Godkända växtskyddsmedel juni

Förlängt godkännande för Roundup Ultra, och Primo Maxx måste bort från kemförrådet senast sista oktober. Läs mer och ladda ner den uppdaterade listan!

Kemikalieinspektions utvärdering om eventuellt förnyat godkännande av totalbekämpningsmedlet Roundup Ultra (3837) pågår fortsatt. Till dess beslut kan fattas har de valt att förlänga nuvarande godkännande i fyra månader, till och med 31 augusti 2022.

Ett förnyat godkännande vore viktigt för golfen, eftersom Roundup Ultra är det enda totalbekämpningsmedel som för närvarande är godkänt på golfbanor. SGF bevakar frågan noga och återkommer med mer information.

Tips! Läs mer om Roundup Ultra och det verksamma ämnet glyfosat här.

Tänk också på att detta är sista säsongen ni får använda tillväxtregleraren Primo Maxx (5004). Efter 31 oktober 2022 får den inte längre vare sig lagras, bortskaffas eller användas inom golfen. Som ersättare finns då Primo Maxx II (5410).

Ladda ner listan över godkända växtskyddsmedel

Skribent

Porträttbild på Peter

Fler nyheter

 1. Godkända växtskyddsmedel september
 2. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel september

  Roundup Ultra godkänt till december 2023, nytt registreringsnummer för Exteris StressGard och bara ett par månader tills Primo Maxx måste vara borta ur kemförrådet. Här hittar du en uppdaterad lista att ladda ner.

  Nytt besked för golfen gällande totalbekämpningsmedlet Roundup Ultra. I juni beslutade Kemikalieinspektionen nämligen att förnya produktgodkännandet till den 15 december 2023. I samband med det har produkten också fått ett nytt registreringsnummer: 5773.

  Bra med ett klart besked efter det senaste årens osäkerhet kring fortsatt användande av produkter med glyfosat som verksam substans.

  Fungiciden Exteris StressGard har fått förändrat produktgodkännande till 31 januari 2025 och i och med det också ett nytt registreringsnummer: 5799. Godkännandet för versionen med registreringsnummer 5461 går ut 31 januari nästa år.

  Tänk också på att tillväxtregleraren Primo Maxx (5004) inte får användas, lagras eller bortskaffas efter 31 oktober i år. Som ersättare finns Primo Maxx II (5410).

  Ladda ner listan över godkända växtskyddsmedel

  Tips! Så gör du med överblivet bekämpningsmedel

  När ett produktgodkännande går ut måste du göra dig av med överblivet bekämpningsmedel inom 18 månader. Om produkten därefter finns kvar i kemförrådet blir det anmärkning vid eventuell myndighetskontroll.

  Bekämpningsmedel klassas som miljöfarligt avfall och måste hanteras varsamt. Om de hamnar fel kan de skada både djur, växter och människor. 

  Du kan lämna in bekämpningsmedlet i sin originalförpackning på en miljöstation eller bemannad återvinningscentral. Sedan november 2020 krävs också att ni som verksamhet alltid rapporterar farligt avfall i det nationella avfallsregistret. Läs mer om det här.

  I vissa fall bistår tillverkaren med returhantering. Du kan alltid kontakta din återförsäljare för att höra vad som gäller för specifika preparat.

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 3. Inbjudan till fältdag om STERF:s projekt med robotgräsklippare
 4. Banskötsel

  Inbjudan till fältdag om STERF:s projekt med robotgräsklippare

  Välkommen till Jönköpings GK för att ta del av forskningsresultaten från ROBO-GOLF-projektet och få en guidad visning av hur robotgräsklippning på en golfbana fungerar.  

  ROBO-GOLF är ett projekt vars mål är att studera effekter och konsekvenser inom skötsel, miljö och ekonomi vid övergång till robotgräsklippare på golfbanor. Projektet är ett samarbete med Husqvarna AB som är en av världens största producenter av robotgräsklippare. Läs mer om projektet.

  På den kostnadsfria fältdagen får du koll på resultatet av forskningsstudierna så här långt.

  Tid & plats

  Tid: 8 september kl. 08.30–14.00

  Plats: Jönköpings GK, Golfbanevägen 11, Jönköping

  Anmälan: Senast tisdag 30 augusti till: henrik.noren@golf.se. Angen namn och klubb/företag. Deltagande är gratis.

  Program:

  08:30 Ankomst och kaffe på Jönköpings GK

  09:00 Inledning med Markus Rehnström, Jönköpings GK och Karin J. Hesseløe, NIBIO

                Information om NIBIO:s försök

               WP1 och 2 (Karin J. Hesseløe och Anne F. Borchert, NIBIO)

                WP3 (fyra banchefer samt Karin J. Hesseløe, NIBIO)

                Diskussion

  10.30 Nyheter från Husqvarna (Olle Markusson)

               Frågor och diskussion (Henrik Norén, Svenska Golfförbundet)

  11.00 Lunch

  12.00 Guidad visning på Jönköpings GK (Markus Rehnström & demo från Husqvarna)

  14.00 Avslutning

  Varmt välkomna!

  Skribent

  Porträttbild på Henrik.
 5. 6 tips om växtskydd
 6. Banskötsel

  6 tips om växtskydd

  Under växtsäsongen kan det uppstå behov av att använda växtskyddsmedel. Då finns en hel del saker att tänka på.

  Här är sex råd om hur ni uppfyller kraven, ökar säkerheten, är skonsamma mot miljön och blir mer effektiva när ni planerar, sprutar och hanterar preparat.

  1. Inga tomma rutor i sprutjournalen

  Sprutjournal med ifyllda exempel - från organisationen Säkert växtskydd.

