Här berättar rådgivarna inom bana och anläggning kvartalsvis om statusen på golfbanorna i landets 21 distrikt.

 1. Gotland, Gästrikland, Stockholm, Uppland
 2. Bankonsulent Henrik Norén ger dig senaste nytt inom distrikten Gotland, Gästrikland, Stockholm och Uppland. 

  December 2023

  (Gotland, Gästrikland, Stockholm, Uppland)

  Kallaste inledningen av december på 20 år

  Avslutningen på november var kall och de flesta hann att få tjäle innan snön föll i måttligt till rikliga mängder över hela landet. Det var dock väldigt varierande djup mellan olika banor och mellan de fyra distrikten.

  Min bedömning är ändå att gräset fått bra förutsättningar för invintring. Trycket från snömögel var milt, de flesta hann behandla mot snömögel innan kylan och snön drog in.

  Första veckan i december inleddes med -15 till -20 grader, för att sedan avslutas med mer normala temperaturer runt nollgradersstrecket.

  Att skotta eller inte skotta?

  Närbild på snötäckt green med framskottad fläck med gräs.
  Vintern är en känslig period för gräset. Vi hoppas på goda förutsättningar för en bra vårstart 2024.

  Vintern är den känsligaste perioden under hela året. En lyckad övervintring betyder allt för kommande säsong.

  Den stora frågan många ställer sig nu är om man ska ta bort snön eller inte. Detta måste avgöras helt individuellt för varje bana, då förutsättningarna skiljer sig mycket vad gäller gräsart, greenernas utformning, greenernas hälsotillstånd, snömögelförekomst, tjäle och snödjup.

  Is är aldrig bra under för lång tid, särskilt inte på vitgröegreener. Min erfarenhet är att skottning kan skada mer än det gör nytta. Om man går ut och stökar runt i snön förändras snöns struktur och risken för isbildning ökar.

  Väntas det mildväder och regn tycker jag att snön ska tas bort. Väntas det däremot temperaturer runt noll eller ett par minus tycker jag att den ska få ligga kvar.

  Dags för välförtjänt julledighet

  Det nalkas mot jul och snart ett nytt år. Jag hoppas ni alla får vara lediga över helgerna och ägna tid åt era familjer, släkt och vänner.

  God Jul och Gott Nytt år!

  Hälsningar Henrik Norén, bankonsulent

  September 2023

  (Gotland, Gästrikland, Stockholm, Uppland)

  Säsongen 2023 börjar gå mot sitt slut, även om det är ett antal veckor kvar med goda förutsättningar för spel, skötsel och underhållsarbeten.

  Grundläggande faktorer avgörande

  Allt talar för att klimatförändringarna kommer påverka golfen ännu mer. Globalt är 2023 det varmaste året i historien, även om vi i Sverige inte kände av det denna sommaren.

  När jag ser tillbaka på säsongen så här långt, är jag helt övertygad om att golfbanors konstruktion och grundläggande förutsättningar – ytavrinning, dränering, öppna diken, vattentillgång, intrimmade bevattningsanläggningar, soltimmar, god vindväxling och långsiktig skötsel – kommer vara avgörande för vilka golfbanor som är förberedda för de klimatförändringar som redan är ett faktum.

  En snabb tillbakablick på säsongen 2023

  Vi hade en kall vår som övergick i en varm och torr juni, men efter midsommar vände det. Juli var ovanligt sval och varvades med sol och regnskurar. En typisk svensk sommar alltså, vilket varit bra för både gräset och spelet, då konkurrensen från dagar på stranden varit till golfbanornas fördel.

  Början av augusti fortsatte som juli för att sedan övergå i mer regn, stormen Hans och extremt mycket nederbörd på vissa platser. Det ledde till översvämningar på många håll. I Gästrikland orsakade extrema nederbördsmängder att banorna fick stänga vid flera tillfällen och i längre perioder. De har haft en riktigt tuff säsong, som påverkat klubbarnas ekonomi mycket.

  Gynnsamt läge för skadesvampar

  Efter allt regnande har det också varit ett stort tryck från skadesvampar. Snömögel och sommarfusarium har drabbat de flesta. Antraknos och dollarspot har drabbat flera. Några har fått rotdödare och rhizoctonia.

  Alla dessa sjukdomar har ett samband med stora nederbördsmängder och hög luftfuktighet. Hög fuktighet i marken och luften har gjort det gynnsamt för snömögel. Stora nederbördsmängder har också lakat ur näringsämnen ur marken och skapat näringsbrist och obalans i markens pH-värde.

  Mätningar och analyser allt viktigare

  Viksjö GK sep 2023

  Klimatförändringarna ställer ännu större krav på rätt skötselåtgärder i exakt rätt tid. Bilden är från Viksjö GK den 15 september. Banchefen och banförmannen har just genomfört en nulägesanlys av två av greenerna tillsammans med mig.

  Med hjälp av alla mätresultat är planen att hitta skillnader mellan en green med svagheter och en green som mår mycket bra.

  Då kan en strategi läggas upp för att stärka upp den svaga greenen och samtidigt finjustera i skötseln om det behövs generellt. Inget är så bra att det inte behöver analyseras och anpassas över tid.

  Henrik Norén, bankonsulent

  Juni 2023

  (Gotland, Gästrikland, Stockholm, Uppland)

  Torka har förekommit över hela landet sedan i våras och vattenfrågan har överskuggat allt annat. Därför har vi bankonsulenter denna gång skrivit en gemensam Landet runt-rapport.  Ta del av våra gemensamma tankar och råd här.

  Henrik Norén, bankonsulent

  April 2023

  Viksjö GK
  Viksjö GK 20 april, alla greener har kommit ur vintern riktigt bra.

  (Gotland, Gästrikland, Stockholm, Uppland)

  Bästa övervintringen på länge för de flesta banor i tre av de fyra distrikten, Gotland, Stockholm och Uppland. Med den tuffa vårstarten 2022 i minnet känns vårstarten 2023 mycket önskad och välkommen. Att kunna öppna med bra kvalitet är helt avgörande för kvaliteten under hela säsongen.

  I Gästrikland däremot, har vintern tyvärr varit riktigt ogynnsam för gräset. Hösten var mörk och fuktig, vilket medförde högt svamptryck och dålig invintring för gräset.

  Under vintern har snö fallit i stora mängder under flera omgångar, och mellan snöfallen har det varit mildperioder som skapat ett problematiskt isläge. Banorna i Gästrikland har nu det tufft.

  En ljuspunkt är att banor som provat vintertäckning på några av sina greener fått mycket positiva resultat. Jag är övertygad om att de kommer fortsätta och även utöka antalet dukar till nästkommande vinter. Förhoppningsvis följer fler banor med på tåget.

  Risker vid en dålig övervintring

  En dålig övervintring gör att man hamnar efter och har svårt landa ett normaltillstånd för gräset och spelytorna. Man ska då både driva upp nya plantor samtidigt som partier som överlevt vintern behöver klippas.

  Dukar läggs på för att öka marktemperaturen och behålla fukten i ytan. Under dagarna behöver man ta bort dukar för att vädra och kunna göra olika jobb för att stimulera fröna och de nygrodda plantorna.

  Extra jobbig blir skötseln när banan öppnat och man vill presentera en någorlunda jämnhet på greenerna. Många gånger blir det helt individuella skötselprogram för varje green.

  Allt detta tar enormt mycket tid och andra planerade och nödvändiga jobb med resten av banan hinns inte med. En dålig övervintring är enormt kostsamt och minskar möjligheten till god ekonomi.

  Vatten det viktigaste just nu

  Det har varit gynnsamt väder sedan påsk, bra med soltimmar och höga dags- och eftermiddagstemperaturer. Det är nu torrt och oerhört viktigt att hålla ytorna fuktiga. Prognosen ser tyvärr ut att bli kall under sista delen av april.

  Försäkra er om att alla spridare fungerar. Sektorspridare behöver alltid kontrolleras så att spridningsbilden är rätt efter höstens tömning och vinterns påfrestningar. Lita inte på vad bevattningsprogrammet säger om vilka spridare som gått upp. Detta måste kontrolleras fysiskt på plats efter uppstarten av bevattningsanläggningen på våren.

  Mjukstarta med alla skötselinsatser

  Gödsla allt i små mängder regelbundet, nu när marktemperaturen fortfarande är begränsande för tillväxten. Sprutgödsling är den överlägset bästa metoden för att kunna gödsla i små mängder och behovsanpassat.

  Dressa allt ni har resurser till att dressa. Sand tar åt sig värme och skyddar gräset från slitage och kalla vindar. Sand skapar jämnare bollrull och gör att ni kan hålla en högre klipphöjd utan att tumma på önskvärd hastighet på greenerna.

  Välta för jämnhet, för att minska behovet av klippning och för att hålla ytan fuktig.

  För banor med vinterskador gäller det dessutom att lufta ur anaeroba gaser och skära bort dött gräs och material. Stödså i flera riktningar och öka marktemperaturen med alla medel ni har.

  Nu drar säsongen igång!

  Bro Bålsta GK
  Bro Bålsta GK den 20 april. Banan öppnade den 21 april.

  Flera banor har när detta nyhetsbrev går ut redan hunnit öppna. Stort grattis till er, era medlemmar och gäster. När det är kallt avstannar tillväxten och därmed ökar slitaget. Förhoppningsvis minskas slitaget då många väntar med golfspel tills det blir varmare igen.

  Nu ser jag fram emot att vårvärmen återkommer. Värmen är oerhört viktig för banorna som lider av vinterskador och ett startskott för många som ej tagit fram sina klubbor ännu.

  Henrik Norén, bankonsulent

  Februari 2023

  (Gotland, Gästrikland, Stockholm, Uppland)

  Vintrarna blir helt klart mer och mer ostadiga, med betoning på varmare och fuktigare. Vintern så här långt har bjudit på korta perioder med snö. Snön har lokalt kommit i stora mängder, och marken har till större delen varit tjälad även om ytan tinat upp under varmare perioder.

  Varierande svamptryck

  Som tur är har svamptrycket varit lågt efter årsskiftet. Dock var det högt svamptryck tidigare. I stora drag ser det bra ut för gräset. Den stora fördelen med vinterns väder så här långt är att de flesta banor har haft barmark under flera perioder, vilket gör att ytan har nollställts från giftiga anaeroba gaser.

  Lågt svamptryck och isfritt ända in till mitten av februari anser jag är mycket positivt inför vårstarten 2023. Dock har inte alla banor haft det så här bra. Några banor i de övre delarna av mina distrikt har haft isbildning som i skrivande stund har legat för lång tid. Detta kommer innebära problem till våren.

  Gästrikland – Sandviken
  Gästrikland – Sandviken
  Uppland – Alunda
  Uppland – Alunda
  Stockholm – Sollentuna
  Stockholm – Sollentuna
  Gotland – Visby
  Gotland – Visby

  På Gotland var hösten extremt fuktig och flera banor har fått uppleva ett svamptryck utöver det vanliga. Samtidigt har den första klippning av greener redan skett på Gotland, alltså redan första sportlovsveckan. De mildare vintrarna ställer till det på olika sätt för gräset. Mer isbildning i norr och ökat svamptryck i söder.

  Fortfarande risk för vinterskador

  Vintern är fortfarande kritisk. Gräset tappar sin härdning ju längre tiden går. När gräset förlorar härdning ökar risken för frystorka. Att vi kommer få fler kalla perioder och perioder med kalla vindar är säkert, och då gäller det att gräset är skyddat. Dressning eller vårdukar är ett mycket bra sätt att skydda gräset när härdningen har minskat.

  Här intill ser du en återblick på hur vädret varit på fyra centrala platser i de fyra distrikten från 1 december 2022 till 2 februari 2023. Tabellerna är hämtade från Syngenta Turf & Landscape. Jag har lagt till en lila linje för fryspunkten (noll grader)

  Leveransen viktig i en fortsatt orolig ekonomi

  Vi påverkas av allt som just nu händer i världen, som krig och naturkatastrofer. Allt har konsekvenser för svensk ekonomi. En svag krona gör att allt vi importerar har blivit betydligt dyrare. Detta tillsammans med höjda räntor, drivmedelskostnader och elkostnader gör att det kommer bli betydligt dyrare att driva en golfklubb/anläggning.

  Till detta ska tilläggas att ekonomin för privatpersoner är ansträngd vilket gör att prognosen för antal medlemmar och andra intäkter är osäker. Jag vill ändå tro att golfsuget är stort inför säsongen och att de banor som både levererar bra spelupplevelse för alla och hög kvalitet kommer vara attraktiva för fler.

  Henrik Norén, bankonsulent

  December 2022

  (Gotland, Gästrikland, Stockholm, Uppland)

  Högt svamptryck under hösten

  Snömögelfläckar på en fairway.
  Bild från 9 november på en vitgröefairway som angripits av snömögel.

  Hösten och inledningen av vintern avgör många gånger vilken vårstart det kommer att bli. I år var första halvan av november ovanligt varm och fuktig, vilket gav snömögelsvampen goda förutsättningar.

  Närbild på en foregreen. En tydlig gräns syns mellan friskt och grönt gräs där behandling mot svamp gjorts och gröngult fläckigt gräs på den del som inte är behandlad.
  Här en bild från 9 november på en green som behandlats med växtskyddsmedel. Lägg märke till effekten – det syns tydligt att inte hela foregreen fått del av behandlingen.

  Det har tydligt visat sig på ytor som fairways och tees, som sällan behandlas med växtskyddsmedel. Men många banor har även haft ett ovanligt högt svamptryck på greenerna.

  Prognosen för tredje veckan i november visade att kylan var på intåg med lite nederbörd. Lite nederbörd ändrades snabbt till mycket, vilket överraskade de flesta.

  Snösmocka i mitten av november

  De första snöflingorna i Stockholmstrakten föll redan torsdag den 17 november. Fredag morgon var det frost och under helgen och måndagen den 19–21 november föll stora snömängder, mellan 25–40 cm, på otjälad mark.

  Jag hade hopp om att prognosen om milt väder skulle hålla i sig och att snön skulle försvinna snabbt. Det tog lite längre tid än väntat, men den mesta snön smälte bort. Dock låg den kvar på många greener, skuggiga och vindskyddade platser.

  På flera banor valde man att handskotta bort denna snö, vilket var rätt beslut att ta i det läget. Många passade också på att lägga ut sin kontaktverkande växtskyddsbehandling när allt hade tinat eller skottats bort. De som vintertäcker sina greener med dukar passade också på att få ut dessa.

  Prognosen för december ser kall ut och mer snö är att vänta. Vad innebär denna tidiga vinter för golfbanorna? Jo, det behöver faktiskt inte betyda några problem eftersom den mesta snön försvann efter första snöfallet. Om markytan är tjälad innan snön lägger sig är det mycket positivt. Det omvända – otjälad mark och hög fuktighet – är det som gynnar skadesvampar.

  Is är det största faran. Får vi ett växlande klimat under vintern är risken stor för isbildning. Efter säsongen 2022 vet de flesta att isskador är hopplöst jobbiga att läka ihop. 2023 kommer att bli ett utmanande år på många sätt. Därför är det mycket viktigt att banorna kommer väl ut efter vintern.

  Tips inför ett ekonomiskt tufft 2023 

  Under hösten har de flesta av oss funderat på budget och ekonomi inför 2023. Under 2022 ökade framför allt drivmedels- och gödselkostnader dramatiskt. Nu har allt gått upp i pris.

  Kostnaden för den el som driver pumpstationen och värmer och understöder klubbens fastigheter rusar. Maskiner har ökat kraftigt i pris och leasingkostnader har stigit. Detta är stora prisökningar som kommer att påverka driftskostnaderna.

  Vad kan man då göra för att minska på sina egna kostnader? Jag tror många har en plan men här är några tips jag själv tänker att ni kan göra på klubben – och vad ni inte bör skära ner på.

  Växtnäring. Analysera näringsinnehållet i fairways. Förmodligen finns det mycket växtnäring kvar i ert förråd. Det kanske räcker att gödsla med kväve under våren, och stötta upp med rent kväve 1–2 gånger under säsongen.

  Sprutgödsling av fairways har många fördelar, t. ex. 100 % täckning, redan upplöst, går att spruta ut i små givor, ger en direkt effekt och minskar risken för oönskade tillväxttoppar som i sin tur minskar behovet av klippning och ökar spelbarheten. Nackdelen är att det är mer tidskrävande än att gödsla med fasta produkter vilket brukar ske vid färre tillfällen per säsong.

  Drivmedel. Behöver all ruff klippas? Områden där spelarna nästan aldrig landar sina bollar kan vara en perfekt plats för högruffar eller blomsterängar. Både inramande och bra för pollinerande insekter. Kan man klippa stora plana ytor med en traktor med bogserad klippare går det att spara mycket bränsle.

  Alla fairways behöver inte stripas genom diagonalklippning. Välj ut några hål där fairways syns tydligt från utslaget. Dessa fairways kan stripas diagonalt. Resten klipps med så långa klippdrag som möjligt.

  Bevattning. Noggrann inmätning av alla ytors behov av vatten med en fuktmätare. Ofta övervattnas vissa ytor medan andra får för lite vatten. Börja gärna med fairways.

  Inventera genom inmätning och justera därefter så kommer kvaliteten öka på spelytorna och allt gräs som vattnas. Det kommer också spara både el och vatten.

  Områden där det inte är värt att spara. Vissa besparingsåtgärder kan kosta mycket mer än de sparar, både på kort och lång sikt. Här är ett antal viktiga områden där jag anser att ni inte bör skära ner budgeten:

  ☛ Personal, arbetsmiljö och säkerhet

  ☛ Underhåll av spelytor – till exempel dressning, luftning, borstning, vertikalskärning och vältning

  ☛ Underhåll av maskiner – de ska hålla länge och leverera bästa kvalitet

  ☛ Gräsfrön – så alltid med den starkaste arten och sorten   

  ☛ Underhåll av dräneringar och diken – ett måste för bra spelytor

  ☛ Underhåll av skog och undervegetation – solljus och vindväxling är helt avgörande för ett starkt gräs

  Med hopp om en bra vinter!

  Nu håller jag som vanligt vid denna årstid tummarna för en bra vinter för gräset, vilket innebär så lite svamp som möjligt, tjälad mark och sedan ett snötäcke och jämn kyla under hela vintern.

  God Jul och Gott Nytt År!

  Henrik Norén, bankonsulent

  September 2022

  (Gotland, Gästrikland, Stockholm, Uppland)

  Vy över golfbana.
  Bild från Upsala GK 29 augusti. I bakgrunden luftas greenerna.

  Septembers intåg förde med sig hösten, med besked. Det blev en stor omställning av temperatur och väder, vilket nog är efterlängtat hos de flesta som jobbar med banskötsel.

  Torr och varm sommar

  Sommaren har verkligen varit utmanande med ovanligt höga temperaturer och för lite regn. Det har dock varit betydligt bättre på nederbördsfronten denna sommar än sommaren 2018, även om vi kan se likheter.

  Men temperaturer runt 35 grader i juli är något nytt som jag tyvärr tror vi kommer få vänja oss vid.

  I södra Europa har det denna sommar rapporterats om värmeböljor och långa perioder med 45 grader och starka rekommendationer för människor att hålla sig inomhus.

  Green skadad av sjukdomen dollar spot. En man sitter på huk och betraktar skadorna.
  Bild på dollar spot-angrepp.

  Ökat tryck från dollar spot

  Med höga temperaturer har också flera banor blivit drabbade av det ökande trycket från skadesvampen dollar spot. Än så länge framför allt på tees, fairways och foregreens.

  Hjälp gräset att bli starkt inför vintern

  September är för mig starten på att invintra gräset. Gräset ställer nu om sig genom naturliga processer.

  Färre soltimmar och kallare väder gör att gräset börjar lagra mer energi inför hösten och vintern, i stället för att använda den till att växa.

  Närbild på snömögelangrepp på green. Bilnycklar ligger bredvid för att visa på storleken. Några fläckar är mycket större, några är mindre än nycklarna.
  Mindre kväve och klippning och mer daggning och vältning i höst minskar risken för snömögel under höst och vinter.

  Denna naturliga process ska vi ta vara på. Vi kan klippa mindre och därigenom vara mer skonsamma mot gräset.

  I stället för klippning är daggning och vältning viktigt för att minska trycket från skadesvampen snömögel.

  Anpassa näringsmängden

  När gräsets tillväxt avtar minskar också behovet av näring. Det är nu viktigt att följa gräsets behov.

  För mycket kväve gör att förrådet av energi (socker) i plantan minskar. Den näring som inte kan tas upp är mat till skadesvampar.

  Varje vår är det tydligt vilka som lyckats bäst med sin skötsel långsiktigt och under föregående säsong.

  Det är alltid de som anpassat sin skötsel efter gräsets behov och dessutom gynnat ven och svingelgräs. Dessa banor har mindre skador från is och skadesvampar.

  Så ett frö för framtiden

  Stödsådd av ven och svingel anser jag är en given arbetsinsats. Bästa perioden för detta ett normalt år är från mitten av augusti till mitten av september, när marktemperaturen fortfarande är god och fukten konstant.

  Nya plantor av ädelgräs klarar sig bäst mot sjukdomar under vintern. Med moderna såtekniker får vi riktigt bra sådder som verkligen gror. Det går snabbt och påverkar spelet mycket lite.

  Nu håller jag tummarna för en bra höst för både gräset och goda förutsättningar för mycket golfspel!

  Henrik Norén, bankonsulent

  Juni 2022

  (Gästrikland, Stockholm, Uppland samt längre ner en separat rapport för Gotland.)

  Vårduk på en vinterskadad golfgreen.
  Bild från början av maj på en av många vinterskadade banor. Dukar och dagbevattning skapar bästa förutsättningarna för vårens sådd.

  En riktigt tuff vinter för gräset har gjort att de flesta banorna i Mellansverige har fått skador på sina greener, fairways och tees.

  Under vintern var det ett mycket varierade klimat, vilket gjorde att nederbörden kom både som snö och regn. Däremellan hade vi perioder med både sträng kyla och kalla vindar, varvat med mildväder.

  Gräset har kvävts under isen

  Marken har samtidigt varit tjälad vilket gjort att smältvatten stannat på ytan och bildat is i flera omgångar. Detta har orsakat att gräset har skadats av både kvävning under isen och frystorka under senvintern.

  Kvävningen har orsakats av de anaeroba gaserna som bildats i marken, och som blivit omfattande då istäcket låg länge. Frystorkan har uppstått under sen vinter/tidig vår då härdningen tagit slut. Tillväxtpunkten på gräset har då tagit upp vatten som senare frusit till is genom både direkt kyla och kalla vindar. Detta har dödat gräs, framför allt vitgröe.

  Några veckor kvar tills greenerna repar sig

  Våren har varit kall och inledningsvis torr. Det har gjort det svårt att etablera nytt gräs. Dessutom har de anaeroba gaserna hämmat groning för eventuell fröbank och nya frön som såtts.

  En normal vår med några snömögelskador och utvintrade lågpunkter brukar gräset vara hopläkt till midsommar. Det gäller inte i år.

  Även om det just nu växer så det knakar och stora förbättringar har skett sedan några veckor tillbaka får vi räkna med ytterligare några veckor till.

  Rödsvingel och krypven mer vintertålig

  De gräsarter jag sett klarat vintern bäst är rödsvingel och krypven. Detta var så klart väntat, men tål att repeteras. Det finns några banor som har mycket av dessa gräsarter och de banor kunde öppna tidigt med bra kvalitet.

  De som stödsått med ven och svingel har också fått upp mycket ädelgräs. Dessa arter kommer skapa bättre greener på alla sätt. Bättre jämnhet att putta på, mindre närings- och vattenbehov, starkare mot sjukdomar och sist men inte minst – betydligt bättre vinterhärdighet. Det banar väg för bättre vårstart redan nästa år och bättre vinteröverlevand kommande vintrar.

  Några tips och saker att tänka på

  En vinterskadad green som stödsåtts i sju riktningar.
  Bild från mitten av juni. En vinterskadad green som stödsåtts i sju riktningar.

  Stödsådd: Många banor har känt stor frustration och gör det än. De flesta upplever att markens fröbank inte har grott och har hjälpt till att fylla fläckar och områden som inte har gräs.

  Stödsådder som gjorts har i år dock stannat i såränderna utan att spridas vidare. Därför har det varit mest framgångsrikt att så i fler rader och omgångar än vanligt. Det är av stor betydelse att sådder görs tidigt och gräset etableras så snabbt som möjligt.

  Lufta mycket: Som nämnts tidigare hämmar anaeroba gaser groning av fröbank och sådda frön. Forskningsstudier har visat att gaserna kan finnas kvar i marken under lång tid efter att istäcket smält eller tagits bort.

  Därför är det av stor betydelse att lufta mycket för att marken ska kunna andas ut gaserna. Ju mer organiskt material/thatch det finns, desto mer syrefattigt. Min och andras erfarenhet är också att de första fröna som gror är i luftningshålen eller skärsnitten.

  Vattna och gödsla lite men ofta: Fröna ligger i ytan och behöver konstant fukt och värme för att gro. När de grott börjar rötterna utvecklas, som då är grunda. Därför behöver vatten och näring tillföras i små mängder med täta intervaller när det ska etableras gräs.

  Vätmedel är också viktigt under våren. När det inte finns något gräs torkar ytan ut snabbare. Finns det dessutom för mycket thatch blir det organiska materialet vattenavstötande (hydrofobt) och behöver behandlas för att kunna hålla fukten.

  Svartbruna alger på en gräsyta, hindrar gräset från att växa.
  Algproblem på golfbanan kräver ofta manuella punktinsatser med stor försiktighet.

  Håll utkik efter alger: I områden som saknar gräs bildas det ofta alger (brun-svart hinna).

  Dessa alger torkar och bildar en skorpa som är vatten- och näringsavstötande och gör att inget nytt gräs kan gro. Algproblem kräver ofta manuella punktinsatser med stor försiktighet.

  Tålamod och förståelse från medlemmar

  Kortsiktigt är situationen inte bra för golfen i de drabbade regionerna. Det tar flera år att bygga upp en bra kvalitet och förtroende hos medlemmar, gäster och samarbetspartners. Denna vår blir ett hack i den positiva kurvan.

  Många banansvariga upplever en stor frustration och mår inte bra just nu. De ifrågasätts om det som gjorts är tillräckligt. Det är nu medlemmar, gäster och samarbetspartners måste förstå att vi jobbar med en idrott och upplevelse på naturens villkor, och att de flesta banor i regionen har skador efter vintern som inte hade kunnat undvikas.

  Medlemmar behöver stötta de som arbetar med banor i stället för att kritisera. De måste ha tålamod och lita på att alla som arbetar med skötseln och underhållet av banorna gör sitt yttersta för att det ska bli bra så fort som möjligt.

  Juni 2022 – Gotland

  En man står på en golfbana en kylig men solig vårdag.
  En solig och lätt kylslagen tisdag på Visby GK i slutat av mars.

  Jag har just tagit över rollen som ansvarig bankonsulent för Gotland efter Mikael ”Bobban” Frisk som nu gått i pension, och det här är min första Landet runt-rapport om läget på Gotlands golfbanor. Det känns riktigt kul tycker jag!

  I slutet av mars tog Bobban med mig på en introduktion till Gotland. Jag hade tidigare inte besökt någon bana på ön, vilket gjorde introduktionen extra intressant och intensiv.

  Under tre dagar besökte vi fem klubbar. Vi gick varje bana till fots, vilket var riktigt nyttigt för att jag skulle kunna skapa mig en bra bild. Och det osar verkligen framtidstro och nybyggaranda på Gotland. På fyra av banorna var det ombyggnationer på gång – allt från totalombyggnad till en ny puttinggreen.

  På den femte byggdes det inte om för tillfället, men jag fick äran att dra upp nya klipplinjer för fairway på samtliga hål, vilket var kul att få hjälpa till med.

  Förseningar efter sällsynt kall vinter och vår

  Även på Gotland har det varit snö och tjäle i vinter. Det var inget golfbanorna hade räknat med när alla ombyggnationer drogs i gång förra hösten. Ett normalt år räknar man med att kunna bygga hela vintern.

  Även våren har varit historiskt kall, med frostnätter in i april. Detta har gjort att många projekt har dragit ut på tiden och satt stor press på banpersonal och klubbledningar.

  Som en liten uppföljare på mitt besök i mars hade vi på SGF vår första konferens i månadsskiftet maj/juni efter två år av pandemi. Lyckligtvis förlades denna konferens på just Gotland och jag fick uppleva att spela två av banorna. Jag kan säga att jag har fått mersmak att återkomma till ön, både i mitt yrke och privat.

  Spara vatten med rätt bevattningsstrategi

  En green som blir vattnad av en sprinkler i greenkanten.

  Ska jag lägga med en påminnelse inför säsongen så är det nog vattenfrågan. Jag vet att Gotland har flest soltimmar i hela Sverige. Det kräver mer vatten än banor med mindre sol.

  Jag vet också att bevattningsvatten är en bristvara hos er och att ni haft flera somrar med lite eller ingen nederbörd. 2018 var hela Sverige drabbat, ni hade det riktig tufft denna sommar.

  Det går att spara vatten med rätt bevattningsstrategi. Min sambo Malin, som tidigare arbetade som greenkeeper på Troxhammar GK, gjorde ett examensarbete om just bevattning när hon gick Högre Greenkeeperutbildning (HGU) 2013–2015.

  Hon jämförde bevattningsstrategier för att få ett svar på vad som är rätt och bäst. Resultatet förvånar nog flera, men forskningen gav ett entydigt resultat. Ta er en titt och bli inspirerade av att det faktiskt går att få mer välmående spelytor samtidigt som vattenförbrukningen går att reducera kraftigt.

  Ladda ner och läs rapporten

  Glad midsommar!

  Henrik Norén, bankonsulent

  Februari 2022

  (Gästrikland, Stockholm, Uppland)

  Vintermånaderna är den känsligaste perioden för gräset. En bra övervintring betyder så mycket för golfbanan och ekonomin. En bra vårstart sätter många gånger standarden för hela säsongen.

  Förra våren hade många skador av svampen snömögel. Dessa svampskador tog lång tid att läka, då våren 2021 var kall. Denna vinter har varit kritisk eftersom vädret och temperaturen varit mycket skiftande. Nederbörden har växlat mellan snö och regn, däremellan har vi haft hårda vindar.

  En isig vinter

  En golfgreen täckt av is. Framför synd en blandning av is och smältvatten över hela foregreen.
  En istäckt green och en översvämmad foregreen med is och smältvatten. En vanlig syn under vintern 2021–2022, med omväxlande mildväder och minusgrader.

  Isbildningen började tidigt i januari. Marken har, trots många plusgrader i luften, ändå varit tjälad största delen av vintern så här långt. Generellt verkar det som att alla banor har is i varierade mängder på sina greener.

  Mer regn och snö är att vänta. Vid tjälad mark har inte smältvattnet någonstans att ta vägen. Det är då viktigt att ta bort smältvatten, framför allt från greener, för att undvika att ännu mer is bildas.

  Det är stor skillnad mellan greener på samma bana. Greener med bra ytavrinning och god tillgång på sol och vind har mycket mindre is än greener som är instängda eller har dålig ytavrinning.

  Så överlever greengräset isbildning

  När det gäller gräsets förmåga att överleva under is skiljer det sig väldigt mycket mellan arterna. Vitgröe och kärrgröe har dålig förmåga att överleva medan venarterna har mycket bättre förutsättningar.

  Greenernas förmåga att klara isbildning är också starkt kopplat till det långsiktiga underhållet och skötseln under hösten. Greener och ytor med mycket thatch (dött organiskt material) i ytan löper störst risk för skador under vintern. Detta gäller både kväv- och svampskador.

  Ska man skotta eller hacka is?

  Det är den stora frågan många banansvariga funderar på under sömnlösa nätter. Många har varit ute och skottat snö och hackat is, medan andra inte har gjort något alls. Majoriteten av dem som skottat eller hackat har fått ny isbildning.

  Jag anser att man bör göra något för att reducera isbildning. Att spräcka isen med jämna mellanrum är oftast positivt för att ventilera ut anaeroba gaser från gräsytan. Men den lokala kännedomen, vetskapen om greenernas fysiska status och vad som hänt historiskt ska ligga till grund för beslut.

  Vitgröe är den art som är känsligast mot anaeroba gaser. Marken har varit tjälad större delen av den här vintern, vilket borde minska mängden anaeroba gaser. Det borde i så fall vara till fördel i år.

  Lika viktigt som att reducera isbildning är det att gräset inte ligger bart och exponeras för kyla och vind. Flera av dem som varit med länge vet att det finns stora risker för omfattande skador om gräset utsätts för sträng kyla. Januari och februari är kalla månader. Vitgröe är också känsligast mot kyla och vind.

  Tips: Ta in gräsprover och analysera tillväxten

  En banarbetare tar upp en isplugg ur en spelyta.
  För att ta upp en gräsplugg, använd exempelvis en dosfräs, en skruvdragare samt något att bända upp pluggen med.

  För att skapa sig en bra uppfattning om gräsets status är det mycket bra att ta in pluggar av gräs som ligger under is.

  Börja med att lukta. Luktar det svavel eller allmänt dåligt är det stor risk att skadan redan uppstått eller är nära att ske.

  Ta sedan in pluggen och lägg den i en plastpåse i kylen över natten. Sätt därefter pluggen i en blomkruka i anslutning till ett fönster och håll pluggen fuktig. Lever gräset kommer det märkas snabbt på tillväxten.

  Bild på två stycken gräspluggar.
  Bild på gräspluggar från en bana i Uppland denna vinter. Pluggarna togs in efter fem veckor under is. Pluggen till vänster består av krypven med inslag av lite vitgröe. Pluggen till höger är vitgröe och kärrgröe med inslag av krypven.

  Detta är ett bra sätt att skapa sig en uppfattning om hur gräset har överlevt vintern. Det behövs för att kunna göra en bra plan för vilka jobb som behöver göras till våren. Inte minst om det behöver köpas in frö, vilket det kommer vara brist på om många banor har omfattande skador.

