Blomsteräng med blå och vita blommor Ovanpå texten Operation Rädda bina.

Bli hotellägare i sommar

Operation: Rädda bina är ett upprop från Naturskyddsföreningen som Svenska Golfförbundet stöder. Här är fyra tips på hur du och din golfklubb kan bidra till biologisk mångfald. Till exempel med ett eget insektshotell.

Bin är livsviktiga för oss och för hela ekosystemet, men en tredjedel av våra vilda trädgårdsmästare håller på att försvinna. Det är inget vi kan vifta bort.

På biologiska mångfaldens dag den 22 maj – och alla andra dagar på året – kan vi tillsammans rädda våra pollinerande insekter. Många golfklubbar bidrar redan, men fler hotellägare behövs! 

Fyra tips för att rädda bina

 • Placera ut insektshotell på anläggningen. De är enkla att bygga, gör så här

 • Anlägg en öppen sandyta där bin och insekter kan bygga bo. Läs mer här.

 • Planera bivänliga blommor i golfklubbens rabatter. Tips på arter som ger nektar och pollen under hela säsongen hittar du här.

 • Förvandla ruffar till blomsterängar för pollinerande insekter. Så här gör du.

Detta är mycket enkelt, kostar inget mer än själva arbetet och kräver minimalt underhåll. Det mesta går också att göra som privatperson – så sprid gärna budskapet och engagera medlemmarna i kampanjen!

Närbild på hand som håller ett litet bihotell, en träbit med borrade hål i.
Bygg ett bihotell och bidra till det viktiga projektet Rädda bina.

Visa ditt stöd – registrera klubbens bihotell

Om Golfsveriges cirka 455 anläggningar gör minst en av åtgärderna blir det en stor standardhöjning för bin och andra pollinerande insekter.

Glöm inte att registrera de aktiviteter du eller din klubb gör på raddabina.nu.

I linje med Agenda 2030

Rädda bina är i linje med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som golfens miljöarbete utgår ifrån. I det här fallet mer specifikt mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

 

Fler nyheter

 1. Godkända växtskyddsmedel maj
 2. Banskötsel

  Godkända växtskyddsmedel maj

  Listan över godkända växtskyddsmedel har uppdaterats per den 18 maj med en ändring – produktgodkännandet för Mycostop har utgått.

  Ladda ner PDF:en, skriv ut och sätt upp på anläggningen:

  Godkända växtskyddsmedel

  Den enda ändringen i den uppdaterade listan är att produktgodkännandet för det biologiska växtskyddsmedlet Mycostop utgick den 30 april. Mycostop får därmed inte längre säljas efter 30 oktober och får inte lagras, bortskaffas eller användas efter 2021-10-31.

  Mer om bekämpningsmedel

  ✽ Mer information om respektive produkt hittar du som alltid i bekämpningsmedelsregistret hos Kemikalieinspektionen. Läs mer här

  ✽ Se till att alla som ska hantera och använda växtskyddsmedel har genomgått och blivit godkänd på Jordbruksverkets behörighetsutbildning. Läs mer här 

  ✽ Funktionstesta era sprutor och skicka in protokollen för godkännande till Jordbruksverket för att inte riskera miljösanktionsavgift. Läs mer här

 3. Ystad GK tilldelades Natur- och miljöpriset 2019
 4. Banskötsel

  Ystad GK tilldelades Natur- och miljöpriset 2019

  Banchefen Mattias Bengtsson mottog diplom och prischecken på 25 000 kronor att använda i klubbens fortsatta miljöarbete. Det nära samarbetet med Ystads kommunekolog är en av framgångsfaktorerna.

  Den 14 maj delades SGA:s och SGF:s Natur- och miljöpris 2019 ut till Ystad Golfklubb. Pristagarna hyllas normalt i samband med förbundsmötet, men med anledning av corona delades det i år ut på plats i Ystad.

  Som överlämnare av diplom och prischeck på 25 000 kronor deltog Kristian Hägglund från Swedish Greenkeepers Association (SGA) och Peter Edman, Svenska Golfförbundet (SGF). Vid utdelningen deltog också representanter från Ystad kommun.

