Här berättar bankonsulenterna om statusen på golfbanorna i landets 21 distrikt.

 1. Gästrikland, Stockholm, Uppland
 2. Bankonsulent Henrik Norén ger dig senaste nytt inom distrikten Gästrikland, Stockholm och Uppland.

  Februari 2019

  (Gästrikland, Stockholm, Uppland)

  Sedan senaste nyhetsbrevet som publicerades den 15 november har mycket handlat om vädret. Vintern är det som styr nästa års start och den påverkar ofta hela nästkommande säsong.

  Viktigt under vintern

  Ha beredskap. Vintern är årets känsligaste period för gräset. Någon måste finnas på plats för att ta beslut och kunna agera om eventuella åtgärder. Inventera alla greener vad gäller isläget. Har det bildats is, lukta under isen genom att hacka hål, ta in pluggar från greenerna och planera för eventuella åtgärder som snöskottning och hacka is om ni får indikationer på att gräset inte mår bra.

  Alla klubbar har olika mikroklimat, olika greener inom samma anläggning har olika förutsättningar. Alla greener behöver sällan samma behandling. Om man tar bort snö och hackar is måste man ha en plan för hur man skyddar greenerna inför kommande köldperioder. Se till att ha sand hemma.

  Lättviktsdukar är ett annat tilltag som skyddar mot kalla vindar. Bara för att någon bana skottar snö innebär det inte att det är det rätta för er. Ta beslut utifrån egna erfarenheter, lokala förhållanden och bolla alltid dina idéer med någon du litar på.

  Tänk på riskerna

  Att gå ut och ta bort snö och hacka eventuell is så här tidigt på säsongen kan vara riskabelt. Ett snötäcke utan is är det bästa skyddet under vintern och man tar en stor risk när man blottlägger greenerna redan nu. Jag känner många erfarna greenkeepers som i nuläget INTE varit ute och tagit bort snö eller is. Man måste ha god kännedom om sina greener för att ta rätt beslut.

  Det är stor skillnad i hur länge olika gräsarter överlever under is – vitgröe är betydligt svagare än vengräs. Uppbyggnad, ytavrinning, mängd organiskt material (thatch) och greenens tillgång på sol har också stor betydelse för val av strategi.

  När man tar bort is från greener tar man bort skadliga gaser som eventuellt bildats under isen. Man kan säga att man gör en omstart och förlänger tiden till eventuell ny isbildning kan orsaka problem. Jag förstår de som den senaste tiden valt att ta bort all snö och is då prognosen ser mild ut på längre sikt. Jag förstår också de som med erfarenhet valt att inte göra något ännu.

  Agera snabbt vid förändringar

  Snösmältning och isbildning den 8 februari i Stockholm. Cirka 25 centimeter snö har reducerats till 15 centimeter på ett par dagar.
  Snösmältning och isbildning den 8 februari i Stockholm. Cirka 25 centimeter snö har reducerats till 15 centimeter på ett par dagar.

  Fredagen den 8 februari besökte jag en bana där man vid första smältperioden i mitten av januari skottat och hackat is på de greener där mest is hade bildats. Dessa greener täcktes med ny snö från ett snöfall knappt ett dygn senare viket var en bra timing. Vid tidpunkten för besöket såg vädret ut att bli milt över helgen, för att senare bli kallt igen kommande vecka. Detta gjorde då att beslutet togs att inte skotta just då. Isen var porös, 1,5 centimeter tjock och gräset luktade friskt.

  Prognosen för helgen 9–11 februari förändrades till mildare väder på längre sikt än vad föregående veckas prognos hade visat. Tre dagar efter mitt besök beslutade man sig för att skotta de greener som har mest vitgröe och man hade erfarenhet klarar sig sämst under is. När prognosen ändras måste man vara beredd.

  Diagrammet visar lägsta dygnstemperatur (blå linje), högsta dygnstemperaturerna (röd linje) samt nederbörd (blå staplar).
  Stockholm.

  Under första veckan i januari ökade temperaturskillnaden mellan dag och natt med följden att det började bildas is i Stockholm, Uppland och delar av Gästrikland. Under mitten av vecka tre, kvällen den 16 januari, kom det först cirka en decimeter snö i Stockholmstrakten. Temperaturen steg senare över nollstrecket under kvällen och nederbörden övergick i rikligt med regn.

  Diagrammet visar lägsta dygnstemperatur (blå linje), högsta dygnstemperaturerna (röd linje) samt nederbörd (blå staplar).
  Uppland.

  Detta väderomslag bedömer jag var riktigt dåligt för golfbanorna i hela länet. Is bildades generellt men i olika omfattning och struktur. En tunn grå-vit porös is är generellt inte lika skadlig som en solid blank is. En tät is stänger möjligheterna för gasutbyte från marken, vilket på sikt är mycket skadligt för gräset. Några få klubbar var efter denna smältperiod ute och skottade och hackade is där isbildningen på enskilda greener var kritisk.

  Diagrammet visar lägsta dygnstemperatur (blå linje), högsta dygnstemperaturerna (röd linje) samt nederbörd (blå staplar).
  Gästrikland.

  Diagrammen till höger visar lägsta dygnstemperatur (blå linje), högsta dygnstemperaturerna (röd linje) samt nederbörd (blå staplar). En millimeter regn är vid nederbörd i form av snö cirka en centimeter. Diagrammen visar perioden från årsskiftet fram tills nu. Jag har valt tre centrala platser för varje distrikt. Stora variationer kan förekomma på andra platser. Grön linje förtydligar nollstrecket. 

  Problematiska väderomslag

  Söndagen och måndagen 3–4 februari kom det rikliga mängder snö. Efterföljande två dygn var det flera plusgrader. Vädret skiftade sedan snabbt igen och vi fick ordentligt kallt efterföljande dygn. Sammantaget är detta inte särskilt bra förhållanden för gräset – med stora variationer i temperatur och nederbördsform – då risken för ytterligare isbildning ökar. De flesta jag pratat med har haft isbildning på sina greener.
  Några banor i Stockholm tog beslutet att skotta bort all sin snö mellan den 5 och 8 februari. 8 februari var det 4–5 plusgrader och regn. Prognosen såg inte positiv ut för gräsets överlevnad. Plusgrader, mer regn och mer snö fanns då i sikte. 25–30 centimeter snö blir ett tjockt lager av is om det börjar smälta.

  Snö på golfbana och en lastmaskin med grävskopa.
  Det gäller att man kan sin maskin och greener om man ska dundrar upp med en så här stor hjullastare. Kravet är naturligtvis också tjälad mark och ett istäcke som bär.
  En skottad green.
  Två dagar senare, fyra grader varmt och regn, såg det ut så här.
  Greener där snön har smält bort.
  Ytterligare två dagar senare, söndagen den 9 februari, hade mer is smält bort och greenerna dressades med sand. Greenerna var nu fria från is.

  Gör regelbundna kontroller

  I Gästrikland var det 40–50 centimeter snö och ingen is när jag kontaktade några av banorna i slutet av vecka sex. Någon bana hade vid det tillfället fått ett istäcke som bildades i början av januari. Det intressanta med detta var att sedan kontrollen i januari hade istäcket på denna banan minskat med 50 procent på en månad, vid mätningen i slutet av vecka sex.

  Detta fenomen är mycket intressant. Snön har alltså hjälp till att bryta ner is. Väl värt att tänka på när man ska ta beslut om att låta snön ligga kvar eller inte så här tidigt på vintern.

  Under helgen mellan vecka sex och sju drog det in ett mildväder över Gästrikland vilket gjorde att de som tidigare endast haft snö nu har fått ett tunt lager med is. 

  Man måste veta datumet för när isen bildades. Regelbundet kontrollera om det luktar friskt eller inte under isen.

  Is har mycket dålig isolering mot kyla. Skottar man bort all snö för att minska fortsatt isbildning bör man också spräcka isen för att ventilera ut anaeroba gaser. Om isen ligger kvar och är bar, ökar också risken markant att isen smälter dagtid och fryser på nätterna, vilket resulterar i en solid is som stoppar ventilation av anaeroba gaser.

  Verksamhetseminarier

  Svenska Golfförbundets verksamhetsseminarier har nu passerat två platser i Stockholm. När detta nyhetsbrev skrivs är det endast Gästrikland (Gävle den 26 februari) kvar som seminarieplats för mina tre distrikt. Missa inte detta tillfälle om du inte hade möjlighet att närvara i Stockholm.  

  Greener där is har hackats och snö har skottats bort.

  Årets ämnen har varit mycket intressanta för de som sköter banan. På banpasset har vi diskuterat säker golf och de nya golfreglerna ur ett banskötselperspektiv.
  På ledningspasset och i det allmänna passet har det bland annat presenterats golfbanan och anläggningen i ett globalt och miljöfokuserat perspektiv.

  Detta måste alla banansvariga ha god kännedom om för att förstå framtidens utmaningar och hur vi bör agera redan nu.

  Lycka till med allt arbete ute på era klubbar!

  Hälsningar

  Hälsningar Henrik Norén, bankonsulent Svenska Golfförbundet

  November 2018

  (Gästrikland, Stockholm, Uppland)

  Bild på banan på Bro-Bålsta GK 22 oktober
  Bro-Bålsta GK 22 oktober

  Sedan vårt gemensamma nyhetsbrev i augusti som handlade om säsongens torka, värme, vattenbrist och de skador som drabbat flera banor är nu snart hösten passerad och vi närmar oss vinter. September och långt in i oktober bjöds det på mycket bra väder för både golf och viktig skötsel. De flesta fick uppleva mycket mer spel denna höst än året innan. Det spelades mer än 126 000 fler ronder i hela landet jämfört med i oktober förra året.

  Bild på banan på Bro-Bålsta GK 22 oktober
  Bro-Bålsta GK 22 oktober

  Skidspår i Gävle

  Under sista veckan i oktober växlade vädret snabbt om till vinter. Jag lyckades få på vinterdäcken i sista sekund, innan jag reste upp till Gästrike/Hälsinglands GDF-möte den 27 oktober och Erfa-träff på Gävle GK den 29. Termometern i bilen pendlade mellan -4 till -6,5 och vägbanorna var täckta med snö. På Gävle GK hade några entusiaster redan lagt skidspår.
  I skrivande stund är höstvädret tillbaka och det ser ut att hålla i sig ett tag till. Under hösten har det varit ett högt svamptryck på greener och många banor har haft dålig eller näst intill obefintlig effekt av de svampbekämpningar som gjorts.

  Kraftigt svamptryck

  Snömögelangrepp oktober 2018
  Snömögelangrepp oktober 2018

  Vi har i år fått två nya svampmedel för behandling mot snömögel och ett svampmedel har försvunnit. Nya aktiva substanser som lanseras i nya bekämpningsmedel kräver att behandling sker i ett mycket tidigare stadium än vad vi är vana vid. Detta kräver stor uppmärksamhet och kan många gånger kräva att svampanalyser tas i mycket god tid. Trots att flera lyckats bra genom att använd beprövade godkända medel mot snömögel, har effekten av behandlingarna varat kortare tid än vanligt. Detta indikerar att svamptrycket i höst varit mycket kraftigt.

  Snömögelangrepp oktober 2018
  Snömögelangrepp oktober 2018

  Milda vädret oroar

  Det som oroar mig just nu, är om det milda vädret fortsätter. Korta dagar, hög luftfuktighet med dimma och lite solljus gör att ytorna inte torkar upp, fuktiga ytor gynnar skadesvampar. Mycket kan göras förebyggande för att stärka gräset och missgynna skadesvampar. Håll ytorna och gräset torrt genom att ta bort dagg. I ett gräs som är täckt med dagg minskar fotosyntesen, en god fotosyntes på hösten är också en förutsättning för att gräset ska bygga upp nödvändiga kolhydrater inför vintern. Tidigare under hösten bör ytorna varit luftade och dressade. Luftning under hösten möjliggör att regn snabbt transporteras bort från ytan. Öppna lufthål inför vintern ventilerar också ut anaeroba gaser viket är kritiskt om det senare i vinter skulle bli is. Det är under hösten de avgörande förberedelserna görs inför nästa säsong.

  Krävs mycket vatten

  SMHI-illustration över nederbörden i Sverige

  Även om jag inte önskar för mycket nederbörd under hösten kommer det krävas mycket regn eller snö för att återställa balansen i både grundvatten och i dammar på våra banor. Får vi inte mycket nederbörd under vintern kommer vi inte ha tillräckligt med vatten för att vattna golfbanorna till våren. Och vem vet hur nästa säsong ser ut på nederbördsfronten. Som exempel är det i nuläget mellan 15–35 centimeter lägre vattenstånd i Mälaren (än normalt). Mälaren som normalt måste regleras från överskottsvatten genom slussarna i Stockholm och Södertälje har inte behövts regleras under sommaren och hösten.

  SMHI har gjort några överskådliga bilder om hur årets nederbörd och grundvattennivåerna skiljer sig från normalvärdena. I Stockholm, Uppland och Gästrikland har det regnat 80 procent mindre än ett normalt år, grundvattennivåerna i små magasin ligger mycket under det normala och i de stora magasinen under det normala.

  Uppskattade checklistor

  Solsken över en golfbana

  Under hösten har kommunerna gjort särskilda miljöinspektioner med fokus på hantering och användning av bekämpningsmedel. SGF gick tidigt ut till alla klubbar med förberedelsematerial och samma checklistor som kommunerna använder vid inspektionerna – detta har varit mycket uppskattat.
  Det jag hört från många klubbar är att inspektionerna har gått bra och detta är en kvittens på att det är ordning och reda på de flesta klubbar. Några har fått anmärkningar och några har fått betala sanktionsavgifter för brister de haft, men i det stora hela har det gått bra.
  Som avslutning på det här brevet önskar jag alla lycka till med förberedelserna inför vintern, med hopp om en bra vinter med mycket snö, jämna temperaturer och så lite isbildning som möjligt.

  Augusti 2018

  (Hela Sverige)

  Tankar kring torkan och bevattningsanläggningen

  Landet runt, där vi bankonsulenter beskriver de aktuella förhållandena i våra respektive distrikt, blir denna gång en gemensam skrift då torkan de tre senaste månaderna varit lika över hela landet och överskuggat allt annat. Nedan följer våra gemensamma tankar och råd.

  Det är många saker som ska falla på plats för att få fram en riktigt bra spelyta. En av de absolut viktigaste delarna är vatten, en faktor som gräset inte kan vara utan. Hela Sverige har i år drabbats av den torraste våren och sommaren i mannaminne och det har verkligen satt sina spår på landets golfbanor. För en del banor kom torkan innan alla vinterskador läkt ihop och för dessa banor är situationen just nu än mer kritisk.

