Hur säkert är det på er golfbana?

Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert på Gröna arbetsgivare, om vikten av kunskap, riskinventering, bra introduktionsutbildning och kommunikation med golfarna för att skapa en säker arbetsmiljö för banpersonal.

Arbetsmiljöarbete handlar om att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen – syftet är att ingen ska behöva bli skadad eller sjuk av sitt arbete. Lägger vi till dimensionen att främja en god arbetsmiljö får vi ut ännu mer av det.

Resultatet blir medarbetare som trivs på sin arbetsplats, vilket har positiva effekter i form av prestation och engagemang. Sammantaget leder det till en välmående klubb, uppskattad av både personal och spelare.

För att kunna skapa en säker arbetsmiljö måste man ha koll på vilka risker som finns i verksamheten. Utöver det behövs kunskaper, introduktion i arbetet och underhåll av maskiner och utrustning. För golfklubbar är även kommunikation med golfspelarna en väldigt viktig del i arbetsmiljöarbetet.

Fyra checkpunkter att börja med

 • Har vi koll på riskerna i verksamheten?

 • Har personalen rätt kunskaper?

 • Har vi en fungerande introduktion för nyanställda?

 • Är våra maskiner säkra?

Få koll på riskerna

För att identifiera vilka risker som finns i verksamheten kan vi utgå från övergripande, mer allmänna riskområden som hantering av maskiner, buller, kemikalier etc.

Därefter behöver ni undersöka om det finns särskilda platser eller arbetsmoment i er verksamhet som kräver särskilda instruktioner eller insatser. Det kan exempelvis vara hål åtta med dålig sikt, eller den branta slänten vid klubbhuset.

I arbetet med att riskbedöma verksamheten ingår också att försöka åtgärda riskerna så långt som möjligt och i bästa fall eliminera dem helt.

Åtgärdstrappan

 1. Kan vi få bort risken helt? Till exempel genom att bygga bort den, byta utrustning,  maskin eller kemikalie, upphöra med arbetsmomentet genom att exempelvis köpa in tjänsten av specialiserat företag.

 2. Kan vi minska risken? Till exempel genom att ändra arbetsmetod, byta till bättre utrustning, maskin eller kemikalie, anpassa tidpunkten för när arbetsmomentet utförs.

 3. Kommer risk finnas kvar? I en del arbetsmoment eller vid hantering av vissa maskiner kommer det alltid finnas vissa risker som inte går att få bort helt. Då är det instruktioner, utbildning och personlig skyddsutrustning som gäller.

Affisch för säker golf, med ett antal rutiner för att spelare och banpersonal ska känna sig trygga på golfbanan.
Hänvisa golfarna till golf.se/sakergolf och skriv gärna ut affischen och sätt upp på klubbens anslagstavlor.

Informera om Säker golf

Att bli träffad av golfbollar är en risk i arbetsmiljön som ofta lyfts. Om risken inte går att eliminera helt, genom att exempelvis ha hytt/bur på maskiner eller genom att anpassa tidpunkten för arbetsmomentet till då spel inte förekommer, så gäller det att förebygga genom kommunikation med spelarna.

Klubben behöver med jämna mellanrum lyfta frågan kring säkert spel med spelarna, förslagsvis genom att både skicka ut information till medlemmarna men även genom att fysiskt synliggöra vikten av frågan på klubben, exempelvis genom anslag i klubbhuset eller på andra lämpliga ställen.

För att skapa en säker spelkultur på klubben gäller det att styrelse och ledning är goda förebilder samt att klubben agera när reglerna inte följs. Att göra medarbetarna kända för medlemmarna är också ett sätt att öka respekten för banpersonalens säkerhet.

Tips: skriv ut och sätt upp affischen om Säker golf

Vilka är då riskerna enligt statistiken

Under åren 2013 till 2017 återfinns 38 registrerade (och godkända) arbetsskador från golfbranschen*. Det är alltså de skador som skett på golfklubbarna och som lett till någon typ av sjukvård eller längre sjukfrånvaro.

Om man analyserar händelserna är det två områden som sticker ut. Det ena är att halka eller ramla omkull, exempelvis vid urstigning ur maskin, på isfläckar eller i hala slänter.

Det andra är skador i samband med hantering av maskiner och utrustning/material, exempelvis skära sig på vassa kanter, klämma fingrar, saker som slår upp i ansiktet samt några vibrationsskador.

*Källa: AFA Försäkrings kollektivavtalade arbetsskadeförsäkring

Introduktion av ny personal

Introduktionen för nyanställda och säsongsanställda är en viktig del i att förebygga olyckor, men även för att snabbare få in dem i den sociala gemenskapen på arbetsplatsen.

Använd er gärna av en checklista för att säkerställa att inget glöms bort och följ sedan upp introduktionen efter en tid för att stämma av med den nyanställde hur allting går.

