Fullt av liv i golfbanors sand

Behåll eller skapa öppna sandytor på och runt golfanläggningen och bidra till biologisk mångfald och Agenda 2030. Här trivs nämligen småkryp som kan bygga bo, lägga ägg och värma sig.

Den 22 maj är det Biologiska mångfaldens dag, en internationell temadag utsedd av FN. Syftet är att uppmärksamma bevarande av naturens mångfald. Det finns många golfklubbar som gör bra aktiviteter för att gynna ett rikt växt- och djurliv. Här kommer ett sandigt tips att ta inspiration av! 

Insekter är beroende av varm sand

Blottad sand och grus lagrar värmen från solen och blir varmare än områden täckta av växter. Många insekter som lever i marken är beroende av att det finns solig, varm och bar sand där de kan gräva sina bon. Deras ägg och larver behöver värme för att kunna utvecklas.

Ytan nyttjas också av många värmekrävande småkryp för att de ska få upp kroppstemperaturen. Varma och soliga dagar kan du se fjärilar, bin, trollsländor och andra insekter nyttja värmen från den bara sanden.

Skapa rätt förutsättningar för småkrypen

Gammal sandbunker på golfbana. Fyra personer står i bakgrunden.
Sandblotta på Hofgårds GK i form av en gammal bunker utanför spel som inte fyllts igen.

För att insekterna ska trivas bör sandytan vara minst 10 kvadratmeter, vara skuggfri under större delen av dagen och gärna i lä från vind. Helst ska ytan luta lite åt söder för att ännu bättre fånga upp ljuset och värmen.

Är banan byggd på sand är det allra enklaste att skrapa bort matjord och växter och frilägga sanden. Finns det inte sand i marken kan du hälla ut ett lass överbliven sand på lämpligt ställe. Waste areas eller gamla bunkrar är också en mycket bra miljö där insekter kan trivas.

All typ av sand fungerar

Alla typer av sand fungerar, men den bästa är den som håller ihop om man kramar den när den är fuktig. Men olika arter av småkryp använder olika sorters jord och sand, så länge den är fri från vegetation, så även sandig jord, grus och till och med blottad lera kan vara bra.

Tänk på att öppna sandytor täcks med växtlighet relativt snabbt, så de behöver hållas efter och rensas med visst intervall.

Några goda exempel

Exempel på klubbar som har fina sandytor är Ekerum, Kristianstad och Österlen. På Mjölby planeras att tillföra större mängd sand på platser utanför för att skapa attraktiva sandytor. Hur ser det ut på din klubb?

I linje med Agenda 2030

Arbetet med biologisk mångfald är i linje med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som golfens miljöarbete utgår ifrån. I det här fallet mer specifikt mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald

För mer information, kontakta

Porträttbild på Peter

Fler nyheter

 1. Godkända växtskyddsmedel september
 2. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel september

  Roundup Ultra godkänt till december 2023, nytt registreringsnummer för Exteris StressGard och bara ett par månader tills Primo Maxx måste vara borta ur kemförrådet. Här hittar du en uppdaterad lista att ladda ner.

  Nytt besked för golfen gällande totalbekämpningsmedlet Roundup Ultra. I juni beslutade Kemikalieinspektionen nämligen att förnya produktgodkännandet till den 15 december 2023. I samband med det har produkten också fått ett nytt registreringsnummer: 5773.

  Bra med ett klart besked efter det senaste årens osäkerhet kring fortsatt användande av produkter med glyfosat som verksam substans.

  Fungiciden Exteris StressGard har fått förändrat produktgodkännande till 31 januari 2025 och i och med det också ett nytt registreringsnummer: 5799. Godkännandet för versionen med registreringsnummer 5461 går ut 31 januari nästa år.

  Tänk också på att tillväxtregleraren Primo Maxx (5004) inte får användas, lagras eller bortskaffas efter 31 oktober i år. Som ersättare finns Primo Maxx II (5410).