  Täckdukar minskar risken för vinterskador

  Några banor i mina tre distrikt har täckt sina greener med täta plastdukar denna vinter. Det är något fler bör fundera över i framtiden för att öka chanserna för bra vinteröverlevnad.
  Med förändrat klimat kan vi räkna med ett mer fluktuerande vinterklimat i framtiden, vilket tyvärr kommer ge mer vinterskador.

  Att jobba med dukar inför och under vintern kräver personal och helst också ideellt engagemang. Men att ha vinterskadade greener på våren kräver ännu mer resurser och kan leda till en försenad säsongstart.

  Green på Uppsala GK.
  Upsala GK våren 2018, en green som varit täckt med tät plastduk under hela vintern. Vintern 2017–2018 var flera banor i området helt täckta med is och skadebilden på många greener var omfattande.

  Funderar ni på att börja täcka, starta med de svagaste greenerna som ofta får mycket skador. Ger det ett bra resultat kan ni utöka antalet dukar successivt.

  Mer om vintertäckning hittar du på golf.se och på sterf.org. Du är också välkommen att höra av dig till mig om du vill veta mer.

  Nu hoppas jag att vädret kan hjälpa till att smälta den is som bildats på framför allt greener. Får vi bort isen ökar chanserna till en bättre övervintring. Skador kommer med stor sannolikhet att uppstå, det viktigaste nu är att minnimera risken för stora skador.

  Henrik Norén, bankonsulent

  November 2021

  (Gästrikland, Stockholm, Uppland)

  Vy över golfbana under hösten. Klarblå himmel, grönt gräs och träd med gulnade löv.
  Bild från Hofors GK, 5 oktober.

  En lång säsong har nu gått mot sitt slut. De flesta banorna i mina tre distrikt är stängda för säsongen.

  I skrivande stund är vi inne i en köldperiod som kommer att tjäla marken och därmed ge en bra invintring för gräset. Jag hoppas kylan är här för att stanna.

  Högtryck för golfen

  Golfsverige noterar tidernas högsta antal medlemskap och det känns som att de flesta banor i de tre distrikten känner en optimism inför framtiden.

  Våra utbildningar för banpersonal under 2022 är också fulltecknade och det investeras i banutveckling. Det känns otroligt kul och är ett tecken på framtidstro.

  Grafer över temperaturer och nederbörd under augusti till november 2021 i Gästrikland, Uppland och Stockholm.

  Hur var vädret? 

  Bilden intill är ett diagram från Syngenta GreenCast, som beskriver temperaturer och nederbörd i mina tre distrikt, från slutet av augusti till slutet av november.

  Mätningarna är från Högbo i Gästrikland, Alunda i Uppland samt Sollentuna i Stockholm.

  Den blå linjen visar minimitemperaturen och den orange visar maxtemperatur under perioden. De ljusblå staplarna visar nederbördsmängden.

  Som synes har det varit rejält mycket nederbörd på sina håll under dessa drygt tre månader. November har annars varit ovanligt mild och nederbörden har fallit sparsamt.

  Snömögel – förebygg, håll koll och agera!

  Närbild på snömögelangrepp på green. Bilnycklar ligger bredvid för att visa på storleken. Några fläckar är mycket större, några är mindre än nycklarna.
  Snömögelangrepp på en green i Stockholm under oktober. Angreppet slog till hastigt över en helg, men lyckades stoppas snabbt så att gräset nästan växte ihop helt inför vintern.

  Även i år har det varit ett högt tryck från skadesvampen snömögel. I slutet av augusti fick många banor angrepp på sina greener, vilket de flesta fick stopp på i tid.

  Efter en relativt torr september med mycket golfspel inleddes oktober med mycket regn. Med minskat antal soltimmar och kallare dygnstemperaturer torkar inte spelytorna upp, vilket gynnar svampen.

  Flera banor noterade under oktober nya angrepp av snömögelsvamp på både fairways och greener.

  Närbild på snömögelangrepp på fairway
  En snömögelangripen fairway i början av november.

  När spelytor vi normalt inte använder kemiska växtskyddsmedel på angrips av snömögel är risken mycket stor att svampsporerna sprider sig till greenerna med golfskor och maskiner.

  Därför är det av stor betydelse att förebygga svampangrepp på alla spelytor då banan är öppen.

  Den här banan stängde samma dag som bilderna togs, i början av november. Banan borde enligt mig varit stängd tidigare, då risken för sporspridning till greenerna är mycket stor.

  Tjäle önskvärt för bra invintring

  Vy över golfbana under hösten. Klarblå himmel, grönt gräs och träd som tappat sina löv.
  Burviks GK, 8 november. Lövträden släpper sina sista löv och de få soltimmar som erbjuds denna månad gör underverk för ytorna inför kommande vinter.

  Vädret under hösten har stor betydelse för hur bra gräset kommer vintras in. Förra året fick vi knappt någon tjäle alls innan första snön. Långt upp i Gästrikland var det tjälfritt under hela vintern.

  Det gjorde att skadesvamparna hade stor chans att utvecklas, vilket många banor i alla tre distrikt tyvärr fick erfara.

  Önskescenariot just nu är att kylan etablerar sig och att marken sakta men säkert tjälas, vilket gör skadesvamparna mindre aktiva.

  Förmodligen får vi dock mildväder igen. Håll då ytorna daggfria och håll ständig uppsikt på eventuella nya angrepp av snömögel.

  Under vintern gäller det som vanligt att ha god koll på om is bildas och hur den bildas för att avgöra om någon åtgärd behöver vidtas.

  Henrik Norén, bankonsulent

  Augusti 2021

  (Gästrikland, Stockholm, Uppland)

  En sval vår följdes av högtryck och torka i juli. Enligt väderinstituten har det varit den tredje varmaste julimånaden någonsin sedan mätningarna började. Augusti har dock varit svalare än väntat.

  En knapp minskning från 2020 av spelade ronder har noterats och detta har varit positivt för att hinna med fler nödvändiga underhållsarbeten av banorna.

  Extremväder

  En översvämmad fairway på en golfbana. En person i arbetskläder vadar genom vattnet.
  Stora delar av Roslagens GK låg under vatten efter kraftig nederbörd i slutet av maj.

  Säsongen 2021 känns vädermässigt annorlunda. Baserat på vad klimatexperter säger och vad vi själva upplever känns det som att klimatet är förändrat och kommer bli mer extremt än vad vi tidigare upplevt.

  I våras drabbades bland annat banor i Uppland av kraftig nederbörd med översvämningar.

  Nederbördsmängderna under sensommaren 2021 går förmodligen också till historien. I Bohuslän rapporterade medierna om kraftiga översvämningar i slutet av juli.

  Andra veckan i augusti kom det stora nederbördsmängder på Skånes västkust och tredje veckan i augusti kom det kraftiga nederbördsmängder och översvämningar i Gävleborg och Dalarna, som bland annat lamslog trafiken och gjorde att skolstarten fick skjutas upp.

  Hårt tryck på dränering och bevattning

  Drönarbild av en översvämmad golfbana.
  Gävle drabbades av våldsamma skyfall under slutet av augusti 2021.

  Med ändrat klimat har vi fått fler grässjukdomar om mer omfattande angrepp. Med mer förväntat extremväder ställs också högre krav på både dränering och bevattning.

  Vid våldsamma skyfall testas förmågan att leda bort vatten, både direkt från spelytorna och från andra delar av anläggningen.

  Samtidigt ställer långa perioder av torka högre krav på bevattningsanläggningen och klubbens förmåga att lagra vatten. Torkan och värmen sommaren 2018 är något få kommer att glömma.

  De banor som klarade torkan bäst 2018 hade tillgång för uttag av sjövatten och en god täckning på sitt bevattningssystem. Därefter kom anläggningar med stora egna vattenmagasin, bra täckning på sitt bevattningssystem och som var väldigt sparsamma med vattenanvändningen.

  Dollar spot på frammarsch

  Gräs på en golfbana angripet av en svampsjukdom.
  En fairway angripen av Dollar spot.

  Grässjukdomen Dollar spot var tidigare inte ett problem i Sverige. Svampsjukdomen fanns då på varmare kontinenter och breddgrader, exempelvis i USA där kostnaden för växtskyddsmedel mot Dollar spot utgör den enskilt största kostnaden för många golfklubbar.

  Men sedan cirka fem år tillbaka skapar Dollar spot synbara problem i Sverige. Först var det banor i Danmark som drabbades, sedan i Skåne, nu har sjukdomen vandrat upp i Mellansverige och skapar skador på kortklippta ytor.

  På greener påverkar den just nu jämnheten. Etablerar sig Dollar spot ännu mer, kommer skadorna bli mer omfattande och påverka spelbarheten och spelupplevelsen i ännu högre grad.

  Förebygg med IPM

  Vi vet redan en hel del om hur vi förebygger Dollar spot med skötsel. Tillräckligt med näring och vältning har visat sig helt avgörande för att lyckas.

  Vi har godkända växtskyddsmedel som har effekt mot sjukdomen och som får användas på greener, men det ska alltid vara sista utvägen efter att ha tillämpat nödvändiga IPM-åtgärder. Både för miljöns skull och ekonomiskt är det avgörande att vi jobbar med integrerat växtskydd för att motverka sjukdomen.

  IPM är också avgörande för hur starkt gräset kommer vara inför andra stressperioder. Höst och vinter är stress för växten. Tänk tidigt kurativt. Då ökar chansen till en bra behandling mot skadesvampar. Mer tips på åtgärder mot Dollar spot hittar du här.

  Dags att planera för vintern

  När denna rapport skrivs börjar det närma sig slutet av augusti. För mig börjar vinterförberedelserna när mark- och dygnstemperaturen sjunker och soltimmarna blir färre. Ett normalt år brukar detta infalla just i månadsskiftet augusti–september. I år känns det som det skett tidigare.

  När temperaturen sjunker och soltimmarna blir färre ökar fukten i marken. Ytorna torkar inte upp, tillväxten minskar vilket gör att gräset läker långsammare från slitage orsakat av spel och skötsel. Detta bidrar till att risken för svampangrepp ökar.

  Tips på åtgärder

  Gräs angripet av en svampsjukdom.
  Flera banor fick kraftiga angrepp av snömögelsvamp vintern 2020–2021. Jag har aldrig sett så omfattande skador som under denna vår.

  Med den senaste vintern i backspegeln, där flera banor fick kraftiga angrepp av snömögelsvamp med omfattande skador långt in på vårkanten som följd, gäller det nu att vara extra observant på sjukdomstecken i god tid. Som med så mycket annat; görs åtgärder i tid minskar problemen. Håll ytorna torra från dagg. Gödsla behovsanpassat, det vill säga ge ett visst underskott av näring så stärker vi plantans celler mot skadesvamp.

  När gräset slutat växa behöver inte gräset gödslas. Överskottsnäring är mat till skadesvampar medan järnsulfat och svavel är nödvändiga näringsämnen för plantan. Dessutom surgör och torkar ämnena upp miljön runt plantan och gör det otrevligt för skadesvampar på hösten.

  Årets luftningar och skärningar ska göras när gräset fortfarande växer och är starkt. Det tar som sagt lång tid för gräset att återhämta sig på hösten. Ett slitet eller skadat gräs är mycket mer mottagligt för angrepp av skadesvampar. Att planera sin skötsel på detta sätt, är att sätta plantas hälsa i fokus. Detta fokus är avgörande för hur bra vinteröverlevnaden kommer bli.

  Nu hoppas jag att vi får en torr och fin höst med goda chanser till många härliga golfrundor och nödvändigt underhåll av spelytorna!

  Henrik Norén, bankonsulent

  Maj 2021

  (Gästrikland, Stockholm, Uppland)

  Golfgreen där banpersonal klipper. En vintertäckningsduk ligger avdragen bredvid green.
  Många golfklubbar har haft övertäckningsdukar kvar länge på greenerna, på grund av den kalla våren.

  En kall vår har varit en utmaning för att få igång växtligheten. Många banor har fått jobba hårt med dukar för att höja marktemperaturen. På bilden syns en av många banor som tagit av duken under dagen för vädring och för att kunna genomföra nödvändiga skötselåtgärder.

  Snömögel på många banor

  Inga banor har vad jag vet fått skador orsakat av is i år, men ett högt svamptryck i höstas och långvarigt snötäcke har gjort att många banor fått angrepp av svampen snömögel. Några har fått omfattande skador på sina greener.

  En snömögelangripen green i Stockholm våren 2021.
  En snömögelangripen green i Stockholm våren 2021.

  Det har varit grund tjäle, i vissa fall ingen tjäle alls. Dessutom låg snön som ett skydd mot kylan, vilket gav ökade marktemperaturer under vintern. Sammantaget gav detta tyvärr goda förutsättningar för snömögelsvampen under snötäcket.

  Det är framför allt gräsarten vitgröe som fått skador, medan banor med venarter och rödsvingel klarat sig mycket bra.

  Vi kan också se svårare skador på banor som valde att göra stora ingrepp i greenerna sent på hösten, vilket försvagade gräset inför vintern. Stora ingrepp i spelytorna bör göras när gräset är starkt och har god tillväxt.

  Närbild på vitgröefläckar i krypvensbestånd på green, som angripits av snömögel.
  Vitgröefläckar i krypvensbestånd på green, som angripits av snömögel. Så här stor skillnad är det mellan gräsarternas resistens mot svampsjukdomar.

  Kall vår försvårar nyetablering

  Våren har varit kall, vilket gjort det mycket svårt att lyckas etablera nytt gräs på skadade greener. Detta gör att många har öppnat med skador som kommer att påverka jämnheten och det visuella intrycket en lång tid framöver.

  Det tar många år att skapa ett starkt bestånd av finbladigt gräs. Därför anser jag att vintern är den högst prioriterade och viktigaste perioden på hela året. Grunden för en bra vinteröverlevnad läggs i skötselprogrammet under säsongen.

  Översiktsbild över en grön golfgreen med flagga. Blå himmel med stackmoln.
  Wattholma GK i Uppland den 18:e maj. Mycket krypven och ett bra skötselprogram har gjort att dessa greener klarade vintern riktigt bra. Banan öppnade den 1 april i gott skick.

  Förbered er för fortsatt högt speltryck

  Trenden med stor efterfrågan på golf verkar hålla i sig även i år, vilket är oerhört viktigt för golfens framtid. Jag vill ändå påminna om vad det ökande spelet innebär för underhållet och skötseln.

  När fler vill spela golf, minskar möjligheten att sköta gräsytorna om man som klubb inte ser till att skapa bra förutsättningar för underhåll och skötsel. Att hinna med underhållet är avgörande för hur bra banor vi ska få både nu och på lång sikt.

  Som anläggning kan man till exempel ha fasta dagar i veckan reserverade för underhåll där arbetet kan göras ostört från spel.

  Med fasta dagar och tider kommer underhållet och skötseln hinnas med, samtidigt som spelarna inte blir störda av pågående arbeten. Detta skapar dessutom goda förutsättningar för ett jämnt speltempo och kortare rondtider.

  Nu håller jag tummarna för att värmen kommer för att stanna, så att vinterskadorna läker ihop så fort som möjligt.

  Henrik Norén, bankonsulent

   

  Februari 2021

  (Gästrikland, Stockholm, Uppland)

  Mildperiod i januari

  Jag var orolig för att mildperioden i januari skulle skapa isproblem på banorna i distrikten. Som tur är var då marken otjälad på de flesta banorna. Det gjorde att smältvatten hade en möjlighet att dräneras genom marken, i stället för att stanna som is på de känsliga spelytorna.

  Collage över snötäckt golfbana där människor åker skidor och pulka. På parkeringen är det nästan fullt.
  Viksjö GK 18 februari 2021. Stor aktivitet i de välpreparerade skidspåren, slänten mot tians fairway var en pulkabacke och parkeringen skvallrade om att en golfbana kan vara välbesökt året om.

  Vissa lokala skillnader förekommer där marken var tjälad och några banor fick isbildning i lågpunkter och där ytavrinningen är otillräcklig.

  Men på samtliga banor jag pratat med där is bildats var isen porös, vilket kändes tryggt för gräset och markens möjlighet att andas och ventileras.

  En riktig vinter – trots att den var kort

  Det var länge sedan vi hade en riktig vinter. Efter förra vintern hade jag nästa gett upp hoppet om en vinter med snö igen, med tanke på klimatets globala förändringar.

  Men den här vintern har de flesta klubbar kunnat vara multifunktionella, då era golfbanor har varit optimala för snörelaterade aktiviteter som längdskidåkning och pulkaåkning.

  Poröst snötäcke som skyddar

  Collage över snötäckt golfbana. En överblicksbild, en över snödjup med tumstock, en framgrävd gräsyta på green, en kniv nedstucken i ruffen.
  Bro Bålsta GK 16 februari 2021. Ett snötäcke på ca 17 cm täckte hela banan. Snön var porös och luftig och det var tjälfritt i ruffen.

  Fram till och med vecka 7 låg det ett poröst snötäcke på varierande djup, i Stockholm ca 15–20 cm, det bästa tänkbara skyddet för gräset. Snön var väldigt porös vilket gjort att marken och gräset har kunnat andas.

  Vi har haft det ordentligt kallt och blåsigt, och då har snön skyddat gräset. Snön dämpar temperatursvängningarna vilket är mycket positivt för gräset överlevnad.

  God prognos inför säsongsstart

  Vädret har nu svängt om till plusgrader och regn vilket gjort att mycket av snön har töat bort. Det skiljer sig dock mycket mellan de tre distrikten och även lokalt inom distrikten.

  I nordligaste Uppland ligger det fortfarande väldigt mycket snö. I Gästrikland ligger det i inlandet fortfarande ett stabilt snötäcke.

  Vårvinter på golfbana, snöfritt men gulaktigt gräs.
  Arlandastad Golf den 24 februari 2021. Snön har smält och gräset är framme.

  Där tjälen finns kvar är den grund. Naturmark som fairways och ruffar har generellt haft väldigt lite tjäle under vintern.

  Detta kommer snabba på snösmältningen och uppvärmningen och det ser i nuläget ut som att vi går mot en bra säsongsstart, med undantag för flera banor vars greener har skadats av snömögelsvamp.

  Skydda gräset när temperaturen växlar

  Prognosen ser ut som att det varma vädret kommer hålla i sig ett tag, med flera plusgrader på dagarna och runt fryspunkten på nätterna.

  Snömögelangrepp på en golfgreen. Fläckar i brunt syns i gräset.
  Bild från två av flera banor som fått stora angrepp av snömögel under vintern 2020–2021.

  Gräset är nu framme på det flesta håll och det är troligt att det kommer bli kallt igen. Då gäller det att gräset är skyddat av antingen dukar eller sand.

  Har ni fått snömögelsvamp måste detta åtgärdas innan dukläggning eller dressning genomförs.

  Större snömögelangrepp ett hot mot bra spelytor

  Tyvärr har flera banor fått snömögelangrepp på sina greener. Detta går i bästa fall att påverka så att det inte blir mer eller går djupare, när väl gräset kommer fram eller om snön eller isen tas bort.

  Några banor har fått omfattande angrepp som kommer påverka spelet under våren och försommaren.

  Henrik Norén, bankonsulent

 3. Göteborg, Halland, Bohuslän
 4. Bankonsulent Stefan Nilsson ger dig senaste nytt inom distrikten Göteborg, Halland och Bohuslän.

  December 2023

  (Halland, Göteborg, Bohuslän)

  Hösten har passerat och vi har hunnit med lite hederligt vinterväder. Visst var det vackert när vi hade ett vintervitt täcke över landskapet? Det gör omgivningarna lite ljusare vilket alltid är välkommet i mörka december.

  På vissa banor ligger vintertäcket kvar, medan det på andra har smält bort med de senaste dagarnas mildväder. 

  Generellt är statusen på spelytorna längs västkusten god, några ytor har dock tyvärr blivit angripna av skadesvampar.

  Ett eventuellt förbud mot växtskyddsmedel

  Vi har under en tid levt i ovisshet gällande möjligheten att få använda växtskyddsmedel inom golfen i framtiden.

  EU har precis tagit ställning till ett förslag om en reduktion av växtskyddsmedel med 50 % inom jordbruket och ett totalförbud inom publika ytor, där golfen ingår. Förslaget röstades ner och kommer inte att behandlas vidare under nuvarande mandatperiod.

  Klimatfrågor finns dock i allas våra medvetanden. Hur vi ska hantera resurser i form av insatsmedel, vatten, sand och växtskyddsmedel kommer med stor sannolikhet tillbaka på agendan inom kort.

  Nu får vi dock lite mer tid att förbereda oss, och arbeta med program och åtgärder som möjliggör bra spelytor utan växtskyddsmedel. Jag vill råda alla golfklubbar att hantera frågan och fundera över hur klubben ska förbereda sig för möjliga förändringar i framtiden.

  Anpassningar till klimatförändringar

  Det är inte bara ett framtida förbud mot växtskyddsmedel som behöver beaktas och tas med i framtida planer. Vi vet också att klimatet förändras. Perioder av extrem värme och torka och perioder med extrem nederbörd påverkar oss redan och kommer att intensifieras i framtiden.

  Golfbanor behöver anpassas för både klimatförändringar och även till möjliga restriktioner för vattenanvändning och insatsmedel som växtskyddsmedel, sand, växtnäring med mera.

  Banpersonalen på Mjölkeröds GK analyserar spelbarhet och greenernas välmående för att på bästa sätt kunna sköta spelytorna utefter de förutsättningar som råder på golfbanan.
  Banpersonalen på Mjölkeröds GK analyserar spelbarhet och greenernas välmående för att på bästa sätt kunna sköta spelytorna utefter de förutsättningar som råder på golfbanan.

  Arbetet på golfbanan kan grovt delas in i tre delar, daglig drift, underhållsarbeten och reinvesteringar.

  Underhållsåtgärder är åtgärder som bibehåller anläggningens goda status. De flesta golfbanor i Sverige har en underhållsskuld på sina spelytor. Det är viktigt att varje golfklubb analyserar status på sin golfbanas spelytor för att kunna reda ut vad som behöver göras för att klara av framtidens utmaningar.

  Golfklubbar med ambitioner behöver försäkra sig om att de har bästa tänkbara växtmiljö för sina spelytor, en säkrad vattentillgång, kan bevattna effektivt samt hantera stora vattenmängder.

  En bra växtmiljö ger bra spelbarhet vilket vidare ger förutsättningar till ett starkt gräs och tåliga gräsarter som i sin tur kräver mindre vatten och insatsmedel.

  Nuläge till önskat läge – Brookside Labs

  Spelbarhet över tid står i direkt samband med spelytornas agronomiska status. Framtidens banskötsel handlar om att mäta spelbarhet och agronomiska förutsättningar. Vet vi status kan vi bestämma ett önskat läge, ta fram strategier, planer och budget för framtida genomförande.

  Vi har under året påbörjat ett samarbete med Brookside Laboratories i USA. Brookside är ett oberoende laboratorium som genomför jordprofilsbedömning där både fysikaliska och kemiska förutsättningar analyseras.

  Exempel på den kemiska analysen från en jordprofilsbedömning.
  Exempel på den kemiska analysen från en jordprofilsbedömning.

  Analyssvaren ger golfklubben en mycket intressant och givande möjlighet till guidning av oss bankonsulenter när det gäller ett väl avvägt underhållsprogram för klubbens spelytor.

  Sund skötsel av spelytorna handlar om att göra rätt sak vid rätt tid och i rätt mängd. Vi ska bara påföra den mängd sand, vatten, näringsämnen och arbetsmoment som enligt mätbara värden är motiverade.

  Har vi kontroll på alla mätbara värden, fukt, porositet i marken, näringsämnen mm, kan vi lättare avgöra vad som är rätt för varje enskild spelyta, vilket i sin tur gynnar både miljö och ekonomi.

  Min starka rekommendation är att alla golfklubbar – stor som liten – på sikt utnyttjar möjligheten att göra en jordprofilsbedömning via Svenska Golfförbundet och Brookside Laboratories.

  Då får ni en kvalitativ och oberoende agronomisk vägledning för era spelytor, för att på bästa sätt kunna hantera resurser, ekonomi och miljö. Läs mer om hur det funkar här.

  Dags för välförtjänt julledighet

  Tiden går fort och vi går nu med stormsteg fram emot jul- och nyårsfirande. Vi ser nog alla fram emot lite ledighet och umgänge med nära och kära.

  Med det vill jag önska en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

  Stefan Nilsson, bankonsulent

  September 2023

  (Halland, Göteborg & Bohuslän)

  2023 har varit ett år då vi pratat mycket om vädret. Och det är mycket troligt att kommande år kommer att utvecklas i samma riktning. Klimatet förändras.

  Vissa förändringar sker sakta och med så små årliga förändringar att vi inte reflekterar över dem om vi inte tittar längre tillbaka och jämför med hur våra säsonger såg ut för 15 eller 20 år sedan. Andra klimatförändringar är mer markanta och uppenbara och visar sig som skyfall, återkommande kraftiga vindar eller perioder med extrem torka.

  Stora svängningar i sommarvädret

  Våren och första delen av sommaren var torr och vi drog paralleller med 2018. På våra golfklubbar var det under första halvan av säsongen ett stort fokus på att lösa vattentillgången och styra golfbanans bevattningssystem för att klara den akuta torkan. Vi behövde också vara beredda ifall torkan höll i sig under resten av säsongen.  

  När det senare var dags för semestertider bestämde sig högtrycken och lågtrycken för att byta plats. Vi har fått uppleva en juli och augusti där regn och skyfall mer eller mindre konstant har anlöpt västkusten.

  Hård spelyta är en bra spelyta

  En bra spelupplevelse handlar bland annat om spelstrategi, design, visuell upplevelse och spelytornas spelbarhet. En torr och hård spelyta ger förutsättningar för rolig golf för alla spelarkategorier, såväl nybörjaren som elitspelaren.

  Den duktiga golfaren kan med precision kontrollera sina golfslag och vi andra kan glädjas av rull på fairway. Med andra ord ger torra och hårda spelytor en roligare golfupplevelse för alla golfare oavsett handicap.

  En torr och hård spelyta är också ett tecken på att spelytan är välmående, vilket ger förutsättningar för gräset att bli starkt och för att bättre stå emot sjukdomar och stress, som exempelvis torka.

  Dränera för skydd i vått som torrt

  Gräsrötter behöver luft för att leva och utvecklas. Om en spelyta under långa perioder är vattenmättad finns det inga förutsättningar för ett långt och effektivt rotsystem. Det gör gräset känsligt för torka när väl solen och värmen infinner sig.

  I vår del av landet består fairway och ruffytor ofta av lera. Lera är en tät jordart med mycket dålig vattenledande förmåga. För att nå en god spelbarhet och hållbarhet på dessa ytor i både torr och blöt väderlek är därför ett väl fungerande dräneringssystem en grundförutsättning.

  Spelbarheten bör prioriteras

  Vi kan som golfare och golfklubbar ha olika uppfattningar om vad som bör prioriteras, men frågan är om inte spelbarheten på fairway och greener trumfar alla andra parametrar när väl regnet eller torkan infinner sig.

  Bra spelytor är inte bara roligt att spela på utan också i förlängningen en förutsättning för en sund och hållbar ekonomi.

  I min roll som bankonsulent kan jag inte annat än rekommendera att alla golfklubbar arbetar med och tar fram en utvecklingsplan för befintliga spelytor. En utvecklingsplan som bör innehålla dränering och önskvärt underhåll som luftning och sanddressning.

  Det är viktigt att alla i beslutfattande ställning på golfklubben är införstådda i hur statusen ser ut på klubbens olika spelytor, och vilka konsekvenser det ger beroende på om man väljer att göra eller inte att göra olika underhålls- och skötselinsatser.

  Eventuellt stopp för växtskyddsmedel

  Många golfbanor har ett behov av att använda en begränsad mängd växtskyddsmedel. Detta främst för att hantera svampsjukdomar på greener.

  EU diskuterar just nu om det ska bli ett förbud mot att använda växtskyddsmedel på alla publika ytor inom hela EU. Teoretiskt finns en möjlighet att förbudet kan realiseras redan nästa år.

  Om så blir fallet, eller om det sker om 5 eller 10 år, kan vi idag bara spekulera i. Det jag och mina kollegor runt om i Europa tror, är att växtskyddsmedel inom en överskådlig tid kommer att fasas ut.

  Vad betyder det för våra golfbanor? Det finns golfklubbar som redan idag kan presentera en bra spelbarhet utan växtskyddsmedel medan andra har ett behov av växtskyddsmedel under delar av året.

  Att klara att hålla god spelbarhet utan växtskyddsmedel kräver inte bara kompetens utan också att ytorna har förutsättningar för detta, som till exempel en välmående markprofil.

  Effekten för vissa golfbanor kommer att bli betydande och det är viktigt att frågan tas på allvar. Att hantera drift och underhåll av en golfbana utan att nyttja växtskyddsmedel är en fråga för hela klubben, då greenernas spelbarhet värderas mycket högt i bedömningen av golfbanan.

  Lätt att hamna i underhållsskuld

  En golfbanas skötsel kan delas upp i drift, underhåll och återinvesteringar:

  ☞  Driftåtgärder är det man utför dagligen, till exempel klippning och bevattning.

  ☞ Underhållsåtgärder är åtgärder som man utför för att bibehålla en god nivå och spelbarhet på banans olika ytor, till exempel luftning och sanddressning.

  ☞  Återinvesteringar innebär att man byter ut delar av anläggningen för att de är mer eller mindre utrangerade.

  Många banor står idag med en växande underhållsskuld på grund av att resurserna ibland bara räcker till daglig drift.

  Robotar

  Förutom väder och växtskyddsmedel pratas det mycket om gräsklippande robotar. Dagens robotar kan klippa alla finklippta ytor på golfbanan.

  Om robotar i framtiden tar över gräsklippningen av våra golfbanor, innebär det då automatiskt mindre behov av banpersonal? Mitt svar på den frågan är nej.

  Framtidens utmaningar i kombination med den underhållsskuld som de flesta golfbanor besitter kommer att kräva banpersonal med stort engagemang och en bred kompetens för att vi ska kunna fortsätta njuta av god spelbarhet på våra trevliga golfbanor.

  Erfarenhetsutbyte på västkusten

  Hållbarhetsträff på Västkusten.
  Erfarenhetsutbyte är ett billigt sätt att få till sig kunskap. I slutet av maj fick Hills G&SC, Vallda G&CC, Hofgårds GK och Dagsholm GK besök av ”hållbarhetsgrupper” från Holland, Tyskland och Danmark.

  Under hösten och vintern planerar Halland, Göteborg och Bohusläns golfdistrikt, SGA (Svenska Greenkeeperföreningen) och SGF ett flertal gemensamma träffar för både ideella och professionella.

  Arbetsmiljö, säker golf, lagar och juridik, bevattningsstrategier, framtidens banskötsel och robotar är några av de ämnen som kommer att avhandlas. 

  Inbjudan kommer via mejl – hoppas att vi ses!

  Stefan Nilsson, bankonsulent

  Juni 2023

  (Halland, Göteborg & Bohuslän)

  Torka har förekommit över hela landet sedan i våras och vattenfrågan har överskuggat allt annat. Därför har vi bankonsulenter denna gång skrivit en gemensam Landet runt-rapport.  Ta del av våra gemensamma tankar och råd här.

  Stefan Nilsson, bankonsulent

   

  April 2023

  Delsjö GK
  14 april öppnade Delsjö GK upp för spel med fina sommargreener.

  (Halland, Göteborg & Bohuslän)

  Naturen vaknar till liv

  April månad har bjudit på typiskt väder: tvära kast mellan frost och regn och varma, njutbara dagar.

  Golfbanorna längs västkusten har nu vaknat upp ur sin vinterdvala. Medlemmar och gäster står återigen och puttar på övningsgreenen

  Golfbanornas status

  Under vintern kan gräs ta skada av olika anledningar, som kyla, is eller mögelsvampar. I vår del av landet har vi under en normal vinter inga problem med långvariga istäcken. Här är istället utmaningen skadesvampar, oftast snömögel.

  Många golfbanor har klarat sig bra, men några kom ur vintern med en del snömögelskador. De flesta skadorna kom redan under oktober, men en hel del har också tillkommit under vintern.

  Vi vet att växtmiljön ovan mark och i marken påverkar gräsets förmåga att stå emot skadesvampar och stressjukdomar. Sol och bra luftcirkulation är grunden till en bra växtmiljö, men det finns många fler faktorer att analysera och ta hänsyn till för att skapa ett så motståndskraftigt och tåligt gräs som möjligt.

  Investera i kunskap

  VUB
  Lena Borgardt, Åkersberga GK, redovisar sitt examensarbete under Vidareutbildning banpersonal.

  Att göra rätt sak vid rätt tidpunkt och i rätt mängd är grunden till en sund, hållbar skötsel och en sund ekonomi. Det gäller att prioritera rätt saker utefter klubbens förutsättningar, både när det gäller att säkra spelytornas kvalitet och golfbanans spelupplevelse.

  Kompetens hos både anställda och ideella i beslutsfattande ställning är viktigt och kommer bli ännu viktigare i framtiden. Klimatförändringar, ekonomiska utmaningar och eventuella begränsningar av insatsmedel ger ett ännu större behov av kunskap och förståelse.

  Det är stor efterfrågan på greenkeeperutbildningar. Under vintern har det genomförts flera runt om i Sverige. Här på västkusten har det genomförts två utbildningar på Ringenäs GK. En två veckor lång grundutbildning (GUB) och en fyra veckor lång vidareutbildning (VUB). Totalt har drygt 50 personer förkovrat sig i greenkeeperyrkets ädla konst på Ringenäs GK.

  Anmälan till årets GUB- och VUB-utbildningar kommer inom kort att släppas på vår hemsida. Håll koll där och i facebookgruppen Golfbaneskötsel i Sverige för att inte missa anmälan – först till kvarn.  

  Till utbildningar i banskötsel ➤

  Bättre spelupplevelse

  BSU
  Banvandring som en del av programmet Bättre spelupplevelse på Göteborgs G K.