Bilderbok för säkerhet på golfklubbar

Två illustrationer av banarbetere på gräsklippare, från boken Jobba säkert på golfbanan

För att underlätta vid introduktionen av nyanställda, och utifrån att det finns arbetskraft som inte pratar svenska fullt ut på golfbanor, har Gröna arbetsgivare, tillsammans med fackförbundet Kommunal, tagit fram en bilderbok.

Syftet är att kunna förmedla och diskutera kring arbetsmiljö och säkerhetsfrågor med utgångspunkt från en bild.

Bilderboken finns att beställa kostnadsfritt hos Prevent (arbetsmarknadens parters organisation för arbetsmiljö), den finns också i digital form för fri ledladdning. 

Ladda ner bilderboken digitalt

Maskiner och utrustning

Underhåll av maskiner och utrustning är A och O för ett säkert och effektivt arbete. Risker uppstår ofta när saker och ting inte fungerar som de ska, så se till att maskinerna och utrustningen är i gott skick och att skyddsanordningarna fungerar.

Hanteringen av maskinerna samt kör- och arbetsteknik är något som behöver lyftas med jämna mellanrum både ur en säkerhetsaspekt men även utifrån att utrustningen ska hålla bra som möjligt.

Läs mer om fordon och redskap i banskötsel

Utbildning i arbetsmiljö

Se till att alla på golfklubben som har arbetsgivaransvar är utbildade i systematiskt arbetsmiljöarbete och riskhantering. Några tips på utbildningar:

Tips på utbildningar och material

 • Arbetsmiljöutbildning för golfklubbar. SGF och Gröna arbetsgivare anordnar regelbundet heldagsutbildning i arbetsmiljöarbete på golfanläggningar.  Målgruppen är klubbchefer och banchefer (eller motsvariga), styrelseledamöter och skyddsombud. Vid utbildningen får deltagarna med sig branschanpassat material som kan användas ute på klubb. Läs mer. 

 • Regler, mallar och checklistor. På golf.se finns information, checklistor och mallar som hjälper klubben att täcka in kraven som ställs utifrån gällande regelverk kring systematiskt arbetsmiljöarbete. Du hittar också SGF:s kontaktpersoner kring arbetsmiljöfrågor. Läs mer

 • Arbetsmiljöhandbok. Gröna arbetsgivare tillhandahåller en arbetsmiljöhandbok för sina medlemmar. Handboken är anpassad för de gröna näringarna och innehåller en beskrivning av systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive mallar och checklistor för olika delar inom arbetsmiljöarbetet. Läs mer

Rådgivare

Gröna arbetsgivare har också åtta arbetsmiljöutvecklare runt om i landet som medlemmar kan anlita för rådgivning ute på klubbarna. I medlemskapet ingår de två första timmarna. Tillgång till kvalificerad rådgivning från arbetsmiljöjuridisk vid mer komplicerade ärenden.  

En telefonjour för arbetsmiljöfrågor finns tillgängligt, som är kostnadsfri för medlemmar. Den är öppen varje vardag mellan 8.00–10.00. 

Främja en god arbetsmiljö

För att främja en god arbetsmiljö behöver det finnas en tydlighet i organisationen, dvs vad det är som gäller på arbetsplatsen och vem är det som gör vad. Tillräcklig kommunikation och information är nödvändig för att alla ska känna sig inkluderade.

Att ha en gemenskap i gruppen med ett tryggt klimat är viktigt för att skapa delaktighet, ansvarskänsla och kreativitet. Andra viktiga parametrar är personlig utveckling och möjlighet att påverka sin egen arbetssituation.

Kan vi få alla bitarna på plats skapar vi en verksamhet som är attraktiv både för medarbetare, medlemmar och gästande spelare.

Det är ingen tvekan om att ni har bland de vackraste arbetsmiljöer man kan få!

Text: Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert, Gröna arbetsgivare

Fler nyheter

 1. Abbekås GK: Riskanalyser tryggar banarbetarnas vardag
 2. Banskötsel

  Abbekås GK: Riskanalyser tryggar banarbetarnas vardag

  År 2009 räddade banchef Peter Pettersson och hans personal livet på en greenfeegäst som ramlat ihop medvetslös på första tee. Nu är även riskanalyser av banan på plats för att trygga banarbetarnas vardag. – Varje anställd har en egen pärm, säger Pettersson.

  Med många medlemmar och greenfeegäster i omlopp på en golfklubb måste man vara beredd på att allt kan hända. Det var precis vad som hände den där dagen sommaren 2009.