  Katastrofala brister i bevattningssystemen

  En tee som har tagit mycket skada av torkan.
  En vanlig syn efter flera månaders torka. Vattnet räckte bara till greenerna. Detta tee måste sås om och det blir mycket extraarbete denna sensommar och höst. Har du gräsfrö hemma?

  De senaste månaderna har det pratats mycket om torkan, brist på vatten och även bevattningsförbud. Med facit i hand, när det nu börjat regna igen, ser vi vilka katastrofala brister våra bevattningssystem har. På de flesta ställen är reservoarerna för små och möjligheten att få tillgång till annat vatten starkt begränsat.

  Den bästa investering en golfbana nu kan göra är att verkligen försäkra sig om tillräcklig vattentillgång så att inte samma situation uppstår igen vid nästa torkperiod. Det kan röra sig om att förstora sina bevattningsdammar och koppla ihop de man har till ett system, eller att ansöka om vattendomar för vattenuttag från vattendrag eller sjöar. Mer om hur man anlägger en bevattningsdamm och vilka regler som gäller i slutet av texten.

  Än viktigare och något alla bör göra är att se över skicket på era bevattningsanläggningar som under dessa förhållandena verkligen får bekänna färg. För sanningen är ju att det inte bara är torkan som orsakat de problem vi nu har ute på våra banor, utan att vi också använt de vatten vi samlat på oss på ett minst sagt slösaktigt sätt. Huvudorsaken till detta är det skick som flertalet av Sveriges bevattningsanläggningar är i, som tyvärr är under all kritik. Det räcker inte att bevattningen startar när man trycker på knappen. Alla spridare ska vara justerade, det ska vara rätt tryck ut till spridaren, datorn ska vara rätt programmerad och så vidare.

  Viktigt underhåll prioriteras ned

  En skadad green, där bara den ena halvan har fått vatten.
  En spridare som till synes bara kastat åt ena hållet med greendöd som följd.

  Tyvärr ser vi allt för många brister ute på de klubbar vi besöker och ofta får vi höra att man inte hinner med allt underhåll, utan anläggningen får gå tills den slutar att fungera och först då lagar man den. De flesta av våra bevattningsanläggningar är mer än 20 år gamla och bakåt i tiden har man resonerat precis likadant.
  Här finns det mycket pengar att spara. En vältrimmad anläggning bevattnar effektivare och förbrukar därmed mindre ström. Rätt mängd vatten resulterar i friskare greener utan både torrfläckar och blöta partier, det vill säga bättre spelbarhet och mindre sjukdomar. De skador som en undermålig bevattning orsakar resulterar inte bara i dåliga spelytor, det kostar också en hel del att återställa dessa ytor i form av gräsfrö, näring, diesel samt ett stort antal arbetstimmar. Timmar som egentligen skulle läggas på underhåll och invintring av banan i stort. Får vi en torr höst är vi dessutom beroende av bevattningsanläggningen för att etablera det nya gräset. En dålig täckningsgrad resulterar då i en dålig etablering samt ett svagare gräs.

  Gräset måste nu sås, växa och invintras

  Hur stora skadorna egentligen är vet vi inte med säkerhet förrän nästa säsong. Det gräs vi sår nu i höst ska inte bara bli grönt och komma in i den normala skötseln, det ska också invintras på rätt sätt så att det orkar motstå sjukdomar och en ny vinter med allt vad det kan innebära. Om tiden räcker till och om vädret i höst är tillräckligt gynnsamt, ja det får framtiden utvisa.

  Länkar till mer läsning:

  – Vikten av en bra bevattningsanläggning och hur den ska användas finns i rapporten Tre bevattningsstrategier i praktiken.

  – Mer information om dammar, lagar och regler, vattendom och vattenkvalitet hittar du här.
  – Läs också Hushållningssällskapets förnämliga handbok om dammar.
  Kan man våga hoppas på en storsatsning på bevattningsanläggningarna de kommande åren?

  Bankonsulenterna SGF

  Maj 2018

  (Gästrikland, Stockholm, Uppland)

  Att göra en gemensam allmän beskrivning i nuläget av de här tre distrikten är inte möjligt. Säsongsstarten är senare än vad vi varit vana vid de senaste 4–5 åren. Vädret gick på en vecka från kallt och segt i slutet av april till riktigt varmt andra veckan i maj.

  Bild från green på hål 13 på Lidingö GK den 8 maj. Här har alla greener och övrigt spelfält överlevt vintern bra.
  Bild från green på hål 13 på Lidingö GK den 8 maj. Här har alla greener och övrigt spelfält överlevt vintern bra.
  Bild från en annan bana på en vinterskadad green den 25 april. Efter stödsådd, dukar, dagbevattning, näring med mera var greenen nästan helt återställd vid inledningen av maj.
  Bild från en annan bana på en vinterskadad green den 25 april. Efter stödsådd, dukar, dagbevattning, näring med mera var greenen nästan helt återställd vid inledningen av maj.

  Om vi börjar i Stockholmstrakten kan vi se en generellt bra vinteröverlevnad och nästan alla banor har öppnat för spel vid inledningen av maj. Jag skulle inte vilja säga att vintern varit extremt hård mot banorna i Stockholm.

  De greener som tagit skada är som vanligt de som har sämre förutsättningar att må bra under hela säsongen. Då tänker jag särskilt på de viktigaste förutsättningarna som god tillgång till solljus, vindväxling, ytavrinning, fungerande dräneringar och rätt gräsart. Det är generellt de greener som har mycket ettårig vitgröe som tagit skada av isbildning samt kylan som kom i slutet av februari.

  Flera banor har under vintern jobbat med att ta bort snö inför smältperioder i syfte att minska risken för isbildning. Härdningen i gräsplantan är som starkast i början av vintern och minskar sedan efterhand. De banor som var lite för ihärdiga med att ta bort is innan köldknäppen i februari utsatte gräset för ogynnsamt låga temperaturer.

  Det är vitgröen som har den svagaste härdningen, varför det är viktigt att skydda den så mycket det bara går. Både långvarigt istäcke och barmark är kritisk. Tar man bort is och snö måste man ha en plan för att skydda gräset med dukar eller sand.

  Nu till Uppland där många banor fått stora skador orsakade av is. Isbildningen började enligt uppgifter från flera banor redan i mitten av december. Vintern har sedan fortsatt med nederbörd och stora temperaturväxlingar, vilket gjort att islagret byggts på. Flera banor har haft ett islager på mellan 8 och 10 cm.

  Upsala GK:s tredje green .
  Upsala GK:s tredje green .

  Några har jobbat med att minska isbildningen och andra har låtit den ligga kvar. Jag har sett både lyckade och misslyckade resultat oberoende av vilken av dessa strategier man haft.

  Det som varit mest avgörande är vilka förutsättningar greenerna har under säsong och vilken gräsart som dominerar. Greener som i huvudsak består av vengräs (krypven, rödven och brunven) har klarat sig bäst.

  Det är ingen överraskning då dessa arter har mycket bättre förutsättningar att överleva under tuffa vintrar. Det jag än en gång vill understryka är vikten av att arbeta för att gynna ven och även svingel som vissa har. Dessa arter är golfklubbens bästa försäkring för både hög spelbarhet, bra vinteröverlevnad och ekonomi på lång sikt.

  Golfklubbar som vet med sig att de har svaga greener har möjlighet att skydda dessa under vintern. Här kommer ett exempel på lyckad vintertäckning på Upsala GK:s tredje green som normalt får skador. Fairway i bakgrunden har fått mycket skador till följd av ett tjockt och långvarigt istäcke.

  Till höger ses två banor som fått stora skador på några av sina greener. Den vänstra bilden är en green som skadats helt och hållet av långvarigt istäcke. På bilden till höger har halva greenen skadats till följd av skugga och att smältvatten runnit in och sedan bildat ett tjockt istäcke.

  Spelsäsongen är naturligtvis senarelagd på flera banor i Uppland. Nytt gräs måste få en chans att etableras innan banorna är redo för spel. Ska det bli en bra spelyta måste de nya plantorna få tid på sig. Många banor i Uppland väljer därför att ha provisoriska greener där skadorna måste läka ihop.

  Till sist Gästrikland som jag bedömer har haft den tuffaste vintern i hela landet. De har inte haft mest snö, men enormt stora väderomslag som i sin tur bildat mycket is i omgångar.

  Green på Gävle GK den 19 april.
  Green på Gävle GK den 19 april.
  Green på Gävle GK den 6 maj.
  Green på Gävle GK den 6 maj.

  Inte nog med att de haft mycket is och snö – Hofors GK drabbades också av översvämningar när värmen kom.

  Här en bild från en green som upplevt vinterns härjningar på Gävle GK. Första bilden togs den 19 april, den andra bilden 6 maj. Efter allt arbete som banpersonalen lagt in spirar det nu nya plantor över hela greenen.

  Spelsäsongen är självklart senarelagd i detta distrikt. Golfspelarna ska dock veta att banpersonalen jobbar stenhårt för att få banorna spelklara för. De nya fröna måste gro, de nya plantorna måste etableras och sitta fast och gräset måste breda ut sig innan det kan klippas ner till spelbar höjd. Detta tillsammans med allt förberedande arbete med dukar, luftning, dressning och övriga dagliga insatser som frekvent dagbevattning och gödsling måste göras innan banan kan öppna för spel och det slitage som då följer. Golfarna måste lita på att banchefen med personal vet när banan är redo för spel.

  Februari 2018

  (Stockholm, Uppland, Gästrikland, Medelpad och Ångermanland)

  Vintern har så här långt varit mycket varierande vad gäller väder och temperaturer. Snö, tö, isbildning och barmark med stora variationer i distrikten.

  I Stockholmstrakten har det snöat, töat och varit barmark vid flera tillfällen, vilket gjort att förutsättningarna för en bra övervintring på många banor ser god ut. På banor som har greener med lågpunkter, områden med dålig vindväxling eller skuggade områden har smältvattnet stannat kvar och bildat is.

  Marken har trots töperioderna och barmark för det mesta varit tjälad. Flera banor har jobbat med att ta bort dessa vattenansamlingar och arbetat med att spräcka isen, vilket är helt avgörande för gräsets överlevnad.

  I Uppland har det varit kallare och isen har legat kvar i större omfattning. Några banor har passat på att hacka isen vilket jag är övertygad om kommer öka chanserna till en bättre övervintring för gräset. På de banor som ligger öppet för både vind och solexponering har isen tinat bort betydligt bättre. De banor som har en stor andel vengräs på greenerna kommer klara sig bättre från skador som orsakas av is.

  I Gästrikland har det varit kallare, mer snö och isbildning. I slutet av januari drog det in ett riktigt mildväder. De banor som hade utrustning, vilja och personal jobbade hårt med att ta bort snön från greener innan allt smälte för att sedan bli is. Stora väderomslag med snö och töväder har också präglat februaris inledning vilket gjort att ny is har bildats. Jag tror tyvärr att isbildningen kommer påverka gräsets möjlighet till en bra övervintring. De banor som arbetat med att minska isbildningen och syresatt gräset genom att spräcka isen kommer klara sig bättre.

  I Medelpad och Ångermanland har det varit riktig vinter med stora mängder snö. När jag pratade med bancheferna på Öjestrand GK och Sollefteå GK under vecka 6, låg det cirka 1,2 meter tjockt snötäcke över båda banorna, och temperaturen lågt runt -20 grader. Under snön fanns det även lite is efter snösmältningen i slutet av november. På Sollefteå GK antog man att det var tjälfritt åtminstone utanför greenerna, vilket ger goda förutsättningar för vårens smältvatten att försvinna snabbt.

  I skrivande stund är verksamhetsseminarierna i full gång och vi har besökt en bra bit över hälften av platserna. Har ni missat att anmäla er finns det fortfarande möjlighet. Se platserna här.

  November 2017

  (Stockholm, Uppland, Gästrikland, Medelpad, Ångermanland)

  En lång och riktigt bra säsong har gått mot sitt slut. September och oktober präglades av mycket regn, vilket var högst sannolikt efter den torra sommaren. Flera banor har under hösten gjort större arbeten i form av renoveringar och ombyggnationer vilket är ett tydligt tecken på att golfklubbarna har en stark framtidstro och bättre ekonomi. Att det är bra tider syns också tydligt på våra utbildningar för greenkeepers, där både årets GUB och HGU blivit fullbokade.

  Troxhammar GK 7 november.
  Troxhammar GK 7 november.

  Med novembers inledning kom också kylan och frosten och många banor stängde för säsongen. Den 7 november var det frost i stort sett hela landet.

  Vinterförberedelser: Att hålla banan fri från löv, ta bort dagg, lufta och dressa spelytorna är mycket viktiga arbeten för att stärka gräset inför vintern, och kräver många arbetstimmar av banpersonalen. Det är också under denna period större arbeten med renoveringar och ombyggnationer sker vilket gör att tiden knappt räcker till. Under oktober, november och december gäller det också att skydda greenerna mot snömögel.

  All kemisk bekämpning föregås av en väl genomarbetad IPM-plan i syfte att stärka växtens immunförsvar. Majoriteten av alla banor använder sig av kemiska växtskyddsmedel mot skadesvampar på greener. Under september/oktober är det effektivast med en systemisk fungicid mot snömögel. Under november är det hög tid att lägga den kontaktverkande fungiciden för att få ett längre skydd. Denna behandling kan antas skydda till 95 procent. De som sedan behandlar en tredje gång mellan slutet av november till slutet av december kan räkna med ett 100 procentigt skydd mot snömögel.

  Källa: Höstförberedelser av greener för bättre vinteröverlevnad

  De banor som inte använder bekämpningsmedel på greener kan med stor framgång hålla tillbaks svampen med järnsulfat i större mängder och täta intervaller. Ett sådant behandlingsprogram måste föregås och följas upp med jordanalyser så att inte markkemin kommer i obalans. Ett sådant program skulle också vara effektivt för fairways och tees.

  Under våren och försommaren 2017 var det många banor som fick lida av snömögskador på fairways. När vi har skador och temperaturen är så låg som under årets sex första månader, tar det tid att läka skador, därav är alla förberedelser som görs under hösten helt avgörande för nästa säsong.

  Det skador som drabbar banor värst under vintern är kvävskador av is, frystorka när gräset ligger bart och utsätts för vind, eller skador av att smältvatten rinner in över greenytan. Därför är alla arbeten som främjar ytavrinning och förhindrar att smältvatten rinner in över greenerna av högsta prioritet samt att ytorna är dressade så att gräsets tillväxtpunkt är skyddad.

