Golfen i Sverige blir dyrare till följd av kriget

Bomberna faller över oskyldiga människor i Ukraina. Det oroliga världsläget, med två år av pandemi i backspegeln och nu krig i Europa, har satt ekonomin i gungning. Det blir dyrare med produktion och transporter av varor och tjänster i många branscher och det påverkar golfen i Sverige.

Golfen är en del av samhället. Det som påverkar samhället i stort påverkar också golfen. I sista led är det spelarens plånbok och vilja att betala som avgör, och på vägen dit är det klubbens budget som måsta parera det nya läget i samhället.

En stor del av golfklubbens kostnader ligger i driften av anläggningen (bana, maskiner och fastigheter). Nu ser vi stora kostnadsökningar på förbrukningsmaterial som är avgörande för att golfklubben ska kunna presentera en attraktiv bana för golfspelaren.

Fyra saker att ta höjd för

1. Kostnader för drivmedel. Vid månadsskiftet febr/mars låg dieselpriset på ofattbara 28-kronor per liter. Räknar vi på en genomsnittsklubb, 18 hål med en årsförbrukning på ca
9 000-10 000 liter diesel, kan ni få ökade kostnader med 80 000 kronor redan 2022 om dieselpriset går från 16kr till 24kr/liter.

2. Elpriser som ökar. Den mest energikrävande delen på en golfbana är bevattningspumparna som går nattetid, då spotpriset ofta är lite lägre. Men 2022 kan innebära att det i södra Sverige (region 3) blir upp till 400% dyrare än för ett år sedan. En normal golfklubb hade förra året en kostnad på ca 150 000 kr i el. Håller de höga priserna i sig kan det röra sig om en ökning på ca 600 000 kr i södra Sverige.

3. Transportpriser som rusat i höjden till följd av bland annat containerbrist. Det här har vi fått vänja oss vid de senaste två pandemiåren och det påverkar golfbanedriften. Containerfrakterna har på många håll gått upp med 300%. Frakten slår igenom på i stort sett alla produkter.

4. Brist på reservdelar. Flera ban- och verkstadschefer vittnar nu om att det är svårt att få tag på delar till maskiner som är nödvändiga för viktiga skötselinsatser. Det skapar oro och bristen kan leda till ökade priser på delar som är avgörande för att leverera den spelupplevelse golfaren är van vid.

Är årets budget redan inaktuell?

Hög kvalité på golfbanan till ett tämligen lågt pris. Det var en svår ekvationen redan innan kriget. Nu är det en nästan omöjlig ekvation. Det finns ett behov av att se över budgeten för året eller acceptera att den inte håller. Men också att redan nu vara tydlig i kommunikationen till medlemmarna. Världsläget påverkar golfklubben.

Golfklubben finansieras av medlemmarna. Dagens och morgondagens golfupplevelse avgörs av vad vi tillsammans är beredda att betala.

Annica Lundström, Svenska Golfförbundet
Göran Tyrsing, Swedish Greenkeepers Association

Fler nyheter

 1. Godkända växtskyddsmedel juni
 2. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel juni

  Förlängt godkännande för Roundup Ultra, och Primo Maxx måste bort från kemförrådet senast sista oktober. Läs mer och ladda ner den uppdaterade listan!

  Kemikalieinspektions utvärdering om eventuellt förnyat godkännande av totalbekämpningsmedlet Roundup Ultra (3837) pågår fortsatt. Till dess beslut kan fattas har de valt att förlänga nuvarande godkännande i fyra månader, till och med 31 augusti 2022.

  Ett förnyat godkännande vore viktigt för golfen, eftersom Roundup Ultra är det enda totalbekämpningsmedel som för närvarande är godkänt på golfbanor. SGF bevakar frågan noga och återkommer med mer information.

  Tips! Läs mer om Roundup Ultra och det verksamma ämnet glyfosat här.

  Tänk också på att detta är sista säsongen ni får använda tillväxtregleraren Primo Maxx (5004). Efter 31 oktober 2022 får den inte längre vare sig lagras, bortskaffas eller användas inom golfen. Som ersättare finns då Primo Maxx II (5410).

  Ladda ner listan över godkända växtskyddsmedel

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 3. 6 tips om växtskydd
 4. Banskötsel

  6 tips om växtskydd

  Under växtsäsongen kan det uppstå behov av att använda växtskyddsmedel. Då finns en hel del saker att tänka på.

  Här är sex råd om hur ni uppfyller kraven, ökar säkerheten, är skonsamma mot miljön och blir mer effektiva när ni planerar, sprutar och hanterar preparat.

