkännande i fyra månader, till och med 31 augusti 2022.

  Ett förnyat godkännande vore viktigt för golfen, eftersom Roundup Ultra är det enda totalbekämpningsmedel som för närvarande är godkänt på golfbanor. SGF bevakar frågan noga och återkommer med mer information.

  Tips! Läs mer om Roundup Ultra och det verksamma ämnet glyfosat här.

  Tänk också på att detta är sista säsongen ni får använda tillväxtregleraren Primo Maxx (5004). Efter 31 oktober 2022 får den inte längre vare sig lagras, bortskaffas eller användas inom golfen. Som ersättare finns då Primo Maxx II (5410).

  Ladda ner listan över godkända växtskyddsmedel

  Skribent

  Porträttbild på Peter