  Likaså är soltillgången under hösten avgörande för hur mycket energi gräset ska kunna lagra in för att överleva vintern. Soltillgången i mars och april är också mycket viktig för hur snabbt is och snö ska tina bort. Greener som ligger skuggade är nästan alltid banans svagaste länk och bestämmer oftast när banan kan öppna under våren.

  Bilden visar en mätning av soltillgången för en green.

  Bilden visar en mätning av soltillgången för en green. Gul linje är solens vinkel den 1 oktober. Solen når i detta fall inte över träden från 10.30 och påverkar därmed gräsets möjlighet att lagra in kolhydrater inför vintern. Grön linje visar solens vinkel i mars. Solen når inte heller över träden vilket påverkar is/snösmältningen på våren. Det positiva med denna green är att den har tillgång till morgonsol och greenytan kan därigenom torka upp bättre.

  Bästa åtgärden för denna green är att ta bort de träd som skuggar mellan 11.30 och 13.00. Då behåller man inramningen som träden skapar samtidigt som solen kan nå greenen ostört från träd och löv en och en halv timme mer.

  Bilden visar en sarg monterad ovanför en green i syfte att förhindra smältvatten att rinna in över greenen.

  Andra bra arbeten för en bättre vinteröverlevand:

  Här är en sarg monterad ovanför en green i syfte att förhindra smältvatten att rinna in över greenen.

  Finns det lågpunkter på greenerna och greenerna är uppbyggda med dräneringsgrus och såbädd kan man leda ytvattnet direkt från ytan ner till dräneringsgruset genom att slå hål med hålborren ner till gruset.

  Delad vild av en green, med och utan frost.

  Glöm inte att sätt i ett dräneringsrör i hålet för stabilitet och ett armeringsjärn som värmeledare.

  Nu håller jag tummarna för en bra vinter som inleds med kyla och tjäle innan snön.

  Vädret påverkar alltid hur bra en bana ska överleva vintern. Men det som jag anser påverkar mest är markförhållanden, ljustillgång, hur bra banan dränerar samt hur bra skötseln varit under säsongen och inför vintern. Den klubb som förbereder sig väl kommer oavsett vinterns påfrestningar ha en bättre start nästa säsong.

  Augusti 2017 

  Sommaren och vädret har varit perfekt för golf och väldigt många klubbar har haft mer spel än de senaste åren. Några har haft all time high i antal rundor, vilket sprider otroligt mycket hopp om framtiden. På många sätt har det även varit mycket bra förhållanden för skötseln. Inte förrän efter midsommar kom den efterlängtade värmen men någon högsommarvärme blev det inte. Under juli månad nådde temperaturen aldrig upp till 30 grader, vilket vi vanligtvis får uppleva.

  Precis som våren har sommaren varit mycket regnfattig, vilket ställt höga krav på våra bevattningsanläggningar och inte minst kvalitén på vattnet vi har att tillgå. Några kustbanor och några banor med sämre vattenkvalité har fått problem som försämrat hälsan hos gräset på framförallt greener. Oftast är det karbonater/salter som skapar problem. När vi har en normal sommar med mer regn, neutraliserar detta marken och problemen uteblir. Har man dessutom små vattenmagasin och man hämtar vattnet nära botten av reservoaren, är ansamlingen av karbonater/salter störst där.
  Bevattningssystemets täckningsgrad är otroligt viktig för hur mycket vatten man behöver. En yta med god täckning behöver vattnas med betydligt mindre mängd. Ett effektivt sätt att spara vatten och energi (el) är att använda sig av sektorspridare och individuell styrning av varje spridare. Tyvärr är det många bevattningsanläggningar som inte har denna tekniken. Att gå över till sektor och enskild styrning av spridare är något jag vill rekommendera att ni ser över i samband med tex. renovering eller byte av flera spridare. Lägger man upp en plan att succesivt modernisera bevattningssystemet behöver det inte bli en stor kostnad per säsong. Varför inte lägga upp en sexårs plan, tre greener och tre tees per år?
  Att se över sin bevattningsstrategi är också otroligt viktigt för hur mycket vatten som förbrukas och hur bra gräset ska må.

  Den torra våren gjorde att flera banor fick problem med häxringar. Under våren när det är kallt i marken är växtens behov av vatten mycket stort. Missar man detta kan marken också blir hydrofob (vattenavvisande) och det skapas förutsättningar för häxringar att etableras. Om häxringar är ett problem bör man både se över sin bevattningsstrategi, vätmedel och näringsprogram samt det organiska materialet.

  Trots att värmen verkar komma först nu går vi snart mot hösten. Något säger mig att det kan bli en hel del regn med tanke på den torra säsongen. Vem vet, allting kanske kommer i vinter i form av snö?  När septembers inleds är det också viktigt att skötseln läggs om mot kallare väder. Håll ytorna torra och ta bort daggen varje dag. Bevaka svamptrycket och åtgärda i tid, minska slitaget från maskiner, vält hellre än klipp. Skydda ytorna med dressand och lufta alla ytor i god tid. Under augusti och september kan vi räkna med att det är tillväxt, vilket är att föredra när vi ska göra större arbeten i marken. Denna höst är en den först på flera år då vi har ännu mer begränsat med fungicider att använda mot svamp. Sätt gräsets hälsa i fokus (IPM), tänk spelbarhet, jämnt framför snabbt och gör det jobb som krävs. Det är nästa års start och det långsiktiga underhållet som ska prioriteras. Nu får vi hoppas på bra väder under resten av augusti och september både ur ett skötsel och spelperspektiv.

   

  Maj 2017

  Vilken vårstart! Några banor kunde öppna redan i mars och det såg riktigt lovande ut för de flesta att kunna öppna för spel tidigt. Flera gjorde det veckan före påsk. När väl påsken infann sig slog vädret om helt och vi fick kraftigt sänkta temperaturer och snö på de flesta håll. De som hunnit öppna fick stänga igen. Själv var jag nere i Skåne under påsken och även där var det kallt, blåsigt och snö.

  Bild från Ågesta GK den 11 maj.
  Bild från Ågesta GK den 11 maj.

  De flesta banorna i mitt distrikt har överlevt vintern riktig bra. Snömögel har drabbat flera, framförallt de som inte använder sig av kemiska växtskyddsmedel men också de som av någon anledning inte lyckades bekämpa svampen i tid under hösten och vintern. Flera banor som har dålig ytavrinning och mycket vitgröe har fått skador från is. De som lyckades bekämpa mot snömögel och arbetat med att hålla bort is, har klarat vintern på greenerna riktigt bra.

  Bild från Bro-Bålsta GK 10 maj, vältning för att behålla hög spelbarhet.
  Bild från Bro-Bålsta GK 10 maj, vältning för att behålla hög spelbarhet.

  Det är tydligt vilken betydelse det har att vi har möjlighet att bekämpa svamp på våra greener. De är ytterst få som bekämpar svamp på fairways och dessa har denna vinter fått mycket skador av snömögelsvamp.

  Det otacksamma med denna vår är att temperaturerna har varit historiskt låga, vilket gjort att de som har skador efter vintern inte haft möjlighet att läka dessa trots stödsådder, luftningar, extra näringsgivor och arbete med dukar. Marktemperaturen har varit så låg att frön har haft svårt att gro. Även de som förlitar sig på vitgröebanken har väntat förgäves. De banor som fick igång sina bevattningsanläggningar tidigt och kunnat hålla ytorna fuktiga har fått tillbaka gräs fortare.

  Troxhammar GK 12 maj där vi mäter jämnheten med ParryMeter som redan nu var riktigt bra.
  Troxhammar GK 12 maj där vi mäter jämnheten med ParryMeter som redan nu var riktigt bra.

  Maj har än så länge varit riktigt kall med både frostnätter och snö. Så sent som 11 maj fick jag uppleva 5 cm nysnö på Ågesta GK.

  Nu ser det ut som att värmen är på gång igen och jag håller tummarna för att den stannar kvar så att de banor som haft en tuffare vårstart snart är i fas igen.

  Februari 2017

  När jag senast skrev den 10 november hade de snöat rikligt i hela distriktet. SMHI rapporterade snörekord för perioden och vi har inte tidigare fått så mycket snö i november sedan mätningarna började för 105 år sedan, och det på otjälad mark. Snön smälte sedan bort och de som inte riktigt var klara med vinterns förberedelser och behandlingar mot snömögel fick nu återigen chansen att göra det. Första veckan av december blev det åter kallare och tjälen började arbeta sig ner. De följande två veckorna följdes av blygsamma plus- och minusgrader för att till jul och nyår endast vara plus.

  Till nyårsafton hade snön smält bort på de flesta banor och det var torrt och tjälfritt. Flera banor passade på att både kontrollera greenstatusen och behandla sina greener mot snömögel.

  Januari fortsatte med stora temperatursvängningar och nederbörd i form av snö. En varierande mängd is bildades beroende på var i distriktet man befann sig. I Stockholm och södra delarna av Uppland var isbildningen mindre och ett antal banor skottade, spräckte isen och dressade för att få greenerna helt rena från is. I norra Uppland och i Gästrikland var isbildningen mer omfattande. Några banor har skottat i omgångar och arbetat hårt för att spräcka den is som bildats.

  Bilder från Hofors GK

  Bilder från Hofors GK. Bilden till vänster togs måndagen den 30 januari på green 8, som är en skuggad green. Bilden togs efter det att isen bearbetats med en luftare. Den högra bilden är från green 15 och togs fyra dagar tidigare. Så här olika klimatförutsättningar inom en och samma bana finns på många klubbar. Det är nödvändigt att åtgärda så långt som möjligt genom avverkning av skog etc. Om det inte är möjligt är alternativen att försöka undvika isbildning helt med hjälp av dukar, eller arbeta för att minimera den och syresätta så ofta det bara går, som här på Hofors.

  Genom att syresätta greenytan minskar man risken för kvävskador orsakat av anaeroba gaser som är den största orsaken till skador efter vintern.

  Det är tydligt att de banor som arbetat med att sörja för god ljus- och luftväxling kring sina greener och övriga spelområden har haft mindre isbildning. Det är också stor skillnad på enskilda greener inom en och samma bana beroende på sol och vind. Ljuset är alltså inte bara viktigt för gräsets invintring. Att sörja för god sol och vindexponering är avgörande för hur mycket is som bildas, som i sin tur påverkar hur bra ytorna överlever vintern. Gräs som ligger oskyddat löper också stor risk att skadas av låga temperaturer. Därför är både dressning och/eller dukar en viktig tillgång under vintern som skydd.

  temepratur och nederbörd i stockholmsområdet februari 2017.

  Temperatur och nederbördsloggar från klart.se för perioden 10 november till 16 februari.

  Februari inleddes med stabilare vintertemperaturer men inledningsvis utan snö. Under andra veckan i februari kom det snö och nästföljande vecka (vecka 7) var det återigen mildväder. Den milda vintern har varit gynnsam för skadesvampar och flera banor har fått mycket svampangrepp på sina fairways. Sammanfattningsvis har det varit stora temperaturväxlingar åt det mildare hållet denna vinter, men eftersom isen smält bort på de flesta banorna har vi goda chanser till en bra övervintring av greener i år igen.

  Seminarier och utbildningar

  Modern banskötsel
  Modern banskötsel med tema "Gräsets vinteröverlevnad" genomfördes på fyra platser, Malmö, Göteborg, Stockholm och Sundsvall, i månadsskiftet november/december. Uppslutningen i Stockholm var mycket bra med cirka 60 deltagare och seminariet och innehållet var väldigt uppskattat av deltagarna och oumbärligt för att lyckas optimalt med sin banskötsel.

  Verksamhetseminarium
  Under januari inleddes Svenska Golfförbundets rundresa då vi besöker 20 orter. Det har varit väldigt positivt att under intensiva dagar med ett fantastiskt utbyte av varandra, möta människor från alla olika typer av funktioner på klubbarna. Verksamhetsresan avslutas i mars.

  Utbildningar för banan – GUB, VUB och HGU
  Grundutbildningen genomfördes i Skåne under tre veckor i november. Vidareutbildningen pågick också under tre veckor och hade sitt avslut under vecka 5 i Halmstad. HGU-gruppen har också genomfört sin näst sista vecka, där de fördjupade sig i klubbens ekonomi.

  Är ni i behov av utbildningar på er anläggning, läs och anmäl ert intresse här

  För min egen del väntar snart föräldraledighet från början av mars till mitten av april. Jag är tillbaka i tjänst efter påsk. Under föräldraledigheten hänvisar jag till mina kollegor. Här finns kontaktuppgifter

  November 2016

  En liten återblick
  Golfsäsongen har varit riktigt bra med rekordmycket spel och riktigt bra banor. Säsongen har också präglats av långa torrperioder och detta långt in i oktober. Den torra hösten har varit mycket positiv för både spelet och våra spelytor då gräset invintrat torrt och med bra syretillgång i marken.

  Bilder från Täby GK den 27 oktober. Mätinstrumentet på bilden heter Perrymeter och mäter greenens jämnhet. Jämnheten och kvaliteten var riktigt bra för att vara så här sent på hösten.
  Bilder från Täby GK den 27 oktober. Mätinstrumentet på bilden heter Perrymeter och mäter greenens jämnhet. Jämnheten och kvaliteten var riktigt bra för att vara så här sent på hösten.

  Torkan under sommaren har varit påfrestande för de banor som har begränsat med vatten. Många har fått prioritera greener och i bästa fall tees då vattnet inte räckt till fairways och övriga ytor. Och även för flera av de banor som har god tillgång på vatten, har avsaknaden av naturliga regn gjort att man fått torrfläckar där bevattningen inte täcker jämnt, samt skador på de slitområden som inte har någon bevattning alls. Några banor har haft otillräcklig kvalitet på sitt bevattningsvatten vilket gjort att deras greener inte mått bra denna säsong.

  Inget bevattningsvatten är lika bra som det vatten som kommer i form av regn. Det vet alla som jobbar med växter och gräs.

  Nuläget

  Nederbörd för Stockholm, 15 augusti till 11 november från klart.se
  Nederbörd för Stockholm, 15 augusti till 11 november från klart.se

  Den 2 november föll första snön här i Stockholm och många banor hade knappt hunnit ta in flaggorna eller stänga för säsongen. I skrivande stund den 10 november har det precis slutat snöa och marken ligger täckt med ca 35 cm nysnö, termometern visar runt 0. Det är inte bara vi som jobbar med golf som är förvånade över vädersituationen. Det är nog de flesta, särskilt bilister och de som sköter snöröjning var långt ifrån förberedda på att vädret skulle hålla i sig så pass länge. Enligt SMHI är det den största snömängden i november sedan man började sina mätningar 1905. Väderprognosen för nästkommande vecka 46, visar på mildväder och regn och med största sannolikhet kommer snön smälta bort.