  2022 lanserades en pilotversion av Bättre spelupplevelse, ett kostnadsfritt ettårigt utvecklingsprogram för golfklubbar och golfbolag som vill utveckla sin golfbana för att göra golfen roligare för fler.

  Processutbildningen ger golfklubben kunskap och förståelse för vad som påverkar spelupplevelsen för olika spelarkategorier när det gäller bland annat spelstrategi, visuellt intryck och inte minst spelytornas kvalitet.

  Golfbanan har ett stort värde som bör hanteras på bästa sätt. Får styrelse och ideella mer kunskap om banskötsel är det lättare för styrelsen att känna trygghet och ta kloka beslut.

  På västkusten har Gräppås GK, Varberg GK och Göteborgs G K genomfört utbildningen under 2022. I år inleder Tjörns GK, Lerjedalens GK och Kungsbacka GK sin resa mot en bättre spelupplevelse för alla.

  Läs mer om programmet här ➤

  Samarbete för att underlätta rekrytering

  Introduktionskurs i banskötsel
  Tre dagar introduktionskurs i banskötsel. Första lektionen, spelet golf, på Hills G&SC.

  En återkommande utmaning för banchefer är att hitta säsongspersonal. Golfklubbar i Göteborgs golfdistrikt erbjuds rekryteringsstöd.

  För tredje året i rad hjälper kommunerna i Kungsbacka, Kungälv och Göteborg till med rekrytering av personal till golfbanorna. Efter en introduktionskurs och några veckors praktik får de arbetssökande en säsongsanställning på minst 6 månader.

  Stefan Nilsson, bankonsulent

  Februari 2023

  (Halland, Göteborg & Bohuslän)

  Dagarna blir längre och längtan att få komma ut och spela golf blir starkare för varje dag. Generellt ser statusen på golfbanorna längs västkusten mycket bra ut. Det finns spår av svampangrepp på ett antal spelytor, men skadorna får ses som relativt begränsade.

  Kallt väder kan påverka kvaliteten på golfbanan negativt

  Förutom svampangrepp kan det under vinterperioden uppstå skador på spelytorna orsakade av stående vatten, is, kalla vårvindar och frystorka. Sett till riksgenomsnittet blir 70 procent av landets golfbanor påverkade av någon form av vinterskador ett normalår. Vinterskador är besvärliga för golfklubbarna då de påverkar både spelupplevelse och ekonomi negativt.

  På västkusten är vi ofta förskonade från andra skador än svampangrepp.Får vi däremot kallt väder, blåst och barmark framöver finns risk för frystorka. Frystorka kan skada gräset och påverka tidpunkten för öppning av golfbanan och spelytornas kvalitet.

  Om det finns risk för frystorka kan banpersonalen bland annat genomföra åtgärder som sanddressning. Sanden skyddar den känsliga tillväxtpunkten på gräset. Tar tillväxtpunkten skada dör gräset.

  Lerjedalens gk salamanderdamm
  Lerjedalens Golfklubb har i vinter skapat väl genomtänkta miljöer för salamandrar.

  Golfbanor är en resurs för biologisk mångfald

  Det är inte alltid vi uppmärksammar vilken artrikedom av djur och växter som finns inom golfbanans område. Skogsbryn, ängsmark, vattendrag och dammar på våra golfbanor ger förutsättningar för unika biotoper som främjar artrikedom.

  Under mina besök på golfbanor imponeras jag av vilket engagemang och vilken hänsyn det tas till vår natur. I Halland deltar flera golfklubbar i ett utvecklingsprojekt tillsammans med kommun, länsstyrelse och SGF för att förstärka den biologiska mångfalden på sina golfbanor.

  Dessa nya kunskaper och erfarenheter kommer sedan att sammanställas och vara tillgänglig för dem som så önskar. Du kan redan nu läsa mer om projektet här.

  Fina spelytor

  Sammanfattningsvis ser gräsytorna bra ut, trots rikligt med nederbörd som gett blöta förhållanden på våra golfbanor.

  Vi får hoppas att det fortsatt blir gynnsamt väder under slutet av februari och under mars månad. Då minimeras risken för skador från stående vatten, isbildning eller frystorka på golfbanornas spelytor.

  Stefan Nilsson, bankonsulent

  December 2022

  (Halland, Göteborg & Bohuslän)

  Från sommar via en kort höst till bitande vinterkyla

  I år har vi fått uppleva ovanligt varma höstmånader med möjlighet till spel långt in i november månad.

  Även om vi inte haft det som en vanlig golfare kallar sommartemperaturer har vi haft så kallad meteorologisk sommar över 200 dygn på västkusten i år.

  En så lång sommarperiod medförde å andra sidan att hösten blev mycket kort, när den väl gjorde sitt inträde i november.

  Hösten övergick istället snabbt till vinter och vi stod nog alla där lite förvånade över hur snabbt golfbanan ändrade skrud och täcktes av ett lager av frost och till och med snö. Ett definitivt och abrupt slut på säsongen.

  Ena dagen står vi och puttar på gröna greener för att nästa dag se banan täckt av snö och inser att granen i klubbhuset redan är pyntad, julmusiken ljuder från högtalarna i restaurangen och pepparkakor finns i en skål intill kaffemaskinen.

  Rejäla svampangrepp på många banor

  En lång meteorologisk sommar är inte bara av godo. En varm höst i kombination med hög fuktighet gynnar tyvärr mögelsvampar.

  I november fick jag flera samtal från banchefer som sa att de aldrig tidigare upplevt ett så stort tryck av skadesvampar på sina golfbanor. Till största delen rörde det sig om svampangrepp på tee, fairway och foregreen, men även ett antal greener blev rejält angripna av snömögel.

  Att sköta en golfbana är komplext och mögelangrepp kan ha många olika orsaker. Vissa faktorer går att påverka medan andra kan vara svårare att hantera.

  Håll koll på thatchen

  Utsnitt av en golfbanas gräsyta. Du ser gräset och dess rötter samt en tumstock som visar på fem centimeter organiskt material (thatch).
  En gräsmatta med ett betydande innehåll av organiskt material. Thatchen håller väta, vilket ger dålig spelbarhet och svag hållbarhet.

  Grundförutsättningar för friskt gräs, som en väldränerad växtprofil, möjlig solinstrålning, möjlighet till en upptorkande vind och inte minst resurser till underhåll av spelytorna, påverkar gräsets välmående och motståndskraft.

  Underhållsskötsel handlar till stor del om att hantera det organiska materialet i gräsytan som vi benämner filt eller thatch. Finns det mer än fem viktprocent organiskt material i filten får vi problem med både svag spelbarhet och sjukdomskänsligt gräs.

  Det går att konstatera att de flesta av distriktets spelytor innehåller mer än fem viktprocent organiskt material i växtbädden.

  Underhållsskötsel viktigare än någonsin

  En välmående spelyta ska vara hård och torr. Det är upp till varje klubb att bestämma sin egen målsättning när det gäller spelbarhet och tålighet på spelytorna.

  Många av anläggningar runt om i landet har dock en betydande underhållsskuld, då tillväxt på gräset har prioriterats framför balanserat underhåll av markprofilen i form av luftning och sanddressning. 

  Det går som bankonsulent att konstatera att spelytor sköts på många olika sätt. De olika tillvägagångssätten ger olika konsekvenser när det gäller kvalitet, hållbarhet och kostnader.

  Det prioriteras ofta för lite av grundläggande underhållskötsel (basic greenkeeping) som luftning och balanserad tillförsel av växtnäring och balanserad bevattning. Vi glömmer också ofta hur väl naturen fungerar om den får rätt förutsättningar för en fungerande växtmiljö både i och ovan mark.

  En sund och hållbar skötselstrategi är att vi assisterar naturen i stället för att försöka kontrollera den.

  Problem, symptom och stressade gräsplantor uppkommer av en underliggande orsak. Nyckeln till hållbar och basic greenkeeping är att arbeta förebyggande och skapa en god växtmiljö i stället för att förlita sig till produkter som påstås hantera problemen.

  Luft i växtprofilen gynnar rötter såväl som mikrolivet och är en mycket viktig ingrediens i hållbar basic greenkeeping.

  Man kan jämföra det med hur vi tar hand om våra kroppar. Om vi äter nyttigt och fyller våra basbehov, tränar regelbundet och sover bra mår vi bra och har lättare för att leva ett tillfredställande och stimulerande liv. Att däremot reparera dålig kost, utebliven motion och dålig sömn med ett kosttillskott är svårt om inte omöjligt.

  Utmaningar med väder och klimatförändringar

  Vi märker av klimatförändringen. Vädret tenderar att bli mer ihållande. Mer intensivt regn och längre perioder med nederbörd, respektive längre perioder med torka.

  Även blåsten har intensifierats och vi har fler perioder med kraftiga vindar, som snabbt torkar ut mark och gräsytor.

  För att på bästa sätt kunna hantera väta respektive torka kommer det ställa krav på att vi i större utsträckning hanterar vattenflöden på golfbanan och skapar förutsättningar till att odla ett starkt tåligt gräs med långa rötter.

  Det är min starka övertygelse att vi i framtiden behöver arbeta mer med att skapa bästa tänkbara förutsättningar för ett starkt och välmående gräs.

  Vi vet också att varmare klimat ger ett högre tryck av skadesvampar och fler problem med insekter och nematoder. Vi behöver därför också lära oss mer om svampsjukdomars och insekters livscykler för att kunna hantera dem på bästa sätt i framtiden.

  Vi vet inte idag hur framtiden ser ut gällande möjligheter och tillstånd till bevattning, tillgänglighet till växtnäring och möjligheten till användning av växtskyddsmedel på golfbanornas spelytor.

  Jag tycker att det är klokt att vara förutseende och fundera på om det finns alternativ till traditionell skötsel med mycket vatten och gödning för att vara beredd på en eventuell brist av insatsmedel eller reglering.

  Stefan Nilsson, bankonsulent

  September 2022

  (Halland, Göteborg & Bohuslän)

  Redan september

  Vy över golfbana med grönt gräs och klarblå himmel.
  Chalmers Golfklubb en skön och vacker septemberdag

  Våren i år var lång och kall, vilket var besvärligt och frustrerande för de golfklubbar vars golfbanor kom ur vintern med skador på spelytorna. När väl sommarvärmen etablerade sig och svampskadorna läkte ihop har vi dock kunnat spela på riktigt bra golfbanor längs hela västkusten.

  Sommaren bjöd på behagligt väder och vi har klarat oss från längre perioder med extrem värme.

  Visst har en och annan kraftig regnskur rullat in från havet och det har tidvis varit ganska blåsigt, men vinden kan också ses som en extra utmaning för oss som varit ute och spelat golf. Något som gör spelet till den variationsrika sport den är.

  Regnbrist och svampangrepp

  Sett ur ett greenkeeperperspektiv har sommaren varit relativt bra, men det har varit och är fortsatt mycket torrt. Stora delar av greenkeeperkåren önskar mer regn med lagom intensitet för att kunna presentera bra och kvalitativa spelytor.

  Vi kan även konstatera att det på sina håll finns fortsatt utmaningar med svampangrepp orsakade av dollar spot, främst på tee, fairway och foregreen.

  Dagarna blir kortare och temperaturen faller

  Sensommaren och början av september månad har fortsatt bjudit på klara och vackra dagar med hög klar luft och behagliga temperaturer.

  Tillväxten hos gräs styrs av solljus och värme. När hösten nu bjuder på kortare och kallare dagar minskar gräsets fotosyntes och energiproduktion. Det leder i sin tur till minskat behov av vatten och näring.

  Det är oerhört viktigt att inte överdriva mängden växtnäring som appliceras på hösten då både kväve (N) och kalium (K) har en förmåga att gynna skadesvampar som snömögel.

  Även skötselinsatser som sanddressning, vertikalskärning och luftning sent på säsongen kan missgynna gräsets motståndskraft mot snömögel.

  Bättre spelupplevelse – en processutbildning för golfklubben

  Svenska Golfförbundet erbjuder en möjlighet för golfklubbar att genomgå en utbildning i bättre spelupplevelse. Utbildningen är digital varvad med fysiska träffar och workshops på klubben.

  Syftet med utbildningen är att skapa en bredare kunskap på klubben i vilka faktorer som påverkar den totala spelupplevelsen för olika spelarkategorier och ge verktyg till klubben att vidare skapa handlingsplaner för att utveckla och förädla den totala golfupplevelsen för alla.

  2022 genomförs utbildningen tillsammans med ett tjugotal pilotklubbar i Sverige varav fyra ligger på västkusten.

  Jag rekommenderar varmt övriga golfklubbar att överväga att gå denna utbildning i framtiden! Den kommer att vara en ögonöppnare för många och ge en trygghet i kommande vägval och beslut som påverkar golfklubbens framtid vad det gäller presentation, spelstrategi och spelbarhet olika perioder på året, samt även spelytornas hållbarhet.

  Läs mer om utbildningen här

  Stefan Nilsson, bankonsulent

  Juni 2022

  (Halland, Göteborg & Bohuslän)

  Golfbanornas nuläge

  Svanpar med ungar vid ett vattendrag på en golfbana.
  Naturupplevelse på Sankt Jörgen Park Golf Club.

  Efter vintern varierade statusen på golfbanornas spelytor längs västkusten. Några golfbanor klarade vintern med minimala eller inga övervintringsskador medan andra fortfarande har problem med skador orsakade av snömögel.

  Andra halvan av maj kom det äntligen varmare väder kombinerat med nederbörd. Bra förutsättningar för att gräs ska växa och att skador kan läka. Vi ser fortfarande nu i midsommarveckan spår av vinterskadorna på ett fåtal spelytor längs västkusten, men över lag är spelkvaliteten mycket god.

  Vi har i år haft en lång, torr och kall vår. Det är trevligt att se och uppleva naturen när den sakta vaknar till liv efter den mörka vinterperioden. För en greenkeeper är dock den långsamma tillväxten frustrerande då värme står överst på önskelistan. Gräs behöver sol, värme och vatten för att växa.

  Kunskap ger förutsättning för utveckling

  Jag har stor respekt och beundran för banpersonalens tålmodighet och engagemang runt om på golfklubbarna, då de utefter sina förutsättningar gör allt i sin makt för att presentera en kvalitativ spelupplevelse.

  Personalen på golfklubben är en mycket viktig resurs och de måste vårdas för att må bra och även ges realistiska förutsättningar att kunna skapa de spelytor som medlemmar och gäster önskar.

  Att investera i personal och utbildningar är en grundförutsättning för en positiv och hållbar utveckling av golfbanan.

  Minimera angrepp av skadesvampar

  Snömögelangrepp på en golfgreen
  Snömögelangrepp på en golfgreen. Snömögel svampen älskar kväve och kalium.

  Riskerna för snömögelsvamp ökar när gräset är stressat och har låg eller ingen tillväxt. Ibland uppstår då en miljö med goda växtbetingelser för skadesvampar som är svår att hantera och påverka, vilket kan leda till betydande skador på golfbanans spelytor.

  Det vi kan göra för att förbättra gräsets livsbetingelser är att skapa förutsättningar för att sol och vind kan nå gräsytorna.

  En välmående och väldränerad växtprofil, minimerad mekanisk stress och att inte gödsla för mycket på hösten ger bra förutsättningar och minskar risken för snömögelangrepp.

  När man utsätter spelytorna för mekanisk bearbetning som till exempel vertikalskärning och luftning sent på hösten gynnas snömögel. Kraftig sanddressning sent på hösten och under vintern kan också ge betydande snömögelangrepp.

  Samma sak gäller för mycket växtnäring på hösten. Min personliga erfarenhet och iakttagelse är att gödselstrategin under hösten ofta har betydande påverkan på mängden snömögel. Snömögel älskar kväve och kalium och det är ytterst små mängder eller inga alls som bör tillföras under höstens senare del.

  Nätverkande – en billig väg till kunskap och personlig utveckling

  Konferensrum med ett 20-tal personer som sitter runt olika bord.
  Ideellt banansvariga på golfklubbarna i Göteborgs golfdistrikt har under vintern haft en träff på Albatross GK och en på Torslanda GK.

  Kollegialt utbyte är ett effektivt sätt att få till sig ny kunskap och få ta del av andras erfarenheter. Att dela med sig av både med- och motgångar samt att tillsammans med kollegor testa och diskutera nya metoder och angreppssätt bidrar både till den personliga och banornas utveckling.

  Tillsammans med Göteborgs Golfförbund och greenkeeperföreningen genomför vi årligen erfarenhetsträffar för klubbarnas banpersonal. Under förra året startade vi även upp ett nytt forum för ideellt kollegialt utbyte.

  Ideellt banansvariga på distriktets golfklubbar bjöds vid två tillfällen in för att ta del av ämnen och diskussioner rörande grönyteskötsel, golfbanearkitektur och intern och extern kommunikation.

  Drygt hälften av distriktets klubbar har deltagit på träffarna. Vår ambition är att årligen genomföra två erfarenhetsträffar där aktuella ämnen tas upp för att sprida kunskap och förståelse om alla de faktorer som påverkar golfupplevelsen och spelytornas hållbarhet.

  Stefan Nilsson, bankonsulent

  Februari 2022

  (Halland, Göteborg & Bohuslän)

  Vi går mot ljusare tider!

  Äntligen har det vänt. Dagarna blir längre och Covid-19 kommer snart inte att klassas som en samhällsfarlig sjukdom.

  Vinterhalvåret känns för de flesta av oss väldigt långt och skulle gärna kunna vara något kortare eller i varje fall lite ljusare. Variationen med våra fyra olika årstider har dock en viss tjusning då vi får uppleva tydliga kontraster i klimatet.

  Få upplevelser är så trevliga som den dagen då vi känner att vårsolen börjar värma oss och väcka våra golfbanor till liv. Det dröjer visserligen ett tag till innan den på allvar ger förutsättningar för växtligheten att spira och för golfsäsongen att ta fart, men jag kan tydligt notera att den positiva och förväntansfulla stämningen bland de anställda och ideellt engagerade på klubbarna börjar infinna sig, nu när våren är i antågande.

  God ekonomi – vad ska prioriteras?

  De senaste två årens positiva utveckling av antalet människor som utövar spelet golf avspeglar sig i golfklubbarnas ekonomi. En positiv ekonomi inspirerar alla, då det ges utrymme till att hantera verksamheten på ett hållbart sätt och en möjlighet till utveckling.

  Den intressanta frågan varje klubb har att ta ställning till är var resurserna ska spenderas. Personal, utbildning, förbättrat underhåll eller investeringar?

  Vad golfklubbarna väljer att prioritera i sin verksamhet är upp till var och en. I min roll som bankonsulent ser jag gärna att klubbarna regelbundet utvärderar den anställda personalens arbetsförhållanden och möjlighet till kompetensutveckling.

  En golfklubb med tillhörande golfbana är en betydande verksamhet att hantera och den anställda personalen har stor påverkan på hur väl klubben förvaltas och utvecklas. Förväntningar och krav bör vara i balans med rådande förutsättningar.

  Tyvärr finns det också orosmoln när det gäller de ekonomiska förutsättningarna. Vi upplever i år betydligt ökade kostnader för växtnäring, energi och drivmedel, vilket påverkar golfklubbens driftsbudget.

  Golfbanornas nuläge – risk för snömögelangrepp

  Hösten och vintern har bjudit på ett varierande väder. Vi har upplevt dagar med plusgrader och dagar med minusgrader.

  Tyvärr har vi även fått uppleva en period med snö på otjälad mark. Det är negativt för gräset, då det bidrar till en mycket gynnsam miljö för skadesvampar. Snömögelangrepp i olika omfattning har uppkommit på spelytor längs hela västkusten.

  Riskerna för snömögelsvamp ökar när gräset är stressat, har låg eller ingen tillväxt. Ibland uppstår en miljö med goda växtbetingelser för skadesvampar som är svår att hantera och påverka, vilket kan leda till betydande skador på golfbanans spelytor.

  Minimera angrepp av skadesvampar

  Det vi kan göra för att förbättra gräsets förutsättningar är att skapa förutsättningar för sol och vind, en välmående och väldränerad växtprofil, minimera mekanisk stress och att inte gödsla för mycket på hösten.

  Snömögelangrepp på en golfgreen.
  Snömögelangrepp på en golfgreen.

  När man utsätter spelytorna för mekanisk bearbetning, vertikalskärning och luftning sent på hösten gynnas snömögel. Kraftig sanddressning sent på hösten och under vintern kan ge betydande snömögelangrepp, så även för mycket växtnäring på hösten.

  Min personliga erfarenhet och iakttagelse är att gödselstrategin under hösten ofta är en faktor som kan påverka mängden snömögel. Snömögel älskar kväve och kalium och det är ytterst små mänger eller inga alls som bör tillföras under höstens senare del.

  Golfbaneskötsel

  Luftning av spelyta.
  Ges tillräckligt med utrymme för luftning och sanddressning av golfbanas spelytor kommer vi att få spela på bättre ytor, vilket ger förutsättningar till roligare golf.

  Golfbaneskötsel är komplext och spelytornas kvalitet påverkas av klimat, markförhållanden och resurser för underhåll. Klimatet kan vi inte påverka men vi kan påverka resursfördelning och underhållet av golfbanans spelytor.

  En del av golfbaneskötsel handlar om att presentera en visuell upplevelse genom klippning. En annan del handlar om underhåll som luftning och sanddressning för att skapa en god växtmiljö, vilket bidrar till bra och hållbara spelytor.

  Det finns utvecklingspotential hos många golfklubbar att odla tåligare och bättre spelytor om spelytornas underhåll prioriteras i större utsträckning.

  Nätverka - en billig väg till personlig utveckling och ny kunskap

  Nu när restriktioner tas bort planerar vi att tillsammans med greenkeeperföreningen SGA och de olika golfdistriktsförbunden arrangera ett antal erfarenhetsträffar för anställd banpersonal.

  Kollegialt utbyte är ett effektivt sätt att få till sig ny kunskap och att få ta del av andras erfarenheter. Vi planerar träffar för all banpersonal, men även separata träffar för verkstadsansvariga och bevattningsansvariga.

  Nyanställd banpersonal kommer också att få erbjudande om en endags introduktionsutbildning i golfbaneskötsel.

  Vi ses ute i Golfsverige!

  Stefan Nilsson, bankonsulent

  November 2021

  (Halland, Göteborg & Bohuslän)

  Varierat höstväder och lokala snömögelangrepp

  Spelytornas kvalitet längs västkusten varierar i takt med nederbördsmängden. Höstens väder har under perioder tyvärr varit gynnsamt för snömögel vilket har resulterat i att det har uppkommit en del angrepp på greener, men generellt sett ser det bra ut längs västkusten.

  Torr spelyta en grundförutsättning

  En torr spelyta är en förutsättning för en bra spelupplevelse och en väldränerad markprofil är en grundförutsättning för ett starkt och hållbart gräs.

  ”Basic greenkeeping” handlar om att skapa en god växtmiljö ovan och under mark. Då kvaliteten på golfbanans alla spelytor har stor påverkan på golfupplevelsen är det roligt att många golfklubbar nu i större utsträckning prioriterar basåtgärder som avvattningsplaner, luftning och sanddressning av fairway.

  En annorlunda ”Landet runt”

  Framsida på Sterfs skrift Behovsanpassad gödsling - från teori till praktik. En vy över en golfbana med en grön golfgreen med två spelare som ska putta.
  Sterfs handbok kring behovsanpassad gödsling finns nu i en uppdaterad version. Här hittar du oberoende forskning för att du ska kunna göra en egen gödselstrategi för din golfbana.

  Dessa landet runt-rapporter brukar handla om läget för golfbanorna i mina distrikt, men just den här rapporten kommer att bli lite annorlunda.

  Jag kommer istället att fokusera på ett område som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen att gödsla behovsanpassat och använda växtnäring i enlighet med oberoende forskning.

  Grönyteskötsel handlar om att göra och tillföra det som är nödvändigt, inte mer.

  Det här gäller i allra högsta grad när det gäller gödning. Det vi länge känt på oss fick vi bekräftat i handboken ”Behovsanpassad gödsling” som kom ut 2011.

  Uppdaterad version av Sterfs ”Behovsanpassad gödsling”

  Nu har det kommit en uppdaterad version som är kompletterad med den allra senaste forskningen och kunskapen. Här finns allt du behöver veta om gödsling och lite till.

  Ladda ner den som PDF här ➤ 

  Behovsanpassning bra för gräset, miljön och ekonomin

  Att gödsla behovsanpassat behöver inte kosta speciellt mycket pengar och näringsinnehållet i marken behöver inte analyseras. Båda dessa faktum gör arbetet och planeringen lättare för en greenkeeper.

  Lägre kostnader uppskattas av medlemmar och styrelse. Kunskapsbaserade beslut gör det lättare för greenkeepern att känna sig trygg i sina beslut och dess konsekvenser.

  För mycket eller för lite av olika näringsämnen ökar risken för obalans i växtprofilen, vilket kan medföra komplikationer, onödig miljöbelastning och negativ påverkan både på kvalitet och på ekonomi. Vi behöver finna balansen så att vi hjälper naturen, inte styr den. För det går ändå inte att styra naturen.

  Många problem med övergödsling

  Det är lätt att hamna i obalans om man vattnar och gödslar för mycket. För mycket tillgång på näring och vatten ger ett klent rotsystem med ett svagt gräs som klarar sjukdomar och slitage sämre. För mycket näring på hösten gynnar skadesvampar.

  Övergödsling och kraftig tillväxt leder också till onödigt mycket klippning och skötsel, vilket kostar extra resurser från golfklubben.

  Dessutom påverkar överdriven tillväxt spelupplevelsen negativt, eftersom det ger långsam rull på greenerna och sämre spelytor generellt, genom att gräset blir mindre tåligt.

  Det finns inga genvägar till en bra spelyta.

  Som bankonsulent kan jag konstatera att det går att odla fram bra spelytor på olika sätt. Frågorna alla behöver ställa sig regelbundet är:

  – Vad behöver gräset för att växa?

  – När fungerar det som bäst i naturen och vilka förutsättningar råder då?

  Utgå från oberoende forskning om tillsatsmedel

  Det finns idag ett otroligt stort utbud i branschen när det gäller växtnäring i alla möjliga mixade blandningar och prisnivåer.

  Det saluförs även en lång rad tillsatsprodukter som vitaminer, mikroorganismer, hormonbaserade biostimulanter, aminosyror, enzymer och proteiner. Tillsatser som oftast inte behövs. När det gäller tillsatsmedel, fråga alltid efter oberoende forskningsförsök.

  De vanligaste gödselprodukterna innehåller en blandning av nitrat-, ammonium- och ureakväve. Ett råd är att räkna ut vad ett kilo rent kväve kostar i de produkter ni använder. Gräset är enbart intresserad av kväve i sin enklaste form och det tas till största del upp som nitratkväve och i viss mån som ammoniumkväve.

  Fosfor är viktigt för frösättning och för rotutveckling hos unga plantor. Behovet av fosfor är cirka 12 procent av kvävemängden. Ny forskning visar att det i etablerade gräsytor ofta redan finns rikliga mängder, så applicering med fosfor kan i många fall utelämnas för en lång tid framöver.

  Enklare än du tror att göra en gödselstrategi

  Jag förstår att det kan uppfattas som en svår och stor utmaning att veta hur en golfbana ska gödslas när marknaden erbjuder ett mycket stort utbud av produkter. Men det är inte vettigt att låta en säljare från ett vinstdrivande företag lägga upp en gödsel- och skötselstrategi för golfklubben.

  Enligt oberoende forskning finns ingen anledning att variera förhållandena mellan olika näringsämnen och gödselprodukter under växtsäsongen. Det gör egentligen planeringen av en gödselstrategi mycket enkel. Det kan också bli tämligen billigt. Svaren finns i handboken ”Behovsanpassad gödsling”. Är du ändå osäker, kontakta din bankonsulent.

  Stefans hållbara önskelista

  Avslutningsvis vill jag dela med mig av tre önskemål som golfen behöver tänka på för en hållbar framtid på våra banor:

  1. Att ansvarig banpersonal har god kunskap i hur naturen fungerar, för att kunna motivera och fatta beslut om vad som ska tillföras eller inte ska ut på golfbanans spelytor.

  2. Att vi assisterar naturen i stället för att försöka kontrollera den.

  3. Att vi arbetar preventivt, i stället för att behandla symptomen.


  Tack för ett bra år och ha en fin vinter!

  Stefan Nilsson, bankonsulent

   

  Augusti 2021

  (Halland, Göteborg & Bohuslän)

  En bra säsong

  Intresset för golfen håller i sig, vilket är mycket roligt. 2020 visade på en starkt uppåtgående trend och ett ökat intresse för uteaktiviteter.

  Detta påverkade även golfen i form av ökat antal medlemmar och spelrundor på klubbar och banor runtom i distrikten.

  Trenden håller i sig 2021 och det har även i år spelats mycket golf på golfbanorna längs västkusten.

  Golfgreen med flagga. I bakgrunden några lövträd och resten av golfbanan. Blå himmel och sommardag.
  Ringenäs Golfklubb. En av många trevliga golfanläggningar på västkusten.

  Golfupplevelsen har generellt sett varit mycket bra på golfbanorna, då anläggningarna har visat sig från sin bästa sida med vacker presentation och god kvalitet på spelytorna.

  Försommaren bjöd på bra temperaturer och fortsatte vidare in i en period då banorna inte upplevde någon längre torrperiod som annars lätt kan skapa gula, torra områden på och runt banorna.

  Istället visade sig naturen i vacker sommarprakt med gröna gräsytor och fylliga träd under hela sommaren.

  Från sommar till höst

  Vår svenska sommar övergår nu i höst, vilken ger en annan form av golfupplevelse. Höstens kortare dagar med fallande temperaturer ger även andra förutsättningar för gräset, som så smått börjar förbereda sig inför vintern.

  En del av banpersonalens vinterförberedelser är att successivt höja klipphöjden på gräset. Anledningen är att gräset behöver kunna ta till sig så mycket som möjligt av de få soltimmar som erbjuds under hösten. Detta sker genom den totala ytan på grässtrået ovan jord.

  Solljuset tillsammans med värme, luft, näring och vatten behövs för att den livsviktiga fotosyntesen ska fungera.

  En annan viktig åtgärd är att minska tillförseln av växtnäring. Fallande temperatur och färre soltimmar ger en minskad fotosyntes, vilket gör att behovet av näring och vatten avtar.

  Behovsanpassa gödslingen

  Det är viktigt att vi gör rätt insatser i rätt mängd och vid rätt tid för att golfbanan på bästa sätt ska leva och verka i symbios med naturen, vilket ger förutsättningar till bra spelkvalitet och en god ekonomi.

  Ett balanserat och behovsanpassat gödslingsprogram nu under hösten är av yttersta vikt för att gräset ska kunna härda sig och bli starkt inför vintern.

  En välgödslad gräsmatta som lever i lyx och överflöd ser ingen anledning till att sätta långa rötter och att lagra reservnäring i sin vävnad. Lagrad reservnäring är nödvändigt för gräset, som står inför tuffa utmaningar och prövningar under vintern.

  För mycket växtnäring i markprofilen gynnar dessutom skadesvampar som snömögel, som vi gärna vill undvika.

  Uppdaterad handbok från Sterf på gång

  Sterf (Scandinavian Turfgrass & Environment Research Foundation) kommer senare i höst ut med en ny uppdaterad handbok kring just behovsanpassad gödsling av golfbanas spelytor – en väsentlig och viktig faktor för gräsets välmående och förmåga till vinteröverlevnad.

  Besök gärna sterf.org för att ta del av vad den oberoende forskningen säger om sund, hållbar och ekonomisk greenkeeping. Det finns redan idag ett gediget bibliotek av faktablad och handböcker på Sterfs hemsida.

  Stefan Nilsson, bankonsulent

  Maj 2021

  (Halland, Göteborg och Bohuslän)

  Relativt få svampangrepp på västkusten

  Banstatusen på golfbanorna längs västkusten efter vintern varierar något i år. Vissa banor har kommit ur vintermånaderna på ett bra sätt, medan andra har en del skador, främst från svampangrepp av snömögel.

  Sverigekarta från SMHI som visar temperaturavvikelser mars-maj 2021. Cirka 1 grad lägre än normalt särskilt i sydvästra Sverige
  SMHI:s karta över temperaturavvikelser 1 mars–17 maj 2021 visar att medeltemperaturen varit cirka en grad lägre än normalt i sydvästra delarna av Sverige.

  Skadorna påverkar tyvärr spelytornas kvalitet negativt och det behövs värme, omvårdnad och tid för att de ska läka ihop.

  Västkusten har generellt sett klarat sig bra från svampangrepp. Värre är det i andra delar av landet där det har varit en synnerlig besvärlig vinter med en svag spelupplevelse som följd.

  Kall vår och högt speltryck

  Klimatet är en faktor som påverkar hur snabbt kvaliteten på en skadad green återhämtar sig. En annan faktor är slitage. En kall vår med frostnätter långt in maj månad kombinerat med en stark medlemsutveckling inom golfen och därtill ett intensivt spelande ger en tuff utmaning för klubbarnas banpersonal.

  Växtligheten och gräsets reparationsförmåga tog med kraft fart först efter regnet som föll i mitten av maj.

  Golfens uppsving ger positiv utveckling

  Vy över ett golfhål med en del gräsgröna ytor och en del ytor som är sandiga och byggs om.
  Uppdateringen av hål 1 på Lyckorna Golfklubb börjar ta form.

  Golfens uppsving i antalet medlemmar och spelronder ger ekonomiskt utrymme till förbättringar och utveckling när det gäller både intensifierad skötsel och utveckling av design och spelstrategi.

  En rad utvecklingsprojekt drivs med stor entusiasm på många av golfklubbarna längs västkusten, vilket kommer att ge nya vackra miljöer och trevliga golfupplevelser.

  Ett år som bankonsulent

  Under mitt första år som bankonsulent har jag träffat ett stort antal engagerade människor och fått ta del av många olika frågeställningar.