  Du ska alltid dokumentera när du använder växtskyddsmedel. Inte bara för att det är krav, utan även för att kunna följa upp vad du gjort och vilka effekter det fått.

  Det bästa är att dokumentera löpande. Då är det störst chans att du kommer ihåg allt och att det blir gjort.

  Kom ihåg att journalen ska sparas i minst tre år och att inga rutor får lämnas tomma. En tom ruta är i lagens mening lika med att du inte tagit ställning. Vid kontroll kan du då behöva betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor.

  Du hittar mer information på sakertvaxtskydd.se, inklusive ifyllbara sprutjournaler per datum eller per plats du kan ladda ner till din dator och fylla i digitalt.

  Du kan också ladda hem Sprutjournalen till din mobil. Appen är gratis och finns i App Store och Google Play.

  2. Hur bra är du på integrerat växtskydd?

  Framsida av Jordbruksverkets broschyr "Hur bra är du på integrerat växtskydd (IPM)?

  Som alla vet ska man vid användning av växtskyddsmedel tillämpa integrerat växtskydd (IPM).

  Det finns åtta principer inom IPM: förebyggande åtgärder, övervakning, behovsanpassade beslut, val av metod, val av preparat, begränsad användning, åtgärder mot resistens och uppföljning.

  Dessa principer utgår bland annat kommuner ifrån i sin checklista vid en eventuell tillsyn.

  I Jordbruksverkets broschyr ”Hur bra är du på integrerat växtskydd?” kan du testa hur ni ligger till med de åtgärder ni utför på golfklubben. Den ger också en enkel guidning i de åtta principerna, dess syften och tillämpning.

  Ladda ner broschyren

  3. Ha koll på skyddsutrustningen

  Använd grundskyddet när du hanterar växtskyddsmedel. Detta är bra att ha hemma:

  • Huvudbonad som skyddar huvud och hår från stänk. Bör tvättas eller bytas ofta.

  • Visir som skyddar ansiktet.

  • Skyddshandskar av nitril, antingen flergångs eller engångs. Flergångshandskar ska vara minst 0,3 mm och ska bytas efter en dags arbete. Engångshandskar ska helst ha långt skaft och bör bytas efter cirka 10 minuters arbete.

  • Skyddsförkläde av PVC. Bör vara så långt att det räcker från hals till stövlar.

  • Gummistövlar, särskilt framtagna för växtskyddsarbete.

  • Andningsskydd när det behövs. Glöm inte att skydda ögonen med skyddsglasögon om du använder halvmask.

  • Ögondusch. Kontrollera sista förbrukningsdatum på de förpackningar du har hemma.

  Vilken specifik skyddsutrustning du behöver vid sprutning varierar. Se vad som föreskrivs på respektive växtskyddsmedels säkerhetsdatablad. Du hittar också mer information på sakertvaxtskydd.se.

  4. Utvärdera din behandling med nollruta

  Ett bra och enkelt sätt att följa upp effekten av dina växtskyddsåtgärder är att lämna en obehandlad ruta vid varje bekämpning, en så kallad nollruta. Om det är möjligt, försök lämna en nollruta vid varje behandling.

  5. Motverka resistens mot bekämpningsmedel

  Att motverka resistens handlar om att minska risken för att skadegörarna blir tåliga mot kemiska bekämpningsmedel. Genom att använda olika metoder kan vi bevara effektiviteten hos de olika preparaten så lång tid som möjligt.

  Du kan motverka resistens genom att:

  • Jobba förebyggande för att minska det generella bekämpningsbehovet och användningen av växtskyddsmedel.

  • Växla mellan eller blanda olika preparat med olika verkningssätt under växtsäsong.

  • Behandla enligt den dosering som rekommenderas på etiketten.

  • Behandla vid optimal tidpunkt.

  • Behandla vid goda förhållanden. En behandling med svag effekt är ekonomiskt och miljömässigt mycket dålig.

  Hur stor risken är för resistens beror på olika faktorer, bland annat vilken skadegörare och/eller vilken typ av preparat det handlar om.

  Om vi använder likartade preparat kan eventuell resistens utvecklas snabbare. Läs mer om regler kring användning av preparat med samma aktiva substans i denna artikel.

  6. Minska avdriften med effektiva munstycken

  Besprutning av växtskyddsmedel på en golfbana.

  Så fort det blåser ute ska du i samband med bekämpning beräkna ett skyddsavstånd mot till exempel bostäder eller vattendrag. Avståndets storlek beror bland annat på vindstyrka, bomhöjd och vilken teknik du använder.

  Med höga priser på insatsmedel med mera ökar incitamentet att kunna behandla så effektivt som möjligt.

  En hel del preparat kräver dessutom att du har avdriftsreducerande utrustning för att få använda dem, bland annat för att skydda vattenlevande organismer.

  Genom att uppdatera sprutan och använda teknik som minskar avdriften och ger bättre kontroll på din sprutdusch, kan skyddsavstånden minskas.

  Utöver ett betydligt kortare skyddsavstånd och mindre svinn kommer du också få ett större fönster för sprutning. Detta då det vid vissa tillfällen inte hade gått att komma ut med traditionell teknik på grund av för stor avdrift.

  Ett enkelt sätt att minska vindavdriften är att använda effektiva munstycken. Ofta rör det sig om olika typer av injektormunstycken (enkel- eller dubbeldusch).

  Säkert Växtskydd ger årligen ut listor över godkänd avdriftsreducerande utrustning – ladda ner dem här (se Lista avdriftsreducerande utrustning – Fläktspruta respektive Bomspruta).

  Skribent

  Porträttbild på Peter