  Temperaturlogg för Stockholm, 15 augusti till 11 november från klart.se
  Temperaturlogg för Stockholm, 15 augusti till 11 november från klart.se

  De flesta har hunnit med invintringsarbetena och på något sätt skyddat sina greener mot skadesvampar, men den långvariga behandlingen är det inte många som gjort ännu. Vi får hoppas att den här tidiga vintern inte ställer till med stora problem. När vi får snö så här tidigt och på nästan otjälad mark, är risken för uppvärmning underifrån stor. Om greenerna tinar upp under snön sätts mikrolivet igång och även de skadesvampar som eventuellt finns kvar. Förhoppningsvis kommer vi få barmark igen och möjlighet att behandla greenerna en sista gång samt att tjälen går ner ordentligt, innan snön lägger sig igen.

  Jag ser framemot att möta flera av er på Bosön den 24 november. Årets tema på Modern banskötsel är som ni vet, hur man får gräset att överleva vintern. Garanterat något av det viktigaste att känna till i vår region.

  Augusti 2016

  När jag skrev förra kvartalsbrevet i maj hade de flesta banor överlevt vintern mycket bra och det var full aktivet och mycket spel på alla klubbar. Kvalitén på banorna har sedan hållit i sig under sommarmånaderna och jag upplever att de flesta haft riktigt bra banor med hög spelbarhet hela säsongen.

  Nederbörd 15 maj–15 augusti och medeltemperatur 15 maj–15 augusti. (nederbörd- och temperaturloggarna är hämtade från klart.se)
  Nederbörd 15 maj–15 augusti och medeltemperatur 15 maj–15 augusti. (nederbörd- och temperaturloggarna är hämtade från klart.se)

  Maj inleddes med normala temperaturer för årstiden men nederbörden var mycket begränsad. Först den 16 juni fick vi tillräckligt med regn. Regnet höll i sig i tre dagar och gav den mängd vatten de flesta var i behov av. Efter midsommar har dock nederbörden varit blygsam, vilket ökat kravet på bra bevattningsanläggningar och -strategier.

  Efter den långa torrperioden under våren var det många som fick häxringar och dessa har varit ett problem som hållit i sig under resten av sommaren. Sammanlagt har alltså nederbörden varit liten även under sommaren.

  Häxringar och häxringens utseende under ytan.
  Häxringar och häxringens utseende under ytan.

  Under dessa perioder av torka är det många som inser att deras bevattningsanläggningar inte räcker till. I flera fall har man inte heller tillräckligt med vatten att tillgå och då blir problemet mycket större. Har man dålig täckningsgrad på sin bevattning kan man få både överskott och underskott inom en och samma yta, exempelvis en green. Där man får ett överskott blir greenen för mjuk, sjukdomskänslig, rotsystemet krymper och man riskerar näringsläckage. Där bevattningen har sämre täckning får man ut för lite vatten och området blir torrt och vattenavstötande vilket gör att bevattningsvattnet riskerar att rinna av till en lägre punkt. I dessa områden riskerar man också näringsförluster då vattnet är bryggan till näringsupptag för plantan. Hydrofoba (vattenavstötande) områden är ofta grunden till häxringar. Häxringar kan också uppstå i en yta med dräneringsproblem eller för låg biologisk aktivitet.

  För er som vill fördjupa er inom bevattningsstrategier och utnyttja vattnet optimalt hänvisar jag även denna gång till examensarbetet som gjordes i HGU 2015.

  Spelbarhet
  Vi konsulenter har från och med i år ett nytt mätredskap som mäter det som verkligen är viktigt, jämnheten. Jämnheten är det som upplevs av spelarna, att bollen håller linjen och även efter att den tappat fart och närmar sig hålet. Jämnheten tillsammans med hårdheten är det som påverkar bollen mest. Har man både fasta och jämna greener är spelbarheten bra. En green som har högt stimp-värde är inte alltid bra.

  Användning av parrymeter.

  Jämnhetsmätningar med en så kallad Parrymeter, använder vi tillsammans med banchefen för att utvärdera skötseln och eventuell göra justeringar för att få det ännu bättre.

  Banchefsträff
  Det var mycket glädjande att se uppslutningen på vår banchefsträff i samband med Nordea Masters. Den inleddes på Frösåker GK onsdag den 1 juni med 60 deltagare från hela landet. På Frösåker lyssnade vi på Carin Kock som berättade om sina erfarenheter som kapten för Solheim Cup laget 2015 och sin syn på en bra bana/anläggning ur tävlings- och vardagssynpunkt. Senare lyssnade vi på en presentation från Spectrum om olika mätverktyg inom banskötsel. Föreläsningarna varvades med erfarenhetsutbyten och intressanta diskussioner. Torsdag morgon lämnade vi Västerås för avfärd mot Nordea Masters på Bro Hof slott där vi både fick se bra spel och en högklassig anläggning.

  Vad händer härnäst?
  Förhoppningsvis har vi en del varma dagar kvar och när väl september inleds har vi fortfarande väder för golfspel ett bra tag framöver. Samtidigt som dagarna blir kortare och temperaturen sakta går nedåt är behovet av viktiga skötselarbeten stort. Vi går mot en tid med färre soltimmar, högre fuktighet, dagg på mornarna och sjunkande marktemperaturer. Med dessa förutsättningar ökar också behovet av mer vila för gräset vilket bör mötas upp av mindre klippning, högre klipphöjder och mer vältning för att behålla spelbarheten. Under dessa förhållanden ökar också trycket av sjukdomar på spelytorna. Det är viktigt att man har skapat bra förutsättningar för vindväxling och solljus runt de intensivt skötta ytorna. De medvetna banorna tar bort daggen på både fairway och greenen varje dag. Detta hjälper gräset att vara starkare mot sjukdomar och lagra energi samtidigt som man kan presentera en bättre och torrare bana varje dag trots att man inte har klippt.

  Nu hoppas jag på en fortsatt bra sensommar och höst med tid för både mycket spel och viktig skötsel.

  Maj 2016

  Äntligen kom våren och med den värmen tillbaka. Senaste veckorna har bjudit på ovanligt hög temperatur och växtlighet. Tittar vi tillbaka på mars och början av april inleddes de för årstiden med mycket bra väder och flera banor öppnade tidigt med riktigt bra kvalité. Under slutet av april var det återigen kallt och perioden präglades av regn, blåst och även snö på sina håll.

  Bilder från Hofors och Fågelbro i april 2016
  Hofors GK 28 april och Fågelbro GK 13 april 2016.

  När jag senast skrev i februari, såg det ut som de flesta banor klarat vintern bra. Det är också vad jag har bevittnat på mina besök under april och maj. Överlag ser det riktig bra ut ända upp till den norra delen av mitt distrikt.

  På Hofors som ligger nära gränsen till Dalarna kunde man öppna med ordinarie greener redan den 2 april, och detta med näst intill perfekt sommarkvalité. Senast jag rapporterade var teamet på Hofors ute med skyfflar, vilja och skottade bort slask och snö för att minska risken för isbildning. Detta arbete är jag helt övertygad har varit avgörande för deras tidiga start. När det gäller snö och is-hantering finns det inget givet svar på vad som ska göras. Den rådande situationen är unik för varje plats och skiljer sig åt för varje år. Här gäller det att både ha "is i magen" och samtidigt vara beredd på att agera med rätt insats när situationen kräver det.

  Frystorka och kvävskada på greener.
  Frystorka och kvävskada på greener.

  De banor som fick skador under höst och vinter drabbades dels av det kraftiga svamptryck som rådde i höstas, dels av kvävskador från is och i en del fall frystorka pga. kalla vårvindar. Vissa har även fått skador genom att smältvatten från greenområden har runnit in över greenytan. Svampskadorna läker oftast ihop så fort marktemperaren stiger. Kväv-, vatten- och frysskador tar lång tid att läka ihop och kräver att områdena hanteras med största försiktighet. De flesta skador orsakade av is och snö har framförallt drabbat arten vitgröe. Dessa områden är oftast de svaga punkterna även under sommaren.

  Frystorka har drabbat greener som ligger bara och som utsatts för sträng kyla och vind. Kvävskadorna har framförallt drabbat greener med dålig ytavrinning och lågpunkter. De är nu på våren man ska dokumentera/fotografera de skador som har uppstått för att inför nästa vinter och vår kunna genomföra nödvändiga åtgärder.

  Värden för medeltemperatur och nederbörd under perioden 16 februari till 9 maj.
  Värden för medeltemperatur och nederbörd under perioden 16 februari till 9 maj.

  Från början av maj har temperaturen varit hög samtidigt som det inte har kommit någon nederbörd. Det är typiskt för våren, även om maj i år har varit ovanligt varm. Värmen gör att avdunstningen är hög och vi behöver tillföra mer vatten via bevattningssystemet. Detta ökar kraven på våra bevattningsanläggningar men även valet av bevattningsstrategi. Den bevattningsstrategi man väljer påverkar hur växten utvecklas vad gäller sina rötter, styrka mot sjukdomar och yttre påverkan.

  Titta gärna in på denna länk där årets HGU-stipendiat jämför de olika strategierna och hur de påverkar växten, spelbarheten och klubbens ekonomi

  Nu hoppas jag att värmen håller i sig och att det blir mycket spel även denna säsong. Jag hoppas också att ni har nöjda medlemmar och gäster och att ni får uppskattning för det jobb ni lägger ner.
  Med hopp om en riktigt bra säsong.

   

  Februari 2016

  Medeltemperatur 15 dec – 15 feb	 i Stockholm från klart.se
  Medeltemperatur 15 dec–15 feb i Stockholm enligt klart.se

  Hösten och vintern inleddes på bästa möjliga vis med god soltillgång, torra förhållanden och tjäle innan snön kom. Första snön föll i mellandagarna och temperaturen sjönk ordentligt. Januari inleddes sedan med kyla som höll i sig fram till fredagen den 22 januari. Över helgen den 23–24 januari svängde temperaturen från -15 grader, till mildväder och vecka 4 inleddes med +3 till +5 grader i Stockholmstrakten. Veckan därpå var det några banor som handskottade greenerna och vissa banor som valde att skotta delar av greenerna och kringområden för att minska smältvatten som annars skulle runnit in.

  Nederbörd 15 dec–15 feb i Stockholm enligt klart.se
  Nederbörd 15 dec–15 feb i Stockholm enligt klart.se

  Många banor gjorde ingenting alls med snön och vädret i de sydligare delarna av mitt distrikt var så varmt att snön tinade bort av sig själv. Stor eloge till de som skottade. Man vet aldrig om temperaturen svänger tillbaka igen och det bildas is. Grattis till de som hade "is i magen", lät vädret sköta snö- och issmältningen och lyckades ändå. Nedan visas en temperatur- och nederbördslogg från klart.se för perioden 15 december–15 februari i Stockholm.

  I mitt nordligare område Gästrikland hade jag dialog med ett par greenkeepers och där såg det betydligt tuffare ut. De hade mer snö och värmen var lägre. Det hade inte smält bort till närmelsevis så mycket som för banorna i Stockholmstrakten, utan här var det slask. Då väderprognosen visade på sjunkande temperaturer och mer snö, beslöt man sig för att agera.

  Banskötsel i Hofors, februari 2016.

  Den här situationen (bilderna till höger) med 5 cm slask och blötsnö ville man inte ha på Hofors, så man agerade med vilja och handkraft. Helt rätt beslut för denna banan just då.

  Det bästa vore så klart om vi fått behålla snötäcket utan is på en frusen mark under hela vintern, men så bra blir det sällan. Det positiva just då med mildvädret var att på de flesta banor försvann isen och slasket som bildats helt och hållet. Det gjorde att perioden då gräset låg utan syre var över för den gången. Bildas ny is är risken för skador orsakade av kvävning mindre eftersom syretillgången varit återställd mitt i vintern. Största skadorna efter en vinter uppstår när gräset legat syrefritt under is en längre tid. Det man nu får vara observant på är att gräset inte utsätts för sträng kyla och vind när greenerna legat bara. Att dressa eller använda dukar brukar vara riktigt bra skydd om inte mer snö förväntas komma. Skador orsakade av köld är också mycket vanliga och tar lång tid att återställa.

  Under de två första veckorna i februari fortsatte mildvädret och många banor var ute och skyddade ytorna med sand eller dukar och flera som behövde kompletterade biologiskt eller kemiskt mot svamp passade på att göra detta.

  Under veckoslutet 11–14 februari sjönk temperaturen igen och det började åter snöa. Snömängderna har varit väldigt olika. I Uppland fick vissa banor uppemot 25 cm och i Stockholm mellan 5 och 10 cm. Nu hoppas jag att vi får behålla kylan och snön ett bra tag framöver så går vi mot en bra säsong i år igen.

  November 2015

  I min senaste rapport i mitten av september, såg hösten ut att bli lång och blöt. Men när oktober inleddes övergick vädret till soligt och torrt vilket höll i sig hela månaden ut. Detta har gjort att de flesta banor lyckats hålla öppet med bra kvalité och med mer spel än vanligt. Det torra och soliga vädret gjorde det möjligt för er skötselansvariga att genomföra de viktiga invintringsarbeten som lägger grunden till en bra övervintring. När man får möjlighet att göra dessa arbeten då det är torrt och tillväxten fortfarande är igång, hinner slitaget som skapats genom arbetena och spelet läka. Det gör att gräsytorna kan invintra mycket starkare än om det vore blött och brist på sol.

  En gräsyta som invintrar med sol och under torra förhållanden står sig starkare mot vinterns påfrestningar.
  Första veckan i november bjöd på regn och sänkta dygnstemperaturer och det var då många banor som stängde. Några banor hade öppet ytterligare en vecka och ett fåtal höll öppet ännu längre.

  Svampskadad fairway

  Under mina banbesök i slutet av oktober och i början av november såg jag att svamptrycket var stort. Alla banor jag besökte hade fått snömögelangrepp på fairways och övriga ytor som inte behandlats mot svamp. Denna mängd svamp var det längesedan jag såg, och den kommer påverka kvaliteten på fairways till vårstarten.

  De flesta klubbar använder sig endast av kemiska växtskyddsmedel på greener och i år har hösten varit lång. Detta har för många inneburit fler kemiska eller biologiska behandlingar mot svamp än planerat. För de banor som gjort vad som krävs i skötsel kommer vinterns påfrestningar vara mindre skadliga för gräset.

  svampskadad fairway i närbild

  Arbeten och förutsättningar som är avgörande för en bra invintring och vinteröverlevnad hos gräs:

  - Soltillgången under hösten när solen står lågt - inga skuggande träd
  - Luftcirkulation - gallrad skog och rensad undervegetation
  - Underhållna och fungerande dräneringar
  - Ytavrinning - design
  - Torra, dressade och luftade ytor
  - Gräsart som dominerar och stödsådd av densamma - ädelgräs är alltid starkare än vitgröe
  - Luftning och dressning i syfte att bryta ner organiskt material och hålla ytorna torra

  Jag hoppas nu att vintern smyger sig på med kyla och tjäle innan första snön faller. Får vi sedan behålla kylan och snön genom vintern kommer vi få en bra start med bra spelbarhet från tidig vår.