  Att driva och utveckla en golfklubb handlar inte bara om att prestera bra och att skapa hållbara spelytor i en strategiskt intressant och vacker miljö. Frågor som vikten av en god arbetsplats med en bra arbetsmiljö påverkar starkt möjligheten till bra och över tid hållbara golfanläggningar. Gruppdynamik och kommunikation är andra exempel på delar av verksamheten som måste fungera.

  För hög fukthalt i många fairwayytor

  Jag upplever också en nyfikenhet och en vilja hos många golfklubbar att analysera möjligheten att förbättra spelupplevelsen och hållbarheten på spelytorna, främst fairway.

  På många av mina klubbesök har vi analyserat grästurfens kvalitet på fairway och konstaterat att den ofta håller mycket vatten. Det ger negativa följdeffekter i form av sämre spelupplevelse och en ogynnsam växtmiljö för gräset.

  Det finns många kvadratmeter fairwayyta längs västkusten som har stor utvecklingspotential. Åtgärder som förbättrar spelbarheten och växtmiljön på fairway behöver inte alltid innebära stora kostnader och investeringar. Det är oftast möjligt att hitta skötselinsatser som är anpassade efter budgetnivå.

  De golfbanor som har – eller med tiden skaffar sig –  torra, kvalitativa och fasta fairwayytor kommer alltid att vara attraktiva sett ur en golfspelares perspektiv.

  Stefan Nilsson, bankonsulent

   

  Februari 2021

  (Halland, Göteborg och Bohuslän)

  Väderväxlingar och utmaningar

  En golfanläggning i strålande sol, täckt med snö och is. Människor spelar hockey, grillar korv och åker skidorl.
  Vinter på Vallda G&CC – en multifunktionell golfbana.

  Efter några veckor med kallt och vackert vinterväder har nu varma vårvindar smält bort både snö och is på golfbanorna längs västkusten. Nuläget på golfbanornas spelytor ser generellt bra ut. Det finns dock en del svampangrepp av främst snömögel på en del ytor.

  Mars är en vintermånad som ofta är torr. Milda dagar och kalla nätter i kombination med lite nedbörd och upptorkande vindar kan vara en besvärlig utmaning för främst greener med mycket vitgröe.

  Många banchefer väljer så här års att dressa greenerna med sand för att på så sätt skydda de känsliga rothalsarna på grässtråna. Att se över möjligheten till att kunna tillföra vatten på torra känsliga greener kan också vara väl investerad tid.

  Harkrankslarver och svampskador

  Behovet av luftning styrs av markens beskaffenhet och ytans innehåll av organiskt material. Luftning är en arbetsinsats som på många anläggningar görs genom hela växtsäsongen.

  Det är inte ovanligt att årets sista luftning sker så sent som i november månad på grund av tillgänglighet och målsättningen att störa spelupplevelsen så lite som möjligt. Vi vet dock sedan länge att sena luftningar kan bidra till mer och kraftigare svampangrepp.

  Hålen efter en sen luftning ger också skadliga harkrankslarver en lättillgänglig och skyddad miljö för vinterboende. Förra våren och även i år kan vi runt om i landet se betydande skador runt luftningshålen orsakade av larver. Skador som behöver läka och kommer att påverka spelytans kvalitet.

  Valet att genomföra en sen luftning bör vara ett sista alternativ med tanke på skaderisken av svampangrepp och larver. Vet ni med er att ni luftade sent under 2020 – håll extra koll på detta!

  Utvecklingsplan för spelytor

  Spelet golf är en sport som utövas på olika arenor vilka var för sig erbjuder skiftade utmaningar i en varierad miljö. Den totala upplevelsen som en golfbana presenterar har sin grund i design, spelstrategi, natur och spelytornas kvalitet.

  Många golfbanor arbetar aktivt med olika utvecklingsplaner (masterplan) men få anläggningar arbetar aktivt med en utvecklingsplan för spelytorna. Man prioriterar layoutförändringar, aktiviteter och faciliteter utan att först värdera sina spelytors potential och kvalitet.

  Att skapa en god design som passar in i det naturliga rummet med en genomtänkt spelstrategi för olika spelarkategorier är en golfbanearkitekts huvudsakliga fokus och uppdrag.

  Men en golfbana kan vara strategiskt intressant och ligga i en vacker miljö utan att nå hela vägen till en komplett spelupplevelse om gräsytorna upplevs som svaga.

  Frågan är om inte spelytornas kvalitet är den del som har störst inverkan på den totala golfupplevelsen för golfspelaren? Vi vill alla kunna slå kontrollerade slag från torra, fasta fairway även när det regnar eller sent på säsongen.

  Jag har material, tankar och erfarenhet för att vara er behjälplig och vägleda i framtagandet av en utvecklingsplan för spelytor – välkommen att höra av dig!

  Stefan Nilsson, bankonsulent

 5. Blekinge, Skåne
 6. Bankonsulent Fredrik Seeger ger dig senaste nytt inom distrikten Blekinge och Skåne.

  December 2023

  (Blekinge, Skåne)

  Snabba svängningar i vädret

  Stormen Babet ställde till det rejält för flera kustnära golfbanor, när den drog fram över södra Sverige i oktober. Här ser vi tång och bråte som havet tog med upp på land på Trelleborgs GK.
  Stormen Babet ställde till det rejält för flera kustnära golfbanor, när den drog fram över södra Sverige i oktober. Här ser vi tång och bråte som havet tog med upp på land på Trelleborgs GK.

  Säsongen går mot sitt slut, efter ett minst sagt konstigt år vädermässigt. Sedan någon vecka tillbaka är det vinter i Skåne och Blekinge. Innan dess ställde stormen Babet till det, framför allt för kustnära banor.

  Extremt höga havsnivåer och stormvind gav genombrutna kustlinjer med översvämning som följd, sten/tång och annat bråte följde med havsvattnet in på banorna. Återställningsarbetena kommer att pågå under lång tid framöver.

  Under hösten har det kommit mycket nederbörd totalt, men också rejäla skyfall med många millimeter under kort tid.

  Variationerna har varit stora inom distrikten, men en hel del banor har tvingats hålla stängt då marken inte burit vare sig spelare eller maskiner.

  Vattensjuk golfbana.
  Sommarens och höstens skyfall gjorde att flera banor tvingades stänga under perioder.

  Regnsäkra banan

  Enligt forskare är detta troligen vad vi har att vänta oss vädermässigt framöver när klimatet förändras. Saker att fundera över för att förebereda banan för framtida skyfall är:

  ✓ En bra systematisk underhållsplan för banans dräneringar, dammar och diken

  ✓ Utökat huvudutlopp

  ✓ Möjliggör mer ytavrinning

  ✓ Fler brunnar i lågpunkter ute på banan

  Kolla också upp om banan ingår i dikningsföretag. Det finns bra digitala hjälpmedel för att se vattenflöden över banan och dess kringområden som man kan nyttja.

  Inget förbud mot pesticider – än! 

  Förslaget om begränsningar för användning av kemiska bekämpningsmedel inom EU (the Sustainable Use Regulation), som varit på allas läppar den senaste tiden, blev nedröstat i EU-parlamentet den 22 november.

  Se det som att vi nu får längre tid på oss att styra vår banskötsel mot minimal eller ingen användning av pesticider. För vi tror fortfarande att det kommer bli en begränsning och förändring på sikt.

  Nu väntar lite välbehövlig semesterledighet. Vi börjar sedan det nya året med två erfa-träffar, en om arbetsrätt och en om bevattning. Håll utkik – mer info kommer.

  Jag önskar er alla en härlig jul och ett gott nytt år!

  Fredrik Seeger, bankonsulent

  September 2023

  (Blekinge, Skåne)

  Kvaliteten på banorna har varit bra i mitt distrikt under sommaren. Säsongen inleddes med en torr period som tvingade golfklubbar att vara försiktiga med vattenanvändningen.

  Men i juli kom regnet äntligen, och över hela distriktet har gräset återigen blivit grönt och livfullt. Tyvärr led vissa områden av för mycket regn, vilket resulterade i tillfälligt stängda banor.

  Nordvästra delen av distriktet drabbades särskilt hårt av dessa väderutmaningar. Dessutom har lokala åskväder orsakat skador på bland annat styrsystem till bevattning.

  Robotklippning blir allt vanligare

  En intressant utveckling inom golfvärlden är användningen av robotklippning. Detta går nu långt utöver att bara klippa gräset runt klubbhus eller parkeringen. Flera golfklubbar genomför fullskaliga försök med att använda robotar för att klippa fairways och ruffar. Syftet är att frigöra personal för att fokusera på underhållet av greener och andra viktiga områden.

  Den 25 oktober planeras en digital erfarenhetsträff om robotisering, och klubbar som är intresserade av att delta kan läsa mer och anmäla sig här.

  Viktigt att inte glömma arbetsmiljöarbetet

  Nu när säsongen börjar lugna ned sig är det viktigt att inte glömma bort det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är en perfekt tidpunkt att gå den årliga kartläggningsturen i verkstan, personalutrymmen och på banan. Detta inkluderar att göra riskbedömningar och upprätta handlingsplaner för att hantera potentiella faror.

  Det är också viktigt att noggrant dokumentera de åtgärder som vidtas för att säkerställa en säker arbetsmiljö. Läs mer här för ytterligare inspiration. 

  Utbildningsmöjligheter inom banskötsel

  I november kommer grund- och vidareutbildningar inom banskötsel att dra igång med fulla klasser. För de som kanske inte fick plats på grundutbildningen i år finns en ny chans att delta i mars 2024.

  Håll utkik på utbildningssidan på golf.se för mer information om kursmöjligheter och anmälningsdatum.

  När golfsäsongen så sakta går mot sitt slut är det tydligt att det finns mycket att se fram emot och förbereda inför nästa år. Med rätt planering och fokus på arbetsmiljö, forskningsresultat och teknologiska framsteg, kommer ni klubbar fortsätta erbjuda en förstklassig upplevelse för både medlemmar och besökare.

  Fredrik Seeger, bankonsulent

  Juni 2023

  (Blekinge, Skåne)

  Torka har förekommit över hela landet sedan i våras och vattenfrågan har överskuggat allt annat. Därför har vi bankonsulenter denna gång skrivit en gemensam Landet runt-rapport.  Ta del av våra gemensamma tankar och råd här.

  Fredrik Seeger, bankonsulent

  April 2023

  (Blekinge, Skåne)

  Just idag lyser vårsolen fint här i Bedinge där jag bor. Vinden är fortfarande kall och det har inte riktigt kommit i gång att växa här nere, men det är nära nu.

  Solen och vinden gör att marken snabbt torkar ur. Ha koll på markfukten och ha bevattning klar att använda.

  Sen vår men hyfsad övervintring

  Övervintringen ser bra ut på många håll, men några har tyvärr svampangrepp från senhösten.

  Förberedelserna inför uppstarten av säsongen har på många håll blivit försenade på grund av allt regn som kom i mars. Jag fick någon uppgift om runt 170 mm.

  Våren är lite senare än i fjol, de flesta jag pratat med säger 2–3 veckors förskjutning. Alla har mer eller mindre öppnat, några stängde aldrig helt och har haft öppet hela vintern frånsett när det tillfälligt varit snö och fruset.

  Den mesta säsongspersonalen är på plats och vad jag hör har de flesta anläggningar fått tag på den personal de behöver till säsongen. Några har tvingats minska ner lite på säsongarna för att klara den ekonomiska utmaningen.

  Vad är utmaningarna framåt?

  Hur stort blir speltrycket i år? Blir det förändring i medlemsantal? Kommer vi kunna hålla samma kvalitet på spelytorna?

  Om det blir som många förutspår, en sommar likt den 2018, tror jag att vatten kommer bli en av de viktigaste frågorna och den största utmaningen i år. 

  Provtänk tanken att det blir så och gör en plan för hur det ska hanteras. Var proaktiv – åtgärda det som går och ha en prioritering klar. Mät och dokumentera vattennivåer, uttag med mera om ni inte redan gör det.

  Fundera över hur tillgången på vatten kan säkras. Det går kanske inte att lösa nu inför säsongen, men då är i alla fall idén sjösatt och igång.

  Teknisk framfart i regionen

  Robotklippning ökar på golfbanorna. Värpinge till exempel, kommer börja klippa fairway under året med en Husqvarna Ceora. Det pågår också en utvärdering av robotklippare hos Hinton Golf Club där man tittar och jämför två olika fabrikat (inte Ceora), för att under sommaren klippa fairway och semiruff på Rönnebäck-banan.

  Jag kommer med spänning följa båda klubbarna under säsongen. Mer rapportering följer.

  Öka din kompetens genom stort urval utbildningar

  Utbildning skapar förutom ökad kunskap och trygghet även ett engagemang och driv. Detta har jag fått uppleva under vintern, då jag fått följa flera blekingar och skåningar som med stor entusiasm deltagit i våra utbildningar, på alla olika nivåer.

  Hösten är långt borta nu med det går fort dit, och inom kort öppnar anmälningarna till GUB och VUB-utbildningarna. Håll utkik på golf.se och på Golfbaneskötsel i Sverige.

  Fredrik Seeger, bankonsulent

  Februari 2023

  (Blekinge, Skåne)

  Ljuset börjar sakta återvända och de flesta av oss är åter i arbete efter jul- och nyårsledigheten.

  Mitt hjärta slår lite snabbare när jag tänker på golfåret 2023 som vi står inför. Efter två år av pandemi och dess följder tror jag inte att det kommer att bli som förr.

  Skjutsen som golfen fick under pandemin, med så många nya medlemmar och högt speltryck på banorna, är nog ett minne blott om inte verksamheten är attraktiv och om inte spelupplevelsen är i toppklass på banorna.

  Prioritera smart i tuffare ekonomi

  Jag träffar många i mina distrikt som diskuterar säsongspersonal, mekaniker, maskiner, reservdelar och bränsle- och energikostnader. Ekonomiskt sett är det ansträngt på många håll, men det gäller att göra smarta prioriteringar. Om ni måste välja, välj att köpa sand. Basic greenkeeping är grunden till välmående spelytor.

  "December är det nya oktober"

  När jag pratar med folk är det också uppenbart att årstiderna förskjuts alltmer. Tidigare brukade man säga att om man hade koll på svampen innan man gick på julledighet, skulle man klara sig. Nu har flera rapporterat om aktiv svamp långt in i januari.

  Känslan är att årstiden har flyttat någon månad framåt i kalendern. Hösten verkar sträcka sig fram till årsskiftet, och december är det nya oktober. Detta ökar utmaningarna inför våren då den nu inte kommer förrän i april här nere.

  Fram till idag, 14 februari, har vi bara haft några korta perioder med snö och kyla. De kommande veckorna ser milda ut, men det har varit blött efter den torra och varma hösten.

  Utbilda personalen

  Jag märker också att det finns stort intresse för att utbilda banpersonalen. Jag har fått mycket förfrågningar om platser till GUB i Halmstad. Tyvärr är det fullbokat i vår, men vi gör vad vi kan för att få med så många som möjligt utan att tumma på kvaliteten.

  Det kommer nya chanser till hösten, under november månad. All anmälan måste göras via golf.se. Håll utkik på webben efter anmälningslänken.

  Sist men inte minst, glöm inte att den digitala introduktionsutbildningen Arbeta på golfbana finns kostnadsfritt på golf.se. Det är en viktig del i introduktionen av ny personal. I vår kommer det också att erbjudas en uppföljning av den utbildningen, fysiskt ute på en bana, för dem som vill.

  Fredrik Seeger, bankonsulent

  December 2022

  (Blekinge, Skåne)

  Svampangripen fairway. Stora bruna fläckar i gräset.
  Skadesvampen trivdes under årets varma och fuktiga höst.

  Varm höst gav högt svamptryck

  Hösten i Skåne och Blekinge var utmanande för banpersonalen på flera sätt. Det varma vädret gjorde att gräset fortsatte att växa och svamptrycket var högt.

  Två diagram över temperatur och regn 2022, dels över Eslöv i Skåne, dels Ronneby Blekinge.
  Källa: Syngentaturf.se

  Många säsongsanställda gick hem sista oktober, så den fasta personalstyrkan fick några veckor av långa dagar med klippning och banuppsättning då speltrycket och växtligheten fortfarande var hög.

  Till slut blev det kallare

  Det var först i andra halvan av november som medeltemperaturen sjönk under 10 grader, och växtlighet och svamptryck avtog.

  Nederbördsmässigt var hösten gynnsam och de klubbar som kommit i gång med banutvecklingsprojekt som bevattningsarbeten och ombyggnationer har kunna jobba på under bra förhållanden.

  Tufft ekonomiskt läge

  Osäkerheten kring kostnadsökningar och leveranssäkerhet är också någonting jag hör när jag varit ute på klubbarna. Många har fått lära den hårda vägen och har nu en betydligt längre planeringshorisont. 

  Prisökningarna gäller både förnödenheter vi använder och inköp av maskiner och reservdelar.

  Intressant föreläsning om dollar spot

  Jag skrev i förra nyhetsbrevet om Dr. Paul Koch från University of Wisconsin som forskar runt dollar spot.

  Nu finns hans föreläsning på YouTube, tillsammans med alla övriga seminarier under praktikerdagen i juli på ITRC i Köpenhamn. En fantastisk källa till kunskap från några av världens bästa forskare inom gräs- och grönytebranschen.

  Se Dr. Kochs dollar spot-seminarium ➤ 
  Se samtliga praktikerseminarier från ITRC ➤

  Välbesökt endagsutbildning

  Bild på konferensrum där ett 20-tal personer lyssnar på en föreläsare.
  Populär endagsutbildning för ny banpersonal i Blekinge. Ett nytt tillfälle planeras i vår.

  Stefan på Ronneby och jag tillsammans med RF-SISU Blekinge bjöd in en endagsutbildning riktad mot ny banpersonal.

  Vi fyllde dagen med grunder i banskötsel, banuppsättning, gödsling och som avslutning att bygga arbetslag.

  Runt 40 deltagare slöt upp till en bra dag med kunskapsinhämtning och nätverkade. Ny utbildningsdag kommer till våren.

  Stort intresse för banutbildningarna

  Det är högt tryck på våra banutbildningar, vi gör vad vi kan för att tillgodose detta intresse.

  Vi har precis avslutat en fullbokad grundutbildning banskötsel (GUB) som gick i Småland. En vidareutbildning (VUB) pågår i Halland och Högre Greenkeeperutbildningen (HGU) har gjort sin första vecka under hösten.

  Kommande utbildningar är dubbla GUB som går till våren. I dagsläget finns det platser kvar på kursen som går i Sundsvall – tveka inte, platserna går åt fort. Läs mer och anmäl dig här

  Tips: Nu finns alla utbildningar som riktar sig till golf samlade på ett ställe på golf.se/utbildningar. Filtrera på ”Bana” för att se allt kopplat till banskötsel.

  Till sist vill jag önska alla en God Jul och Gott Nytt År!

  Fredrik Seeger, bankonsulent

  September 2022

  (Blekinge, Skåne)

  Ännu en torr sommar

  Sommaren i Skåne och Blekinge har varit solig och torr. På sina stället nästan likt sommaren 2018, dock med något mer moderata temperaturer.

  SMHI:s mätstation närmast där jag bor har från den 27 april fram tills dags dato registrerat 100 mm regn. Normalt är det runt 230 mm under den perioden och årsnederbörden hamnar runt 600 mm.

  Förekom svampen

  Diagram med rubriken dollar spot risk percentage.
  Med Smith-Kerns dollar spot-kalkylator kan du få fram risknivåer för angrepp.

  Dollar spot har förekommit under stora delar av sommaren i distriktet. Det är en svampsjukdom som enligt min uppfattning kommer att ha större och större påverkan på våra spelytor framöver.

  Den har ett mycket snabbt utvecklingsförlopp, från en dag till en annan, ibland handlar det bara om timmar.

  Det är bra att förekomma svampen – att vara lite på tå och kanske exempelvis ge lite extra kväve och välta någon extra gång.

  En bra indikator på när dollar spot är på gång är Smith-Kerns dollar spot-kalkylator.

  Du knappar in dygnsmedeltemperatur och luftfuktighet i en excelfil. Ut får du sannolikheten i procent att svampsjukdomen uppkommer.

  Läs mer och ladda ner excelfilen här

  Punktlista över ett antal åtgärder mot dollar spot, från en powerpoint-presentation.
  Dr. Paul Koch från University of Wisconsin ger exempel på icke-kemiska möjligheter att mildra dollar spot-angrepp.

  Forskning om dollar spot

  Det pågår intensiv forskning inom området dollar spot. En del resultat redovisades på den internationella grönytekonferensen ITRC i Köpenhamn i juli.

  Bland annat tittar Dr. Paul Koch från University of Wisconsin på icke-kemiska möjligheter att mildra sjukdomen på golfbanor.  

  Mer information och rapporter från ITRC kommer under hösten.

  Få bukt med harkrankslarverna

  Jag lovade i min senaste rapport att återkomma lite om harkranken.

  Livscykel för harkrankar. Grön period i oktober-december. Röd period i mars-maj.
  Har du problem med harkrankslarver? Då är det under årets sista månader du ska göra insatser. Det kommer resultera i mindre angrepp i vår.

  Tänk på att det är nu under den gröna perioden du kan göra insatser för att minimera skadorna av harkrankslarver inför den röda perioden – nästa vår.  

  Surgörande flytande appliceringar och nematoder kan vara olika sätt att försöka hantera larverna på.

  Den brittiska greenkeeperföreningen BIGGA sände också ett bra webbinarium om harkranksproblem i våras. Jag kan rekommendera att titta på det i efterhand.

  Se webbinariet här

  Banutbildningar

  Våra banutbildningar är eftertraktade, vilket är riktigt kul. Många ser värdet i att utbilda och vidareutbilda banpersonalen för att stå rustade inför framtiden.

  I nuläget finns det bara platser kvar till Högre Greenkeeperutbildning som startar i november. Grundutbildningen (GUB) och vidareutbildningen (VUB) i höst är fullbokade.

  Planen är att arrangera två nya GUB till våren, en i norr och en i söder. Vi informerar så snart det går att anmäla sig.

  Du hittar alla våra utbildningar här

  Nu hoppas vi på en bra höst!

  Fredrik Seeger, bankonsulent

  Juni 2022

  (Blekinge, Skåne)

  Seg vår i södra Sverige

  Våren i mina distrikt var solig, torr och med nattfrost långt in i april och början på maj. Trots fint väder på dagarna höll de låga nattemperaturerna nere jordtemperaturen och tillväxten kom inte i gång ordentligt.

  Redan i förra nyhetsbrevet i februari skrev jag om hur viktigt god vattentillgång är för plantorna speciellt under vårar som denna.

  Bra tillväxt när värmen väl kom

  När sedan nattfrosten äntligen försvann kom gräset snabbt i gång att börja växa så att de skador som fanns kunde läka. Sedan dess har kvaliteten på spelytorna i mitt område över lag varit bra – på många ställen mycket bra.

  Under slutet av maj/början på juni kom det in lite rapporter om lättare svampangrepp i form av smömögel eller sommarfusarium. Med den goda tillväxten på gräset har detta dock inte ställt till några större problem.

  Harkrankar äter gräsrötter

  Illustration av livscykeln hos en harkrank.
  Så här ser harkrankens livscykel ut.

  Jag har fått samtal om harkrankslavrer som ställer till bekymmer i form av avätna rötter samt svartfågel som kackar i grästurfen. Detta är ett problem jag ser ökar.

  Det finns i nuläget inget kemiskt bekämpningsmedel mot harkrank. Svart presenning, surgörande flytande appliceringar och nematoder är olika sätt att försöka hantera larverna.

  Jag kommer att återkomma angående harkranksproblematiken.

  Gå en utbildning!

  Vår kostnadsfria, digitala introduktionsutbildning till banskötselyrket är nu i gång och finns tillgänglig att gå för era nyanställda och säsongspersonal. Den tar cirka 90 minuter att gå igenom och innehåller grunderna i vad golf är och hur en golfbana sköts, samt säkerhetsaspekter i arbetsmiljön och samspelet med spelare. Perfekt som komplement till er praktiska genomgång på klubben!

  Våra övriga utbildningar i banskötsel (grundutbildning, vidareutbildning och högre greenkeeperutbildning) är öppna för anmälan (VUB fullbokat med reservlista). Platserna går åt som smör så om du planerar att gå någon av utbildningarna, skynda in och anmäl dig! 

  Hoppas på en fortsatt bra golfsommar och trevlig midsommar!

  Fredrik Seeger, bankonsulent

   

  Februari 2022

  (Blekinge, Skåne)

  Nu går vi så sakta mot vår och en ny golfsäsong som jag hoppas blir minst lika bra som de två senaste.

  Läget i distrikten ser helt ok ut. Några har skador av snömögel som kom i samband med den tidiga snön i november. Någon har rapporterat om aktivt snömögel även i januari, men över lag ser det bra ut.

  Vädret vi haft gör att det spelas en hel del golf på de banor som håller öppet. Många klubbar väljer att ha sina greener stängda under de månader vi har ”vinter” här nere.

  Det finns mer att läsa om vinterspel på sommargreener i ett faktablad från Sterf.

  Den känsliga vårperioden

  Snart släpps spelet på och då gäller det att jobba med att fördela och styra slitage, skydda tillväxtpunkter mot kyla och torka samt den starka vårsolen.

  Gräsplantor är ofta utsvultna och har tömda energireserver efter en lång vinter med lite eller ingen fotosyntes. Delar av plantan kan också vara död på grund av isbildning i växtvävnaden eller för att den angripits av svamp.

  Solljus kan skada gräset vid låga temperaturer

  Solsken över en golfbana

  Alla vet att gräsplantorna behöver ljus för sin fotosyntes, men det är mindre känt att de också kan bli skadade av ljus.

  Det kallas fotoinhibering och det är kopplat till en kombination av låga temperaturer och intensivt solljus. Skadan är ofta svår att skilja från uttorkning.

  Torkskador i form av frystorka kan i värsta fall vara dödliga. I Norden står solen lågt på himlen under vinter och instrålningen är obetydlig men under våren är det mer sannolikt att gräset torkar ut. Vid en solig dag i mars/april kan strålningen uppgå till över 600 W/m2 mitt på dagen.

  Gräs är väl anpassat till torra förhållanden och tål torka, men torrt gräs växer inte vilket påverkar slittåligheten. Om plantorna inte har tillräckligt god vattentillgång för att skapa tryck i cellerna (turgor) kommer cellerna inte kunna utvidga sig.

  Vattna och dressa för att hjälpa gräset

  Vanligtvis måste nya rötter utvecklas från tillväxtpunkten för att vatten ska tas upp. Fuktig markyta stimulerar och hjälper utvecklingen, så sanddressning och vältning förbättrar kontakten mellan tillväxtpunkten och marken.

  Se till att ha bevattningen redo att startas upp tidig vår och ha dress hemma på upplaget.

  Gå en utbildning i höst

  Nu är i stort sett alla restriktioner borta och vi planerar för full utbildningsverksamhet under året.

  Det börjar med att vi släpper en digital förberedande grundutbildning för ny banpersonal, övriga på klubben samt ideella under mars. Vi återkommer med mer information inom kort.

  Vi öppnar även upp anmälningen till höstens Grundutbildning bana (GUB), Vidareutbildning bana (VUB) och Högre greenkeeperutbildning (HGU).

  Håll utkik på hemsidan, i nyhetsbrev och på Golfbaneskötsel i Sverige på Facebook i början på mars.

  Låt oss hoppas på en bra start på säsongen så ses vi ute på golfbanorna.

  Fredrik Seeger, bankonsulent

  November 2021

  (Blekinge, Skåne)

  Just idag skiner solen men den har länge lyst med sin frånvaro, i alla fall i södra delen av mitt distrikt.

  Hösten har annars varit grå, varm och normal, sett till nederbörsdmängder.

  Investera i bana – och personalen!

  En ny teeyta på en golfbana som just har börjat byggas.
  Många golfklubbar har investerat i sina spelytor efter två år med god ekonomi.

  En glädjande iakttagelse under hösten är att många golfanläggningar gjort ett ekonomiskt bra år även i år.

  Det gör att det finns pengar att investera i bland annat banskötseln, något jag sett konkreta exempel på dagligen under hösten.

  Flera golfbanor har fått extra medel för att göra spelytorna ännu bättre. Man har hjälpsått sina gräsytor, dressat och djupluftat sina fairways, byggt om tee och bunkrar, renoverat greener och investerat i ny bevattning.

  En man och en kvinna står vid en golfmaskin för banskötsel.

  När det nu finns utrymme ekonomiskt, glöm inte att även investera i personalen! Ett bra exempel visas i Pitch avsnitt 13 som besökt Västerås.

  Pitch är ett webbaserat studioprogram från Svenska Golfförbundet, som fokuserar på klubbutveckling. Du hittar alla avsnitt på golf.se/pitch – scrolla på sidan för att hitta avsnitt 13: ”Investera – vem gör jobbet?” från den 16 november.

  Härligt engagemang för banskötselutbildningarna

  Personer som går utbildning på golfbana.
  Engagerat gäng som gick grundutbildning bana i Skåne november 2021.

  I början av november kunde vi äntligen dra i gång de GUB-utbildningar som tvingats skjutas upp på grund av pandemin.

  På Skyrup samlades ett intresserat och frågvist gäng från stora delar av landet under två veckor, de fick lära sig allt från golfens historia till bevattning, gräs och växtnäring.

  Trycket på kommande utbildningar är stort och de planerade grundutbildningarna till våren är redan fullbokade. Vi tittar på hur vi kan tillgodose behovet framöver.

  Är du intresserad av att gå grundutbildningen i vår, anmäl dig tills vidare gärna till reservlista på någon av kurserna i mars för att få förtur till nästa kurstillfälle. Läs mer och anmäl dig här

  Gör en hållbar plan för 2022

  Ta er nu tid i vinter och sätt er ner i bangänget och gör en hållbar plan för nästa års skötsel. Involvera alla i planen, delaktighet skapar engagemang.

  Det går inte att skjuta viktigt underhåll på framtiden om ni ska säkerställa kvaliteten på era spelytor.

  Luftning, stödsådd och dressning är saker som inte går att ta igen en annan gång eller genomföras när banan är stängd för säsongen. Det är skötselmoment som måste göras med bra tajming kontinuerligt under växtsäsongen.

  Hoppas på en bra avslutning på golfåret 2021!

  Fredrik Seeger, bankonsulent

  Augusti 2021

  (Blekinge, Skåne)

  Kan det aldrig få vara lagom…

  Vy över golfbana i skymningen.
  Trots varierat väder med ösregn och torka har banorna i Skåne haft fina spelytor sommaren 2021.

  Torrt och blött är sammanfattningen av vädret i mina distrikt under sommaren. Från hälften till dubbla normalnederbörden, där östra halvan av Skåne och sydkusten/näset har haft det torrast.

  När sedan regnet kom, så kom det mycket på kort tid. Varför kan vädret inte vara som det svenskaste av ord, lagom?

  De allra flesta klubbarna har dock haft en bra säsong och levererat bra kvalitet på spelytorna efter den tröga våren.

  Högt tryck på utbildningar

  Det myckna spelandet och tillströmningen av nya golfare har gjort att många klubbar fått en betydligt bättre och stabilare ekonomi. Det visar sig på flera sätt, bland annat genom mycket förfrågningar om våra utbildningar.

  Har din golfklubb behov av att utbilda fler? Håll utkik på vår hemsida, för i mitten av september öppnar vi anmälningarna till kommande utbildningar. Först ut är Grundutbildning bana (GUB) i mars 2022.

  Svårt att hinna med skötseln

  Det fortsatt höga speltrycket har också gjort att viktiga skötselåtgärder tyvärr har fått stryka på foten eller senarelagts. Topdressningar och luftningar har hoppats över, slitageskador hinns inte med att åtgärda.

  Det är inte bra eller långsiktigt hållbart. Informera er klubbledning/styrelse om vikten av att detta görs. Lösningen kan antingen vara att frigöra plats på banan genom startförbud vissa tider, eller kanske med fler händer och fötter i banpersonalen.

  Mät först, gör åtgärder sen

  Dressade fairways ger bättre upplevelse
  Dressa eller lufta bara om behovet finns. Att mäta det organiska materialet i profilen hjälper dig att fatta bra beslut om åtgärder.

  I förra brevet skrev jag om vikten att mäta för att kunna ser trender och tendenser.

  Hur många mäter sitt organiska material i profilen för att veta om luftning och topdressning är tillräcklig, eller rentav för mycket? För vem vill inte om det är möjligt låta bli att hålpipa = happy golfers!

  Läs exempelvis vad grönyteforskaren Micah Woods skriver om vikten av att mäta organiskt material (på engelska).

  Börja med vinterförberedelser

  Avslutningsvis, se till att göra höstens skötselåtgärder medan gräset fortfarande är i bra tillväxt. Det tar tid för gräset att återhämta sig på hösten på grund av lägre temperaturer och mindre solljus.

  Ett slitet eller skadat gräs är mycket mer mottagligt för angrepp av skadesvampar och tål slitage sämre.

  Nu hoppas jag ni alla får en på en bra avslutning på golfsäsongen 2021!

  Fredrik Seeger, bankonsulent

  Maj 2021

  (Blekinge, Skåne)

  Det blev vår i år också, till sist.

  Sverigekarta från SMHI som visar temperaturavvikelser mars-maj 2021. Cirka 1 grad lägre än normalt särskilt i sydvästra Sverige
  SMHI:s karta över temperaturavvikelser 1 mars–17 maj 2021 visar att det varit cirka en grad lägre än normalt i sydvästra delarna av Sverige.

  ”Kan inte våren komma med lite värme och regn, så att gräset kommer igång och börjar växa?”

  Så tänkte nog många av oss, då årets vår kändes segare än på länge. Senast medeltemperaturen under perioden mars-maj hade negativ avvikelse var 2013. Så att alla vårar är kalla är en sanning som statistiken slår hål på. Men till sist kom värmen!

  På tal om temperatur kommer jag senare att återkomma till vikten av att mäta saker för att kunna upptäcka förändring över tid.

  Slitage, snömögel och harkranksproblem

  Golfspelandet på banorna i distriktet är högt och har varit så sedan snön smälte i slutet av februari. Den sena våren har också gjort att slitaget ökat markant.