  – Vi hade precis ätit lunch i klubbhuset när vi fick höra att en spelare hade ramlat ihop medvetslös på första tee. Tack och lov fanns vi på plats och hade precis månaden innan köpt en hjärtstartare och gått en kurs i hjärt-lungräddning, berättar Peter Pettersson, banchef på Abbekås Golfklubb.

  – Vi hämtade hjärtstartaren, kopplade på noderna och hon återfick medvetandet efter första stöten. Sedan höll apparaten koll på hennes hjärta tills ambulansen var på plats. Läkaren som tog hand om henne sa att hon inte hade klarat sig utan vår insats. Det kändes väldigt bra.

  Skannade in från banguiden

  Peter Pettersson är uppväxt på När golfklubb på Gotland, där hans pappa Anders var banchef. Kärleken förde honom till Skåne och han har sedan 2008 arbetat som banchef på kustnära Abbekås GK strax väster om Ystad.

  Personalen har kontinuerligt utbildat sig i första hjälpen, men det var inte förrän nuvarande ordförande Per-Olof Gustavsson började ställa frågor kring arbetsmiljö som Peter Pettersson och klubbchef Lasse Stark i januari 2019 gick Svenska Golfförbundets och Gröna arbetsgivares heldagsutbildning i arbetsmiljö på Barsebäck Golf & Country Club.

  – Vi fick med oss bra mallar från utbildningen och jag samlade också på mig så mycket material som möjligt, bland annat har Gröna också väldigt bra material på sin hemsida. Den våren gjorde jag en riskanalys av banan, hål för hål.

  – Jag skannade in dem från banguiden och plockade upp dem i powerpoint, så att jag enkelt och pedagogiskt kunde markera riskområdena på varje hål. Vi har flera hål där vi har branta sluttningar, som exempelvis ner mot greenbunkern på hål 18, säger Pettersson.

  En pärm till varje anställd

  Han graderade riskerna i sex olika steg, där röd markering är den mest riskfyllda. Han gjorde i ordning pärmar till alla anställda, även säsongare. Den innehåller alla bilder på hålen, klubbens arbetsmiljöpolicy och krishandbok samt uppgifter till närmast anhörig.

  – Här har varje anställd också sina tid- och lönerapporter. Det gör att pärmen används varje dag och inte blir stående längst bak i någon hylla, säger Peter Pettersson och fortsätter.

  – Och vi går igenom pärmen med alla anställda en gång per år, när alla säsongare är på plats.

  Nästa steg är att fokusera mer på säker golf genom att kommunicera med medlemmar och gäster om att banan är personalens arbetsplats och att alla behöver medvetna om riskerna med spelet.

  – Det sker incidenter lite då och då, och egentligen är det otroligt att det inte hänt någon allvarlig olycka, så mycket spel som vi har på vår bana. Där har vi en del att jobba på, säger Pettersson.

  Text och bild: Lena Lindström

 3. Godkända växtskyddsmedel augusti
 4. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel augusti

  Inga förändringar jämfört med senaste uppdateringen i maj.

  Det har inte blivit några ändringar i listan över växtskyddsmedel som är godkända att använda på golfbanor sedan senaste uppdateringen i maj 2021.

  Passa ändå på att se till att det är korrekt version ni använder på klubben, och dubbelkolla att ni inte har några icke-godkända produkter i kemförrådet. 

  Ladda ner listan över godkända växtskyddsmedel

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 5. Få bukt med grobladen
 6. Banskötsel

  Få bukt med grobladen

  Grobladen verkar ha trivts speciellt bra under 2021 och varit ett stort problem på många golfbanor. Här får du tips på åtgärder för att förebygga och bekämpa ogräset.

  Groblad utbredda på en fairway
  Svag fairway med stort uppslag av groblad.

  Vi har inte hela orsaken till att ogräs som groblad börjat breda ut sig på svenska golfbanor så mycket i år, men det går att misstänka att vädret spelar roll.

  Torkan under 2018 och nu 2021 har försvagat vissa områden på banorna. Det har gett fröbanken med groblad möjlighet att gro och bilda nya plantor.

  Torka ger svaga gräsytor

  Större delen av Sverige hade en sen vår följt av en mycket torr period i början av sommaren.

  Innan regnet kom i månadsskiftet juli–augusti påminde året mycket om 2018. Nederbörden har dock fortsatt varit mycket lokalt, så många banor har haft ett fortsatt mycket torrt år.

  Bevattning och täckningsgraden på våra banor varierar mycket på foregreen, fairway och semiruff. På ytor som har utsätts för slitage och eventuell kompaktion och inte fått tillräckligt med vatten, har groblad utvecklats mycket – ibland extremt mycket.

  Förhållanden med en svag gräsyta har svårt att konkurrera med ogräs, speciellt groblad. Detta är ett problem som ökat i stora delar av landet.

  Fakta om groblad

  Fröstänglar på groblad i närbild.
  Groblad blommar från juni till september. De klibbiga fröna sprids lätt via skor och maskiner.