  September 2015

  Sommaren har varit optimal vad gäller förutsättningarna för gräset att växa. Det har gjort att de flesta haft riktigt bra banor under hela säsongen. Juli inleddes av en vecka med värme och sol, för att sedan varvas med moln, blåst, mycket regn och få soliga dagar månaden ut. Marktemperaturen och nederbörden var tillräcklig för god tillväxt. Många banor behövde inte använda sin bevattning i någon större omfattning då regnen avlöste varandra med jämna mellanrum. Under normala år, då juli är varm och torr, brukar de flesta ha värmerelaterade problem som torrfläckar, häxringar och antraknos, men det var inget jag såg under mina besök.

  Eftersom allt har vuxit mycket har också högruffar varit tätare och näst intill ospelbara på många ställen. Det är under en sommar som denna många banor inser sina begränsningar vad gäller banans förmåga att dränera bort överskottsvatten. En del börjar så smått, eller mer omfattande, att planera för utveckling och underhåll av befintligt dräneringssystem.

  Augusti inleddes med fantastiskt väder som fortsatte hela månaden ut. Många klubbar har rapporterat in ökat spel och nya medlemmar vilket har varit väldigt roligt att höra.

  När september inleddes slog vädret om till höst. Första veckan avslutades med rikligt med regn på sina håll. I Stockholmsområdet fick jag in rapporter på allt mellan 38 och 126 mm under ett och samma dygn. Det är fortfarande mycket spel och vädret ser ut att bli bra. Vi får hoppas att det håller i sig månaden ut.

  Höstens prioriterade arbeten

  Förberedelserna inför vintern borde vara igång. Det jag tycker är viktigast, är att hålla ytorna torra och skapa bra förutsättningar för ljuset att nå in till spelytorna. Extra viktigt är det att greener får tillräckligt med solenergi nu på hösten när solen står lågt.

  Hösten är den period då det är bäst att göra en plan för gallring och avverkning inför kommande vinter. Eftersom solen står lågt är det lättare att bestämma vilka träd som skuggar och som ska gallras bort. Soltillgången i september och oktober är mest avgörande för gräsets energiinlagring inför vintern. Ni som vet med er att era greener inte får den sol som behövs har fortfarande möjlighet att påverka detta.

  Solenergin är drivkraften i processen som bygger upp styrka och energi i plantan. Får inte plantan tillräckligt med solljus, kommer den vara svagare mot både slitage, svampsjukdomar och påfrestningar från vintern. En gräsyta som får tillräckligt med sol blir starkare, torrare och klarar stress och slitage mycket bättre än gräs som växer med begränsad tillgång på sol.

  Lika viktigt är det att hålla ytorna torra. Lägg tid på att hålla greener, tees och fairways fria från dagg. Se till att vindväxlingen runt greener, tees och fairway är god. Låt ytorna torka upp genom både sol och vind, men hjälp också till genom regelbunden luftning och dressning. Skapa spelbarhet på greenerna genom att välta och dressa, klipp endast för att inte låta gräset växa ifrån. Statistik från norra USA visar på att de som har mest skador efter vintern, är det som klipper mest sent på hösten.

  Frost

  Natt- och morgontemperaturer har börjat sjunka och frosten är på gång. Använd inte bevattningen för att ta bort frost. En kall yta avdunstar mycket lite och man riskerar att ha blöta ytor som blir känsliga för svamp och slitage. Risken finns också att ytan och bladen återfryser. Detta är något som garanterat missas av spelarna och det finns stor risk för skador. Mitt råd för att undvika skador i samband med frost, är att låta solen och temperaturen göra jobbet innan banan öppnar för spel.

  Maj 2015 

  När jag rapporterade senast var vinterns inverkan på banornas kvalitet osäker. Redan i mitten av mars kunde de flesta se sina banor tina fram. Vid den tidpunkten var många försiktigt positiva till banornas vinteröverlevnad och ett fåtal passade på att öppna för spel. De som inte gjort något åt sin snö och is, fick både se positiva och negativa resultat. Många banor lade ut dukar på greenerna eller dressade hårt för att skydda gräset och för att hjälpa till att höja marktemperaturen. 

  Mars månad var ovanligt varm och för andra året i rad vaknade golfintresset till liv tidigt. 

  Början av april inleddes med sämre väder i form av lägre temperaturer och mycket regn. Vissa av de som öppnat fick tillfälligt stänga igen. De flesta banor har klarat vintern mycket bra. En del fick under hösten snömögelangrepp, som fortfarande inte vuxit ihop. Andra har klarat sig bra, med undantag av ett fåtal greener som fått skador av is eller kyla. Framförallt är det greener, eller andra ytor, med bristfälliga dräneringar och/eller skugga som drabbats värst. Även ytor i lågpunkter tillhör det som klarat vintern sämst. 

  Marktemperaturen, markfukten och gräsets övervintring är det främsta faktorerna som avgör om en bana ska öppnas och hålla för spel. Under våren är avdunstningen mycket låg. Den snö som smält mättar marken så att den har svårt att ta emot mer. När det då kommer regn, som i början av april, fylls marken fort och det tar längre tid för banan att torka upp. 

  I mitten av april stabiliserades vädret och de flesta banor har under perioden fram till slutet av april, lyckats öppna med god kvalité. 

  Liksom föregående år, startar säsongen tidigare än vanligt och överlag ser det alltså ovanligt bra ut. Jag hoppas och tror att detta fortsätter gynna golfintresset ytterligare efter förra årets uppgång.

  Februari 2015 

  Säsongen 2014 går till historien som den längsta spelsäsongen med hög kvalitet från tidig start. Sommaren fortsatte med hög värme, torka och mycket sol. Många banor har under säsongen registrerat ovanligt många spelade ronder, nya medlemmar och det pratas positivt från de flesta håll. När hösten väl kom, vände vädret snabbt. Hösten var mörk, med få soltimmar i oktober, närmare 42 minuter och nytt bottenrekord för november med endast 3 timmar sol. 

  Eftersom solen är drivkraften för gräsets inlagring av energi och styrka kan man säga att golfbanorna fått sämre förutsättningar att gå i vintervila denna vinter jämfört med föregående år. När vi inte har tillräckligt med solljus torkar inte ytorna upp vilket också ökar trycket från svamp. 

  Ända in i januari var vi förskonade från snö, första snön föll mellan 10 och 15 januari. Månaden präglades sedan av korta perioder med kyla och minusgrader varvat med mildare perioder och regn. Vissa banor började redan den 16 januari att ta bort snö och is för att minska risken för att isen skulle byggas på och för att därigenom skapa en möjlighet att bearbeta den is som redan bildats. 

  Jag tror att de banor som vet med sig att deras greener är svaga och gjort dessa insatser, har agerat rätt. 

  I slutet av januari kom ett kraftigt snöfall. Detta gjorde att flera banor började hantera sin snö- och issituation. Men knappt en vecka senare blev det mildare igen och snöblandat regn gjorde att många banor fick se sitt islager byggas på. 

  Första veckan i februari kom stora mängder snö igen, som under vecka 7 så smått började smälta under soliga dagar med plusgrader. Samtidigt riskerar smältningen att bygga på den befintliga isen ännu mer. 

  Många säger att de som oftast lyckats bäst under vintern, har gjort så lite som möjligt. När ska man ta bort sin is eller snö? 

  Detta tycker jag är högst individuellt för varje anläggning och unikt för varje situation. Jag tycker man ska ha en beredskap, framförhållning och hög lokalkännedom för att medvetet kunna agera. För de banor som domineras av vitgröe är vägvalet aldrig lätt. Vitgröe skadas snabbare av de anaeroba gaserna som bildas under istäcket, samtidigt som vitgröen är känsligare för kyla. Ska man skotta greenerna och hacka is, är det viktigt att ha koll på väderleksrapporten. Kommer det ingen ny snö måste man skydda greenerna med till exempel isolerande dukar eller stora mängder sand. 

  Jag har genom åren sett de som skadat sina vitgröegreener genom att ta bort snö och is för tidigt. Anledningen till detta är oftast att gräset som varit skyddat från kylan genom den isolerande snön och isen plötsligt utsätts för sträng kyla, både från lufttemperaturen och den ytterligare temperatursänkning som vinden innebär. 

  Många banchefer tar kontinuerligt in gräspluggar under vintern för att ta reda på hur greenerna mår. Man kan på så sätt bestämma vad som eventuellt behöver göras eller inte göras. Denna kontroll hjälper också i kommunikationen med klubbledning, styrelse och medlemmar om banans förväntade status efter vintern. 

  Henrik Norén
  henrik.noren@golf.se

 3. Göteborg, Halland
 4. Bankonsulent Kim Sintorn ger dig senaste nytt inom distrikten Göteborg och Halland.

  Februari 2019

  (Göteborg, Halland)

  Mer än halvvägs genom vintern kan vi konstatera att det varit ovanligt snöfattigt och milt. Endast under en tvåveckorsperiod i månadsskiftet januari-februari hade vi lite snö som snabbt blev till is men sedan kom blidvädret igen med mycket regn.

  Som jag skrev i min rapport från november blev invintringen mycket bra då hösten var ganska torr och solrik. November gav oss en del snömögelangrepp som det också synts spår av vid mina besök de senaste veckorna runtom i regionen.

  Skadorna är mycket begränsade och blir det inte värre under den kvarvarande delen av vintern kommer det inte att störa en optimal vårstart något nämnvärt.

  De tre vanligaste gräsarterna på green i renbestånd. Vitgröe, krypven och rödsvingel. Dessa prover togs i november och har stått utomhus i krukor sedan dess och de lever och frodas utan problem.
  De tre vanligaste gräsarterna på green i renbestånd. Vitgröe, krypven och rödsvingel. Dessa prover togs i november och har stått utomhus sedan dess och de lever och frodas utan problem.

  I november hämtade jag några gräsprover på olika ställen för att visa på utbildningarna under hösten och vintern. Det är renbestånd av de tre olika huvudgräsarterna – vitgröe, krypven och rödsvingel – vi har på våra greener som jag tagit prover på och sedan låtit dem stå ute under vintern. Alla tre lever och frodas väl trots vinterklimatet vilket tydligt visar på att inget gräs så här långt har dött av kylan.

  Den närmaste tiodygnsperioden lovar ganska milt väder igen och då gäller det att vara extra vaksam vad gäller svampangrepp. Det är visserligen ovanligt med snömögelangrepp vid den här tiden på året men vis av erfarenheter från förra året, då några banor fick ganska kraftiga angrepp i februari, kan en extra vaksamhet vara befogad.

  Fortsätter det på detta sätt, med i huvudsak mildväder, kan vi nog utlova en mycket tidig vårstart – men för oss här på västkusten är det alltid månaden mars som kan stöka till det.

  Holms Gk den 10 feb 2019. En green helt utan skador så här långt under vintern bådar gott inför vårstarten.
  Holms Gk den 10 feb 2019. En green helt utan skador så här långt under vintern bådar gott inför vårstarten.

  Min övertygelse vad gäller åtgärder för att få bästa möjliga övervintring i denna del av landet är att från mitten av februari omedelbart ta bort all snö, is eller vatten på tjälade greener. Det är detta som på senvintern verkligen kan göra skada. Utöver detta är kraftig dressning, täckning med duk eller varför inte de gamla beprövade metoderna med Lecakulor eller hönsgödsel.

  Vart tog det vägen förresten? Hönsgödsel bildar ett skyddande lager både mot kalla, torra vindar på barmark och när gräset går igång och börjar växa samt ger ett litet mulltillskott som kan stimulera mikrolivet senare under säsongen när värmen återvänt.

  Kim Sintorn, bankonsulent Halland och Göteborg

  November 2018

  (Göteborg, Halland)

  En green på Björnhults GK den 9 november. Fortfarande sommarkvalité på spelytorna till glädje för varje golfare
  Björnhults GK den 9 november. Fortfarande sommarkvalité på spelytorna, till glädje för varje golfare.

  Vi närmar oss vintern med stormsteg, vilket man inte kan tro då jag tittar ut genom kontorsfönstret. Visserligen har de flesta löv blåst ner men gräset växer fortfarande bra, trots att vi snart är halvvägs in i november. Hösten här på västkusten har varit synnerligen gynnsam med mycket sol, höga temperaturer och lite nederbörd. Därför pågår fortfarande mycket spel på våra golfbanor då kvalitén på ytorna håller näst intill sommarstandard. Mycket positivt för Golfsverige.

  Optimal invintring

  Det fina höstvädret med mycket sol har också inneburit att invintringen av gräset har varit näst intill optimal vilket ger oss ett starkare gräs som bör stå emot vinterns prövningar på ett bra sätt.

  Den senaste tidens väder med blandat sol och dis och höga temperaturer har gett en mycket kraftig daggbildning. Detta har tyvärr också varit optimalt för snömögel och andra svampar vilket nu syns på våra banor.
  Än så länge är skadorna ändå ganska ringa och beredskapen på de flesta ställen med växtskyddsmedel och andra svampskyddande åtgärder är god. Det finns således gott hopp om ännu en bra vårstart bara nu inte vintern blir alltför svår.

  Ett annorlunda år

  Så här i slutet av året kan det vara intressant med en summering av hela säsongen och vad gäller västkusten har inget varit sig likt. Vi fick en sen men riktigt bra start på säsongen. Väldigt få vinterskador i form av svamp och redan i slutet av april var greener och övriga spelytor i toppklass – alla såg fram emot en lyckosam säsong. Sedan kom torkan! Den varade tills i mitten av augusti och ställde verkligen allt på sin spets.

  Många banchefer vittnar om den stress man upplevde då allt inriktades på att få gräset att överleva. Torkan avslöjade också alla brister i bevattningsanläggningarna samt att vattenreserverna på de flesta ställen var för dåliga. 85 procent av landets banchefer rapporterade att de hade slut på vattnet i början av augusti. Tur då att regnet kom till slut.