  De pågående snömögelangrepp jag skrev om i förra nyhetsbrevet blev på vissa banor tyvärr omfattande. Frustrationen med utebliven värme och därmed dålig tillväxt har varit stor på många håll. Nu börjar gräset äntligen att växa och skadorna har en chans att läka ihop.

  Svampskador på green våren 2021.
  Nu när värmen äntligen kommer finns förutsättningar för att snömögelskadorna ska kunna läka ihop.

  Från olika delar av distriktet har det rapporterats in begynnande harkranksproblem. Bra information samt tips kring skötselåtgärder mot harkrank finns i STERF:s faktablad.

  OBS: SGF väntar svar på en ansökan om offlabel-registrering av Merit Turf från Kemikalieinspektionen, ett växtskyddsmedel som tidigare varit godkänt för bekämpning av bland annat harkranksangrepp men där tillståndet gått ut. Vi återkommer så snart vi fått besked.

  Givande digitala diskussioner med klubb- och banchefer

  Drönarbild över en grönbrun golfbana tidig vår 2021.
  Drönarbilder ger ett nytt perspektiv på er golfbana. Tänk på att ni kan behöva spridningstillstånd – läs mer längre ner här i majrapporten.

  Under våren har jag och min klubbrådgivarkollega Per Lindroth fortsatt med digitala klusterträffar via Teams, där både klubbchefer och banchefer deltagit tillsammans.

  Vi har haft givande diskussioner som rört bland annat skötselutmaningar, coronarestriktioner, speltempo och hur man ska förhålla sig till tävlingsverksamheten när avrådan upphävs, ur ett tillgänglighets- och banskötselperspektiv.

  Lyckad rekryteringsutbildning på Hvilan

  Till påsk var eleverna från rekryteringsutbildningen på Hvilan klara att börja arbeta. 13 av deltagarna har fått anställning på golfklubb. Utbildningen genomfördes som ett samarbete mellan SGF, Hvilan Utbildning och Arbetsförmedlingen i Skåne.

  Nu ska en utvärdering göras och förhoppningen är att en ny utbildning startar under hösten 2021. 

  Tips och råd kring drönarbilder

  Skärmdump från lantmäteriets infosida om spridningstillstånd för drönarbilder.
  Det är viktigt att ha koll på när du behöver ansöka om spridningstillstånd. Lantmäteriet har sammanställt information för golfen.

  Jag har tillgång till drönare, så vill ni få en vy på er golfbana från ett nytt perspektiv så hjälper jag er gärna med det, hör bara av er.

  I samband med det vill jag påminna om att tänka på följande om ni själv har eller får hjälp med drönarbilder. För att ni inte av misstag ska sprida bilder eller filmer med känslig information på er hemsida, sociala medier eller liknande behöver du söka spridningstillstånd hos Lantmäteriet. Läs mer här.

  Nu ser vi fram emot bra golfsommar!

  Fredrik Seeger, bankonsulent

   

  Februari 2021

  (Blekinge, Skåne)

  En golfbana sedd från ovan, delvis täckt av snö. Några golfare står på en tee och ska slå ut.
  Golfsuget är stort efter vintern.

  Våren knackar på

  Fram till idag den 22 februari har vi haft vinter hela vägen ner till Skånska sydkusten. En välbehövlig paus med stängda banor och golfare som byttes mot skidåkare på nästan alla håll.

  Nu knackar våren på och snön försvann på någon dag under slutet av förra veckan och tjälen släpper inom kort.

  Renoveringar återupptas

  Denna vecka är jag ute på några banbesök och alla verkar laddade för att komma igång med en ny golfsäsong.

  Bild från ovan över ett greenområde som renoveras. Jord läggs på med en grävmaskin.
  När snön har smält bort och våren är på väg är det dags att ta tag i renoveringar och andra vårförberedelser

  Vintervädret har stoppat upp tänkta renoveringsarbeten, men nu återupptas dessa med bland annat greenrenoveringar och bevattningsinstallationer.

  Försiktigt positivt – men håll koll efter snömögel

  Det jag hör från banorna och deras status är generellt positivt. Snön har blivit vatten så det är blött, men det släpper när tjälen går. Några har redan klippt sina greener för första gången i år.

  Fram tills nu har det varit lugnt på svampfronten, men nu förekommer det en hel del aktiva snömögelangrepp så håll koll och gör de insatser som behövs.

  Digitala möten med ban- och klubbchef

  Sedan förra nyhetsbrevet har jag och min kollega Per Lindroth, klubbrådgivare, haft ett antal Teams-möten med golfklubbar där både klubbchef och banchef deltagit tillsammans. Per och jag ser detta som ett naturligt led i vårt sätt att bedriva rådgivning. Det blir mer av den varan framöver. 

  Digitala möten kommer bli en del av vardagen även efter corona tänker jag. Det ger möjlighet att kunna hålla kortare träffar och avstämningar som komplement även under högsäsongen, då ingen har tid att lämna anläggningen. En timme efter lunch för en digital träff, mer tid behövs inte.

  Utbildningar: vi ställer inte in, utan ställer om

  Nästan alla våra banutbildningar är igång, fast något förskjutna och till stor del i digital form. De två grundutbildningarna som var planerade är framflyttade till hösten. Utveckling av en ny introduktionsutbildning för banpersonal pågår, som blir en hybrid med en digital självstudiedel via webben och en fysisk del på golfbanan.

  Inom kort kommer även en webbutbildning i analys- och statistikverktyget Players 1st för banchefer och banpersonal. Läs mer om det här.

  I Skåne pågår ett pilotprojekt där Arbetsförmedlingen, folkhögskolan Hvilan och SGF tillsammans anordnar en 20-veckors rekryteringsutbildning för banpersonal. Utbildningen startade i oktober med 20 elever som nu går in i praktikdelen ute på ett antal golfklubbar i västra Skåne. Till påsk är eleverna klara och börjar arbeta på banorna.

  Nu ser vi fram mot en fin vår och en bra start på säsongen!

  Fredrik Seeger, bankonsulent

 7. Dalsland, Västergötland
 8. Bankonsulent Peter Edman ger dig senaste nytt inom distrikten Dalsland (Bohuslän-Dal) och Västergötland.

  December 2023

  (Dalsland och Västergötland)

  I min förra rapport konstaterades att sommaren och hösten varit mycket blöta. Det var mycket och frekvent regnande, som toppades av lokala kraftiga skyfall.

  Många klubbar i området tvingades hålla stängt mellan en och tre veckor mitt under högsäsong på grund av för blöta banor.

  Utmaningar efter regnig och solfattig höst

  Väderförhållandena fortsatte att vara mycket blöta även under september och oktober. Utöver de ekonomiska följderna av en stängd eller mycket blöt bana, påverkas klubben även av begränsningar och utmaningar vad gäller banskötseln. Exempelvis genom körskador och reparationsarbeten.

  Utöver det regniga vädret var antalet soltimmar mycket lågt under hösten. Sammantaget ger det sämre förutsättningar för god invintring. Invintring betyder gräsets möjlighet att lagra näring och förbereda sig för vinterperioden.

  Ovanligt kall start på vintern

  Den senare delen av november blev kall och vi fick relativt djup tjäle. Den kalla perioden hade begränsat med nederbörd (snö), som annars kan bilda ett isolerande skikt och motverka tjäle.

  Början av december blev riktigt kall och vi fick mer lätt, kall snö än vi brukar under denna tid på året.

  Kan vi hindra snömöglet?

  När det gäller skadesvampar så har även de gynnats av det fuktiga och höstvädret. Det är framför allt snömögel som drabbat främst greener på en del banor.

  Den plötsliga kylan och kraftiga snöfallet i slutet av november/början av december innebar att många banor inte hann tillföra den sista dos växtskyddsmedel som ska minska risken för snömögel under vinterperioden.

  Många banor väntar nu på mildare väder, så att snön smälter bort och det ges möjlighet att utföra behandlingen.

  Viktigt att greenerna håller sig isfria

  Nu verkar det komma varmare väder, så vi får hoppas att all snö smälter bort och att vi inte får greenytor som täcks med is.

  Is så här tidigt under vintern, som ligger kvar större delen av vintern, ger stor risk för vinterskador inför nästa säsong.

  Avslutningsvis – en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

  Peter Edman, bankonsulent

  September 2023

  (Dalsland, Västergötland)

  I vårens rapport från distriktet konstaterades att uppstarten var sen. Det var nattfrost inom hela distiriktet fram till cirka 10 maj och de låga nattemperaturerna innebar att tillväxten på nyetablerat gräs i princip stod helt stilla.

  Dramatiska skiftningar i vädret

  Vårt område fick begränsat med nederbörd under vår och försommar. Under perioden april till midsommar hade det bara kommit nederbörd vid ett par tillfällen. Skulle det vädret hållt i sig hade vi fått ett tuffare år än 2018, då alla påverkades kraftigt av torra förhållanden.

  I juli kom regnet i rimliga mängder och banorna återhämtade sig bra efter torrperioden. När vi sedan kom in i augusti fick vi ytterligare nederbörd.

  Det kom mycket nederbörd generellt – det vill säga att det regnade måttligt vid många tillfällen. Det toppades lokalt av riktiga skyfall som gav stora problem då banornas gräsytor redan var mättade.

  Regnet gav stora konsekvenser för distriktets banor

  Under denna regniga period drabbades alla områdets banor kraftigt. Åtgärder som gjordes var allt från att ha banan öppen men med bilförbud och styrning av spelare för att minska slitage, till att hålla banan stängd från spel upp till 10–15 dagar under augusti.

  Utöver de ekonomiska följderna av en stängd bana blir det också andra konsekvenser av den rikliga nederbörden. Bland annat begränsningar i banskötseln, körskador och reparationsarbeten innan banan blir i spelbart skick igen.

  Grästillväxten har varit extremt gynnsam under denna perioden, vilket också stör skötseln då vätan gjort att man inte kunnat klippa i den utsträckning man önskat.

  Idealiskt för skadesvampen

  När det gäller skadesvamp har även de gynnats av det fuktiga och varma vädret. Snömögel, dollarspot och stresssjukdomen antraknos har visat sig på de flesta banor, men än så länge i rimlig omfattning.

  September har börjat bra med ett kraftigt högtryck, det vill säga varmt och torrt. Vi får hoppas att resten av hösten blir solig och relativt torr. Dels för att få tillbaka ban- och gräskvaliteten efter regnperioden, dels för att få goda förhållanden för gräsets invintring.

  Peter Edman, bankonsulent

  Juni 2023

  (Dalsland, Västergötland)

  Torka har förekommit över hela landet sedan i våras och vattenfrågan har överskuggat allt annat. Därför har vi bankonsulenter denna gång skrivit en gemensam Landet runt-rapport. Ta del av våra gemensamma tankar och råd här.

  Peter Edman, bankonsulent

  April 2023

  (Dalsland, Västergötland)

  I min förra rapport från distriktet konstaterades att vintern 2023 har fortsatt som tidigare. Lite tjäle och snö, men i huvudsak milt väder och gräsytorna på banorna var is- och snöfria.

  Tyvärr fick vi snöväder i anslutning till påsken och ingen bana i området hade möjlighet att öppna med sommargreener.

  Milda vinterskador

  Säsongen 2022 var en av de bästa på länge i detta området gällande bankvalitet och det har utnyttjats väl med mycket spel. Vi önskar att 2023 kommer att bli lika bra.

  Nu när vintern i princip är avslutad och alla spelytor blivit snöfria, kan vi konstatera att vinterskador är ett mindre problem. Eventuellt har ytor som legat i skugga med is kvar under en längre period haft lite problem.

  Vi fruktade en period med ”marsnare”, det vill säga frystorka. Detta kan ske då torra, kalla vindar torkar ut gräset samtidigt som gräset inte kan nå vatten från tjälad mark. Som tur var slapp vi de förhållandena våren 2023.

  Stor variation på svampskador i regionen

  När det gäller svampskador (snömögel) är skadebilden mer omfattande och relativt varierande mellan olika banor. En del banor kommer ur vintern med en hel del snömögelskador.

  Skadorna är främst från hösten (oktober) som var varm, nederbördsrik och begränsat blåsig samt hade mycket hög luftfuktighet, det vill säga perfekta snömögelförhållanden.

  Det har även kommit en hel del skador under vintern, speciellt vårvintern. Många banor har haft begränsad eller otillfredställande effekt av de växtskyddsbehandlingar som utförts.

  Vi ska försöka se om vi hittar något samband mellan de banor som klarat sig utan snömögelangrepp kontra stora angrepp. Att skugga och dålig cirkulation påverkar vet vi, men vi ska undersöka om andra faktorer spelat roll under hösten och vintern.

  Nu hänger det på vädret

  Vädret just nu är varmt och torrt, 12–15 grader på dagarna men tyvärr frost på nätterna. Några klubbar hade möjlighet att öppna helgen vecka 15 (15 april), medan de flesta avvaktade till helgen efter.

  Nu ser vi fram emot att nattfrosten avtar och att det kommer lite efterlängtad nederbörd. De låga nattemperaturerna innebär att etablerat gräs växer sakta, medan nyetablering i princip står helt stilla.

  Vi hoppas på stort intresse och mycket spel även under 2023. Vi hoppas också att priser på elenergi, bränsle och insatsmedel stabiliseras och minskar under 2023.

  Peter Edman, bankonsulent

  Februari 2023

  (Dalsland, Västergötland)

  Nu när vi kan titta tillbaka på hela säsongen 2022 kan man konstatera att den blev mycket bra för merparten av områdets banor.

  Bra start trots det kalla vädret

  Fjolåret började med en en mycket bra övervintring på gräset. Eftersom vi inte var i stort behov av att stödså och nyetablera gräs, påverkades vi inte av den mycket kalla våren med frost långt in i maj.

  Vi fick relativt lite nederbörd under säsongen, men den nederbörd som kom fördelades väl och och i lämpliga mängder. Vattensituationen var således bra för de allra flesta och man har kunnat vattna de ytor man önskat.

  Sjukdomsläget var också bra på de flesta banorna. Dollarspot hittades på många platser, men ofta i ruff, på tee eller fairway och ställde inte till med så stora problem. Vissa fick det på greener, vilket är betydligt allvarligare, men de kraftiga utbrotten uteblev.  

  Antraknos är en stresssjukdom som har varit svår de senaste åren, men den var inte så frekvent under 2022. Bra yttre förhållanden var en orsak till det, men jag tror även att justerad skötsel och mindre stessad turf var en anledning.

  Varmt och blött avslut

  September var torr och varm och spelytorna var mycket bra. Värmen höll i sig ända till mitten av november, då vi fick kallare väder och första snön kom.

  Oktober var även nederbördsrik, begränsat blåsig och hade hög luftfuktighet – det vill säga perfekta snömögelförhållanden. Många banor fick en del angrepp. Det milda vädret möjliggjorde dock att nytt gräs etablerades i skadorna på vissa platser, eftersom vi hade tillväxt långt in i november.

  Sammanfattningsvis var säsongen 2022 en av de bästa på länge när det gäller kvalitet på banorna, och det har utnyttjats väl med mycket spel.

  Det ser positivt ut för tidig säsongsstart

  2023 har fortsatt som tidigare med lite tjäle och snö, men i huvudsak har vi haft milt väder och gräsytorna på banorna är is- och snöfria. Dock finns nya utmaningar, med de ökade priserna på elenergi, bränsle och insatsmedel.

  Hoppas vi får en fortsatt fin vinter med bra övervintringsförhållanden och en bra golfsäsong 2023.

  Peter Edman, bankonsulent

   

  December 2022

  (Dalsland, Västergötland)

  Ett mycket bra år för gräset

  Som jag även nämnt i mina tidigare rapporter har 2022 varit ett mycket bra år för de flesta banor i mitt område. Vi hade en mycket bra övervintring på gräset. Eftersom vi inte var i så stort behov av att stödså och nyetablera gräs påverkades vi inte av den mycket kalla våren, med frost långt in i maj.

  Generellt har vi fått relativt lite nederbörd under säsongen, men den nederbörd som kommit har fördelats väl och och i lämpliga mängder. Vattensituationen har således varit bra för de allra flesta och man har kunnat vattna de ytor man önskat.

  Inga kraftiga svampangrepp under sommaren

  Sjukdomsläget har också varit bra på de flesta banorna. Dollar spot har funnits på många platser, men ofta i ruff, på tee eller fairway där den inte ställt till med så stora problem. Vissa har fått dollar spot på greener, vilket är betydligt allvarligare, men de kraftiga utbrotten har uteblivit.

  Antraknos är en stressjukdom som varit svår de senaste åren, men den har inte varit så frekvent denna säsong. Bra yttre förhållanden är en anledning till det, men jag tror även att justerad skötsel och mindre stressad turf har bidragit.

  Varm och blöt oktober gynnade snömögelsvampen

  September var torr och varm och spelytorna var mycket bra. Värmen höll i sig ända till mitten av november, då vi fick kallare temperaturer och första snön kom.

  Oktober var, förutom värmen, även nederbördsrik med begränsad vind och hög luftfuktighet – det vill säga perfekta snömögelförhållanden. Många banor fick en del angrepp.

  Det milda vädret gjorde dock att vi hade tillväxt långt in i november, vilket ledde till att nytt gräs kunde etablerades i skadorna på vissa platser.

  Bra vinterförutsättningar

  Just nu i början av december har vi fått tjäle och lite kallsnö, vilket är en mycket bra ingång till den fortsatta vintern. Hoppas vi får en fortsatt fin vinter med bra övervintringsförhållanden och en bra start på säsongen 2023.

  Sammanfattningsvis har denna säsong har varit en av de bästa på länge i mitt område vad gäller bankvalitet, och det har utnyttjats väl med mycket spel.

  Inför kommande säsong finns nya utmaningar, med de ökade priserna på elenergi, bränsle och insatsmedel.   

  Peter Edman, bankonsulent

  September 2022

  (Dalsland, Västergötland)

  I min förra rapport konstaterade jag att gräsytorna efter vintern var i relativt gott skick. De hade klarat sig från svåra vinterskador och hade begränsat med snömögelangrepp.

  Våren i området var lite trög, med kraftig frost på nätterna. Gräsytorna därefter har varit homogena och fina under hela säsongen.

  Lagom nederbörd

  Vi har inte fått så mycket regn under säsongen, men har fått nederbörd i lagom intervall. Lokalt har det naturligtvis varierat. Någon bana har säkert fått för lite vatten och någon fick skyfall – cirka 120 mm på knappt två dygn!

  Det har inte varit någon direkt brist på vatten under säsongen och de flesta har kunnat vattna de ytor som de önskar.

  Lugnt på svampfronten

  Sjukdomsläget har också generellt varit bra. Dollar spot har funnits på många platser, men då ofta i ruff, på tee eller fairway vilket inte ställt till med så stora problem.

  Vissa har fått det på greener vilket är betydligt allvarligare, men de kraftiga utbrotten har uteblivit. Det har varit relativt god effekt av olika dollar spot-behandlingar, både förebyggande och kemiska.

  Antraknos är en stressjukdom som varit svår i mina distrikt de senaste åren, men den här säsongen har angreppen inte varit lika frekventa. En orsak till det är bra yttre förhållanden, men jag tror också att justerad skötsel och mindre stessad turf har bidragit till förbättringen.

  Förhoppning om fortsatt fin höst

  Sammanfattningsvis har detta varit en av de bästa säsongerna på länge i dessa områden vad gäller bankvalitet. Det har utnyttjats väl med mycket spel.

  Hösten har hittills varit relativt varm och torr och banorna är i toppskick. Nu hoppas vi på en bra övervintring så att vi kan se fram emot friska spelytor även inför kommande vår. Några av förutsättningarna är fortsatt gynnsamt höstväder och bra invintringsförberedelser på banorna.

  Inför kommande säsong finns också en utmaning i de ökade priserna på elenergi, bränsle och insatsmedel, så planering och budgetarbete kommer vara extra viktigt i höst.

  Peter Edman, bankonsulent

  Juni 2022

  (Dalsland, Västergötland)

  I min förra rapport i februari konstaterade jag att läget var stabilt men att det var ett antal vinterveckor kvar då mycket fortfarande kunde hända med gräset. Vi hade tur i vårt område, då vi varken fick riktigt kallt på otäckta gräsytor eller långvarigt skadligt istäcke.

  Gräsytorna var efter vintern därför i relativt gott skick, då de klarat sig från vinterskador och har begränsat med snömögelangrepp.

  Solig vår med kalla nätter

  Våren i området har varit lite trög. För banorna i västra Sverige har perioden mars till maj varit unikt torr och solig, med tidvis kraftig frost på nätterna ända fram till första veckan i maj.

  Trots det fina vädret har det varit väldigt låga jordtemperaturer med mycket svag tillväxt som följd. De mycket kalla nätterna med ner mot cirka tio minusgrader följt av varmt väder på dagarna har ställt till en del problem för gräset.

  Varma och blåsiga dagar drar vätska ur plantan, men samtidigt hindrar tjäle i marken plantan från att ta upp vatten. Det ger en torkeffekt som många har lindrat genom att täcka greenerna med dukar eller dressa upp med sand.

  Vi fick ett snöväder i början av april, men merparten av klubbarna kunde öppna helt eller delvis till påsken. Det torra, soliga vädret med frostnätter fortsatte hela april, så de låga jordtemperaturerna med trög grästillväxt kvarstod.

  God tillväxt från andra veckan i maj

  När frosten äntligen släppte steg jordtemperaturen och vi fick också välbehövligt regn. Detta gav ökad tillväxt där eventuella skador kunde läka ihop och gräsytornas kvalitet öka.

  Vi har haft en del lättare svampangrepp av snömögel och/eller sommarfusarium under juni, men de har inte ställt till några stora problem i den starka tillväxt vi har just nu.

  Bra övervintring jämfört med andra distrikt

  Sammanfattningsvis ser gräsytorna mycket bra ut. Vi har till skillnad mot många andra distrikt (Mälardalen och norrut) haft en bra övervintring och vårstart. Hoppas att vi får en fortsatt bra spelsäsong!

  Peter Edman, bankonsulent

  Februari 2022

  (Dalsland, Västergötland)

  I min förra rapport konstaterades att det varma och fuktiga höstvädret hade varit gynnsamt för snömögelangrepp. De flesta banor i mina distrikt har drabbats, men mestadels med begränsade skador.

  Mild och snöfri vinter

  De sista dagarna i november blev det riktigt kallt. Kylan varade under några veckor och vi fick ner tjäle i greenerna innan nederbörd av snö.

  Efter den köldperioden har vädret varit i huvudsak milt, regnigt och blåsigt och golfbanornas gräsytor har varit fria från snö och is. Vi har haft tur i vårt område, då många banor norr om våra distrikt har mycket stora problem med långvarig is, främst på greener.

  Köldknäpp kan ställa till det

  För varje vecka som går kommer vi närmare våren, men även om läget ser bra ut just nu är det cirka sju ”vinterveckor” kvar. Mycket kan fortfarande hända med gräset, trots att vi just nu varken har snö eller is.

  Ett scenario som kan uppstå är att vi får en riktigt kall period, vilket kan skada ett gräs som inte invintrat helt under den hittills varma vintern.

  Behandlingar motverkar snömögel

  Snömögelangrepp på en golfgreen.
  Snömögelangrepp på en golfgreen.

  Skador av snömögel har samma status som tidigare under vintern: mindre angrepp på de flesta banor och några banor med mer omfattande angrepp.

  Till skillnad mot normala vintrar har den snöfria och milda vintern gjort att många klubbar haft möjlighet att komma ut och behandla greenerna. Detta för att ge ytterligare skydd mot svampangrepp.

  Fina gräsytor om vädret håller i sig

  Sammanfattningsvis ser gräsytorna fortfarande mycket bra ut, trots de blöta förhållandena.

  Hoppas att det fortsatt blir gynnsamt väder och bra förhållanden de sista vintermånaderna. Då minimeras risken för skador från stående vatten, isbildning eller frystorka på greener och tees.

  Peter Edman, bankonsulent

  November 2021

  (Dalsland, Västergötland)

  I min förra rapport från distriktet konstaterades att augusti hade mycket nederbörd. September blev sedan gynnsam – en riktigt fin höstmånd med värme, sol och lagom med regn.

  En solig och varm höst ger ofta bra invintringsförhållanden för gräset. De skadade ytor som fanns på våra banor hade möjlighet att stödsås och har växt ihop väldigt fint. Just då såg det ut som vi hade ett bra utgångsläge inför vintern.

  Regn tvingade banor att stänga i förtid

  Oktober och större delen av november har dock varit regniga, och delar av distriktet har fått extremt mycket regn.

  Temperaturen har generellt varit hög, mellan 5 och 10 grader under hela perioden, med bara enstaka frostnätter. Det har gjort att gräset, både befintligt och stödsått har fortsatt att växa under hela perioden.

  Många banor har trots relativt fina gräsytor och mild temperatur tvingats stänga i förtid. Vattenmättade spelytor och stor risk för slitageskador av masiner och spelare är den främsta orsaken till den tidigarelagda stängningen.

  Kraftiga störtregn sätter dräneringen på prov

  Dessa förhållanden med lokala, mycket kraftiga störtregn, kommer nog att bli vanligare i våra trakter med rådande klimattrend. Behovet av bra dränering på våra spelytor kommer att bli ännu viktigare i framtiden.

  Även om vi rimligtvis inte kan stå emot stängning av banan vid de de värsta skyfallen har de flesta banor möjlighet att, genom förbättrad dränering, öka kvaliteten på spelytorna.

  Fördelarna är torrare gräsytor som klarar slitage och spel bättre samt färre dagar stängd bana under spelsäsong.

  Begränsade snömögelskader under hösten

  Det varma och fuktiga höstvädret har varit gynnsamt för snömögelsvampen och de flesta banor har drabbats av angrepp. De flesta med begränsade skador men några få har råkat ut för kraftigare angrepp.

  Förhoppning om gynnsamt vinterväder

  Sammanfattningsvis ser gräsytorna fortfarande mycket bra ut, trots de blöta förhållandena.

  De sista dagarna i november har vi fått riktigt kallt och med lite tur kan vi få tjäle i greenerna innan eventuell nederbörd av snö.

  Hoppas att vintern kan ge fortsatt gynnsammt väder och bra förhållanden, så att skador från stående vatten och isbildning på greener och tees kan minimeras.

  Peter Edman, bankonsulent

  Augusti 2021

  (Dalsland, Västergötland)

  I min förra rapport från distriktet konstaterades att vårmånaderna april och början av maj var mycket kalla och torra. Någon vecka in i maj fick vi värme och nederbörd och gräsväxten exploderade.

  Juni och framför allt juli var relativt varma och torra och inte förrän då växte vissa skador från vintern ihop. Under augusti har vi haft mycket nederbörd och vi hoppas på stabilare, torrare väder under september.

  Generellt har det dock varit en bra spelsäsong utan stora problem på banorna. De flesta har nu fina, jämna spelytor.

  Lokala vädervariationer

  Nederbörden inom distriktet har varit mycket varierande och lokal. Vissa områden har fått mycket regn medan andra haft det riktigt torrt. Den torra perioden utmanade bevattningarna och dess effektivitet. Ytor som inte fick vatten utvecklade torkskador som delvis fortfarande finns kvar.

  Dags att stödså

  Har man skador, speciellt på greener och greenområden, är det viktigt att nu under denna gynnsamma period etablera (stödså) och försöka få tillbaka gräs på dessa ytor så man får så starkt och jämnt gräs som möjligt inför vintern.

  Begränsade Antraknosangrepp

  När det gäller svampskador har Dollar spot konstaterats på många banor, men den har inte utvecklats till svåra skador som påverkat greener och deras spelkvalitet. Det är främst på fairway och tees vi sett förekomst av svampen.

  Skadesvampen Antraknos, som kan ge kraftiga angrepp på vitgröegreener under hög- och sensommar, har dykt upp även i år, men många har lyckats begränsa angreppen innan stora skador utvecklats.

  Det känns som att banpersonalen varit mer uppmärksamma på svampen, då den skapat större problem tidigare år. Skonsammare, mindre stressande skötsel och lite mer kväve kan vara bidragande faktorer till årets mindre omfattande angrepp.

  Grobladen breder ut sig

  Ogräs, särskilt groblad på fairway och foregreen, har varit mer omfattande än vanligt. En orsak kan vara att de senaste åren varit relativt torra. Vattenbrist har då försvagat vissa gräsytor, vilket gett ogräs som groblad chansen att breda ut sig. Läs mer i denna artikel.

  Mycket spel även i år

  Säsongen har haft mycket spel och högt bokningstryck. Inte lika mycket som i fjol, men för de flesta klart mer än säsongen 2019. Nu hoppas vi på en höst med bra förhållanden för banorna och fortsatt mycket spel.

  Peter Edman, bankonsulent

  Maj 2021

  (Dalsland och Västergötland)

  I min förra rapport från distriktet, konstaterades att gräsytorna töat fram efter en mycket kall period med en hel del isbildning. Efter att alla spelytor blivit snöfria kunde vi konstatera att vinterskador var ett mindre problem i år. Ytor i skugga, där isen låg kvar under en längre period, klarade sig dock klart sämre.  

  En hel del snömögelskador

  Svampskador på green våren 2021.
  Vi har sett hel del snömögelangrepp under vintern. Nu när värmen äntligen kommer kan skadorna börja läka ihop.

  När det gäller svampskador (snömögel) var skadebilden mer omfattande och relativt varierande mellan olika banor. En del kom ur vintern med en hel del snömögelskador. Dessa kom delvis redan under oktober, men en hel del har också tillkommit under vintern.

  Vi ska nu titta på om vi hittar något samband mellan de banor som klarat sig bra från snömögelangrepp kontra de som fått stora angrepp.

  Att skugga och dålig cirkulation påverkar vet vi, men vi ska undersöka om andra faktorer spelat roll under hösten och vintern.

  Kall vår med dålig tillväxt

  Vårens problem har sedan varit den låga temperaturen. Cirka 20 frostnätter under april och ett antal under början av maj innebär att etablerat gräs växer sakta, medan nyetablering i princip stått helt stlilla. April och början av maj var också mycket torra.

  Värme och regn

  Sedan någon vecka in i maj har vi fått värme och nederbörd. Det har gjort att grästillväxten ”exploderat”, vilket är positivt. Lokalt har den kraftiga nederbörden dock gjort att många har svårt att komma ut och klippa tillräckligt ofta. En del banor har till och med fått stänga vissa dagar på grund av de stora regnmängderna.

  Det är mycket spel även under 2021, vilket är glädjande. Dock ser vi att slitaget på gräset varit högt, då grästillväxten varit svag under våren. Detta återställs nu och läker ihop med högre temperaturer och bättre grästillväxt.

  Peter Edman, bankonsulent

  Februari 2021

  (Dalsland och Västergötland)

  Från milt väder till smällkall vinter

  I min förra rapport från distriktet konstaterade jag att gräsytorna såg mycket bra ut, trots blöta förhållanden. Senhösten var varm och det var snöfritt ända fram till mellandagarna.

  Under januari kom en del snö, lite varierande mängder i distriktet, mellan 5 och 40 cm beroende på geografiskt läge. Mildgrader och tö resulterade i att en del vatten blev stående i lågpunkter under snön.

  De tre första veckorna i februari blev sedan riktigt kalla och vissa fick isbildning på greenytan under snön. Gräs under is i några veckor ger risk för syrebrist och utvintring, speciellt känsliga är greener med gräset vitgröe.

  Snabbt väderomslag räddning mot isskador

  I slutet av februari kom en plötslig väderförändring, omslaget blev snabbt, från runt 10 grader minus (15–20 minusgrader nattetid) till cirka 10 grader plus.

  Detta räddade issituationen för många genom att all snö och is smälte bort på bara ett par dagar. De som hade mycket snö passade på att hjälpa till, genom skottning eller spridning av ”mörk” dressand för att påskynda smältprocessen.

  Ytliga snömögelangrepp

  När spelytorna kom fram fanns det en hel del snömögel på främst fairway och tees, men även en del på greener. Angreppen verkar inte ha angripit gräsets tillväxtpunkt, så förhoppningsvis kan skadorna läka ihop relativt snabbt när värmen kommer.

  En tendens som tydligt märkts under denna vintern är att isproblem och delvis snömögelangrepp på greener kommer på ytor i skugga. Skugga och dålig cirkulation vet vi ger ett svagt gräs och att snö och is blir kvar under längre tid. Läs mer om solljusets betydelse för gräsets hälsa i min kollega Henriks blogginlägg.

  Hopp om fortsatt gynnsamt väder inför säsongsstart

  Hoppas att resten av vintern blir gynnsam för våra gräsytor, så vi kan starta upp säsongen 2021 med fina banor. Vi hoppas att trenden 2020 håller i sig och att vi får stort intresse för golfen och mycket spel även under 2021.

  Peter Edman, bankonsulent

 9. Småland, Södermanland, Östergötland
 10. Bankonsulent Carl-Johan Lönnberg ger dig senaste nytt inom distrikten Småland, Södermanland, Östergötland.

  December 2023

  (Småland, Södermanland och Östergötland)

  Gynnsamt invintringsväder så här långt

  Golfsäsongen är slut och det nalkas mot jul och nyår. I skrivande stund har det varit rejält kallt i cirka två veckor, med minusgrader varje dag. Det var länge sedan det var så här kallt i början av vintern.

  Ett tunt snötäcke finns på de flesta golfbanorna och under snön en rejäl tjälskorpa vilket är bra. Invintringen av golfbanans ytor har varit bra och gynnsam. Gräset har mått bra denna höst, vilket borgar för en bra överlevnad.

  Väderomslag är väl det som kan ändra på saker och ting. Prognosen säger plusgrader framöver, och då är risken står för isbildning på gräsytorna vilket inte är optimalt. Vi får se hur det utvecklar sig.

  Tid för underhåll och utveckling av anläggningen

  På golfbanorna håller man just nu på att förbereda sig för kommande maskinservice och underhåll. Bland annat skogsgallring och röjning för att få in mer solljus och snygga upp på golfbanan.