  1. Inga tomma rutor i sprutjournalen

  Sprutjournal med ifyllda exempel - från organisationen Säkert växtskydd.

  Du ska alltid dokumentera när du använder växtskyddsmedel. Inte bara för att det är krav, utan även för att kunna följa upp vad du gjort och vilka effekter det fått.

  Det bästa är att dokumentera löpande. Då är det störst chans att du kommer ihåg allt och att det blir gjort.

  Kom ihåg att journalen ska sparas i minst tre år och att inga rutor får lämnas tomma. En tom ruta är i lagens mening lika med att du inte tagit ställning. Vid kontroll kan du då behöva betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor.

  Du hittar mer information på sakertvaxtskydd.se, inklusive ifyllbara sprutjournaler per datum eller per plats du kan ladda ner till din dator och fylla i digitalt.

  Du kan också ladda hem Sprutjournalen till din mobil. Appen är gratis och finns i App Store och Google Play.

  2. Hur bra är du på integrerat växtskydd?

  Framsida av Jordbruksverkets broschyr "Hur bra är du på integrerat växtskydd (IPM)?

  Som alla vet ska man vid användning av växtskyddsmedel tillämpa integrerat växtskydd (IPM).

  Det finns åtta principer inom IPM: förebyggande åtgärder, övervakning, behovsanpassade beslut, val av metod, val av preparat, begränsad användning, åtgärder mot resistens och uppföljning.

  Dessa principer utgår bland annat kommuner ifrån i sin checklista vid en eventuell tillsyn.

  I Jordbruksverkets broschyr ”Hur bra är du på integrerat växtskydd?” kan du testa hur ni ligger till med de åtgärder ni utför på golfklubben. Den ger också en enkel guidning i de åtta principerna, dess syften och tillämpning.

  Ladda ner broschyren

  3. Ha koll på skyddsutrustningen

  Använd grundskyddet när du hanterar växtskyddsmedel. Detta är bra att ha hemma:

  • Huvudbonad som skyddar huvud och hår från stänk. Bör tvättas eller bytas ofta.

  • Visir som skyddar ansiktet.

  • Skyddshandskar av nitril, antingen flergångs eller engångs. Flergångshandskar ska vara minst 0,3 mm och ska bytas efter en dags arbete. Engångshandskar ska helst ha långt skaft och bör bytas efter cirka 10 minuters arbete.

  • Skyddsförkläde av PVC. Bör vara så långt att det räcker från hals till stövlar.

  • Gummistövlar, särskilt framtagna för växtskyddsarbete.

  • Andningsskydd när det behövs. Glöm inte att skydda ögonen med skyddsglasögon om du använder halvmask.

  • Ögondusch. Kontrollera sista förbrukningsdatum på de förpackningar du har hemma.

  Vilken specifik skyddsutrustning du behöver vid sprutning varierar. Se vad som föreskrivs på respektive växtskyddsmedels säkerhetsdatablad. Du hittar också mer information på sakertvaxtskydd.se.

  4. Utvärdera din behandling med nollruta

  Ett bra och enkelt sätt att följa upp effekten av dina växtskyddsåtgärder är att lämna en obehandlad ruta vid varje bekämpning, en så kallad nollruta. Om det är möjligt, försök lämna en nollruta vid varje behandling.

  5. Motverka resistens mot bekämpningsmedel

  Att motverka resistens handlar om att minska risken för att skadegörarna blir tåliga mot kemiska bekämpningsmedel. Genom att använda olika metoder kan vi bevara effektiviteten hos de olika preparaten så lång tid som möjligt.

  Du kan motverka resistens genom att:

  • Jobba förebyggande för att minska det generella bekämpningsbehovet och användningen av växtskyddsmedel.

  • Växla mellan eller blanda olika preparat med olika verkningssätt under växtsäsong.

  • Behandla enligt den dosering som rekommenderas på etiketten.

  • Behandla vid optimal tidpunkt.

  • Behandla vid goda förhållanden. En behandling med svag effekt är ekonomiskt och miljömässigt mycket dålig.

  Hur stor risken är för resistens beror på olika faktorer, bland annat vilken skadegörare och/eller vilken typ av preparat det handlar om.

  Om vi använder likartade preparat kan eventuell resistens utvecklas snabbare. Läs mer om regler kring användning av preparat med samma aktiva substans i denna artikel.

  6. Minska avdriften med effektiva munstycken

  Besprutning av växtskyddsmedel på en golfbana.