  Motivering:

  Ystad GK visar vägen på hur naturen runt våra golfbanor kan tas om hand på ett extraordinärt sätt. Genom ett hängivet arbete, där nygamla metoder används för att sköta naturområden, har klubben med sin banchef i spetsen lyckats förena golfbaneskötsel med naturskötsel på naturens villkor.

  Med ständigt stöd från och kontakt med kommunens ekolog jobbar klubben kontinuerligt med att hitta nya lösningar att förbättra golfbanan för sina medlemmar och gäster, men med naturen i fokus. Den strävan gör att Ystad GK tilldelas Golfsveriges Miljöpris för 2019.   

  Tätt samarbete med kommunekologen

  Ystads framgångsrika miljö- och naturarbete grundas till stor del i engagemang från banchefen Mattias Bengtsson och det goda samarbetet med Ystads kommunekolog Andrea Nowag.

  Vi hoppas att deras jobb kan inspirera flera klubbar och kommuner att ta efter det framgångsrika arbetssättet. Samarbete gör skillnad, på riktigt!

  Stort grattis till priset och ett välutfört arbete till Mattias, Ystad GK och Ystad kommun!

  Mer om Natur- och miljöpriset och tidigare vinnare

  Skribent

  Porträttbild på Peter
 5. Ideell arbetskraft på golfbanan
 6. Banskötsel

  Ideell arbetskraft på golfbanan

  Coronapandemin har gjort att fler klubbar än vanligt anlitar ideell arbetskraft i arbetet med golfbanan. Här är några råd kring bland annat säkerhet, försäkringsskydd och eventuell ersättning.

  Våren 2020 är mycket speciell på många sätt ute på våra golfanläggningar. Covid-19 har påverkat klubbarna generellt, även om det är i olika omfattning så här tidigt på säsongen.

  En situation vi har uppmärksammat på anläggningarna är bristen på arbetskraft på banan. Antingen är personalen hemma på grund av sjukdom eller så är det generella problem att få kvalificerad arbetskraft. Många löser detta genom att ”snabbutbilda” ideella krafter som får hoppa in i banarbetet.

  Skriftlig överenskommelse

  Vi vill därför uppmärksamma vikten av att ha en skriftlig överenskommelse mellan klubb och den tillfälliga arbetskraften, när det gäller säkerhet, försäkringsskydd och eventuell ersättning. Överenskommelsen bör innehålla:

  Partsavsikten mellan klubb och individ om att det är ideellt arbete som avses.

  ► Samtliga arbetsuppgifter som ingår i uppdraget. Tänk på tydliga avgränsningar mellan arbetsuppgifter som utförs av ideella och eventuell anställd banpersonal.

  ► Vilka arbetsredskap och fordon som ska användas och vara tillgängliga för arbetsuppgiften.

  ► Hur arbetet överensstämmer med anläggningens fastlagda skötselplan och klubbens övriga verksamhetsplanering och måldokument.

  ► Golfklubbens arbetsmiljöansvar och hanteringen av skyddsutrustning, säkerhets- och arbetsmiljörutiner på arbetsplatsen. Olycksrisker ska kommuniceras.

  ► Golfklubbens utbildningsansvar. Genomförd utbildning för användning av arbetsredskap och maskiner ska vara dokumenterad.

  ► Tydlig information om arbetsledning. Vem leder arbetet och till vem rapporteras; banchef, annan banarbetare, klubbledning, bankommitté, styrelse?

  Arbetstidsschema i överensstämmelse med personalplanering för eventuell anställd personal. När ska arbetsuppgifterna utföras; vilka timmar, vilka dagar, när på året?

  ► Hur ersättningar/förmåner ska hanteras (arbetsgivaravgift, kontrolluppgift och preliminärskatt). Utgår ingen ersättning/förmån ska det tydligt framgå.

  ► Hur försäkringsskydd hanteras och vad som omfattas.

  Läs mer i promemorian ”Ideell arbetskraft på golfbanan" som togs fram 2015 av SGF och Gröna (dåvarande SLA).

  Ladda ner vägledningen

  Skribent

  Porträttbild på Peter