  Några klubbar håller även på med ombyggnationer och utveckling av anläggningen. Upphandling av diverse saker görs också under denna period.

  Vinterbild från ombyggnad av en drivingrange på en golfklubb.
  Bild på Växjö GK:s nya drivingrange, tagen 28 november 2023 . Bottenplattan till ny studio är precis byggd. Längst bak på rangen utförs nu grovschakt.

  Två klubbar som är i gång med ett spännande projekt är A6 GK i Jönköping och Växjö GK. Båda dessa klubbar utvecklar sin drivingrange och bygger ny studio.

  Till nästa år kommer de erbjuda nya utslagsplatser med bland annat nya målgreener, väderskydd, infravärme, lampor som lyser upp i mörkret – och inte minst digitala plattformar som utvecklar rangeupplevelsen.

  Allt detta är ju för att utveckla ditt golfspel och förlänga golfsäsongen. Jag känner till flera anläggningar i Sverige som gjort liknande investeringar med stor framgång. Det kommer att bli spännande att följa dessa anläggningsprojekt.

  Robotklippare – en framtida game changer

  Något som förmodligen kommer ta fart till nästa säsong är robotklippning av gräsytor. Flera klubbar har testat olika märken på främst fairway och ruffytor och detta kommer förmodligen bli en ”game changer” inom branschen.

  Är du nyfiken och vill veta mer om robotklippare, se Pitch-avsnittet om framtidens banskötsel och läs STERF:s slutrapport från projektet ROBO-GOLF.  

  Även våra egna batterier behöver laddas

  Snart är det också tid för personalen att ta en välförtjänt ledighet och ladda batterierna till nästa säsong. Låt oss nu hoppas på att vintern blir bra och att golfbanorna kan ”somna in” på ett bra sätt.

  Har du några funderingar, hör bara av dig till mig.

  God Jul och Gott Nytt År!

  Carl-Johan Lönnberg, bankonsulent

  September 2023

  (Småland, Södermanland och Östergötland)

  Det är verkligen stora kontraster denna golfsäsong! Förra rapporten handlade om torka och vattenbrist. Nu är läget helt tvärtom.

  Regnet gav problem på många håll

  Under juli månad kom det ganska lagom med regn i min region vilket gjorde att gräset återhämtade sig väldigt bra efter den långa torkan i våras. Men i början av augusti kom det mer och mer nederbörd som höll i sig länge.

  Stormen Hans kom med full kraft och det blev översvämningar på flera golfbanor i mitt distrikt. Värst drabbat blev norra Sörmland samt delar av Östergötland. Småland och Öland klarade sig bättre men det finns stora variationer i länet. SMHI rapporterar om flera ”rekord” gällande nederbörd och sommarens väder.   

  Gynnsamt väder för både gräsväxt och skadesvampar

  Hög tillväxt september 2023
  Hög tillväxt i ruffen. Normal klipphöljd är ca 50 mm, på bilden har klipparen ej hunnit med och ruffen är minst 75 mm.

  Med så mycket nederbörd kom tillväxten också igång ordentligt. Jag har nog aldrig upplevt att det växt så mycket på våra golfbanor. Alla maskiner har fått jobba stenhårt för att försöka få till spelytorna, vilket såklart varit en utmaning. En reflektion jag gjort är att även ytor som aldrig fått näring växer så det knakar.

  Nederbörd i kombination med värme har också lett till en hel del svampangrepp på de flesta golfbanor jag besökt. Jag har sett och fått rapporter på att både snömögel, dollarspot och antraknos har angripit greener (mest vitgröe), tee och fairways.

  Dollar spot september 2023
  Dollar spot i foregreen, som är vanligt förekommande i Sverige

  Svårt att hantera när väderförhållandena (varmt, fuktigt och nederbörd) är optimala för olika svampar. Vissa angrepp läker sig själva medan andra behöver behandlas med växtskyddsmedel för att stoppas.

  Ädla gräsarter blir viktiga i framtiden

  En väldigt kul notering jag har gjort är att fler och fler golfbanor väljer att stödså sina greener med ädla gräsarter.

  Att ha ett ”starkt” gräs är otroligt viktigt för framtiden. På flera besök jag gjort kan man se att där gräsarten vitgröe är dominant finns det också mest sjukdomar.

  Gräset på våra golfbanor mår för närvarande väldigt bra, och jag hoppas att detta kan hålla i sig in i hösten så golfarna ute i Sverige fortsätter lira på fina höstbanor. 

  Har ni några funderingar eller frågor så tveka inte att höra av er!  

  Carl-Johan Lönnberg, bankonsulent

  Juni 2023

  (Småland, Södermanland och Östergötland)

  Torka har förekommit över hela landet sedan i våras och vattenfrågan har överskuggat allt annat. Därför har vi bankonsulenter denna gång skrivit en gemensam Landet runt-rapport. Ta del av våra gemensamma tankar och råd här.

  Carl-Johan Lönnberg, bankonsulent

  April 2023

  (Småland, Södermanland och Östergötland)

  Äntligen! Den senaste tidens väder har gjort att våra golfbanor öppnat upp och gräset grönskar för varje dag som går. Som vi har väntat på detta! 

  Det är dock fortfarande april månad så det kommer säkert bli lite väderomslag innan ”sköna maj” infinner sig.

  Bläddra bland bilderna på goda exempel från regionen: Bild 1: Fin övervintring på Norrköping Söderköping GK (Hylingebanan), Bild 2: Oskarshamns GK, ombyggnad av hål 18 i egen regi med imponerande resultat, Bild 3: Ölands GK har klarat vintern väldigt bra.   

  Svampskadorna värst efter vintern

  Golfbanorna ser generellt sett okej ut i hela mitt område, men som alltid varierar det angående vinterskador.

  Efter att ha besök ett antal golfanläggningar är min reflektion att det är snömögel (svamp) som är det stora bekymret 2023. Anledningarna till detta är många, men jag vet att det i oktober och november förra året var ett väldigt högt svamtryck.

  Flera banchefer har dessutom rapporterat att de inte fått någon effekt av växtskyddsmedel som används. Detta är såklart väldigt frustrerande och skapar merjobb när gräset ska återetableras. 

  Stödså gärna med ädelgräs

  Det är främst greener med vitgröe som är drabbade i hela mitt område. Det är betydligt mindre skador på ädelgräset. Således är det viktigt att försöka stödså med gräsarter som är starkare mot svampangrepp.

  Många av de drabbade banorna kommer troligtvis ha ”hoppiga” greener en månad framöver beroende på väder (värme), återhämtning samt hur väl hjälpsådden tar sig.

  Vältning effektivt mot snömögel

  STERF har publicerat en intressant artikel om hur du kan minska snömögel på dina greener med hjälp av vältning. Några klubbar har testat detta med bra resultat. Kanske blir det fler klubbar som gör detsamma till hösten? Läs artikeln här.

  Låt oss nu hoppas att säsongen blir bra och att det fortsättningsvis kommer spelas mycket golf på våra banor.

  Har du några funderingar så tveka inte att höra av dig till mig!

  Carl-Johan Lönnberg, bankonsulent

   

  Februari 2023

  (Småland, Södermanland och Östergötland)

  Är våren på G? Ja, de senaste dagarna har vädret verkligen varit ”vårlikt” och man undrar ju om vintern är över? Troligtvis inte, då det brukar komma bakslag med minusgrader och snö i både mars och april.

  Nu laddas det inför säsongen

  Många golfklubbar har nu satt igång med verksamheten igen och man förbereder golfbanan för våren. Flera klubbar jobbar med gallring av skog för att få in mer ljus eller luft på sina spelytor, vilket är mycket bra i ett långsiktigt perspektiv.

  Några klubbar bygger nya tees, bunkrar eller renoverar vägar nu när det är barmark. I maskinhallen ger man lite kärlek till sin maskinpark i form av service, reparationer och slipning av knivcylindrar. De flesta är också igång med personalplanering och skötselplanering av säsongen 2023.

  Svampskador värst denna vintersäsong

  Linköping GK gräspluggar
  Linköping GK bytte ut dåliga pluggar på greenerna mot bra gräspluggar.

  Banbesök görs löpande och vad jag sett hittills så ser det bra ut gällande gräsets status. Inga nämnvärda vinterskador eller is/snöproblem har uppstått under vintern. Dock har flera golfklubbar redan rapporterat att de fått mycket stora svampskador (snömögel) på sina greener i höstas, vilket inte är så roligt.

  Många svampangrepp kom redan i oktober–november och de kommer att vara kvar till våren. Således bör du ha en bra strategi kring hur du ska återetablera dina eventuella skadade ytor, främst greener.

  Ett tips är att ta in pluggar för att se om gräset lever eller ej. Golfbanor som har stora angrepp måste hjälpså sina ytor med nytt frö för att få igång tillväxten.

  En annan effektiv åtgärd för att ta bort snömögelskador är att flytta hålpluggar och på så vis få en bättre spelyta och ökad spelbarhet. Fortsätter vädret vara milt tror jag även att sanddressning av green kan bli aktuellt för att skydda gräsplantan från eventuell torr vind.  

  Utbilda din nya personal

  Ett tips angående utbildning: Ni som har ny personal för säsongen 2023, låt dem gå den digitala utbildningen Arbeta på golfbana!

  Nybro GK green hål 12
  Välmående green på Nybro GK:s hål 12.

  Det ser ljust ut än så länge

  Sammanfattar man läget på golfbanorna är jag positiv till hur det ser ut. Håller vädret i sig och är så här pass milt så bör det inte bli några större bekymmer med vårstarten, men det får framtiden utvisa.

  Jag bedömer att oddsen är bra på många håll i mitt distrikt. Jag håller självklart tummarna för en bra golfsäsong 2023 och gissar på en rekordtidig säsongstart på många platser!  

  Carl-Johan Lönnberg, bankonsulent

   

  December 2022

  (Småland, Södermanland och Östergötland)

  Kylan kom!

  Svampangripen green. Stora och små runda bruna fläckar mot den i övrigt gröna gräsytan.
  En talande bild för november månad – svampangrepp på green.

  Vinterkylan är här och golfsäsongen är nu över i stora delar av mina distrikt.

  Vi kan se tillbaka på en utmanande säsong som startade med en seg och kall vår följt av en torr sommar och en lång höst med bra förhållanden för skadesvamp. Inte optimalt om man arbetar med gräs och golfbaneskötsel.

  Vissa har varit mer påverkade av dessa förhållanden och fått arbeta hårt med att få till en vettig kvalitet på gräset, men på många ställen har det varit en hyggligt okej golfsäsong.

  Jag har även börjat bearbeta mitt nya distrikt Småland/Öland och träffat många trevliga personer på fina golfanläggningar.

  Stora svampangrepp

  Invintringen av våra golfbanor blev inte helt optimal. Den utbredda svampförekomsten var otroligt påfrestande. I många fall blev det ingen effekt av behandlingarna, vilket är frustrerande.

  Sen blev det snabbt vinter. Helgen 12–13 november var det cirka 10–15 grader varmt. En vecka senare var det minusgrader och snökaos i stora delar av landet.

  Sedan dess har det varit kallt och frostigt och just nu är vi inne i en riktigt kylig period.

  Tufft ekonomiskt läge

  Hösten har också inneburit många frågor rörande nästa års driftbudget. Med tanke på de omständigheter som råder i världen pressas priserna uppåt på många förnödenheter.

  De främsta prisökningarna gäller el och bränsle, men det pratas även om gödning och gräsfrö. Här gäller det att vara kreativ och diskutera olika lösningar.

  Något jag exempelvis tror vi kommer se mer av är att ruffen klipps med ett så kallat släpklipp efter traktor, då dessa ekipage drar mindre bränsle jämfört med en stor ruffklippare.

  Likaså att optimera tillförsel av gödning på fairways, där vissa som har bra markförhållande kanske kommer avstå helt och hållet.

  Några har också redan beslutat att gå över till flytande gödning på fairways och då enbart använda sig av en egen blandning av urea och ammoniumsulfatblandningar och köra med en spruta. Smart drag i dessa tider!

  Vi får se hur nästa säsong fortskrider, men låt oss nu hoppas att denna vinter blir skonsam mot gräset i vårt avlånga land!

  Se nu till att ladda batterierna över helgerna så ses vi till 2023.

  God Jul & Gott Nytt År!

  Calle Lönnberg, bankonsulent     

  September 2022

  (Småland, Södermanland och Östergötland)

  Grön green på en golfbana med tallar i bakgrunden och klarblå himmel.
  En frisk och grön green på Nässjö GK

  Högsäsongen börjar lida mot sitt slut och det är fint höstväder just nu i min region.

  Alla skador har nästan läkt efter vinterns härjningar, men det har varit otroligt segt att få till fina ytor.

  Torr sommar – liknar 2018

  Sommaren i östra Sverige har varit riktigt torr och varm, vilket man verkligen ser på våra golfbanor just nu. Även om det kommit lite regn så är många ytor fortfarande bruna och lite gula.

  Mest besvärligt har det varit i den sydöstra regionen där ingen nederbörd har kommit under säsongen. Flera golfbanor har kämpat med vattentillgången och på några ställen har det införts bevattningsförbud.

  Brunt lervatten och sandkanter som så småningom ska bli en våtmark.
  En ny våtmark som är byggd intill Nässjö GK, som ett LONA-projekt.

  Många jag pratat med säger att det är väldigt likt 2018 då det också var riktigt varmt och torrt. Flera anläggningar har börjat fundera på olika vattenprojekt kopplat till vattentillgången.

  Ett exempel är Nässjö Golfklubb, som precis har avslutat ett så kallat våtmarksprojekt där klubben nu har fått en våtmark som kommer gynna dem med mer vatten.

  Projektet är genomfört med hjälp av LONA-bidrag. Via LONA finns möjlighet för föreningar att få bidrag till att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Har din golfklubb också en idé till ett naturvårdsprojekt. Här kan du läsa mer och ansöka (senast 1 december).

  Dollar spot exploderade i augusti

  Svampsjukdomen dollar spot har ökat och jag ser det nästan på alla banbesök jag gör. De största skadorna finns på magra, näringsfattiga tee samt foregreen och fairway, men några har också fått in det på greenytan.

  Augusti månad var optimal för svampen då det var riktigt varmt och fuktigt i cirka tio dagar. Flera banor jag besökte beskrev att det fullständigt exploderade efter värmen, i samband med regnet som kom. Min kollega i Skåne har också skrivit om detta i sin Landet runt-rapport.

  Hjälpsådd och budgetering på agendan

  September månad har hittills varit gynnsamt med lägre temperaturer, vilket gjort att gräset nu mår mycket bra. Flera har börjat hjälpså de ytor som behöver förstärkas eller förbättras, vilket jag tycker är riktigt bra.

  Budgetprocessen har på många golfanläggningar börjat att diskuteras. Här tycker jag verkligen att man ska ta höjd för ökade kostnader på olika insatsmedel till nästkommande säsong.

  Jag har också träffat en hel del av de golfklubbar i Småland och på Öland som jag tog över i somras efter vår omorganisation i bankonsulentteamet.

  Jag har gjort ett flertal banbesök på fina anläggningar, vilket har varit både trevligt och spännande. Jag ser verkligen fram emot att arbeta med er!

  Låt oss nu hoppas att hösten blir gynnsam för gräset, golfbanorna och spelarna!

  Carl-Johan Lönnberg, bankonsulent

  Juni 2022

  (Småland, Södermanland och Östergötland)

  Jag upplever fortfarande att situationen är tuff på många av våra golfbanor. Efter en kall och blåsig vår har vinterskadorna som härjat på våra gräsytor tagit lång tid på sig att läka.

  Mer tid behövs för att gräset ska läka

  Svampfläckar på green som nästan växt igen.
  Svampfläckar på green som nästan växt igen.

  I den norra delen av regionen finns skador orsakade av både is och svamp, medan det i söder främst är problem med svampskador.

  Trots att vi redan är förbi mitten av juni är min bedömning är att det kommer ta ytterligare cirka 2–3 veckor innan allt är läkt, beroende på väderlek samt vilka skötselinsatser som görs.

  De sista två veckorna har dock bjudit på något mer gynnsamt väder, så äntligen har det börjar växa.

  Nederbörd har det också kommit i varierad grad och det gjorde att ganska många golfbanor ”på köpet” fick en hel del svampangrepp i form av sommarfusarium.

  Seg tillväxt för vitgröegräs

  Här ser man tydligt att inte vitgröen vill sätta i gång mellan såraderna.
  Här ser man tydligt att inte vitgröen vill sätta i gång mellan såraderna.

  En reflektion jag gjort under 2022 är att vitgröegräset har varit onormal ”segt” och inte riktigt vill sätta i gång med tillväxten. Det är något jag inte upplevt innan.

  Tittar man på hjälpsådda ytor ser man tydligt att det knappt kommit något gräs mellan såraderna.

  Mindre spel – högre kostnader

  Många golfklubbar rapporterar om att golfspelet verkar ha gått ner jämfört med de två senaste åren, vilket såklart är helt naturligt nu när pandemin är över. Det är också något vi ser den nationella statistiken, som visar att det spelats ungefär 25 % färre sällskapsronder i landet jämfört med i fjol.

  En annan fråga som diskuteras mycket på klubbarna är alla höjda kostnader på förnödenheter som drabbar verksamheten. Främst är det drivmedel och el som skjutit i höjden. Men även gödning, frö, och reservdelar kommer att påverka ekonomin. Här vet jag om att flera golfanläggningar har diskuterat frågan och har en plan B, vilket är klokt och bra agerat.

  Ny distriktsindelning för bankonsulenterna

  Sverigekarta indelad i sju regioner, med porträttbild på SGF:s sju bankonsulenter som visar vem som ansvarar för vilka distrikt.
  Ny distriktsindelning för SGF:s bankonsulenter.

  Min kollega Mikael ”Bobban” Frisk har nu gått i pension från SGF. Vi har arbetat tillsammans i 15 år och det kommer att kännas lite tomt utan honom.

  I och med att Bobban slutat har vi delvis ritat om kartan gällande våra distrikt. Jag kommer att fortsätta ansvara för Södermanland och Östergötland, men nu också ta över Smålands och Ölands alla golfanläggningar, något jag ser fram emot!

  Bobbans ersättare Erik Dahl tar över mina tidigare distrikt Västmanland och Dalarna, och kommer också arbeta i Örebro och Värmland.

  Trevlig midsommar!

  Carl-Johan Lönnberg, bankonsulent

  Februari 2022

  (Dalarna, Södermanland, Västmanland, Östergötland)

  Vi närmar oss slutet av februari och vintern lyser lite med sin frånvaro i mina södra regioner, Östergötland, Sörmland och upp till Västmanland. För närvarande känns det mer som mars månad, då gräset är framme på många golfbanor. I Dalarna är det dock mer snö och vinter.

  Vädret har verkligen varit varierande denna vinter. På många håll var det riktigt kallt i november–december, men sedan har det kommit flera perioder med töväder, vilket inte har varit optimalt för gräset.

  Isbildning skapar problem i Mellansverige

  Is på spelyta på golfbana i Mellansverige.

  På de anläggningar som inte har någon is på sina spelytor så är nog läget under kontroll. Värre är det för golfbanor som har isbildning. En hel del klubbar har rapporterat in att de har is på flertalet ställen på banan, särskilt på skuggiga områden (norrlägen).

  Det verkar som om det är ett ganska brett bälte från Mälardalen och västerut via Västerås, Örebro, Karlstad, Oslo som har bekymmer med isbildning.

  Även om de flesta banor har någon form av isförekomst är det stora skillnader i hur tjock isen är, hur den ser ut (porös is, kärnis, med mera) och hur länge den har legat.

  För många har isen legat uppåt sex veckor. Där börjar det nu bli kritiskt vill jag påstå.

  Ta gräspluggar – analysera era greener

  Bild på banarbetare som tar en gräsplugg ur isen på banan, närbild på gräspluggen och bild på pluggarna i krukor i ett fönster.

  Min rekommendation är att omgående ta in gräspluggar för att se om gräset lever eller har dött. Ta in pluggar från riskområden, på de greener där ni vet att isen legat lång tid.

  Se till att pluggarna härdas av innan ni sätter dem i rumstemperatur annars är risken stor att de dör av värmechocken. Sätt sedan pluggarna i krukor och ställ i ett fönster. Därefter kan ni analysera er grässtatus och se hur återhämtningstiden blir.

  För att försäkra er ytterligare, vänta gärna några dagar och hämta sedan in fler pluggar från fler greener eller ytor för att jämföra resultatet.

  Ta bort isen eller inte – en komplex fråga 

  Den stora frågan blir sedan om man ska göra någon insats för att ta bort isen. Det är en komplex fråga och det är oerhört många aspekter som ska vägas in innan man gör något. Min generella rekommendation här är att om isen legat över 30–45 dagar bör ni diskutera om ni ska göra en insats.

  Det är också väderberonde och i år har det varit mycket svårt att smälta eller hacka is. Jag vet flera golfbanor som har försökt göra åtgärder med blandad framgång.

  Vi får se hur utfallet blir efter denna vinter, men vi får nog förbereda oss på en tuff vårstart i Mellansverige.

  Tips! Få undan vatten i lågsvackor

  Bild på ett hål i spelfältet med en upp och nervänd hålkopp i. I hålkoppen sitter ett armeringsjärn.

  För att förhindra att smältvatten ställer sig i lågsvackor på green kan ni göra som bland annat Omberg på bilden här intill.

  Gör ett 35–40 cm djupt hål och sätt i en hålkopp upp och ner. Sätt sedan ett armeringsjärn i hålet. Det ser både till att sprida värme ner i hålet samt att hålla hålet öppet. Hålet får sedan stå under hösten och hela vintern för att greenerna ska klara vintern bättre.

  Den här åtgärden måste göras på hösten, innan tjälen kommer. Men passa på att göra en översyn över var era eventuella problemområden är redan nu, så kan ni göra en bra plan inför nästa vinter.

  Ny kollega – ny distriktsindelning

  I övrigt har SGF rekryterat en ny bankonsulent eftersom min kollega Mikael Frisk går i pension till sommaren. Erik Dahl har precis börjat och han kommer successivt ta över mina norra distrikt (Dalarna och Västmanland).

  Vi kommer att jobba parallellt med varandra fram till sommaren. Jag kommer därefter börja arbeta mer söderut, med distriktet Småland inklusive Öland.

  Carl-Johan Lönnberg, bankonsulent

  November 2021

  (Dalarna, Södermanland, Västmanland, Östergötland)

  Två män står på en golfgreen en vacker höstdag. I bakgrunden skymtar ett gult klubbhus.
  Tortuna GK november 2021. Välmående greener och vackert höstväder.

  Golfsäsongen 2021 är i princip slut. Det har återigen varit ett år med mycket golfspel och antalet bokade ronder blev nästan 10 miljoner.

  I skrivande stund har det blivit rejält kallt och tjälen i marken börjar växa. Något som troligtvis kommer gagna övervintringen om den består.

  Kall och blöt vår, torr högsommar

  Sammanfattar man säsongen så var våren (april–maj) ganska seg och kall. De golfbanor som hade skador fick kämpa på med sin återetablering.

  I slutet av maj var det en rejäl översvämning på många golfbanor. Efter det blev det en torrperiod och sommaren blev relativ torr fram till början av augusti.

  Renovering av en golfgreen.
  Bevattning och dränering är två viktiga parametrar när det gäller bra spelytor, särskilt nu när det blir allt större svängningar i vädret med torka och översvämningar. Mjölby GK har bytt ut hela sin bevattning i fyra olika etapper under fyra års tid.

  Blöt höst ger utmaningar för skötsel och svamp

  Hösten blev återigen ganska nederbördsrik, vilket påverkar gräset negativt och spelbarheten på golfbanorna. Även banskötseln blir en utmaning då det blir för blött.

  Svampförekomsten har varit hög vissa perioder. Något som har varit frustrerande är att svamptrycket inte gett med sig när man gjort kemiska behandlingar. Flera golfbanor har rapporterat att de inte fått stopp på svampen under hösten 2021.

  Många spännande banprojekt

  En grävskopa plattar till sand på en goflgreen som håller på att byggas om.
  Kallfors renoverar sina greener – ett av många spännande banprojekt i Golfsverige efter ett par år med god ekonomi.

  Många golfklubbar har god ekonomi efter två starka år med medlemsökning och mycket spel. Under hösten har många anläggningar invetsterat i banförbättringar i form av nya tees, vägar, dräneringar och ny bevattning.

  Ett av de mest spännande projekt jag besökt är Kallfors Golf utanför Södertälje. De har tagit beslut om att renovera sina greener och ska under nästa säsong torva greenerna med ny krypven.

  Ett annat gott exempel är Mjölby GK som är i slutfas i sitt bevattningsprojekt där de bytt ut hela sin bevattning i fyra olika etapper under fyra års tid. Det mesta har de gjort i egen regi med stöd av en inhyrd bevattningsexpert.

  Tack för i år!

  Avslutningsvis så hoppas jag nu vi får en ”snäll” och gynnsam vinter. Se nu till att ta lite välförtjänt ledighet och ladda batterierna till nästa säsong.

  Carl-Johan Lönnberg, bankonsulent

  Augusti 2021

  (Dalarna, Södermanland, Västmanland, Östergötland)

  Banstatusen efter sommaren är generellt sett bra i mitt distrikt. Efter en riktigt varm och torr period från midsommar och runt fem veckor framåt har nu gräset och golfbanorna återhämtat sig efter augustis intåg med lite regn och svalare temperaturer.

  Sommartorka i östra Sverige

  Det är främst i östra delen av Sverige som det varit rejält torrt och varmt. Några veckor var det cirka 30 grader på dagarna och 20 på nätterna.

  Det var en utmaning för några klubbar – främst de med begränsad vattentillgång. De tvingades pausa bevattning av exempelvis fairways, och torrfläckar dök upp blixtsnabbt på vissa greener.

  Lugnt på sjukdomsfronten

  Gräs på en golfbana angripet av en svampsjukdom.
  Antraknos är en stressjukdom som vi sett på några golfbanor under 2021.

  På sjukdomsfronten har det varit ganska lugnt. Jag befarande mer Dollar spot i år på grund av de höga temperaturerna, men det verkar vara stabilt och inget växande problem. De golfbanor som haft problem upplever att fläckarna dyker upp på samma ställe år från år.

  Några golfbanor fick också tidigt stressjukdomen Antraknos. Amerikanska Rutger University är ledande på forskning av den sjukdomen, och har gjort en bra och omfattande sammanställning över metoder för att bekämpa antraknos med IPM. Läs den här (på engelska). 

  Den gemensamma nämnaren kring uppkomsten av dessa två sjukdomar är näringsstatus i gräset och väderförhållanden som uppstår (varmt, torrt) vilket leder till en mer ”stressad” gräsplanta. 

  Banskötseln prioriteras

  I övrigt har det fokuserats på spelbarhet och finish på golfbanorna. Många rapporterar också att det spelats lite mindre 2021 än 2020 vilket jag ser som en fördel för alla som sköter golfbanorna.

  Glädjande har flera golfanläggningar infört startförbud (ca 1 timme startförbud) på morgonen så att banpersonal kan gå ut och klippa banan i lugn och ro. Jag tror det är här för att stanna och det kommer bli en norm att arbeta på detta sätt.

  Dags att börja vinterplanera

  Traktor med en djupluftningsmaskin på släp, åker över en golfgreen och gör hål i gräsytan för att lufta.
  På Vadstena GK djupluftade man greenerna i slutet av augusti, som en del i arbete med att stärka gräsytorna inför vintern.

  I skrivande stund börjar nu också fler och fler golfbanor skifta fokus och förbereda sig på invintringsjobben som är så viktiga långsiktigt.

  Flera golfbanor har stödsått sina gräsytor (greener och fairways), djupluftat sina greener, gödslat upp magra ytor och kanske dressat kraftigt på sina slitageytor.  

  Nu hoppas jag att vi får en bra och hygglig torr höst men fortsatt bra ”drag” kring golfen!

  Carl-Johan Lönnberg, bankonsulent

  Maj 2021

  (Dalarna, Södermanland, Västmanland, Östergötland)

  Jag har nu varit ute i fält under flera veckor och haft flera trevliga och intressanta besök på golfanläggningar i mitt distrikt.

  Det går redan nu att se att golfsäsongen 2021 påminner väldigt mycket om förra året, med extremt mycket golfspel som medför högt slitage på våra golfbanor.

  Värmen är här!

  Nu har värmen äntligen kommit, vilket var välkommet och gräset kommer nu återhämta sig. Den senaste veckan har tillväxten tagit fart och nederbörd har också fallit – på sina håll väldiga mängder, vilket gjort att det är väldigt vattenmättat.

  Mycket svampskador efter vintern

  Två bilder bredvid varandra som visar snömögelangrepp. Till vänster på en green, till höger på en tee.
  Snömögelangreep på green respektive tee. En relativt vanlig syn våren 2021.

  Övervintringen har varit ganska skiftande i mitt arbetsområde. Det har varit mycket svampangrepp och det finns mer eller mindre skador på alla golfanläggningar som jag besökt.

  Det är främst gräsarten vitgröen som har drabbats. Några har mer ytliga svampskador som förmodligen kommer att självläka, medan andra har kraftiga angrepp som kommer påverka spelat framöver.

  Gödsla och plugga bort dåliga ytor

  Verktyg för att plugga bort dåliga fläckar samt hur det kan se ut när man pluggat bort dåliga ytor som man sedan sätter i utkant av green.
  Verktyg för att plugga bort dåliga fläckar samt hur det kan se ut när man pluggat bort dåliga ytor som man sedan sätter i utkant av green.

  Läkningsförmågan har varit seg men just nu är den god tack vare bättre temperaturer under hela dygnet. Många greenkeepers är såklart frustrerande då det förmodligen kommer ta några veckor till att läka alla skador. 

  De flesta har nu gödslat upp sina ytor ordentlig. Det kommer att medföra hög tillväxt, vilket har en positiv påverkan på läkningsförmågan.

  Ett annat effektivt sätt att bli av med dåliga ytor, svampfläckar med mera är att plugga bort dem. Det enklaste sättet är att använda håltagaren och byta/ta bort dåliga ytor och ersätta med nytt friskt gräs. Det kommer att ta lite tid, men jag vet att flera golfanläggningar har detta som prio när det finns lite tid över.

  Högt slitage kräver mer skötsel

  En tee med en utslagsmatta som ligger på gräset.
  Så länge du flyttar den varje dag är utslagsmattor ett bra tips för att skydda slitna tees.

  Med tanke på det höga speltrycket ser vi redan nu slitna ytor efter mycket trafik både från golfspelare och fordon. Dessa områden behöver mer skötsel i form av gödning, luftning och dressning för att klara av påfrestningen.

  En annan bra idé är att ha konstgräsmattor på tee, särskilt på korthålen, för att undvika högt slitage. Se till att flytta på mattan varje dag så är det inga problem.

  Kommunikation: respektera golfbanan

  Att medlemmar och gäster lagar nedslagsmärken, lägger tillbaka uppslagen torv är en viktig hjälp för att skapa och bibehålla fina spelytor. Genom bra kommunikation kan ni öka förståelsen kring golfbaneskötsel och få fler att vårda golfbanan. 

  Golfa schysst-film om enkel banvård för golfspelaren.
  I SGF:s videoserie Golfa schysst finns totalt sju filmer om banvård, speltempo och säker golf, fria att använda för golfklubben.

  Som tips och inspiration, kika gärna på Landeryds GK:s film om att respektera golfbanan som de publicerat i sociala medier under hashtagen #respekterabanan. 

  Har din klubb inte möjlighet eller resurser att göra en egen film finns Svenska Golfförbundets Golfa schysst-filmer som klubben kan använda i sociala medier eller på sin hemsida. Ladda ner filmerna här

  Avslutningsvis hoppas jag på en fortsatt bra golfsäsong!

  Har ni några funderingar kring golfbaneskötsel eller vill boka ett banbesök är ni alltid välkomna att kontakta mig.    

  Calle Lönnberg, bankonsulent

   

  Februari 2021

  (Dalarna, Södermanland, Västmanland, Östergötland)

  Snötäckt och isfritt under vinterperioden

  Golfsäsongen 2021 börjar närmaste sig så smått. För en gång skull har vi haft en ”riktig” vinterperiod i Sverige. Julen var visserligen mild och ”grön” men från mitten av januari så har det varit rejält kallt på många håll.

  De flesta golfbanorna har haft ett snölager på sig med stor variation på mängden snö. Under snön har det i regionen varit hyggligt isfritt och de flesta har rapporterat att de har tjäle i sina gräsytor. Några få golfbanor har lite bekymmer med isbildning, men inga akuta omständigheter.

  Mildväder – men vintern kan göra comeback

  Sportlovet har i skrivande stund precis passerat och ett mildväder har gjort att snön är på väg bort. Lite tidigt, men det kanske blir en köldperiod till?

  Gräset på golfbanorna som tittar fram ser för närvarande friskt och bra ut, vilket borgar för en bra vårstart. Utfallet av vinterns härjningar får vi se fram i april–maj.

  Viktiga jobb inför säsongen

  Just nu på golfbanorna pågår det aktiviteter som planering av skötselsäsongen, inköp av diverse material, maskinservice, personalplanering, rekrytering av ny personal, eventuell gallring av skog, byggnationer av olika slag, snöskottning med mera.

  På tal om gallring, missa inte min kollega Henriks blogginlägg om solljusets betydelse för gräsets hälsa.

  Nytt år med mycket golfspel att vänta

  En fråga som kan bli aktuell, som vi också minns från förra året, är speltrycket på våra golfbanor. För allt pekar på att golfen kommer att fortsätta vara en stor och positiv del av svenskarnas pandemivardag även 2021.

  Det är såklart roligt med mycket golfspel, men det finns också en baksida av myntet och det är hur golfbanorna ska skötas på ett vettigt sätt. 

  Denna fråga har vi diskuterat på flera digitala erfaträffar och många har lärt sig mycket av förra året och kommer exempelvis införa startförbud på vissa dagar, veckor eller tider. Flera golfklubbar har också förstärkt sina resurser i form av mer personal, vilket är glädjande att höra.

