Ett antal banarbetare förbereder golfbanan inför vintersäsongen.

Invintring av golfbanan

Golfsäsongen har på flera håll i landet börjat närma sig sitt slut, och nu är en bra tid att starta förberedelserna inför vintern. Här kommer tips på åtgärder för ett friskare gräs som har bättre odds att klara vinterns påfrestningar.

Den här tiden på året är en viktig period för golfbanans välmående – det är nu ni kan påverka hur gräset kommer stå sig mot vinterns utmaningar.

Om gräset på greenerna överlever beror i första hand på väderförhållandena, vilka såklart inte går att påverka. Men genom att ha koll på ert lokala klimat och de enskilda risker som kan finnas för varje green, kan ni enklare förutsäga vilka skador ni kan förvänta er.

Fyra tips på åtgärder

Ni kan också redan nu börja med de åtgärder som stärker gräset inför vinterns påfrestningar. Insatser som kan vara bra att göra är till exempel:

·      Dagga av alla gräsytor, då torrare plantor minskar svampspridningen

·      Justera upp klipphöjderna så att gräset inte blir stressat

·      Applicera gödning i många former för att gräset ska må bra och kunna lagra energi

·      Lufta ytor med olika redskap och tekniker

Dessutom – hjälpså glesa ytor

Det här är också en bra period att försöka hjälpså alla gräsytor som är lite tunna, magra och som är i behov av mer grästillväxt. Fokus just nu bör vara på gräsplantans hälsa – vilket i stor utsträckning påverkar chanserna att få en bra och välmående golfbana till nästa säsong. 

Fler tips och verktyg att använda

Sterf: Handbok med höstförberedelser av greener

Sterf: Skötsel av grönytegräs mot vinterskador

Ovan: Kort film från USGA, som kan vara användbar när man vill förklara riskerna med att spela på frost.

Informationsbrev som stöd för er kommunikation

SGF:s bankonsulenter har tagit fram en mall till informationsbrev, riktat till medarbetare som ofta har kontakt med spelare, som klubbchef och kanslist. Ladda ner och använd den gärna som stöd i er kommunikation, om ni väljer att helt eller delvis stänga banan över vintern och vill ha hjälp att kommunicera varför till era medlemmar.

Ladda ner mallen till informationsbrevet här.

Skribent

Porträttbild på Calle.

Fler nyheter

 1. Viktiga höst- och vinterjobb för ett bra 2021
 2. Banskötsel

  Viktiga höst- och vinterjobb för ett bra 2021

  Golfsäsongen är över i många delar av landet, men banarbetet stannar inte av. Det är nu vi ska förbereda banan så att gräset får så bra förutsättningar som möjligt inför nästa år.

  Vi är inne i en viktig period på våra golfbanor just nu. Vinterförberedelserna är redan klara på många golfanläggningar och många har stängt ner sin verksamhet.

  Dock slutar inte jobbet med att förbättra eller utveckla golfbanan. Det är nu man verkligen kan börja jobba med andra åtgärder som gör banan ännu bättre till nästa år.

  Här är några yttre betingelser som är viktiga för att förbättra gräsets kvalitet inför 2021.

  • Gallra och ta ner skog så att solljus och luftinströmning blir bättre på gräsytorna. Använd gärna appar som Sun Seeker eller Sun Tracker AR för att se solens vinkel och position vid olika tider på året. Det gör det enkelt att se vilka träd som ska tas ner.

  • Se över hela er avvattningssituation (dränering) på banan. En ”torr” gräsyta är A & O för att skapa bra spelytor året om. Läs mer här.

  • Se över era bevattningsanläggningar så att de är i bra funktion, höj eller sänk spridarna på banan så att vattnet kommer på rätt plats, och komplettera med nya spridare om det behövs. Läs mer här.

  • Se över era greener med hjälp av denna guide som hjälper dig att utvärdera de olika faktorer som bestämmer greenkvaliteten.

  • Läs också presentationen Back to basic – skötselstrategier mot yttre stress. Den är fortfarande aktuell trots några år på nacken.