  Sedan dess har mycket arbete lagts ned på att återställa alla skador torkan gav upphov till och det har de flesta lyckats väldigt bra med. Det är inte många spår kvar efter sommarens härjningar och här vill jag verkligen dela ut en massa beröm till banpersonalen som jobbat hårt för att få allting tillbaka till normalläge igen. Många har också tagit till sig av torkans ”varningsignaler” och arbetar nu för att förbättra bevattningsanläggningar, samt att säkra försörjningen av vatten så att man står bättre förberedd när nästa långa torkperiod kommer. För den kommer att komma, kanske förr än de flesta tror.

  Missa inte verksamhetsresan

  I övrigt går vi ju nu in i den lugnare perioden i en greenkeepers liv där vila och egen utbildning är viktig. Under vintern kommer vi som vanligt att genomföra vår verksamhetresa runtom i landet. Gå in på golf.se och se när vi är nära dig. GUB- och VUB-utbildningen pågår för fullt och i slutet av november har vi detta år ett seminarie i serien Modern banskötsel som denna gång främst fokuserar på Dollar spot i södra Sverige. Detta är en skadesvamp som är ganska ny för oss men som de senaste åren alltmer har blivit ett stort problem. Anmäl dig snarast på vår hemsida eller läs inbjudan på annan plats i detta nyhetsbrev.

  Augusti 2018

  (Hela Sverige)

  Tankar kring torkan och bevattningsanläggningen

  Landet runt, där vi bankonsulenter beskriver de aktuella förhållandena i våra respektive distrikt, blir denna gång en gemensam skrift då torkan de tre senaste månaderna varit lika över hela landet och överskuggat allt annat. Nedan följer våra gemensamma tankar och råd.

  Det är många saker som ska falla på plats för att få fram en riktigt bra spelyta. En av de absolut viktigaste delarna är vatten, en faktor som gräset inte kan vara utan. Hela Sverige har i år drabbats av den torraste våren och sommaren i mannaminne och det har verkligen satt sina spår på landets golfbanor. För en del banor kom torkan innan alla vinterskador läkt ihop och för dessa banor är situationen just nu än mer kritisk.

  Katastrofala brister i bevattningssystemen

  En tee som har tagit mycket skada av torkan.
  En vanlig syn efter flera månaders torka. Vattnet räckte bara till greenerna. Detta tee måste sås om och det blir mycket extraarbete denna sensommar och höst. Har du gräsfrö hemma?

  De senaste månaderna har det pratats mycket om torkan, brist på vatten och även bevattningsförbud. Med facit i hand, när det nu börjat regna igen, ser vi vilka katastrofala brister våra bevattningssystem har. På de flesta ställen är reservoarerna för små och möjligheten att få tillgång till annat vatten starkt begränsat.

  Den bästa investering en golfbana nu kan göra är att verkligen försäkra sig om tillräcklig vattentillgång så att inte samma situation uppstår igen vid nästa torkperiod. Det kan röra sig om att förstora sina bevattningsdammar och koppla ihop de man har till ett system, eller att ansöka om vattendomar för vattenuttag från vattendrag eller sjöar. Mer om hur man anlägger en bevattningsdamm och vilka regler som gäller i slutet av texten.

  Än viktigare och något alla bör göra är att se över skicket på era bevattningsanläggningar som under dessa förhållandena verkligen får bekänna färg. För sanningen är ju att det inte bara är torkan som orsakat de problem vi nu har ute på våra banor, utan att vi också använt de vatten vi samlat på oss på ett minst sagt slösaktigt sätt. Huvudorsaken till detta är det skick som flertalet av Sveriges bevattningsanläggningar är i, som tyvärr är under all kritik. Det räcker inte att bevattningen startar när man trycker på knappen. Alla spridare ska vara justerade, det ska vara rätt tryck ut till spridaren, datorn ska vara rätt programmerad och så vidare.

  Viktigt underhåll prioriteras ned

  En skadad green, där bara den ena halvan har fått vatten.
  En spridare som till synes bara kastat åt ena hållet med greendöd som följd.

  Tyvärr ser vi allt för många brister ute på de klubbar vi besöker och ofta får vi höra att man inte hinner med allt underhåll, utan anläggningen får gå tills den slutar att fungera och först då lagar man den. De flesta av våra bevattningsanläggningar är mer än 20 år gamla och bakåt i tiden har man resonerat precis likadant.
  Här finns det mycket pengar att spara. En vältrimmad anläggning bevattnar effektivare och förbrukar därmed mindre ström. Rätt mängd vatten resulterar i friskare greener utan både torrfläckar och blöta partier, det vill säga bättre spelbarhet och mindre sjukdomar. De skador som en undermålig bevattning orsakar resulterar inte bara i dåliga spelytor, det kostar också en hel del att återställa dessa ytor i form av gräsfrö, näring, diesel samt ett stort antal arbetstimmar. Timmar som egentligen skulle läggas på underhåll och invintring av banan i stort. Får vi en torr höst är vi dessutom beroende av bevattningsanläggningen för att etablera det nya gräset. En dålig täckningsgrad resulterar då i en dålig etablering samt ett svagare gräs.

  Gräset måste nu sås, växa och invintras

  Hur stora skadorna egentligen är vet vi inte med säkerhet förrän nästa säsong. Det gräs vi sår nu i höst ska inte bara bli grönt och komma in i den normala skötseln, det ska också invintras på rätt sätt så att det orkar motstå sjukdomar och en ny vinter med allt vad det kan innebära. Om tiden räcker till och om vädret i höst är tillräckligt gynnsamt, ja det får framtiden utvisa.

  Länkar till mer läsning:

  – Vikten av en bra bevattningsanläggning och hur den ska användas finns i rapporten Tre bevattningsstrategier i praktiken.

  – Mer information om dammar, lagar och regler, vattendom och vattenkvalitet hittar du här.
  – Läs också Hushållningssällskapets förnämliga handbok om dammar.
  Kan man våga hoppas på en storsatsning på bevattningsanläggningarna de kommande åren?

  Bankonsulenterna SGF

  Maj 2018

  (Halland, Göteborg)

  Denna vår har visat att ingenting är normalt vad gäller väder. Under mina 23 år som bankonsulent har jag aldrig upplevt något liknande. Min förra rapport i februari pratade om gröna greener och ett hopp om en tidig vårstart men vad händer? Från den 15 februari till 5 april blev det istället riktigt kallt (kallaste mars på 100 år) och snö i flera omgångar, den sista den 4 april.

  Vi var nog ganska många som befarade det värsta när snön försvann, men på bara två veckor var greenerna gröna igen och främst kustbanorna där ingen is bildades klarade sig helt utan skador. De lite längre in fick en del smärre skador efter is och svampangrepp men inte värre än att de var spelbara i mitten av april. Våren har sedan blivit ovanligt varm med riktigt fina nattemperaturer vilken gav en av de varmaste april på riktigt länge. De flesta skador är således redan läkta och när sedan plötsligt sommaren kom andra veckan i maj är miraklet ett faktum! Från att ha varit två till tre veckor sena i vårstarten har istället den riktiga sommartillväxten redan startat, två veckor tidigare än normalt. Nu börjar det istället bli för torrt och bevattningsanläggningarna går för fullt.

  Björnhults GK den 14:e maj. Så här ser de flesta greenerna ut på västkusten. Fantastiskt! Notera också de nästan fullt utslagna träden i bakgrunden och det är dessutom 30 grader varmt. Ingenting är normalt när det gäller väder.
  Björnhults GK den 14:e maj. Så här ser de flesta greenerna ut på västkusten. Fantastiskt! Notera också de nästan fullt utslagna träden i bakgrunden och det är dessutom 30 grader varmt. Ingenting är normalt när det gäller väder.

  Under de senaste veckorna har jag återupptagit de mätningar av greener som jag numera har som ett stående inslag vid mina banbesök. Vi mäter greenytornas snabbhet med stimpmeter, jämnhet med en Parrymeter och hårdhet med Truefirm. Vi mäter också vattenhalten i greenprofilen med en TDR-baserad mätare och rotdjupet med en profilspade. Så här långt visar det sig att värdena är bättre än förra våren men inte riktigt av den sommarkvalitet jag mätte upp i juli förra året. Detta bekräftar en tes vi satt upp vad gäller jämnheten – att gräsbeståndet måste vara tätt och i god tillväxt för att åstadkomma riktigt bra jämnhet. Att det är bättre värden än motsvarande period ifjol understryker detta, då sommartillväxten redan är här.

  Vad gäller vattenhalten knutet till rotdjupet har det visat sig nu under våren att de som vattnat stora mängder har ett bättre rotsystem än de som vattnat mindre. Här på västkusten har det de senaste veckorna varit väldigt lite nederbörd, och därför har man fått förlita sig mycket på bevattningsanläggningen. Kanske är det så att vi vattnar för lite men ofta istället för en riktig rotblöta mer sällan. Det är viktigt att verkligen fylla hela jordprofilen med vatten på sand/mulluppbyggda greener med bra dränering.

  Februari 2018

  (Göteborg, Halland)

  Mer än halvvägs genom vintern kan vi konstatera att det varit ovanligt snöfattigt och milt på västkusten men raka motsatsen i Västerbotten.

  Det har inte varit någon snöskottning överhuvudtaget så här långt i Falkenberg. På andra ställen utefter västkusten har det kommit lite snö från och till som försvunnit lika fort som det kommit. Under hela hösten och så här långt denna vinter har det kommit en hel del regn så markerna är tämligen vattenfyllda men det har inte ställt till några problem. Det ser således mycket bra ut just nu även denna vinter och av rapporter jag fått är svampförekomsten mycket begränsad och alla gräsarter lever ännu. Således mycket hoppfullt om en bra vårstart.

  Den närmaste 10-dygnsperioden lovar ganska milt väder igen och då gäller det att vara extra vaksam vad gäller svampangrepp. Det är visserligen ovanligt med snömögelangrepp vid den här tiden på året men vis av erfarenheter från tidigare då några banor fått ganska kraftiga angrepp i februari kan en extra vaksamhet vara befogad.

  Falkenbergs GK 15 februari 2018. Gräset ligger grönt och grant. Inga skador så här långt.
  Falkenbergs GK 15 februari 2018. Gräset ligger grönt och grant. Inga skador så här långt.
  Lycksele GK 15 feb 2018. 1 meter snö och under det en bana väl inbäddad och i vila.
  Lycksele GK 15 feb 2018. 1 meter snö och under det en bana väl inbäddad och i vila.

  Rapporter från Västerbotten pratar om snö och åter snö. Rekordmängder, men enligt de jag pratat med finns det inte så mycket is under snön som det varit de senaste åren. Snön isolerar också väldigt bra vilket gör att tjälen är väldigt tunn. Detta i sin tur innebär att vårstarten kan gå snabbare i år men allting hänger givetvis på temperaturen när våren väl kommer igång.

  Min övertygelse vad gäller åtgärder för att få bästa möjliga övervintring i denna del av landet är att från mitten av februari omedelbart ta bort all snö, is eller vatten på tjälade greener. Det är detta som på senvintern verkligen kan göra skada.

  Utöver detta är kraftig dressning, täckning med duk eller varför inte de gamla beprövade metoderna med Lecakulor eller hönsgödsel. Vart tog det vägen förresten? Hönsgödsel bildar ett skyddande lager både mot kalla, torra vindar på barmark och när gräset går igång och börjar växa samt ger ett litet mulltillskott som kan stimulera mikrolivet senare under säsongen när värmen återvänt.

  Se bilderna för att förtydliga den gigantiska skillnaden på väderförhållandena just nu. Håll tillgodo.

  November 2017

  (Göteborg-Halland, Västerbotten)

  I skrivande stund regnar det igen och så har det gjort i flera månader nu. Efter att ha haft tre torra och soliga höstar i rad 2014–2016 där spel pågått långt in i november på sommargreener och en invintring för gräset som varit optimal har denna höst verkligen dränkt oss i nederbörd.

  Sedan slutet av augusti har vi fått mer än halva årsnederbörden vilket har betytt stängda banor från och till även på de sanduppbyggda anläggningarna. Detta har givetvis ställt till med en hel del extrajobb och den ack så viktiga invintringen har inte blivit optimal.

  Nu har de flesta stängt sina banor inför vintern, främst på grund av all väta, vilket är ovanligt tidigt men nödvändigt då annars slitageskadorna skulle bli onödigt stora. En positiv effekt har dock vätan inneburit, snömögelangreppen har så här långt varit få då det till och med är för blött för att svampen ska trivas.

  Min uppmaning blir dock som alltid nu i november-december att följa väderleksrapporterna noga. Skulle det förvarnas om att det ska bli dimmigt, vindstilla och några grader plus överväg då att spruta greenerna med lämpligt preparat. Viktigast är dock att dagligen se över greenerna efter begynnande angrepp.

  Augusti 2017

  Denna morgon var av det kallare slaget och gav oss en föraning om att sommaren är slut och att hösten snart är här. Nu är det således snart dags att börja förbereda inför invintringen. En av de första åtgärderna för att stärka gräsbeståndet inför vintern är att hjälpså med gräsarter som bättre tål vinterns härjningar. Det är nu i augusti /september som ni verkligen har chansen att få vengräs eller svingel att etablera sig i ett vitgröebestånd.

  Sedan min senaste rapport i maj har allt bara blivit så mycket bättre vad gäller spelytornas kvalitet. Det som redan då var bra är nu fantastiskt.

  Under sommaren har det varit en massa banbesök som vanligt och i år har jag fortsatt mina mätningar av greener för att kunna ge bättre råd om hur man kan uppnå den optimala puttytan. Denna säsong har jag mätt 10–12 greener på banorna jag besökt för att kunna jämföra dem sinsemellan. Alla är väl överens om att det är mycket viktigt att greenerna ska vara så "jämbördiga" som möjligt. Jag kommer att presentera en sammanställning på Elmia och även senare under hösten och vintern. Så här långt kan man ändå se att vältning för att få så jämbördiga greener som möjligt är den viktigaste skötselåtgärden.

  En av många fantastiska golfhål runtom i Sverige. Björnhults GK hål 3. Ett kort par 4 som den djärve försöker driva green. Kraftig vind från höger är mycket vanligt på hålet.
  En av många fantastiska golfhål runtom i Sverige. Björnhults GK hål 3. Ett kort par 4 som den djärve försöker driva green. Kraftig vind från höger är mycket vanligt på hålet.

  Lite smolk i bägaren så här i slutet av sommaren är att en hel del dollar spot har kunnat konstateras på banorna och nu även på greenerna. Denna svamp är ett gissel och anses vara det största problemet på många håll i USA. Den är väldigt snabb i sin utbredning men bekämpas förhållandevis effektivt med de godkända medel vi har i Sverige.