  Missa inte webb-TV-programmet Pitch

  Årets verksamhetsseminarier som SGF arrangerat runtom i landet i många år var inte möjliga på grund av corona. Istället för att ställa in har SGF gjort om konceptet till en webb-TV-version som heter Pitch. Missa inte denna serie som sänds under nio veckor i totalt nio avsnitt, med möjlighet till ett digitalt ”eftersnack” varje torsdag.

  En övrig reflektion jag har gjort är att det har varit full aktivitet med skidåkning på golfbanor runt om i landet. Väldigt roligt att se och kul att golfbanorna kan nyttjas på vintersäsongen!    

  Carl-Johan Lönnberg, bankonsulent

 11. Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen, Norr-Västerbotten
 12. Bankonsulent Håkan Blusi ger dig senaste nytt inom distrikten Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen och Norr-Västerbotten.

  December 2023

  (Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen och Norr-Västerbotten)

  Säsongen 2023 gick förbi lika snabbt som det brukar. Ett utmanande år för alla som sköter gräs. De oerhört varierade väderomslagen som präglade året har gjort det svårt att hålla kvalitet på spelytorna över längre perioder.

  Sen start för grästillväxten

  Det började med sen snösmältning på de allra flesta ställen i Norrland. En kall, blåsig och torr maj underlättade inte etablering av gräs efter de vinterskador som många klubbar hade efter vintern.

  Sedan bjöd juni på rejäl värme med fortsatt avsaknad av nederbörd, vilket inte heller är optimalt. Regnet kom till midsommar (naturligtvis), sedan följde en bra period rent vädermässigt under början av sommaren.

  Skyfall och översvämningar präglade säsongen

  Resten av säsongen präglades av regn på de allra flesta ställen. Stormen Hans ställde också till det med både vindfällen och översvämningar. Dock med lokala variationer som varit tydligare än någonsin! Skylten ”Banan stängd” var uppe alldeles för ofta.

  Det regnade så mycket så att snömögelsvampen lyste med sin frånvaro, jämfört med hur det ofta är i mina distrikt, framför allt under hösten.

  Goda förutsättningar för invintring

  En skog i full vinterskrud. Bland träden skymtas tre renar.

  Många klubbar stängde tidigare än normalt i oktober på grund av att det var extremt blött. Det visade sig vara ett klokt drag, då det under oktober och november ändå torkade upp till viss del. Det gav gräset chans att härdas inför vintern.

  Tjälen hann krypa ner på de flesta platser innan snön kom, vilket är bra. Vissa höstjobb som var planerade har dock fått skjutas på framtiden av samma anledning.

  När detta skrivs är det snötäckt i hela Norrland, rejält dessutom, och skidspåren dragna. Jag hoppas nu att snön ligger kvar och att perioderna med varmt och kallt om vartannat lyser med sin frånvaro under resten av vintern.

  Jag tillönskar en riktigt God Jul till er alla!

  Håkan Blusi, bankonsulent

  September 2023

  (Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen och Norr-Västerbotten)

  Nyhetsbrevet i juni handlade om torka och svårigheter att vattna i gång sådden. Det kommer inte den här rapporten handla om...

  Översvämmad bunker september 2023

  Regn, regn och åter regn

  Regnet kom till midsommar, tillväxten tog fart och banorna kom i gång bra. Juli var okej på de flesta ställen i mina distrikt, med några undantag där det kom stora regnmängder redan då.

  Under augusti och september har det varit löjligt blött i princip över hela Sverige, inget undantag i norr. Breddfyllda vattendrag gjorde avvattningen minst sagt besvärlig. Översvämningar och stängda banor med golfbilsförbud lika ofta som det varit öppet på många ställen.

  Vad kan man göra?

  Golfbana september 2023.

  Att spola upp dräneringar har många ägnat sig åt. Ett viktigt och ständigt pågående arbete, då de ska rensas minst vartannat år. Det har verkligen synts var det har varit eftersatt.

  Luftning av profilen är en annan viktig del för att skapa förutsättningar att bli av med ytvattnet snabbare. Och dressning såklart.

  Robotar börjar dyka upp på både fairways och ruffar med bra resultat. Nu när de går på GPS underlättas installationen avsevärt.

  Resultaten av ICE-BREAKER kommer 3 november

  Sterfs forskningsprojekt ICE-BREAKER, med bland annat sådd av krypven efter vinterskador, är avslutat efter tre år med spännande resultat.

  Dessa kommer att redovisas i olika forum med start i Oslo den 3 november. Kom dit vettja, där kommer alla delar av projektet att redovisas. Anmäl dig här. Tack till Sollefteå GK som ställt upp med försöksytorna!

  Håkan Blusi, bankonsulent

  Juni 2023

  (Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen och Norr-Västerbotten)

  Torka har förekommit över hela landet sedan i våras och vattenfrågan har överskuggat allt annat. Därför har vi bankonsulenter denna gång skrivit en gemensam Landet runt-rapport. Ta del av våra gemensamma tankar och råd här.

  Håkan Blusi, bankonsulent

  April 2023

  (Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen och Norr-Västerbotten)

  Is och snö i blandad kompott

  I februari skrev jag om att det bildats is på grund av varmare perioder, och så blev fallet i en del distrikt (Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Jämtland). Men det verkar inte ha varit den värsta typen av is som blir helt solid utan syre.

  I övrigt har det varit ett stabilt och rejält snötäcke, till exempel 90 cm på Umeå GK för två veckor sedan!

  Tecken på milda isskador

  Green efter en vinter.
  Så här ser en green ofta ut efter vintern.

  Av det som kommit fram hittills i södra delarna av mina distrikt ser det mer lovande ut än förväntat, trots ett långvarigt istäcke, vilket är goda nyheter.

  Det jag sett vid mina besök hittills är att greenerna inte är gråsvarta, som betyder att tillväxtpunkten på gräset dött, utan mer brungula vilket brukar betyda att greenen klarat sig.

  Sen vår behöver inte betyda sen öppning

  Snösmältningen har dröjt i år för att temperaturerna varit kalla, men det har börjat hända lite efter påsken. Det har inte varit mycket tjäle, så det kommer att gå fort närmaste tiden.

  Med det sagt kommer arbetet med att få i gång banorna inte kunna starta när det brukar. Det kommer bli en fördröjning innan fröna kommer ned i backen. Men det behöver inte betyda att säsongsstarten blir senare. Det är som alltid marktemperaturerna i maj och juni som blir avgörande.

  År 2018 var det också sen snösmältning men banorna kunde öppna i vanlig tid. Till och med tidigare, med värmeböljan som startade i maj och höll i sig alldeles för länge med andra utmaningar som följd. Vi håller tummarna för lämpligare temperaturer under denna sommar.

  Vintertäckning av greener är en bra investering

  De klubbar som är kloka och vintertäcker sina greener har lyckats bra av det jag har sett och hört hittills, vilket är glädjande. Investeringen i täta dukar kommer att resultera i fina puttytor redan vid öppningen, då det inte behövs omsådd och återstart.

  Något för fler klubbar att fundera på, med tanke på vad det kostar att återställa greener efter tuffa vinterskador. Då syftar jag på arbetstimmar, priser på gräsfrö, gödsel, el och bränslekostnader samt dålig nattsömn för de som är banansvariga.

  Vill du veta mer om kostnader och utförande så är du varmt välkommen att höra av dig till mig, din bankonsulent i Norrland.

  Må nu snösmältning och vårtemperaturerna vara med oss så att vi får komma ut och hänge oss åt detta spännande spel vi kallar golf!

  Håkan Blusi, bankonsulent

  Februari 2023

  (Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen och Norr-Västerbotten)

  Nytt år nya möjligheter!

  I nyhetsbrevet i december var min bedömning att det blev en ganska bra invintring av gräset på våra norrländska banor. Det har varit mer eller mindre snörikt under de senaste månaderna, som så ofta i detta till ytan stora distrikt.

  På många håll blev det en regnig och varm period runt nyår. Det krympte en del av snötäcket och gjorde att det bildades is vid gräset. Framför allt Hälsingland blev drabbat då snödjupet var mindre där än längre norrut.

  Vinterns utmaningar

  Isbildning.

  Vad gör man då när det bildas en tät isskorpa vid gräset? En del klubbar har sedan tidigare sin vintertäckning ute och känner sig ganska trygga med det. Andra har varit ute och krossat is både en och två gånger.

  Varför krossar man isen? Gräset andas även på vintern, hur konstigt det än låter. Det innebär att det bildas koldioxid om det bildas en tät isskorpa vid gräset, och ett gasutbyte till atmosfären kan inte ske. Gräset kvävs, enkelt uttryckt.

  När det sker krävs det massiva insatser till våren i form av att framför allt så om sina greener. En vanlig företeelse på våra breddgrader tyvärr.

  Gräsplugg.

  Hur vet man om isen behöver krossas? Hackar man isen och känner att det luktar ruttna ägg/svavel är det en indikator på att nu måste isen krossas!

  Smartaste sättet är att ta in pluggar från olika greener. Då får du koll på nuläget och kan börja göra en försiktig planering av vad som komma skall.

  Läs mer om skador under och efter vintern på Golfa!. Generellt ser det dock ok ut på de flesta ställen i norr just nu när detta skrivs.

  Utbildningar och möten i vår

  Vad händer i övrigt? Vi startar en GUB (grundutbildning för banpersonal) i Sundsvall vecka 11-12. Det är i dagsläget 20 elever anmälda (vi kan vara 25). Har ni någon på er klubb som vill gå utbildningen, kontakta mig omedelbart så försöker vi lösa det.

  SGA Norrland håller sitt årsmöte i Sundsvall den 14/3. Anmäl dig senast 10 mars till robert.martin@telia.com .

  Vi får hoppas att resten av vintern avlöper på ett bra sätt och att våren visar sig från sin bästa sida, så att vi får njuta av våra fina anläggningar med bra kvalitet tidigt under 2023!

  Håkan Blusi, bankonsulent

   

  December 2022

  (Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen och Norr-Västerbotten)

  Spelet är slut för i år!

  Vy över snötäckt golfbana samt skylten "Banan avstängd."

  Hur blev säsongen postcovid? Svaret är: ganska bra över lag. Fortsatt bra med spel på de flesta banor i de norra distrikten – mindre än 2020–2021 men mer än 2019.

  Ur gräsets ståndpunkt började det spelas golf rekordtidigt på flera ställen i Norrbotten. I de södra delarna av mitt område blev det tvärtom senare säsongsstart än normalt, efter en tuff vinter och en kall, blåsig och nederbördsfattig vår.

  Från midsommar tog tillväxten fart och merparten av banorna levererade en god kvalitet under högsäsongen.

  Det blev sedan en lång säsong med varma temperaturer långt in på hösten och det dröjde innan frostnätterna startade. Aldrig tidigare har väl greener behövt klippas i mitten av oktober i norra delarna av Västerbotten.

  När detta skrivs är det minusgrader med ett tunt snötäcke och på de flesta ställen ingen isbildning på gräset. Det gör att dragningen av skidspår på banorna får vänta en stund.

  Fler klubbar har börjat vintertäcka greenerna

  En frostig golfbana i kvällssol. Fem banarbetare lägger på vinterduk på en green.

  De förhållandevis många soltimmarna kombinerat med måttlig nederbörd under hösten borgar för en god härdighet i gräset när kylan väl började komma, en bra bit in i november.

  De klubbar som vintertäcker gjorde det under goda förutsättningar. Glädjande nog är det fler klubbar i Sverige än någonsin som gör det inför denna vinter, allt för att skapa sig goda förutsättningar inför 2023.

  Ökade driftskostnader kräver kloka val

  Kostnaderna inför 2023 ser ut att bli betydligt högre än tidigare på grund av ökade priser på allt som har att göra med driften av anläggningen.

  Det betyder att det blir viktigare än någonsin att jobba strategiskt med kloka val på såväl inköp som arbetsinsatser för att fortsatt hålla en god kvalitet på spelytorna.

  Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla er klubbar som svarat på hållbarhetsenkäten som skickats ut, ni för rådgivningen framåt!

  Ha nu en riktigt God Jul så hörs och ses vi 2023!

  Håkan Blusi, bankonsulent

  September 2022

  (Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen och Norr-Västerbotten)

  Mätverktyg för turf och fukthalt ligger på en frisk och grön green.
  Efter en tuff vår har gräsytorna nu läkt ihop bra och majoriteten av banorna i norr är i mycket gott skick.

  Rapporten i juni avslutade jag med att hoppas på en ”bra sommar för gräset med lagom värme och nederbörd” efter en kall och blåsig vår.

  Med tanke på hur de flesta banorna ser ut i norr när jag skriver detta blev det så!

  Såren har läkt ihop väldigt bra och spelytorna är i gott skick över lag vilket är roligt att se.

  Sträck på er alla greenkeepers som jobbat stenhårt för att fixa det!

  Vinterförberedelserna startar – dags att gulla med gräset

  Nu går vi mot en kyligare tid temperaturmässigt vilket gör att klippfrekvensen minskas och höstarbetena knackar på dörren.

  Det gäller också att vintra in gräset på ett bra och skonsamt sätt, det vill säga inga åtgärder som stressar plantorna. Gulla med gräset är vad som gäller.

  Ni som ska göra banförbättrande åtgärder, lycka till med era projekt och hoppas att vädret står er bi.

  Nu hoppas vi på ett starkt avslut av säsongen med både spelet och skötseln. Det gör absolut ingenting om vintern visar sig från sin bästa sida, med kallsnö på tjälad mark och isfritt. Det kommer ge fler klubbar en mer angenäm vårstart nästa år.

  Håkan Blusi, bankonsulent Norrland

  Juni 2022

  (Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen och Norr-Västerbotten)

  Långsam etablering efter tuff vinter och vår

  En brun och helt död greenyta på en golfbana, en solig vårdag.
  Många greener såg ut så här våren 2022.

  Som jag skrev i nyhetsbrevet i februari såg det ut att vara stor risk för isskador på många ställen efter vintern. När isen smälte visade det sig att detta stämde.

  Den tuffa vintern följdes av en blåsig, nederbördsfattig och kylig vår. Det har gjort att många haft en utmaning att återställa spelytorna inför säsongen.

  Nu är de flesta banor öppna för spel efter en långsam etablering av gräset som fortfarande pågår, framför allt i de södra delarna av min region.

  Bättre situation i norr

  Ju längre norrut i landet vi kommer desto bättre har vårstarten varit, med färre isskador. Vissa banor i Norrbotten har faktiskt haft rekordtidig öppning i år, samtidigt som banor i andra delar av Sverige varit en månad sena.

  Stödsådd och vertikalskuren green där gräs börjat gro.
  Efter sådd i maj.

  Banpersonalen har som vanligt slitit hårt för att få tillbaka gräset på spelytorna, men har vi inte naturen med oss tar det längre tid att få de ytor som förväntas.

  Seg tillväxt för vitgröegräs

  Hårt arbete lönar sig alltid och det kommer det att göra i år också. Kostnadsläget är högt som vi alla känner till men vissa kostnader måste klubbarna ta, till exempel inköp av gräsfrö.

  En märklig sak är att vitgröen som finns i fröbanken varit väldigt sen att fylla i mellan såränderna denna vår. Det har jag aldrig upplevt under mina snart 30 år med grönyteskötsel.

  Kanske ett bra läge att få in krypven eller rödven nu när temperaturerna är bra?

  En frisk och grön greenyta i norra Sverige.
  Ha tålamod – så här kommer det snart att bli.

  Snart är vi i mål!

  Nu gäller det för både banpersonal, medlemmar och gäster att ha lite tålamod innan ytorna är där de ska vara. 

  Vi får sätta hoppet till en lång sommar med lagom mängd med värme och nederbörd.

  Njut av golfsäsongen 2022!

  Håkan Blusi, bankonsulent

  Februari 2022

  (Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen och Norr-Västerbotten)

  ”Vad gör du på vintern?” 

  En bild på Umeå GK:s bana täckt av snö.
  Umeå GK februari 2022.

  Det är en inte helt obekant fråga för er som jobbar på golfbana. För den oinvigde kan det tyckas som att det bara är att slänga upp fötterna, luta sig tillbaka och vänta på att gräset ska tina fram.
  Men det är ju inte är riktigt sant…

  Maskinparken ska servas, inköp ska göras, skötselplanering inför kommande säsong, slipning av klippaggregat, personal rekryteras, fastigheter servas, utbildningar och en hel del annat.

  Isbildning skapar problem

  Isbildning på gräset och en handske på isen.

  Hur har då vintern utomhus varit hittills? Det började bra med snö på tjälad mark på de flesta banor i norr. Sedan kom det en mildare period som tyvärr gjorde att den förhatliga isen bildades under snön på många av våra banor.

  Bild på banarbetare som tar en gräsplugg, gräspluggen på is samt tre gräspluggar i ett fönster.
  Tips: ta in pluggar från några greener så att du får koll på nuläget.

  Om det inte kommer en varm period inom kort är detta inte ett bra utgångsläge för att gräset ska klara vintern på ett bra sätt. Högst troligt kommer det behövas massiva insatser till våren på många klubbar.

  Dessa insatser kostar klubbarna många sköna slantar, både i form av försenad öppning och återetablering av gräset.

  För att få bättre koll på vad du kan förvänta dig av vårstarten, ta gärna in gräsplugg från några greener och analysera tillväxten och hur gräset mår.

  Glöm inte att ställa pluggen i kylskåp ett dygn så att gräset härdas av innan du ställer dem i rumstemperatur i ett fönster. Annars är risken stor att de dör av värmechocken.

  Vintertäckning något att överväga

  De klubbar som har vintertäckt sitter nöjda och känner sig trygga just nu. Att vintertäcka sina greener och skydda plantorna från isbildning är den väg som fler klubbar allvarligt måste överväga.

  Det är självklart en ekonomi- och resursfråga, men den måste ställas mot vad det kostar att återetablera greenerna nästa vartenda år.

  Vintertäckning på Timrå GK, som täckt greenerna de senaste åren.
  Vintertäckning på Timrå GK, som täckt greenerna de senaste åren.

  Jag skickar med denna länk så kan du själv läsa om fördelarna med att vintertäcka sina greener i ett färskt och mycket intressant HGU examensarbete.

  Ladda ner rapporten här ➤

  Mer om vintertäckning hittar du på golf.se och på Sterf.org. Du är också välkommen att höra av dig till mig om du vill veta mer.

  Nu hoppas vi på varma vårmånader och att det blir ännu en framgångsrik säsong för golfklubbarna i vårt avlånga land!

  Håkan Blusi, bankonsulent

  November 2021

  (Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen och Norr-Västerbotten)

  Slutsignalen har gått för säsongen 2021

  Vintern börjar komma i Norrland och banorna är stängda för i år. De allra flesta klubbar har haft bra snurr på verksamheten under 2021 – både kvaliteten på banorna och spelfrekvensen bland medlemmar och gäster har varit hög.

  En bunker på en golfbana som renoveras och grävs ur.
  Renovering av bunker

  Golfen har generellt mått väldigt bra under pandemiåren. Ökningen av medlemskap och spel de senaste två åren har fyllt på kassakistorna hos många klubbar.

  Investera klokt

  En ny teeyta på en golfbana som just har börjat byggas.
  Den urgrävda bunkersanden används till att bygga ett nytt tee.

  Nu ska de pengarna investeras på ett klokt sätt, med både korta och brådskande investeringar och det som behövs på längre sikt – till exempel bevattningsanläggning och dränering. Det är saker som kanske inte syns för medlemmarna, men är viktiga för att säkerställa och höja kvaliteten på gräsytorna.

  Det är glädjande att se att flera klubbar satsar på både renovering och nybyggnationer av banorna. Det byggs nya främre tees och befintliga tees renoveras. Greener renoveras eller byggs om, skog röjs och gallras och dränering och bevattning ses över.

  Planera för dyrare inköp

  Något att ta höjd för ekonomiskt är att priserna på gräsfrö, gödsel, maskiner och diesel har stigit, och väntas stiga ytterligare.

  Lindrigt svamptryck

  Hösten har varit onödigt grå och regnig på de allra flesta platser, men betydligt lindrigare än 2020. Det har gjort att svamptrycket på både greener och fairways har varit måttligt jämfört med förra året, då det var väldigt högt.

  En golfgreen täckt med en vit vintertäckningsduk. I bakgrunden syns ett rött klubbhus.

  Vintertäckning ökar chanserna

  De klubbar som vintertäcker sina greener är klara eller har förberett för täckning. Ett utmärkt sätt att öka chanserna till en tidig säsongsstart med bra kvalitet.

  En god jul och en bra vinter önskar jag er😊

  Håkan Blusi, bankonsulent

  Augusti 2021

  (Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen och Norr-Västerbotten)

  Friskt grönt gräs på en fairway.
  Norrfällsvikens Golfklubb i hjärtat av Höga Kusten.

  Sommaren har bjudit på mycket golfspel och en fortsatt ökad tillströmning av medlemmar för klubbarna i norr. De allra flesta klubbarna har haft en bra säsong vad kvaliteten på banorna beträffar.

  Första frosten

  Temperaturen har överlag hållit sig i överkant under sommaren, men den första frosten noterades den 22 augusti, så signalen är skickad både till gräsplantorna och oss om vad som komma skall!

  Dags att stödså

  Även om frosten gjort sitt intåg så är det en god bit kvar av växtsäsongen, så ni som ännu inte stödsått eller torvat har fortfarande några veckor på er att utföra den viktiga uppgiften, båda att läka skador och förnya beståndet.

  Regnet har kommit in de sista veckorna i ganska stor omfattning på sina ställen, framförallt i södra och norra delen av distriktet. Så nu räcker det på ett tag.

  Gröna Sköna Dagar!

  Du som ännu inte anmält dig till SGA norrs Gröna Sköna Dagar som går av stapeln i Bollnäs 8–9 september, passa på att göra det så snart som möjligt. Mer information och hur du anmäler dig hittar du här.

  Avsluta säsongen starkt – vi ses där ute!

  Håkan Blusi, bankonsulent

  Maj 2021

  (Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen och Norr-Västerbotten)

  Så då kom ju våren till slut! En ny härlig golfsäsong står för dörren med alla utmaningar och möjligheter som det medför.

  Bra övervintring generellt

  En vertikalskuren golfgreen tidig vår 2021.

  Norrlandsregionen där jag arbetar, från Alfta-Edsbyns GK i söder till Björklidens GK i norr, är ju ganska långt. Närmare bestämt 116 mil med ett antal olika klimatzoner.

  Det innebär naturligtvis att våren kommit olika långt, men av det jag sett och hört hittills så är övervintringen väldigt bra på de allra flesta banorna som snön har lämnat.

  Klubbarna i södra delarna av mitt område har öppnat med bra kvalitet överlag. Både greener och övriga spelytor ser väldigt bra ut med tanke på var vi är i kalendern.

  En del svampskador har synts, men de har varit av den ytligare sorten vilket gjort att gräset kommit tillbaka på ett bra sätt när temperaturen stigit.

  Säker golf och banvård

  Golfa schysst-film om enkel banvård för golfspelaren.
  I SGF:s videoserie Golfa schysst finns totalt sju filmer om banvård, speltempo och säker golf, fria att använda för golfklubben.

  Banpersonalen har nu en jäktig tid att starta upp banorna så att medlemmar och gäster får njuta av att spela på välskötta ytor. Rapporter från de södra delarna av landet skvallrar också om att det blir mycket golfspel och högt tryck även detta år.

  När spelet väl startar behöver medlemmar och gäster också respektera att banpersonalen jobbar för att spelarna ska få en bra upplevelse av sin golfrunda.

  Sätt gärna upp SGF:s affisch om säker golf på anläggningens anslagstavlor, och använd filmerna i Golfa schysst-serien i klubbens sociala medier, för att sprida budskapet om att vara rädd om bana och banpersonal. Ladda ner filmerna här.

  Höjda priser på gräsfrö

  Det har varit svårt att få tag i gräsfrö i år, vilket gjort att priserna har skjutit i höjden på ett oroväckande sätt. Men jag tror att alla klubbar fått tag i det de ville ha till slut.

  Spännande gräsprojekt på Sollefteå GK

  Försöksgreenen på Sollefteå GK, där ett treårigt forskningsprojekt om krypvenssorter nu startar.
  Försöksgreenen på Sollefteå GK, där ett treårigt forskningsprojekt om krypvenssorter nu startar.

  Under maj har vi startat upp ett spännande delprojekt inom STERF:s forskningsprojekt ICE BREAKER.

  I samarbete med Sollefteå GK kommer min kollega Calle Lönnberg att analysera olika krypvenssorter för att se om de går att så på våren och hur lång tid det tar innan de är etablerade för en bra puttyta.

  Kommer de upp lika snabbt eller snabbare som vitgröe/kärrgröe, eller kan de inte konkurrera med tanke på de vanligtvis låga temperaturerna?

  Försöket kommer att pågå under tre år – läs mer här. Stort tack till banchefen Jerker de Wall som ställer upp med utvintrad green, personal och eget engagemang.

  Se nu till att njuta av golfsäsongen 2021!

  Håkan Blusi, bankonsulent

  Februari 2021

  (Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen och Norr-Västerbotten)

  En röd snöslunga i meterdjup snö på en golfbana.
  Meterdjup snö på Östersund Frösö Golfklubb vintern 2021.

  Nyhetsbrevet i november handlade om regn, regn, regn! Detta handlar om snö, snö, snö… För när snön väl kom i januari så kom den i rejäla mängder i hela Norrland.

  De klubbar som har skidspår på sina anläggningar har haft många som nyttjat dem denna vinter.

  Goda chanser för bra vinteröverlevnad

  I de distrikt som är mitt arbetsområde är det ett stabilt snötäcke på mellan 30–110 cm. Det har också varit stabilt med minusgrader under januari och februari, vilket gör att snön varit en luftig och bra isolering ner mot marken.

  Det ökar chanserna för gräset att komma bra ur vintern med minimala isskador, då isen lyst med sin frånvaro på de allra flesta ställen.

  Avsaknad av tjäle – för- och nackdelar

  Generellt är det inte mycket tjäle under snön, vilket gör att den kommer att försvinna fort när det blir varmare fram på vårkanten. Det kan i sin tur medföra en bra start på säsongen när växtligheten kommer i gång under april–maj och temperaturen blir gynnsam.

  Jag skickar dock med en brasklapp att risken kan bli större för ett ökat svamptryck på grund av avsaknaden av tjäle.

  Möten och utbildningar – ställ om istället för att ställa in!

  I övrigt präglas mycket av Covid-19. När fysiska möten uteblir håller vi kontakten via digitala forum. ERFA-träffar och även en del av våra utbildningar (VUB, HGU) sker digitalt under vintern.

  Dessutom är våra traditionella verksamhetsseminarier ersatta av webb-tv-programmet Pitch – missa inte programmen som sänds i nio avsnitt under nio veckor.

  Gallring och vårförberedelser

  Det har jobbats med gallring av skog på anläggningarna – vilket är så viktigt för både ögat och gräset. På tal om gallring, missa inte min kollega Henriks blogginlägg om solljusets betydelse för gräsets hälsa.

  Dessutom är det nu maskiner servas, aggregat slipas och inköp görs. Allt för att vara förberedda på säsongen som inte är alltför långt borta!

  Lärdomar från 2020

  Jag tror att vi har en spännande säsong att se fram emot under 2021. Med tanke på medlemsökningen och det speltryck som var under 2020 – blir det likadant i år och vad kan då ta med oss från det vi lärde oss av fjolåret?

  Med hopp om en bra start på säsongen och håll distansen till varandra.

  Håkan Blusi, bankonsulent

 13. Dalarna, Värmland, Västmanland, Örebro
 14. Bankonsulent Erik Dahl ger dig senaste nytt inom distrikten Dalarna, Värmland, Västmanland och Örebro.

  December 2023

  (Dalarna, Värmland, Västmanland och Örebro)

  Vintern kom (för?) snabbt

  Även i år blev det vinter, och det tidigare än vi sett de senaste åren. November var grå och solfattig, och avslutades med ordentlig kyla.

  Det gick snabbt, vilket ledde till att fönstret för påläggning av vinterdukar och växtskydd var väldigt litet. Alla har därför inte haft möjlighet att göra de vinterförberedelser som behövts.

  Förhoppningsvis kommer det en period med varmare väder och dessa insatser kan utföras då.

  Dränering i fokus efter regnig säsong

  Vi lägger en utmanande säsong bakom oss, med både extremtorka och stora översvämningar.

  Dessa extrema väderförhållanden kräver nya arbetssätt, där anpassningar och hållbara strategier blir avgörande för att bevara och utveckla golfbanorna i framtiden.

  Fuktmätare kan hjälpa till att få jämn fukt på hela greenen. Rensning/spolning av dräneringar är viktigt för funktionen på systemet.
  Fuktmätare kan hjälpa till att få jämn fukt på hela greenen. Rensning/spolning av dräneringar är viktigt för funktionen på systemet.

  Många har jobbat med sin dränering under hösten. Både genom att rensa utlopp och spola ledningar, men även installera nya ledningar. Ett jobb som lätt blir eftersatt när tid och resurser inte räcker till.

  Årets översvämningar har visat att behovet är stort och att funktionen i dräneringar är viktigt för att kunna upprätthålla en bra kvalitet även i regnperioder.

  Även bevattning och bevattningsstrategier ses över, vilket är nödvändigt för att bibehålla önskad kvalitet även under långa torkperioder.

  Analysera jordprofilen och fatta rätt beslut

  Till vänster ett jordprov med thatch i olika nivåer markerat med en linjal. Till höger en man som sitter med ett jordprov samt ett antal olika verktyg.
  Hör av dig till mig om du vill veta mer om jordprofilsbedömning, eller få hjälp att ta prover och skicka in till labbet.

  Ett annat nytt arbetssätt som jag startat upp under hösten är jordprofilsbedömning (läs mer här). Jag går en mentorstödd utbildning hos det oberoende amerikanska labbet Brookside Labs för att bli certifierad i ämnet, och kommer jobba mycket med detta arbetssätt framöver.

  Jag tycker att en jorddprofilsanalys ger ett mycket bra underlag för att fatta bästa möjliga beslut i banskötseln och skapa så balanserade fysikaliska och kemiska värden som möjligt. Det leder till friskare plantor och därmed en högre spelbarhet.

  En balanserad profil ger också möjlighet att bara tillföra det profilen behöver i form av sand, luft och näringsämnen – varken mer eller mindre. Det möjliggör hållbara strategier inom banskötseln.

  Rapportsida med massor av text och kurvor, samt bild på en jordprofil i olika nivåer.
  Exempel: rapport fysikalisk analys.

  Det är väldigt kul att många klubbar i mina distrikt redan insett fördelarna med en jordprofilsbedömning och skickat i väg prov för analys. Rapporten de fått tillbaka har varit uppskattad.

  Jag har i tidigare nyhetsbrev skrivit om att mäta och justera, och detta är ett bra verktyg för att kunna följa upp resultatet och påverkan av skötselinsatserna. På så sätt får man kunskap om insatserna och kan ta bra beslut om framtida behov.

  Är du intresserad av att veta mer eller göra en jordprofilsbedömning på din bana, hör av dig så planerar vi in en sådan när tillfälle ges.

  Nu hoppas vi på en fin övervintring så att gräset kommer ut grönt och starkt till våren.

  Tack för i år och God Jul!

  Erik Dahl, bankonsulent

  September 2023

  (Dalarna, Värmland, Västmanland och Örebro)

  Det rådde extremtorka för bara ett par månader sedan, med prognoser som pekade mot den torraste sommaren någonsin. Vattenbehovet var stort efter de vinterskador som många var drabbade av, men i torkan var många tvingade att hushålla med vattnet på grund av vattenbrist.

  Snabbt ändrade förutsättningar

  Översvämmad green sep 2023
  Översvämmad green

  Idag kan vi konstatera att regnet till slut kom, och det i extrema mängder. Det förde med sig översvämningar och förstörelse i form av åsknedslag, rännilar och körskador. Vissa banor har varit stängda i flera veckor och fått betydande skador till följd av skyfallen.

  Regnet har också gjort att grästillväxten varit hög. I kombination med svårigheter att komma ut med maskiner ledde det till att många kom efter med klippningarna.

  Gräset kan ta skada

  Gräs är ganska tåligt och klarar någon dag under vatten. Men är det varmt och hög ljusintensitet får gräset det tuffare. Toleransen skiljer en del mellan olika arter .

  Ett annat problem som kan uppstå är alla fina partiklar som är fria i vattnet. De kan göra att porer täpps igen och infiltrationen försämras när vattnet trycks tillbaka.

  Kampen mot skadesvamparna

  Senaste tiden har vi haft varmt och fuktigt väder som skadesvampar trivs i. Starka plantor som fått rätt skötselåtgärder och har rätt näringsstatus kan hålla tillbaka dessa angrepp. Även en så torr bladyta som möjligt hjälper till.

  Här är några saker som hjälper gräset stå emot skadesvampar:

  ✓ Bra förutsättningar med dränering, sol och vind

  ✓ Näringsbalans

  ✓ Bra nivå av organiskt material i ytan

  ✓ Vassa knivar

  ✓ Torra bladytor

  ✓ Minskat mekaniskt slitage

  ✓ Anpassad klipphöjd

  Läs mer om integrerat växtskydd (IPM) på STERFs hemsida.

  Nu hoppas vi på fint väder och mycket sol för en så bra invintring som möjligt för gräset.

  Erik Dahl, bankonsulent

  Juni 2023

  (Dalarna, Värmland, Västmanland och Örebro)

  Torka har förekommit över hela landet sedan i våras och vattenfrågan har överskuggat allt annat. Därför har vi bankonsulenter denna gång skrivit en gemensam Landet runt-rapport. Ta del av våra gemensamma tankar och råd här.

  Erik Dahl, bankonsulent

  April 2023

  (Dalarna, Värmland, Västmanland och Örebro)

  Varierande spår efter vintern 

  Äntligen skiner solen, marken värms upp och gräset kommer i gång efter vinterns påfrestningar. Det är stor skillnad mellan söder och norr, där några banor har öppnat för spel medan andra fortfarande har snö kvar på banan.