  Skribent

  Porträttbild på Calle.
 3. Stärk gräset mot svampsjukdomar
 4. Banskötsel

  Stärk gräset mot svampsjukdomar

  Under hösten och vintern är det läge att göra åtgärder för att stärka gräset mot snömögelsvamp. Förberedelserna hjälper även mot dollar spot, trots att den är mest aktiv under sommaren.

  Snömögelsvampen är som mest aktiv vid låga temperaturer, som nu under hösten och på otjälad mark under vintern. Alla gräsarter kan bli angripna, men vitgröe är den svagaste arten vad gäller snömögel. Även ven och svingel kan drabbas hårt om växtförutsättningarna är begränsade.

  Vad är då bäst att göra just nu, och vad är viktigt att tänka på långsiktigt? Här kommer sex saker att hålla koll på.

  1. Solljus

  En skärmdump från en app. Linjer går över en golfgreen som visar solens vinklar.
  Sun Seeker: Den gula linjen är solens vinkel för det valda datumet. Siffrorna anger tidpunkt.

  Gräset behöver minst fem timmar solljus per dygn för att bygga starka celler som står emot angrepp av svamp. Solljuset torkar upp ytan och gör gräset mindre känsligt för slitage från spelare och maskiner.

  Börja med att mäta alla greeners soltillgång under september. Gör sedan en plan för att avverka träd där det är otillräckligt med soltimmar.

  Tips! Appen Sun Seeker är ett riktigt bra mätverktyg, där du kan ställa in valfritt datum för att se solens vinkel och position vid just den tiden på året.

  En golfgreen med mycket skugga från träd.
  Bilden visar en green som lider kraftigt av både brist på solljus och vindväxling.

  Appen gör det enkelt att till exempel under vintern skapa en avverkningsplan för vilka träd som skuggar under höst och vår.

  2. Dagg och löv

  Snömögelsvampen gynnas av fukt. Ta bort daggen på greener, tees och fairways för att påskynda upptorkningen av ytorna. Löv och barr håller fukt, så ta bort dessa även när banan är stängd för säsongen.

  3. Vindväxling

  Forskning visar att betydelsen av god luftcirkulation runt spelytor är minst lika viktig som soltillgången för gräsets hälsa. Se därför till att ta bort undervegetation och sly för att öka luftcirkulationen.

  Närbilder på en golfgreen. Till höger två fläckar, till vänster vitt mögel.

  4. Rätt gräsart

  Vitgröen är mycket sjukdomskänslig, så arbeta för att gynna venarter och svingel.

  Bilden visar hålpluggar bestående av vitgröe som flyttats in i krypvensbestånd. Det är bara vitgröen som angripits. Till höger en bild på mycel av snömögel innan sjukdomen angripit växtens tillväxtpunkt.

  En green med ett 1 meter brett område utan gräs runt framkanten.
  En bild tagen under tidig vår, på en framkant av green med obefintlig ytavrinning.

  5. Ytavrinning

  De flesta känner till att ytavrinning är viktigt för gräsets hälsa, särskilt under vintern om marken är frusen.

  Men det är också viktigt när vi pratar om grässjukdomar, eftersom områden med dålig ytavrinning och lågpunkter alltid har en högre fukthalt. Det gör gräset svagare, och det bara en tidsfråga innan den svampkänsliga vitgröen har tagit över och sprider sig över stora delar av greenytan.

  Genomskärningar av en golfgreen, två olika exempel.

  6. Thatch

  Ytor med för stor andel organiskt material (thatch) håller mer fukt och gör att skadesvampar som snömögel har större möjlighet att etableras i ytan.

  På bilden syns till vänster en profil med cirka två centimeter thatch. Till höger syns en profil med bra sandblandning ända upp till ytan. 

  Ytterligare tips mot dollar spot

  Dollar spot-angrepp på en golfgreen.
  Gräsarterna vitgröe och rödsvingel är mest känsliga för dollar spot.

  I stort sett kommer samma insatser som görs mot snömögel också att stärka gräset mot dollar spot nästa sommar och i framtiden.

  Några åtgärder är dock extra viktiga när det gäller dollar spot, en sjukdom där gräsarterna vitgröe och rödsvingel är mest känsliga.