  Slutorden denna gång blir ändå att greenerna runtom regionen i stort är av mycket hög klass utan några egentliga skador. Bra gräsväxt, snabba och jämna ytor har mött mig på de flesta ställen. När kvaliteten är så bra blir det lite sorgligt att konstatera att de enda skador som ändå fanns var från dåligt lagade nedslagsmärken. Här måste klubbledning och pron ta ett större ansvar för att lära spelarna att laga korrekt. Görs detta direkt när nedslagsmärket uppstår blir det inga skador efter detsamma men väntar vi några timmar är skadan redan skedd. Se bifogad video i ämnet och sprid den gärna till andra så att vi äntligen kan få bukt med problemet. Laga nerslagsmärken rätt

  Maj 2017

  Vilken start på säsongen vi fått. Under alla mina år som bankonsulent har jag aldrig sett en sådan vinteröverlevnad som denna vår. Överallt möter mig greener nästan helt utan skador och även övriga spelytor som redan nu är fantastiskt fina.

  Hastighetsmätning med stimpmeter. Mätning av ytans jämnhet med en Parrymeter. Bilderna tagna på Lerjedalens GK.
  Hastighetsmätning med stimpmeter. Mätning av ytans jämnhet med en Parrymeter. Bilderna tagna på Lerjedalens GK.

  Efter en vinter som det aldrig blev något av startade gräset så sakteliga att växa redan i början av mars. Det är nu fjärde året i rad vi fått en tidig start på säsongen med mycket små vinterskador på spelytorna. Fjolårets tidiga vårstart visade verkligen sanningen i påståendet om att överlever banan vintern utan skador blir sedan hela den följande säsongen fantastiskt bra vad gäller bankvaliteten.

  Även om denna vår efter den tidiga starten blivit extremt kall har det ändå varit tillräckligt varmt för att gräset ska växa, men mycket långsamt. Det har varit tillräckligt för att bibehålla den fina kvalitén trots det slitage det tidiga öppnandet av banorna givit upphov till.

  Fuktighetsmätning, och ytans hårdhet mäts med en Truefirm. Bilderna tagna på Lerjedalens GK.
  Fuktighetsmätning, och ytans hårdhet mäts med en Truefirm. Bilderna tagna på Lerjedalens GK.

  De mycket få skador som ändå finns har det inte hänt mycket med i den kalla väderleken under april och första delen av maj. I skrivande stund har temperaturen börjat stiga och framförallt har nattemperaturerna börjat närma sig tvåsiffrigt. Det är först när detta sker som tillväxten, groning av nya frön och igenväxningen sätter igång på allvar.

  Under de senaste veckorna har jag återupptagit de mätningar av greener som jag numera har som ett stående inslag vid mina banbesök. Vi mäter greenytornas snabbhet med stimpmeter, jämnhet med en Parrymeter och hårdhet med Truefirm. Vi mäter också vattenhalten i greenprofilen med en TDR-baserad mätare och rotdjupet med en profilspade. Så här långt visar det sig att värdena är bättre än i fjol våras men inte riktigt av den sommarkvalité jag mätte upp i juli förra året.

  Detta bekräftar en tes vi satt upp vad gäller jämnheten att gräsbeståndet måste vara tätt och i god tillväxt för att åstadkomma riktigt bra jämnhet. Att det är bättre värden än motsvarande period i fjol beror då främst på den fantastiska övervintringen.

  Vad gäller vattenhalten knutet till rotdjupet har det visat sig nu under våren att de som vattnat stora mängder trots kylan har ett bättre rotsystem än de som vattnat mindre. Här på västkusten har det varit väldigt lite nederbörd och därför har man fått förlita sig mycket på bevattningsanläggningen. Kanske det är så att vi vattnar för lite men ofta istället för en riktig rotblöta mer sällan. Det är viktigt att verkligen fylla hela jordprofilen med vatten på sand/mulluppbyggda greener med bra dränering.

   

  Februari 2017

  Mer än halvvägs genom vintern detta år kan vi konstatera att det varit ovanligt snöfattigt och milt. Det har inte varit någon snöskottning överhuvudtaget så här långt i Falkenberg. På andra ställen utefter västkusten har det kommit lite snö från och till som försvunnit lika fort som det kom. Går man in på SMHI:s hemsida finner man att det varit mycket torrare än normalt från oktober till januari vilket verkligen har främjat både invintring och övervintring så här långt. Det ser således mycket bra ut och av rapporter jag fått är svampförekomsten mycket begränsad och alla gräsarter lever ännu. Således mycket hoppfullt om en bra vårstart.

  Den närmaste 10-dygnsperioden lovar ganska milt väder igen och då gäller det att vara extra vaksam vad gäller svampangrepp. Det är visserligen ovanligt med snömögelangrepp vid den här tiden på året men vis av erfarenheter från förra året då några banor fick ganska kraftiga angrepp i februari kan en extra vaksamhet vara befogad. Att ett svamptryck funnits under vintern är försöksgreenen på Falkenbergs GK ett tydligt tecken på, se bilden. De obehandlade ytorna är nästan helt utslagna av snömögel medan de bekämpade ytorna är helt rena. Jag rekommenderar verkligen ett besök för att se vilken effekt bekämpningsmedel verkligen kan ha på snömögel.

  Bild från Falkenbergs GK i feb 2017, snömögelanrepp på green.

  Falkenbergs GK 3 feb 2017. Försök med snömögelpreparat på övningsgreen. Försöksrutorna är markerade med blomsterpinnar och ytorna till vänster således obehandlade. Observera särskilt nollrutan i det bekämpade området. En av de tydligaste effekter jag någonsin sett av olika bekämpningsmedel.

  Fortsätter det på detta sätt med i huvudsak mildväder kan vi nog utlova en mycket tidig vårstart men för oss här på västkusten är det alltid månaden mars som kan stöka till det. Min övertygelse vad gäller åtgärder för att få bästa möjliga övervintring i denna del av landet är att från mitten av februari omedelbart ta bort all snö, is eller vatten på tjälade greener. Det är detta som på senvintern verkligen kan göra skada. Utöver detta är kraftig dressning, täckning med duk eller varför inte de gamla beprövade metoderna med Lecakulor eller hönsgödsel. Vart tog det vägen förresten? Hönsgödsel bildar ett skyddande lager både mot kalla, torra vindar på barmark och när gräset går igång och börjar växa samt ger ett litet mulltillskott som kan stimulera mikrolivet senare under säsongen när värmen återvänt. 

  November 2016

  I skrivande stund (7 november) har vintern kommit på besök. Stora delar av landet är redan täckt av snö men än så länge har vi klarat oss på Västkusten. Minusgrader är det och ska så förbli i veckan men med största sannolikhet slår det om och blir normalt höstväder igen och då blir vaksamheten mot främst snömögel högaktuellt igen.

  Under första veckan av november åkte jag runt och besökte ett tiotal banor för att se statusen så här inför vintern. Vid varje besök möttes jag av samma syn: fina och gröna greenytor nästan helt utan några skador.

  En luftad och dressad green helt utan skador som nu är så väl förbered det bara 
går för att motstå vinterns påfrestningar. Särö GK, korta banan.
  En luftad och dressad green helt utan skador som nu är så väl förbered det bara går för att motstå vinterns påfrestningar. Särö GK, korta banan.

  De flesta har hunnit med de nödvändiga höstarbetena såsom rätt gödsling, luftning, dressning och höjning av klipphöjden i god tid och när vi dessutom har haft nästintill optimalt väder ser det mycket hoppfullt ut inför vintern. Nu är vi dock inne i den period som brukar innebära en del snömögelangrepp och mitt råd blir som vanligt att följa väderleksrapporten och om de förutspår att det ska bli dimmigt, vindstilla och några grader plus, överväg då att spruta greenerna med lämpligt preparat. Viktigast dock är att dagligen se över greenerna efter begynnande angrepp.

  I övrigt går vi ju nu in i den lugnare perioden i en greenkeepers liv där vila och egen utbildning är viktig. Under vintern kommer vi som vanligt att genomföra vår verksamhetresa runtom i landet. Klicka här och se när vi är nära dig. Vi kommer också att ha en vidareutbildningskurs (VUB) på Tylebäcks kursgård utanför Halmstad i jan–feb 2017 och det är nu hög tid att anmäla sig till den (ansökningstiden går ut 1 december 2016).

  Augusti 2016

  Denna morgon var av det kallare slaget och gav oss en föraning om att sommaren är slut och att hösten snart är här. Nu är det således snart dags att börja förbereda sig inför invintringen. En av de första åtgärderna för att stärka gräsbeståndet inför vintern är att hjälpså med gräsarter som bättre tål vinterns härjningar. Det är nu i augusti /september som ni verkligen har chansen att få vengräs eller svingel att etablera sig i ett vitgröebestånd.

  Sedan min senaste rapport i maj har allt bara blivit så mycket bättre vad gäller spelytornas kvalité. Det som redan då var bra är nu fantastiskt.

  Under juli månad besökte jag samtliga mina 50 banor och mätte spelbarheten på greenerna. Samtidigt så tittade jag givetvis på banorna i stort och kan bara lyfta på hatten. Samtliga banor var i utmärkt skick och det var fullt av folk på de allra flesta anläggningar. Det märks att golfen har medflyt för närvarande och inte blir det sämre av Henrik Stenssons British Open-vinst och andraplatsen i OS. Golfen går mot än ljusare tider.

  En av alla fantastiska greener denna sommar. 18:e green på Varbergs västra vars greenområde också renoverats under våren.
  En av alla fantastiska greener denna sommar. 18:e green på Varbergs västra vars greenområde också renoverats under våren. Observera bunkern i bakgrunden som klätts med ljung efter bankarkitekt Caspar Grauballes instruktioner. Vackert!

  Under mina snabbesök i juli koncentrerade jag mig i första hand på greenytans kvalité och spelbarhet. Läs mer om detta i sammanställningen över spelbarhet i detta nyhetsbrev. Vad som kan konstateras var att greenerna i stort var av mycket hög klass utan några egentliga skador. Bra gräsväxt, snabba och jämna ytor mötte mig på de flesta ställen. När kvalitén är så bra blir det lite sorgligt att konstatera att de enda skador som ändå fanns var från dåligt lagade nedslagsmärken. Här måste klubbledning och pron ta ett större ansvar för att lära spelarna att laga korrekt. Görs detta direkt när nedslagsmärket uppstår blir det inga skador efter detsamma men väntar vi några timmar är skadan redan skedd.

  Se bifogad video i ämnet och sprid den gärna till andra så att vi äntligen kan få bukt med detta problem.

   

  Maj 2016

  I skrivande stund är det sommarväder utanför mitt kontorsfönster vilket innebär att vi kan summera årets vår helt och hållet. I mina tidigare rapporter under hösten/vintern beskrev jag att förutsättningarna för en god övervintring var stora då invintringen blev optimal och vintern sedan blev mild och nästan snöfri. När sedan våren kom igång fint i mars infriades verkligen önskan om ännu en fin vårstart. Med några få undantag har det sedan starten sett fantastiskt bra ut här på Västkusten. De svampskador som ändå fanns på några få banor är med den senaste tiden sommarvärme redan minimala och säkert helt borta i nästa vecka. Här måste jag ta tillfället i akt att berömma banpersonalen på klubbarna som med god kunskap och nyfikenhet att lära mer lyckas bättre år för år med den viktiga invintringen samt med svampbevakningen och snö- och isberedskapen under vinterhalvåret. Detta ser vi nu resultatet av. Starkt jobbat!!

  En del brukar hävda att allt beror på vilket väder vi får under den kalla årstiden men det vill jag påstå inte är riktigt sant. Går man in i vintern med svagt gräs och sedan inte är alert på vinterns påfrestningar får man skador oberoende hur vädret har varit. Visserligen värre ju sämre väder det varit men ändock blir det skador.

  En fairway.
  En fairwaybunker placerad drygt 100 meter från tee. Vem hamnar i denna bunker?

  Årets tema på Svenska Golfförbundets verksamhetsseminarier var att golf måste bli roligare för alla kategorier av golfare. För oss som sysslar med banskötsel innebär detta att hur vi sätter upp banan spelar stor roll. Det kan gälla allt ifrån att skapa nya tees för att korta ned banan till att ändra klipplinjer. Jag vill här slå ett slag för bunkrars placering på era banor. På snart sagt varje bana kan man finna bunkrar som är konstigt placerade och som många gånger enbart drabbar en dålig spelare. Genom att flytta bunkrar eller lägga igen dem kan ni göra era banor mer utmanande för de duktiga spelarna och roligare för de inte fullt så långtslående då de många gånger har nog med problem bortsett från att ligga i bunkrar som extra straff.

  Mitt förslag är att klubben tillsammans med sin banarkitekt inventerar bunkerplaceringarna och då kommer ni säkerligen hitta en hel del bunkrar helt enkelt kan läggas igen. Här finns det skötseltid att spara samtidigt som ni gör golfen roligare för en mängd spelare, inte minst våra nybörjare. 

  Februari 2016

  Halvägs genom vintern detta år kan vi konstatera att det varit som vanligt. Fram till jul var det blidväder med mycket regn. Sedan fick vi ett omslag till ganska sträng kyla och en del snö. Ännu ett omslag i vädret runt den 25 januari gav oss barmark och plusgrader fram till dags dato då det börjar bli nattfrost igen. Således en typisk västkustvinter. Hur har detta så här långt påverkat spelytorna? För att få svar på det har jag under den senaste veckan rest runt till ett tiotal banor i regionen för att kontrollera banstatusen och kan rapportera följande:

  Halmstad GK 11 februari 2015. Gräset har gulnat något i topparna på green.
  Halmstad GK 11 februari 2015. Gräset har gulnat något i topparna på green.

  I min senaste rapport från november 2015 beskrev jag vilken fantastisk höst vi hade med nästan optimal invintring. Detta gynnar givetvis gräset när det sedan utsätts för vinterns härjningar och följaktligen har den treveckorsperiod med kallt vinterväder där även en del is hann bildas på greenerna inte satt några större spår. Gräset har gulnat något men tittar man noggrant ned i beståndet syns tydligt att det bara är grästopparna som är skadade. En del både gamla men också färska svampangrepp har också upptäckts men fläckarna är väldigt små och går heller inte ned på djupet. Att vi får angrepp nu i januari-februari är ganska ovanligt men ett faktum och en uppmaning kan vara på sin plats att vara särskilt vaksamma nu. Den närmaste 10-dygnsperioden lovar ganska kalla nätter men med uppehåll vilket gör att svamptrycket minskar men skulle prognosen ändras och det föreligger risk för snö kan en bekämpning övervägas.
  Fortsätter det på detta sätt med i huvudsak mildväder kan vi nog utlova en mycket tidig vårstart men för oss här på Västkusten är det alltid månaden mars som kan stöka till det. Min övertygelse vad gäller åtgärder för att få bästa möjliga övervintring i denna del av landet är att från mitten av februari omedelbart ta bort all snö, is eller vatten på tjälade greener. Det är detta som på senvintern verkligen kan göra skada. Utöver detta är kraftig dressning, täckning med duk eller varför inte de gamla beprövade metoderna med lecakulor eller hönsgödsel. Vart tog det vägen förresten? Hönsgödsel bildar ett skyddande lager både mot kalla, torra vindar på barmark och när gräset går igång och börjar växa samt ger ett litet mulltillskott som kan stimulera mikrolivet.