  I år har vintern varit ok på många ställen, som tack vare ett hårt arbete förra säsongen lyckats bra med övervintringen. På några banor har kylan varit för tuff eller isen legat för länge och skador uppstått trots hårt arbete och bra beslut under vintern.

  Ju längre norr ut desto tuffare har vintern varit, men det ser lika varierat ut på golfbanorna som vintrarna varierar i temperatur, snömängd och töperioder.

  Bättre spelupplevelse startar upp

  Sverigekarta BSU

  Alla banor behöver hela tiden på ett eller annat sätt utvecklas, uppdateras, eller renoveras.

  Det kan vara för att klara framtida utmaningar som klimat, vattenanvändning eller sjukdomar, eller att spelarnas förväntningar har ändrats. Det kan också vara för att utrustning och spelare utvecklas eller att klubben vill ändra inriktning.

  Det finns många anledningar till att en golfbana behöver utvecklas och under våren startar klubbutvecklingsprogrammet Bättre spelupplevelse upp igen, efter förra årets pilotår. Ett jättebra hjälpmedel för att få förståelse och insikter i dessa frågor.

  Programmet leder till bra och tydliga beslut i utvecklingen av banan och skötselinsatser, vilket resulterar i en bättre spelupplevelse för fler och därmed roligare golf för fler.

  I mina distrikt har nu bättre spelupplevelse startat upp på Kumla GK, Arboga GK, Säters GK och Tortuna GK.

  Läs mer om Bättre spelupplevelse ➤

  Att mäta och samla data är väsentligt för skötseln

  Organiskt material på green.

  Nu när gräset börjar växa är det dags att börja mäta och samla in data för att utveckla spelytorna, eller som hjälpmedel vid olika beslut.

  Greenkeeping handlar om att leverera bra spelbarhet och alla jobb som utförs på banan, till exempel dressning och luftning, leder till ökad spelbarhet.

  Mycket av spelbarheten sitter i de översta 2 cm av en greenprofil. Där händer det också mest under en säsong i form av utveckling av organiskt material. Balansen mellan tillväxt och mängden sand som tillförs blir avgörande för spelbarheten. 

  Det finns olika mycket organiskt material på olika banor beroende på hur mycket som spelas, vilken gräsart, hur mycket sol och mängder insatsmedel som tillförs.

  Den ideala mängden varierar alltså och alla bör mäta sin organiska mängd och hitta den mängd som passar banans spelupplevelse. Därefter kan man dressa och lufta för att upprätthålla den mängden. 

  Hör av dig om du önskar hjälp med datainsamling eller provtagning.

  Lycka till med säsongen!

  Erik Dahl, bankonsulent

   

  Februari 2023

  (Dalarna, Värmland, Västmanland och Örebro)

  Så här långt denna vinter ser läget generellt bättre ut än förra vintern. Det varierar dock självklart, med is och snö i norr och snöfritt på golfbanorna i de södra områdena.

  Många har varit aktiva med att ta bort snö och is denna vinter, vilket har medfört isfria greener under perioder. I de norra delarna har isen legat en stund och det har inte varit samma töväder. Detta har gjort det svårare att få bort isen som fortfarande ligger kvar.

  Bra tid att planera

  Innan säsongen drar i gång på allvar finns tid kvar för planering. Något som är bra att planera är vilken typ av data som ska samlas in och hur den ska dokumenteras och presenteras. Genom datainsamling kan du utvärdera dina insatser på ett bra sätt.

  Det finns en hel del verktyg och data att samla in för att använda i skötseln av golfbanor. Det kan göras för att mäta uppsatta mål, men också för att förbättra och förfina insatserna i skötseln och höja målen.

  Genom att samla data kan du analysera och därifrån justera dina insatser för att uppsatta mål ska nås. Den kan också användas till att gå tillbaka och titta varför insatserna lyckades eller var mindre lyckade och dra erfarenhet utifrån detta.

  Lär dig vilken data du ska samla in

  Gödselschema bild 1
  Gödselschema bild 2

  Vilken data du ska samla in beror på vad du vill ha svar på.

  Vill du se om gödselapplikationerna gett förväntat resultat kan du samla in data om temperatur och gräsklipp. Då finns möjligheter att förfina applikationerna för att ligga så nära din önskade tillväxtfaktor som möjligt för ett friskt och välmående gräs.

  Här intill ser du en bild av ett gödselschema. Lägger du in parametrar som gräsklipp och temperaturer i grafen får du en bild av resultatet av schemat.

  Är det kontrollen av det organiska materialet (OM) du önskar mäta kan data om mängd OM, dressprogram och luftprogram registreras för att analysera och justera för optimala spel och växtförhållanden.

  Vill du behålla eller öka andelen ädelgräs genom stödsådd och ändrade strategier kan det mätas genom att gradera andelen ädelgräs, densiteten eller helhetsintryck.

  Har du satt upp mål om spelbarhet kan hastighet, hårdhet eller fukthalt mätas och jämföras med insatserna och hur de påverkar spelbarheten. 

  Fiktivt schema.

  Här intill ser du diagram med fiktiva siffror som visar olika mätvärden som kan jämföras med varandra och vara ett användbart verktyg i beslutsprocessen.

  Till exempel hur gräsklippet påverkar hastigheten på greenerna eller hur fukthalten påverkar hårdheten. 

  Det är enklare än du tror

  Mobilrapporter.

  Det behöver inte ta lång tid eller vara besvärligt att samla in data. Ett verktyg för mätning kan vara ett formulär i telefonen där du rapporterar de mätvärden du önskar.

  För att ta bra beslut behövs bra information och då är datainsamling viktigt.

  I en hållbar banskötsel är det också ett bra verktyg för att göra rätt insatser i rätt tid och med rätt mängd.

  Erik Dahl, bankonsulent

  December 2022

  (Dalarna, Värmland, Västmanland och Örebro)

  Mild höst gynnade skadesvamp

  En varm höst med sommartemperaturer i november övergick snabbt till vinterklimat med snö på bara några dagar.

  Det varma och fuktiga vädret vi hade tidigare var tyvärr gynnsamt för skadesvamp och många banor har drabbats av snömögel under hösten. Det är främst fairway och foregreens som tagit skada i mina distrikt, medan greener generellt klarat sig bra.

  Fler vintertäcker greenerna

  En frostig golfbana i kvällssol. Fem banarbetare lägger på vinterduk på en green.

  Nu har det varit kallt en tid och marken har fryst vilket har stoppat upp svamptrycket. I samband med att kylan kom har många fått på vintertäckningen på greenerna. Fler och fler klubbar vintertäcker, vilket är bra då forskning visat att det ger positiva effekter på gräsets vinteröverlevnad.

  En del klubbar börjar i liten skala med 1–9 greener. Det kan vara klokt för att skaffa erfarenheter kring vintertäckning i form av tid, resurser och resultat.

  STERF: resultat från vintertäckningsförsök

  Ge plats åt solljuset

  En skärmdump från en app. Linjer går över en golfgreen som visar solens vinklar.

  Solen är en viktig förutsättning i många processer. En av de viktigaste på våra breddgrader är härdningsprocessen, som inte kan ske på ett effektfullt sätt utan solljus.

  Många klubbar har tittat över sina greeners växtplatser och konstaterat att en hel del träd behöver tas ner för att ge plats åt soljuset.

  De som tar ner träd i vinter kommer få en bättre härdning av gräset nästa höst. Det ger gräset bättre förutsättningar att övervintra bra.

  Det finns bra appar som kan användas till att avgöra vilka träd som gör mest nytta att ta ner. Exempelvis Sun Seeker (se bild), där du kan ställa in valfritt datum för att se solens vinkel och position vid just den tiden på året.

  God Jul & Gott Nytt År!

  Nu hoppas jag på en gynnsam vinter så att alla som jobbat väldigt mycket i år med att få till bra spelytor kan få en lång och välförtjänt ledighet.

  Erik Dahl, bankonsulent

  September 2022

  (Dalarna, Värmland, Västmanland och Örebro)

  Sommaren har gått väldigt fort och många banor är i gott skick efter en tuff säsong med stora utmaningar med att få tillbaka gräset efter de omfattande skador som vintern orsakade.

  Stödså och gallra

  Med det i åtanke är det viktigt att börja förbereda gräset på bästa sätt inför den kommande vintern.

  Det är fortfarande varmt i jorden och bra fuktighet som gör att det nu är bra förutsättningar att stödså om det finns ytor som fortfarande inte är helt täta.

  Det är ett också ett bra tillfälle när solen står lågt att inventera skuggiga greener, men också se över döda eller skadade träd innan löven faller.

  Viktiga vinterförberedelser

  Vinterförberedande åtgärder som vintertäckning eller avskärmande åtgärder för att stoppa ytvattnet från att komma in på greenerna behöver planeras.

  Om vatten ändå kommer in behöver du ha koll på hur och var ytvattnet kan rinna av greenerna snabbast. Finns det behov av att klippa ner foregreens eller göra tillfälliga diken för att vattnet ska transporteras bort snabbt?

  Det kan också vara svackor på greenerna som kan behöva dräneras vertikalt genom att göra tillfälliga ytvattenbrunnar ner till dräneringarna.

  Det bästa är att planera och förbereda dessa åtgärder nu så att arbetet går snabbt och smidigt när det blir dags att utföra det.

  Fler tips i invintringsarbetet:

  ✓ Dagga av gräsytorna
  ✓ Klipp med vassa aggregat
  ✓ Minimera slitaget
  ✓ Gödsla regelbundet i rätt mängd
  ✓ Syresätt profilen
  ✓ Se över växtskyddsbehovet

  Budgetera inför 2023

  Hösten är också planeringens tid, med planer och strategier för nästa år med en budget knutna till dessa. Prisökningar som varit och framtida prisökningar gör detta jobb extra svårt i år. Därför behövs extra tid sättas av för detta arbete.

  Nu hoppas vi på många soliga dagar så gräset får en bra invintring och är starkt inför vintern.

  Erik Dahl, bankonsulent

  Juni 2022

  (Dalarna, Värmland, Västmanland och Örebro)

  Här syns tydligt att vitgröegräset inte etablerat sig ordentligt.
  Här syns tydligt att vitgröegräset inte etablerat sig ordentligt.

  Det har varit en extremt tuff vinter för gräset följt av en mycket torr och kall vår som gjort det svårt med återetablering. Vitgröefröna som finns i marken har inte förmått spira i den intensiva vårsolen och den stödsådd som gjorts har inte heller tagit sig på vissa ställen.

  Det som händer nu är att de bara ytorna börjar täckas av alger som lägger sig som ett lock över växtbädden och förhindrar att vatten tränger ner. Det försvårar ytterligare för fröna att gro.

  Svartbruna alger på en gräsyta, hindrar gräset från att växa.
  Algproblem på golfbanan kräver ofta manuella punktinsatser med stor försiktighet.

  Detta innebär att många utmaningar kvarstår innan vinterskadorna helt har läkt. Jag vet att många anställda börjar tappa tålamodet och att en känsla av otillräcklighet börjar infinna sig.

  Men nu närmar sig midsommar och den efterlängtade värmen har sporadiskt framträtt de senaste två veckorna. Förhoppningsvis kommer allt det hårda jobbet att skörda frukt nu när värmen infunnit sig och gräset har en hög tillväxt!

  Ha en strategi för återetableringen

  Det finns lika många strategier som det finns golfklubbar när det gäller öppnandet av golfbanan för en ny härlig golfsäsong. Det är bra att ha en strategi som fungerar för er och är anpassad efter de individuella förutsättningarna i klubbens verksamhet.

  Risken med att öppna banan innan den är redo är att det blir begränsningar i arbetet att återetablera gräs efter vinterskador. Det blir till exempel svårare att vattna dagtid och det går inte att använda vårtäckningsduk. Dessutom hamnar fokus lätt på spelbarhet, med låga klipphöjder och extra vältningar med mera.

  Det viktiga är att även ha en strategi för återetableringen, så att den kan fortgå även vid öppning av banan och skapa bra förutsättningar för gräset att komma tillbaka efter vintern.

  Under tiden man återetablerar gräset krävs mycket vatten och gödning. Dessa insatser ger tröga och ojämna greener. Det vill varken anställda, medlemmar eller gäster ha, men i vissa lägen är det helt nödvändigt för att i ett längre perspektiv få en bra spelyta med välmående gräsplantor.

  Bättre förutsättningar med vintertäckning

  Frostig golfbana. Ett antal personer lägger på en stor vit plastduk över en green.

  En del banor har jättefina spelytor och jobbar mycket med spelbarheten på ytorna som har en väldigt hög tillväxt just nu. Många av dessa anläggningar har helt eller delvis vintertäckt sina greener, något de menar har varit en stor fördel i år. Även om de inte varit helt förskonande mot vinterskador har de klarat sig bättre med hjälp av vintertäckningen.   

  Med detta sagt vill jag dela en länk till ett webbinarium om Sterfs Ice-Breaker projekt, med resultat från klubbar som delar med sig av sina erfarenheter från vintern 2022. Det går att se i efterhand och är mycket sevärt! Se webbinariet här.

  Trevlig midsommar!

  Erik Dahl, bankonsulent

  Februari 2022

  (Dalarna, Värmland, Västmanland och Örebro)

  Jag heter Erik Dahl och är ny bankonsulent på SGF. Fram till den 1 juli kommer jag att gå parallellt med Carl-Johan Lönnberg och Mikael Frisk, där vi kommer åka runt och besöka många klubbar gemensamt.

  Distriktsindelningen för oss bankonsulenter har delvis gjorts om, och jag kommer framöver vara ansvarig för Dalarna, Värmland, Västmanland och Örebro. Den här månaden blir det därför lite överlappning även vad gäller Landet runt-rapporterna för dessa distrikt.

  Bekymmersam isbildning

  Efter en dryg vecka som ny bankonsulent på SGF har jag inte hunnit träffa så många klubbar än, men samtliga jag har varit hos har is på sina banor. Jag har också hört att det är liknande problem på alla banor i mina distrikt, så det är ett bekymmersamt läge.

  Isen har legat en stund och några har skottat snö, andra har hackat med luftare eller använt andra metoder för att jobba bort isen.

  Ta gräspluggar för att analysera gräset

  Bild på banarbetare som tar en gräsplugg ur isen på banan, närbild på gräspluggen och bild på pluggarna i krukor i ett fönster.

  Det är alltid svårt att ta beslut gällande snö och is och många parametrar som måste tas hänsyn till. Många banchefer tar in en gräsplugg från en green för att få en uppfattning om hur gräset mår under isen.

  Min rekommendation är att gärna göra det varje vecka för att få så mycket information som möjligt i ett tidigt skede. Glöm inte att avhärda pluggen innan den får sol och värme i ett fönster.

  Ta helst provet på ett ställe där isen legat längst, eller en yta du vet brukar vara ett problemområde. Svaren du får från proven kan ge stöd i beslut och planering av åtgärder samt kommunikation till medlemmar.

  Forskning för bättre vinteröverlevnad

  STERF håller på med ett intressant projekt just nu som heter Ice-breaker. Projektets syfte är att ge färre vinterskador på golfbanor i Norden. Har du inte varit in och tittat än tycker jag det är värt att följa detta projekt.

  Fler och fler banor vintertäcker greenerna, något du också kan läsa mer om hos Sterf samt i detta nyskrivna HGU examensarbete.

  Planera era renoveringar

  Jag har bankonstruktion och dränering som specialområde och tycker det är fantastiskt kul att se att många banor investerar i nya förbättringar eller renovering på banorna.

  Några saker att tänka på där är att utreda, begränsa och projektera innan byggstart. Med bra planering blir byggandet mycket enklare.

  Har ni några funderingar eller vill ha besök så tveka inte på att höra av er.

  Erik Dahl, bankonsulent 

 15. Gotland, Småland, Värmland, Örebro (t.o.m. februari 2022)
 16. Bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk ger dig senaste nytt inom distrikten Gotland, Småland, Värmland och Örebro.

  (Bobban gick i pension i juni 2022. Du hittar nya rapporter från dessa fyra distrikt i tre olika flikar ovan.) 

  Februari 2022

  (Gotland, Småland, Värmland, Örebro)

  När detta skrivs, andra veckan i februari, finns det ingen snö eller is utanför mitt fönster i Växjö och så har det varit sedan årsskiftet.

  Stora problem med isbildning

  Bild på green täckt av is och en måttstock som mäter isens tjocklek.

  Så är tyvärr inte fallet i stora delar av Värmland och Örebro, något jag både sett med egna ögon och fått rapporterat in till mig. Där har många klubbar besvärande isbildning som legat sedan i månadsskiftet december–januari.

  Vi vet genom massor av forskning både inom och utanför landets gränser att gräs ofta klarar att överleva under ett tätt islager i mellan 30 och 60 dagar.

  Mycket beror på vilken gräsart man har och om plantorna fått härda in på hösten. Plantor som inte fått härda in ordentlig kan få skador redan efter tio dagar.

  Solljus härdar gräset mot vinterskador

  Den bästa härdningen är fritt solljus under tre veckor och ingen dagg, dis och dimma när temperaturen är mellan +5 och 0 grader. Därför måste betydligt fler klubbar ta bort träd och växtlighet som skuggar sina spelytor.

  Med en varsam hand, mycket känsla samt tät kontakt med sin eventuella banarkitekt blir det bra. Jag kan garantera att inga golfare kommer att sakna växtligheten när de ser att spelytorna blir så pass mycket bättre.

  Sand får hål på isen

  Bild på en hand som håller i sand.

  Jag har gått över ett par greener där isen börjat smälta och kände en tendens till en söt stickande doft. Då är det av vikt att, om det går, omgående göra en insats att framför allt få hål på isen så att plantorna kan andas.

  Denna insats kan bestå av att lägga på sand, lite mörk mulldress eller lite sandningsflis (sådant som kommunen halkbekämpar med på trottoarer och cykelvägar).

  Dessa lite större gruskorn värms upp av solen och håller värmen och tränger igenom isen.
  Då kanske någon vän av ordning säger: ”Hur i hela friden skall man få upp detta grus på greenerna till våren?” Svaret är att det gäller att använda fantasin, men de flesta använder en lövblås.

  Knäck isen med luftare

  En luffare knäcker isen på en isbelagd green på Kalmar GK.

  Det viktigaste är att man knäcker isen. Ett gott exempel är Kalmar GK, som tidigare i vintras lyckades mycket bra med sin isbekämpning.

  De använde sand samtidigt som de körde med sin luftare som hade fasta dornar monterade. Här gäller det att ställa djupet på maskinen så att den går precis igenom istäcket.

  Ta in plugg och analysera gräset

  Vid istäcke gäller det att ta in pluggar hela tiden genom att borra igenom isen med en sladdlös borrmaskin utrustad med en dosfräs.

  Tre krukor med gräsplugg i ett fönster.

  Efter 1–2 dagars avhärdning i kylskåpet, placerar du pluggarna i blomkrukor som du sedan ställer i ett fönster. Dokumentera processen, gärna varje vecka.

  Ett tips är att hela tiden kommunicera med medlemmarna om vad som händer och eventuellt kommer att hända i framtiden.

   Behov av stödsådd, använda vårdukar, byggplast, extra luftning, djupare vertikalskärning med mera – ja, listan kan göras oändligt lång.

  Nu håller vi alla tummar i världen att det trots detta kommer att gå bra!

  Pension i juli

  Om ni inte visste det innan så kommer jag att lämna min tjänst som bankonsulent på SGF den 1 juli i år för att gå i pension.

  Jag kommer successivt att lämna över till mina kollegor Calle Lönnberg som kommer att ta över i Småland och Erik Dahl som blir bankonsulent i Värmland och Örebro.

  Vi kommer många gånger jobba parallellt under våren och det känns riktigt bra i hjärtat att lämna över ansvaret till dessa båda kollegor!

  Mikael ”Bobban” Frisk, bankonsulent

  November 2021

  (Gotland, Småland, Värmland, Örebro)

  Hej på er alla!

  När jag skriver detta i slutet av november har de flesta banchefer och greenkeepers jag pratat med gjort alla nödvändiga luftningar, tömt bevattningen, tagit hand om alla löv, tagit in allt banmarkeringsmaterial med mera inför vintern.

  Här kommer lite slutsatser från hösten 2021. Notera att det är i princip samma innehåll som i min summering förra året, då det mesta även gäller efter denna säsong.

  Startförbud bra strategi vid mycket spel

  Precis som förra säsongen har det spelats otroligt mycket golf på våra golfbanor från det att solen gått upp tills den gått ned. Det finns klubbar som beskrivit situationer då det varit helt fullbokat två veckor framåt. Även om mängden spel nationellt minskat med ungefär 10 procent jämfört med 2020, har vi i år kunnat notera historiens näst högsta siffra över bokade ronder.

  Glädjande har fler och fler klubbar börjat med startförbud fram till ett visst klockslag alla dagar i veckan, till exempel 07.00. Innan dess får inga spelare ha gått ut på tee 1.

  Det ger personalen möjlighet att utföra och preparera banan i lugn och ro och utföra sina livsviktiga arbetsuppgifter. Om några golfare propsar på att spela tidigare får de gå ut på hål 10 på en oklippt bana. Med proffsig och återkommande information och kommunikation om varför har medlemmarna accepterat detta till 100 procent.

  Hybridmatta på tee klarar slitaget

  Glädjande är att flera klubbar börjar tänka nytt genom att bygga om tee och lägga på en så kallad hybridmatta, som är en hybrid mellan naturgräs och konstgräs. Bland annat på min hemmaklubb Växjö GK, där det tagits emot på ett positivt sätt bland medlemmar, gäster och banpersonal.

  Hybridgräset har gjort att teeytorna klarat av trafiken och slitaget på ett helt annat sätt. Det ger också bra spelbarhet.

  Jag spelade på en bana i våras med en golftränare. När vi kom fram till ett tee där jag visste att de lagt på en hybridgräsmatta bad jag honom att slå lite olika typer av slag. Därefter frågade jag hur han upplevde ytan han just slog ifrån. Svaret jag fick var: ”Det var som att slå ifrån en linksfairway!”. Det tycker jag är ett nog så gott betyg.

  Helt klart har hybridmattorna kommit till svenska golfbanor för att stanna.

  Kraftiga snömögelangrepp

  Jag har sett med egna ögon, men även fått inrapporterat till mig, att det även denna höst varit kraftiga angrepp av snömögel. Trots att alla gjort allt i sin makt för att stärka den lilla gräsplantan enligt IPM (Integrated Pest Management) så var det oerhört svårt att få stopp på angreppet.

  Man ska veta att snömögel trivs i temperaturer från -6 upp till +28 grader. Dess optimala förhållande är i +21 grader. Det betyder att man har de allra mesta angreppen på sommaren men då syns de i princip inte, för då är gräset i tillväxt och naturen tar oftast själv hand om problemet.

  Som vanligt är det gräsarten vitgröe, det gräs som är allra vanligast på golfbanorna i vårt avlånga land, som är känsligast för snömögel.

  Tack för i år!

  Mycket bra jobbat av er alla där ute. Lova nu att ta ut lite välförtjänt ledighet tillsammans med nära och kära, det behöver både ni och dem. För jag lovar att golfbanan är kvar på samma plats när ni kommer tillbaka!

  Mikael ”Bobban” Frisk, bankonsulent

  Augusti 2021

  (Gotland, Småland, Värmland, Örebro)

  Även denna sommar kom växtligheten tills sist igång, trots en otroligt kall och seg vår.

  Häftiga skyfall och vattenbrist

  Sommaren har bjudit på ett omväxlande väder med ömsom sol och torka men även häftiga skyfall. Något till exempel Tranås fick uppleva i början av juli månad då det föll närmare 130 mm lokalt under åtta timmar.

  Men som vanligt har det i östra delarna av Småland samt på Öland och Gotland återigen varit extremt torrt. Jag kan inte nog påpeka om vikten om att säkerhetsställa vattentillgången i dag och i framtiden på klubben.

  Försök med gråvatten och avsaltning

  Här gäller det att lyfta upp detta i styrelserummet och titta på olika lösningar. Flera klubbar i vårt avlånga land har börjat titta och kommit olika långt på att ta hand om det så kallade gråvattnet som kommunernas reningsverk pumpar tillbaka ut i vattendrag och sjöar efter att det genomgått rening.

  Några klubbar har även kommit en bit i sin process att ta reda på om det ekonomiskt och praktiskt är möjligt och genomförbart att installera avsaltningsanläggningar.

  Högt speltryck även i år

  När detta skrivs i slutet av augusti så har skolorna precis börjat, och semestern är slut för de flesta. De banchefer jag har pratat med har berättat att de har märkt att det just denna vecka varit en aning lugnare bokningstryck på banan.

  Annars har jag både med egna ögon sett och fått rapporterat till mig att det, precis som i fjol, varit galet mycket spel från morgon till kväll. På de flesta klubbar har medlemstalet också ökat.

  Detta har lett till att många klubbar har behövt införa startförbud från tee 1 alla dagar i veckan fram till ett visst klockslag för att hinna med den dagliga skötseln. Många har 07.00 som första bokningsbara tid. Golfare som vill gå ut tidigare har då kunnat spela från hål 10, men då fått spela på en opreparerad bana.

  Slitna banor och sliten personal

  Det myckna spelet har gjort att vissa viktiga skötselåtgärder, till exempel större luftningsarbeten, tyvärr har fått flytta på sig till ett senare tillfälle. Det är inte bra eller långsiktigt hållbart. På många av mina banbesök nu i dagarna syns klart och tydligt att banorna är rejält slitna på sina ställen. Detsamma gäller för banpersonalen och övriga personal på klubben.

  Det myckna spelande och tillströmning av nya golfare har gjort att många klubbar fått betydligt bättre och stabilare ekonomi. Jag hoppas från hela mitt hjärta att en stor del av detta överskott går till att anställa mer personal på banan, inte minst att man låter säsongspersonal få åretrunt-anställning och därmed säkerhetsställa kompetens och kunnande på klubben.

  Utbildning och kommunikation

  Vidare vädjar jag till klubbarna att prioritera utbildning för de som redan arbetar på klubben, i stället för en massa stora ombyggnader.

  Ibland har jag varit tvungen att leta efter lite faktauppgifter på klubbarnas hemsidor. Då slås jag över att det allt för ofta inte finns några bilder på banpersonalen och finns det några, så ger de ibland ett oprofessionellt intryck. Tyvärr saknas det även ibland kontaktuppgifter.

  Kolla upp detta hur det ser ut på just din hemmaklubb och rätta till det. Det kan lyfta er personal gentemot medlemmar och gäster och bidra till en bättre förståelse för banskötsel.

  Mikael ”Bobban” Frisk, bankonsulent

  Maj 2021

  (Gotland, Småland, Värmland, Örebro)

  Mycket spel ger högt slitage

  Det är redan högt tryck och mycket spel på nästan alla klubbar, vilket är fantastiskt skoj. Men jag har sett att det redan börjar bli rejält slitet på sina ställen på banorna.

  Mest utsatt för slitage är det naturligtvis runt hålen på greenerna och på tee. Men även där många går, till exempel runt bunkerkanter, i slänter och vid början och slutet på vägarna.

  Åtgärder vid snömögelskador

  Svampskador på green våren 2021.
  Se till att gödsla tillräckligt om ni har haft snömögelangrepp. Det är viktigt för att få igång tillväxten så att skadorna kan läka.

  Värst läge är det naturligtvis för de klubbar som fortfarande har en massa gamla snömögelfläckar som inte vill läka igen, trots att man vertikalskurit kraftigt i flera riktningar, rivit i fläckarna, stödsått med nytt gräs i flera riktningar, eller pluggat ur och satt i nytt gräs.

  Det sistnämnda är naturligtvis den bästa åtgärden, men det tar tid och är personalkrävande.

  Vid svampskador gäller det att ha greenerna relativt bra uppgödslade nu när marktemperaturen stiger. Det kommer att innebära att ni kommer att få tömma korgarna ofta vid klippning på grund av kraftig tillväxt, och att bollrullen blir lite trög.

  Det kommer dock ofta att gå över inom ett par dagar. Det viktigaste är att greenerna läker ihop, och det gör de med denna process.

  Jag kan inte nog trycka på behovet av snabb information och kommunikation till era medlemmar och gäster med bilder och kort skriven text om hur läget är för tillfället. När spelarna får ökad förståelse för era åtgärder och hur ni jobbar för att skapa bra spelytor blir de mer positivt inställda till läget.

  Många spelare slarvar med banvård

  Golfa schysst-film om enkel banvård för golfspelaren.
  I SGF:s videoserie Golfa schysst finns totalt sju filmer om banvård, speltempo och säker golf, fria att använda för golfklubben.

  Jag har också blivit uppringd av flera banchefer den närmaste tiden, som berättar att det är många golfare som inte tar hand om banan och struntar i regler och restriktioner. Man slår till exempel från avstängda tees, låter bli att laga nedslagsmärken, drar vagnen över kritade linjer, kör elbilar lite överallt… Ja listan kan göras lång.

  Detta förfarande måste beivras av alla, inte minst av övriga golfare som spelar i bollen. Alla måste ha lite civilkurage genom att säga till på ett smidigt sätt om man ser att någon inte uppför sig.

  Filmtips för medlemskommunikation

  Att förändra beteendet börjar ofta med bra och tydlig kommunikation på klubben. Tveka inte att informera era medlemmar och gäster om hur vi tillsammans kan arbeta för att skapa bra spelytor på våra fina golfbanor.

  Som inspiration kring hur ni kan öka förståelsen kring golfbaneskötsel och få fler att vårda golfbanan, kika gärna på Landeryds GK:s film om banvård som de publicerat i sociala medier.

  Har din klubb inte möjlighet eller resurser att göra en egen film finns Svenska Golfförbundets Golfa schysst-filmer som ni kan använda i sociala medier eller på er hemsida. Ladda ner filmerna här.

  Vi har också svensktextat en film från USGA om att laga nedslagsmärken som är fri att dela i klubbens digitala kanaler.

  Lycka till under säsongen och tveka inte att höra av er om ni undrar över någonting!

  Mikael ”Bobban” Frisk, bankonsulent

   

  Februari 2021

  (Gotland, Småland, Värmland, Örebro)

  Från minus 17 till plus tolv på en vecka

  När jag skriver denna rapport är det den 25 februari och jag har precis kommit tillbaka kontoret efter ett banbesök i södra Småland. Yttertemperaturen visade på +12 grader, vinterjackan var uppknäppt och vi gick på en bana som för årstiden var hyggligt torr och i ett så bra skick som man kan förvänta sig denna tid på året.

  Människor åker skidor i ett konstsnöspår på en golfbana.

  Annat var det för bara sju dagar sedan. Då visade termometern utanför mitt kontorsfönster på bistra -17 grader.

  Det var full aktivitet med massor av skidåkare på golfbanorna som åkte på ett mellan 10 och 50 cm tjockt snötäcke beroende på geografiskt läge. På isarna runt omkring åktes det skridskor som det aldrig gjorts förr.

  Skydda gräset från uttorkning och köldknäppar

  Det sistnämnda är nu, som det verkar, historia. I princip alla anläggningar jag har pratat med håller nu på med att ta hem och sprida på dressmaterial eller lägga på vårdukar för att skydda gräset från uttorkningen som kommer av kyla, tidig intensiv vårsol och de kalla vindar som sveper fram över våra banor.

  Detta är helt rätt och vaket gjort, för alla vi som hållit på med banskötsel en längre tid vet att det kommer en massa kalla nätter längre fram. Vi har garanterat heller inte skottat snö för sista gången denna vinter.

  Runda snömögelfläckar på gräs. En golfboll ligger i en fläck för jämförelse - fläcken är cirka 20 cm i diameter.
  Håll utkik efter snömögel när temperaturen stiger och snön smälter.

  Viss snömögel – men lindriga angrepp

  Det jag hittills sett med egna ögon så har en del banor blivit lite drabbade av snömögel, trots att man prickat in den sista bekämpningen näst intill perfekt innan snöläggningen.

  Fläckarna verkar dock inte ha gått speciellt djupt, vilket förhoppningsvis leder till snabb läkning inför säsongen.

  Ge naturliga förutsättningar för sol

  Några klubbar i Värmland och Örebro har rapporterat in en tendens till istäcke under snön. Hur dessa greener har klarat sig är alldeles för tidigt att uttala sig om.

  Som alltid spelar en massa faktorer in, och en av de allra viktigaste är hur mycket sol de fick i höstas när lufttemperaturen var mellan 0 och +5 grader.

  Idealet är om solen skiner från en klarblå himmel i tre veckors tid, åtta timmar per dag, men det var det nog inte många banor som i vårt avlånga land som fick…

  Därför tjatar jag om det igen. Se till att skapa naturliga förutsättningar för solen att komma ner till ytorna, framför allt på hösten, genom att ta ned träd, buskar som skuggar!  Jag vet garanterat ingen golfare som saknar några träd när de med egna ögon fått se hur pass mycket bättre spelytorna blir när träden väl är borta.

  Läs mer om solljusets betydelse för gräsets hälsa i min kollega Henriks blogginlägg.

  Planera för en ny säsong med mycket golfspel

  Till denna säsong så hoppas jag att alla klubbledningar bjuder in banchefen till alla styrelsemöten, så att han eller hon får en chans att berätta om varför de olika skötselåtgärderna måste göras, vilka investeringar måste göras i maskinparken och inte minst hur stor personalstyrkan behöver vara för att kunna uppnå målen med verksamheten.

  Jag är mer än övertygad om att pandemin kommer att pågå en bra bit in på säsongen även i år, med massor av golfspel som följd. För den gångna säsongen så har jag aldrig mött så pass slitna banor på grund av stort slitage men framför allt: sliten personal!

  Nu hoppas jag att alla får en bra start på säsongen och att det går fort till dess att vi kan sätta i flaggorna igen.

  Mikael ”Bobban” Frisk, bankonsulent

Rådgivarnas distriktsindelning

Nedan ser du fördelningen av Sveriges distrikt och regioner mellan SGF:s rådgivare för bana och anläggning, samt verksamhet och styrning. Kontaktuppgifter till rådgivarna inom bana och anläggning hittar du här