  Så fort det blåser ute ska du i samband med bekämpning beräkna ett skyddsavstånd mot till exempel bostäder eller vattendrag. Avståndets storlek beror bland annat på vindstyrka, bomhöjd och vilken teknik du använder.

  Med höga priser på insatsmedel med mera ökar incitamentet att kunna behandla så effektivt som möjligt.

  En hel del preparat kräver dessutom att du har avdriftsreducerande utrustning för att få använda dem, bland annat för att skydda vattenlevande organismer.

  Genom att uppdatera sprutan och använda teknik som minskar avdriften och ger bättre kontroll på din sprutdusch, kan skyddsavstånden minskas.

  Utöver ett betydligt kortare skyddsavstånd och mindre svinn kommer du också få ett större fönster för sprutning. Detta då det vid vissa tillfällen inte hade gått att komma ut med traditionell teknik på grund av för stor avdrift.

  Ett enkelt sätt att minska vindavdriften är att använda effektiva munstycken. Ofta rör det sig om olika typer av injektormunstycken (enkel- eller dubbeldusch).

  Säkert Växtskydd ger årligen ut listor över godkänd avdriftsreducerande utrustning – ladda ner dem här (se Lista avdriftsreducerande utrustning – Fläktspruta respektive Bomspruta).

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 5. Inventera era invasiva arter
 6. Banskötsel

  Inventera era invasiva arter

  Dokumentera eventuella bestånd på golfanläggningen och börja planera bekämpning till våren. Annars kan dessa storvuxna och snabbväxande arter bli både svåra och kostsamma att få bukt med.

  I en tidigare artikel har du kunnat läsa om vad invasiva arter är och hur de påverkar golfbanan genom sin kraftiga förökning som gör att de blixtsnabbt kan sprida sig och konkurrera ut annan växtlighet. Här går vi igenom första steget i hur klubben kan komma tillrätta med problemet.

  Inventera nu – bekämpa till våren

  Jättebalsamin, till höger i närbild med rosa blomma och gröna långsmala blad. Till vänster ett större beständ.
  Jättebalsamin är en ettårig växt som kan bli upp till tre meter hög.

  De invasiva växtarterna jätteloka, jättebalsamin, parkslide och blomsterlupin har börjat breda ut sig över landets golfbanor.

  Sommar och höst är en perfekt tidpunkt för att inventera golfanläggningen och dokumentera omfattning och placering av bestånden. Då kan ni planera för att bekämpa dessa vid optimal tidpunkt nästa vår.

  Upp till fem meter höga – lätta att identifiera

  En jätteloka i närbild. Vit blomma med gröna taggiga blad.
  Jätteloka är en flerårig invasiv art som kan bli upp till 4–5 meter hög.

  Bestånden är garanterat fler än ni tror och är lätta att känna igen när de blommar. Dessa storvuxna arter är också mycket enkla att urskilja när de når maximal storlek.

  Jätteloka kan bli upp till fem meter hög, parkslide och jättebalsamin upp till tre meter och blomsterlupin upp till en meter. 

  Kostsamt att tappa kontrollen

  Ett hav av lila blomsterlupiner.
  Blomsterlupinen är flerårig och blir upp till en meter hög.

  Om bekämpningen påbörjas tidigt, innan omfattande etablering, finns en chans att hålla dem tillbaka. Har man däremot en gång tappat greppet om deras utbredning är det extremt svårt, om alls möjligt, att få bort dem.

  På flera golfbanor växer dessa arter okontrollerat på stora arealer i kanter mot vatten, ruffar och i skogen. Ofta slutar det i kraftig uppförökning. Det skapar ett problem som är riktigt besvärligt och mycket kostsamt att rätta till.

  Viktigt med rätt bekämpningsmetod

  Växten parkslide till vänster i närbild samt till höger i ett större bestånd.
  Parkslide är en flerårig invasiv art som blir upp till tre meter hög.

  De olika arterna kräver speciell behandling för effektiv bekämpning och det kan till och med vara så att fel bekämpningsmetod kan göra problemen än större.

  Ökade restriktioner på växtskyddssidan kan också begränsa möjligheterna till bekämpning, särskilt om det omdebatterade växtskyddsmedlet glyfosat inte får användas som verksamt ämne i bekämpningsmedelsprodukter i framtiden.

  I Naturvårdsverkets metodkatalog finns alltid uppdaterad information om bekämpning av invasiva arter. Där kan du hitta fakta om just den art ni har på er golfanläggning.

  Läs mer och ladda ner metodkatalogen

  Läs mer om invasiva främmande arter 

  Skribent

  Porträttbild på Peter