  Groblad (Plantago Major) är ett flerårigt, platsbundet ogräs med en rosett av blad och en bladlös stjälk med många frön. Den trivs på kortklippta gräsytor, särskilt på kompakterade, slitna ytor med svagt, glest gräs.

  Den blommar från juni till september och fröna kan gro under hela växtsäsongen. De klibbiga fröna kan spridas med skor och maskiner. Det finns också teorier om att frön skulle kunna spridas genom bevattningen. Vi har sökt information om det, men inte hittat något som styrker det.

  Bladnerverna är parallella och fortsätter ner i stjälken. Det är därför det är svårt att bekämpa den genom handplockning eller mekanisk bekämpning. Bladen ligger ofta tätt mot marken med en låg tillväxtpunkt, vilket också gör att de påverkas mycket lite av klippning.

  Mekaniska åtgärder

  Att på ett effektivt sätt åtgärda groblad är inte helt enkelt. Det viktigaste och enda hållbara på sikt är att få täta, jämna och välmående gräsytor – det vill säga bra förhållanden för gräset.

  Svaga eller ojämna ytor bör, utöver grundförbättringar som vatten, dränering, näring och luft, också stödsås för tätare turf. Kraftig sanddressning är en annan åtgärd som gynnar gräset och missgynnar grobladen.

  Handplockning fungerar bra på greener och är ofta enda lösningen. När det gäller greenområden, fairway och andra områden är det möjligt att handplocka om man tar tag i problemet när antalet plantorna är begränsat. I de mängder som det varit under året, är det dock svårt att klara med vanlig plockning.

  En direkt, mekanisk metod att motverka problemen med groblad kan vara att använda borstar i anslutning till klippningen. Bladen och fröstänglar lyfts och man får ett effektivare klippresultat. Plantorna stressas och försvagas, så att de inte klarar att växa och spridas lika effektivt.

  Kemiska åtgärder

  Groblad som behandlats men återtagit sin tillväxt

  Vid behov går det att nyttja något av de två växtskyddsmedel mot ogräs som är godkända på svenska golfbanor (se listan över godkända växtskyddsmedel).

  Båda preparaten är systemiska och har i huvudsak samma aktiva substans, så de kräver bra tillväxt i plantan för god effekt.

  Läs noga på infoblad och etikett vilka förutsättningar som ger optimal effekt. Temperatur, droppstorlek och vattenmängd spelar stor roll för effekten. Normalt rekommenderas medium droppstorlek och cirka 200 liter vatten per hektar.

  Använd alltid full rekommenderad dos och behandla de ytor där problemen är stora. Det är sällan hela spelfältet som har problem och behöver behandlas.

  Behandla på våren

  Yttre förhållanden vid sprutningen är minst lika viktiga som beredningen av sprutvätskan för att få bra effekt. Behandla på våren när plantan startat upp och är i bra tillväxt.

  Att spruta för tidigt vid för låg marktemperatur ger ofta dramatiskt sämre effekt. Följ de temperaturanvisningar (marktemperatur) som anges på etiketten eller infoblad.

  Att spruta senare, när plantan har minskat sin tillväxt och i stället producerar frön, ger betydligt sämre effekt än vid en vårbehandling i vegetativ tillväxt. Ofta får man viss påverkan, men plantan klarar behandlingen och återupptar föregående status.

  Nyetablerat groblad är känsligare mot bekämpning.
  Nyetablerat groblad är känsligare mot bekämpning.

  Se till att bladen inte är våta av dagg eller regn vid sprutningen. Då kan sprutvätskan rinna av bladen eller så leder det till en kraftig utspädningseffekt. Vid kraftig dagg kan vattenmängden som ligger på bladen vara flera tusen liter vatten per hektar.

  Även om sprutningen genomförs under perfekta förhållanden kommer vi troligen inte åt alla plantor. Tittar vi på alla växtskyddsmedel som är godkända inom golfen, men också de som får användas i jordbruket, anges effekten på groblad till 70–90 procent.

  De siffrorna gäller normalt plantor i hjärt- och örtbladstadiet, det vill säga när de är nyetablerade från frö och mycket små. De är då mycket känsligare än de stora plantor vi har på våra foregreen och fairways.

  Sammanfattning – ett utmanande problem

  Groblad är inget lätt ogräs att bli av med och det finns ingen enkel, snabb lösning. Det viktigaste är att ha så täta, väletablerade ytor som möjligt, samt att vid både mekanisk och kemisk bekämpning optimera alla moment – från applicering till förhållanden som väder och plantans utvecklingsstadie.

  För mer information om groblad och andra vanliga svenska ogräsarter, se Sterfs faktablad.

  Skribent

  Porträttbild på Peter