  Ladda ner listan över godkända växtskyddsmedel

  Tips! Så gör du med överblivet bekämpningsmedel

  När ett produktgodkännande går ut måste du göra dig av med överblivet bekämpningsmedel inom 18 månader. Om produkten därefter finns kvar i kemförrådet blir det anmärkning vid eventuell myndighetskontroll.

  Bekämpningsmedel klassas som miljöfarligt avfall och måste hanteras varsamt. Om de hamnar fel kan de skada både djur, växter och människor. 

  Du kan lämna in bekämpningsmedlet i sin originalförpackning på en miljöstation eller bemannad återvinningscentral. Sedan november 2020 krävs också att ni som verksamhet alltid rapporterar farligt avfall i det nationella avfallsregistret. Läs mer om det här.

  I vissa fall bistår tillverkaren med returhantering. Du kan alltid kontakta din återförsäljare för att höra vad som gäller för specifika preparat.

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 3. Inbjudan till fältdag om STERF:s projekt med robotgräsklippare
 4. Banskötsel

  Inbjudan till fältdag om STERF:s projekt med robotgräsklippare

  Välkommen till Jönköpings GK för att ta del av forskningsresultaten från ROBO-GOLF-projektet och få en guidad visning av hur robotgräsklippning på en golfbana fungerar.  

  ROBO-GOLF är ett projekt vars mål är att studera effekter och konsekvenser inom skötsel, miljö och ekonomi vid övergång till robotgräsklippare på golfbanor. Projektet är ett samarbete med Husqvarna AB som är en av världens största producenter av robotgräsklippare. Läs mer om projektet.

  På den kostnadsfria fältdagen får du koll på resultatet av forskningsstudierna så här långt.

  Tid & plats

  Tid: 8 september kl. 08.30–14.00

  Plats: Jönköpings GK, Golfbanevägen 11, Jönköping

  Anmälan: Senast tisdag 30 augusti till: henrik.noren@golf.se. Angen namn och klubb/företag. Deltagande är gratis.

  Program:

  08:30 Ankomst och kaffe på Jönköpings GK

  09:00 Inledning med Markus Rehnström, Jönköpings GK och Karin J. Hesseløe, NIBIO

                Information om NIBIO:s försök

               WP1 och 2 (Karin J. Hesseløe och Anne F. Borchert, NIBIO)

                WP3 (fyra banchefer samt Karin J. Hesseløe, NIBIO)

                Diskussion

  10.30 Nyheter från Husqvarna (Olle Markusson)

               Frågor och diskussion (Henrik Norén, Svenska Golfförbundet)

  11.00 Lunch

  12.00 Guidad visning på Jönköpings GK (Markus Rehnström & demo från Husqvarna)

  14.00 Avslutning

  Varmt välkomna!

  Skribent

  Porträttbild på Henrik.
 5. Godkända växtskyddsmedel juni
 6. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel juni

  Förlängt godkännande för Roundup Ultra, och Primo Maxx måste bort från kemförrådet senast sista oktober. Läs mer och ladda ner den uppdaterade listan!

  Kemikalieinspektions utvärdering om eventuellt förnyat godkännande av totalbekämpningsmedlet Roundup Ultra (3837) pågår fortsatt. Till dess beslut kan fattas har de valt att förlänga nuvarande godkännande i fyra månader, till och med 31 augusti 2022.

  Ett förnyat godkännande vore viktigt för golfen, eftersom Roundup Ultra är det enda totalbekämpningsmedel som för närvarande är godkänt på golfbanor. SGF bevakar frågan noga och återkommer med mer information.

  Tips! Läs mer om Roundup Ultra och det verksamma ämnet glyfosat här.

  Tänk också på att detta är sista säsongen ni får använda tillväxtregleraren Primo Maxx (5004). Efter 31 oktober 2022 får den inte längre vare sig lagras, bortskaffas eller användas inom golfen. Som ersättare finns då Primo Maxx II (5410).

  Ladda ner listan över godkända växtskyddsmedel

  Skribent

  Porträttbild på Peter