  Här föjer ytterligare två tips som hjälper extra mycket just mot denna svampsjukdom.

  7. Näring

  Ytor med näringsbrist är extra utsatta för snömögel. Om det är brist på vatten är det också brist på näring – det är som bekant vatten som leder näringen till plantan. Därför är det viktigt att ha kontroll på det organiska materialet gör att ytan håller rätt fukthalt.

  Rätt fukthalt är när växtbädden kan hålla lika stor mängd fukt som syre. En bra balans i växtbädden minskar risken för att greenytan både kan torka ut och bli vattenavvisande.

  Om ett område tvärtom håller för mycket fukt, till exempel vid för hög andel organiskt material (thatch) är risken också stor att näring går förlorad i form av gaser, vilket gör att plantan även då kan få näringsbrist.

  8. Vältning

  Det har visat sig mycket framgångsrikt att välta green för att minska dollar spot. Vältningen har också visat sig mycket effektivt för att motverka snömögel. Att vältning minskar svampangrepp är mycket positivt ur flera aspekter. Miljö, ekonomi och sist men inte minst skapar det jämnare greener och bättre spelbarhet.

  Fler tips för att upptäcka bekämpa och motverka dollarspot hittar du här.

  Ladda ner faktabladet från Sterf

  Skribent

  Porträttbild på Henrik.
 5. Nominera till årets natur- och miljöpris
 6. Banskötsel

  Nominera till årets natur- och miljöpris

  Känner du till en golfanläggning som är en bra miljöförebild? Nominera den till SGA:s och SGF:s Natur- och miljöpris 2020 – senast 31 december.

  Ystad GK, miljöpris
  I maj mottog Ystad GK:s banchef Mattias Bengtsson Natur- och miljöpriset 2019. Var med och påverka vilken som blir nästa anläggning att prisas för sitt hållbarhetsarbete.

  Natur- och miljöpriset är Golfsveriges största miljöutmärkelse och delas ut årligen av Swedish Greenkeepers Association (SGA) och Svenska Golfförbundet (SGF).

  Syftet är att motivera Sveriges golfklubbar att omsätta golfens miljövision i praktiken och erbjuda medlemmar, gäster och anställda en hållbar anläggning som blir en förebild för andra. 

  Den vinnande golfanläggningen blir Årets miljöanläggning och erhåller ett miljödiplom samt 25 000 kronor att använda till miljöförbättrande åtgärder på anläggningen.

  Utmärkelsen delas ut årligen i samband med förbundsmötet. Dessutom uppmärksammas anläggningen i Golfsverige som ett gott miljöexempel genom publicering i olika tidskrifter och digitala kanaler.

  Kriterier

  Golfbana i morgonsolen

  Nominerade förslag bedöms av SGA och SGF efter miljöengagemang och kriterier som:

  ✓ God bebyggd miljö och god hälsa
  ✓ Rika naturmiljöer och levande kulturlandskap
  ✓ Ingen övergödning och en giftfri miljö
  ✓ Grundvatten av god kvalitet
  ✓ Begränsad klimatpåverkan och frisk luft
  ✓ Energi, avfallshantering, återvinning
  ✓ Design och konstruktion
  ✓ Utbildning och kommunikation

  Nominera senast 31 december

  Om du känner till en golfanläggning som är en bra miljöförebild, skicka in din nominering med motivering till SGA:s kansli via e-post: kansli@sgariks.se, senast 31 december 2020. 

  Tidigare vinnare

  2019 Ystad GK
  2018 Mjölby GK
  2017 Ekerum Golf resort
  2016 Ljunghusens GK
  2014 Blekinge Golfdistriktsförbund
  2013 Öregrunds GK
  2012 Nacka GK
  2011 Värpinge golfbana
  2010 Forsgårdens GK
  2009 Hässelby GK
  2008 Kvarnby GK
  2007 Hofgårds GK
  2006 Saltsjöbadens GK

  För mer information

  SGA: Robert Martin 070-369 11 74, e-post: robert.martin@telia.se
  SGF: Peter Edman 070-266 56 86, e-post: peter.edman@golf.se

  Mer om Natur- och miljöpriset