  November 2015

  Vi närmar oss nu vintern med stormsteg vilket man inte kan tro då jag tittar ut genom kontorsfönstret. Visserligen har alla löv blåst ner men gräset växer fortfarande bra trots att vi är halvvägs in i november. Hösten här på västkusten har varit synnerligen gynnsam med mycket sol, höga temperaturer och lite nederbörd. Fortfarande pågår det därför mycket spel på våra golfbanor då kvalitén på ytorna håller näst intill sommarstandard. Mycket positivt för Golfsverige.

  Björnhults GK 12 november
  Björnhults GK 12 november. Fortfarande sommarkvalitet på spelytorna till glädje för golfare.

  Det fina höstvädret med mycket sol har också inneburit att invintringen av gräset har varit näst intill optimalt vilket ger oss ett starkare gräs som bör stå emot vinterns prövningar på ett bra sätt.
  Den senaste tidens mycket disiga väder med fortfarande höga temperaturer har tyvärr också varit optimalt för snömögel och andra svampar vilket nu också syns på våra banor. Än så länge är skadorna ändå ganska ringa och beredskapen på de flesta ställen med växtskyddsmedel och andra svampskyddande åtgärder är god. Det finns således gott hopp om ännu en bra vårstart bara nu inte vintern blir alltför svår.

  Så här i slutet av året kan det vara intressant med en summering av hela säsongen och vad gäller västkusten har det varit en av de absolut bästa säsongerna någonsin. 90% av banorna kom ut ur en mycket mild vinter utan några som helst skador. Sedan följde en mycket kall vår där framför allt maj hade ovanligt låga temperaturer. Detta faktum tog hårt på de banor som trots allt hade skador efter vintern då dessa inte gick att läka ihop på grund av kylan. Det blev en mycket jobbig tid för personalen på dessa banor men när värmen till slut kom i början av juni läkte sig skadorna och sedan dess har samtliga banor varit fantastiskt bra. Vädret, som ju har så stor betydelse har under resten av säsongen varit perfekt för gräset. Lagom varmt med regn då det behövts, oftast på nätterna, har givit oss fantastiskt fina banor vilket också har återspeglats i ett högt speltryck. Det greenfeetapp en hel del banor hade under den kalla våren togs med råge igen under resten av säsongen.

  September 2015

  Så har återigen hösten gjort sitt intåg även på Västkusten och därmed är det hög tid för att förbereda gräset inför vintern. En snar höjning av klipphöjden, klippning med vassa knivar, avdaggning och vältning istället för klippning är alla åtgärder som stärker gräset inför kommande påfrestningar.
  Har ni sedan bra beredskap med de bästa växtskyddsmedlen hemma ska de snömögelangrepp som alltid kommer på hösten/tidig vinter kunna minimeras.

  Ser vi tillbaka på säsongen som varit blev den en av de bättre vad gäller bankvalitet på banorna utefter Västkusten. De få skador från föregående vinter som jag rapporterade om i nyhetsbrevet i maj läkte snabbt igen när värmen väl kom i början av juni och sedan dess har banorna hållit en mycket hög standard överlag. Detta har också visat sig i ökat spel både från medlemmar och gäster vilket gjort att jag oftast mötts av en mycket positiv anda på klubbarna vid mina besök.

  Under sommaren har jag ägnat en del tid vid mina banbesök med att mäta främst greenytans spelegenskaper. Med hjälp av stimpmeter får vi fram hastigheten eller egentligen längden på bollrullen och här har vi funnit ett snittvärde på 8,5 fot eller 2,55 meter. Ofta förs en diskussion om snabbare greener ute på anläggningarna där en liten grupp inte blir nöjda förrän stimpmetervärdet går upp mot 10 fot. Som ni förstår av ovan är det väldigt få som uppnår dessa värden och då visar ändå olika kundundersökningar att gäster varit mycket nöjda med greenkvalitén.

  Banchef Niklas Espelund, Vinbergs GK, mäter greenernas jämnhet med en Parrymeter.
  Banchef Niklas Espelund, Vinbergs GK, mäter greenernas jämnhet med en Parrymeter.

  Vad som kanske är mer intressant när det gäller ytans puttegenskaper är hur jämn greenytan är (trueness). Med hjälp av instrumentet "Parrymeter" som simulerar bollens beteende på ytan mäter man bollens rörelser horisontellt och vertikalt. Hoppar bollen eller flyter den fram?

  Vid mina mätningar har snittvärdena legat på, vad gäller rörelser i sidled på 12,5 och värdet för rörelser vertikalt, d.v.s. hur hoppig greenen är, på 37,5. Ju lägre värden, desto bättre och som jämförelse finns en lathund framtagen som säger att banorna i snitt varit av "excellent summer condition".

  Intressant att greenytan inte är så snabb som en del vill ha den men väldigt jämn, och det är väl ändå kanske det i slutänden som är det viktigaste. Det bästa resultatet som mättes upp var inte överraskande på Halmstad GK under första tävlingsdagen på lag-EM i början av juli. Värdena var då 10,5 på stimpen och 9,2 respektive 29,8 vad gäller jämnheten. Greenerna var fantastiskt jämna och spelarna lyriska över konditionen.

  Till sist vill jag också informera om det samarbete vi numera har med våra danska kollegor. Två gånger om året träffar bankonsulenterna från de fyra sydligaste regionerna sina kollegor från vårt sydliga grannland och utbyter erfarenheter. Under vårt senaste möte i september diskuterade vi bland annat vilka växtskyddsmedel som är tillåtna i respektive land och de ekonomiska förhållandena för banskötsel som råder. Här visade det sig att även danskarna känt av den avmattning av golfspelet under den senaste tiden, som påverkat banekonomin negativt. En liten ljusning kunde vi dock skönja i båda länderna under det senaste året.

   

  Maj 2015

  I skrivande stund, tidig maj har vi nu facit på hur våren blev utefter Västkusten. Den önskan jag hade om en tidig start utan vinterskador i min förra rapport från mitten av februari slog verkligen in. Likt förra året fick vi en mycket tidig start där i princip samtliga banor kunde öppna sina greener mellan den 15 mars och 1 april. Greener och övriga spelytor var dessutom i mycket bra skick med inga eller väldigt få svampskador på de flesta ställen. Gott så långt men tillväxten sedan dess har varit mycket seg. Kalla nätter med frost har hållit tillbaka gräset och på några banor har det flitiga spelandet skapat mer slitage än den långsamma tillväxten hunnit med att reparera. Greenerna börjar se riktigt slitna ut på sina ställen. 

  Inget ont som inte har något gott med sig. Den långsamma tillväxten har inneburit att banpersonalen inte behövt stressa iväg och tiden har använts väl för att sköta andra delar av banan. Jag tror aldrig jag sett så många välputsade bunkrar, snygga vägar med nytt slitlager och nytorvade ytor som denna vår. Detta lyfter verkligen helhetsintrycket på många banor.

  Apropå grästorvning i allmänhet vill jag ge ett råd. Direkt efter torvningen är det en klok åtgärd att lägga på någon form växtduk före bevattning. Detta håller främst fukten kvar och minimerar risken för uttorkning. Utjämning av temperaturen mellan dag och natt gör också att torven växer fast snabbare. Sist men inte minst spar man en massa jobb med handvattning på dessa ytor. 

  Under de senaste veckorna har en viss frustration kunnat skönjas hos bancheferna. Trots åtgärder i form av gödsling, luftning, vattning med mera kommer inte tillväxten igång - det har helt enkelt varit för kallt. Hav dock förtröstan, de senaste dagarnas riktigt hyggliga nattemperaturer på 8-10 grader samt en del regn ser nu ut att dra igång gräset på allvar. Den senaste 10-dygnsprognosen spår också fortsatt varma nätter så nu börjar det se riktigt positivt ut.

  Håll nu igen på gödslingen något då annars risken är stor att tillväxtboomen kommer att ge er tröga och saftiga greener på främst eftermiddagarna och därmed klagomål från spelarna.

  För att minimera denna tillväxt vill jag varmt rekommendera alla med vitgröedominerade greener att nu börja använda tillväxtregleraren Primo Maxx på era greener. Erfarenheter på västkusten de senaste åren visar på ett fantastiskt gensvar hos gräsbeståndet. Den lägre tillväxten under dagen ger en totalt mycket jämnare bollrull samtidigt som gräset ger ett friskare och starkare intryck. Läs mer om Primo här.  

  Till slut vill jag gärna dela med mig av en iakttagelse jag gjort under mina flitiga besök ute på banorna i april. Det har varit mycket folk i rörelse på de flesta anläggningarna trots det något kalla vädret. Utan några sifferbelägg känns det som att golfspelandet i regionen fortsätter att öka och de flesta banor jag besökt ser också en ökning i medlemsantalet. Går golfen mot en ny vår? Jag tror det. 

   

  Februari 2015

  Vi har kommit mer än halvvägs genom vintern och så här långt har det inte varit mycket av den varan direkt här på västkusten. Fram till 25 januari var det i stort sett barmark och gräset var fortfarande grönt. Väldigt få snömögelskador hade rapporterats in och allt såg fantastiskt bra ut. 

  Under de senaste veckorna har det fallit lite snö, som mest 20 cm i Göteborgstrakten men de senaste dagarnas mildväder har tagit hårt på snön och i Halland är det nu barmark och grönt igen. Dagens 10-dygnsprognos lovar dessutom milt väder hela perioden vilket gör att hoppet om ännu en kort och mild vinter fortfarande är stort. 

  Fortsätter det på detta sätt med mildväder kan vi nog utlova en mycket tidig vårstart men för oss här på västkusten är det alltid månaden mars som kan stöka till det. Minns för två år sedan när det var 10 minusgrader från 15 februari till 5 april med barmark, och banpersonalen jobbade mycket hårt för att hålla främst greenerna vid liv. Detta lyckades de flesta fantastiskt bra med genom täckning med duk, kraftig dressning eller vattning. Starten blev sen men gräset kom igång snabbt.

  Ifjol å andra sidan blev det ingen vinter och banorna kunde öppna redan i början av mars. Låt oss nu hoppas på en upprepning av fjolåret! 

  Kim Sintorn
  kim.sintorn@golf.se

 5. Gotland, Småland, Värmland, Örebro
 6. Bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk ger dig senaste nytt inom distrikten Gotland, Småland, Värmland och Örebro.

  Februari 2019

  (Gotland, Småland, Värmland, Örebro)

  Det är måndag morgon den 11 februari när detta skrivs och temperaturen utanför mitt kontorsfönster visar fyra plusgrader. För cirka tio dagar sedan skrev jag ett eget nyhetsbrev via till alla "mina klubbar", där jag berättade om vad jag hittills fått inrapporterat när det gäller väderleksläget i distriktet.

  Då var det rejält kallt och det låg ett snötäcke med en hel del is under, framför allt i Örebro och Värmland. Det gjorde att många banor hade skidåkare som sträckte ut och kämpade sig fram i spåren. Den senaste tiden har jag fått en hel del samtal om att banpersonalen passat på att vara ute och skottat av sina greener – vilket är oerhört vaket gjort.

  Ett diagram över hur temperatur och nederbörd här svängt fram och tillbaka i Karlstad under november till februari.
  En tydlig bild över hur temperatur och nederbörd här svängt fram och tillbaka i Karlstad under november till februari. Både snö och regn har skapat problem med isbildning.

  Sedan vet vi som hållit på med detta länge, att det kommer kalla nätter och mera vinter längre fram. Som skydd för gräset inför detta gäller det så fort det går att lägga på någon typ av dressmaterial eller ännu bättre, täcka dem med vårtäckningsdukar.

  I skrivande stund har Svenska Golfförbundet genomfört drygt hälften av de 23 planerade stoppen på verksamhetsresan. Vad som är oerhört kul är att vi slagit alla deltagarrekord och vad jag hitintills fått inrapporterat till mig har alla varit övervägande positiva till dagen.

  På banpasset har vi denna gång gått igenom och verkligen ingående diskuterat säkerhetsfrågan för alla som jobbar på banan, golfarna, eller allmänheten som rör sig i banans omgivning. För det har den senaste säsongen varit alldeles för många olyckstillbud där banpersonalen drabbats. Det gäller att hela tiden passa på att utbilda all banpersonal och golfarna hur man beter sig, via banvandringar, på vårstädning, via sociala medier, på medlemsmöten, skyltning med mera. Denna fråga måste vara på tapeten och aktualiseras hela tiden.

  Vidare har vi ingående gått igenom vad de nya golfreglerna innebär för oss som har med banans skötsel att göra. Kortfattat är budskapet från det senare: ta det lugnt och se till att måla upp en hel del röda banmarkeringspinnar. Och be någon domare eller regelkunnig inventera alla eventuella hinder på hela banan, så kommer det att bli riktigt bra.

  Nu hoppas vi att alla får en bra vår start på sina anläggningar och att tiden går snabbt till dess att vi kan sätta i flaggorna igen.

  Hälsningar

  Mikael "Bobban" Frisk, bankonsulent Svenska Golfförbundet

  November 2018

  (Gotland, Småland, Värmland, Örebro)

  När detta skrivs i början av november kan jag inte låta bli att berömma alla som håller på med banornas skötsel ute i mitt distrikt. Efter att ha gjort massor av uppföljningsbesök nu i höst konstaterar jag:
  Från det att banorna varit i princip helt utslagna av sommarens torka och brist på vatten till dags datum, har många reparerat sig på ett fantastiskt bra sätt. Tack vare extra gödslingar, stödsådd, luftning, borstning, vertikalskärning med mera. Listan kan göras oändligt lång. De klubbar där det fattats ekonomiska, maskinella och personella resurser i driftsbudgeten eller i klubbens kassa, förtjänar extra beröm.

  Risk för medlemstapp

  En fairway som tagit mycket skada av sommarens torka.
  En fairway i juli.

  Ni har förstått att gör vi ingenting åt detta nu och visar framåtanda och resultat, finns risken att vissa medlemmar lämnar klubben. Tyvärr finns det någon klubb som helt och hållet måste fräsa om delar av sina fairways och tee. Och i princip göra en ombyggnation, för att gräset inte har återhämtat sig trots att man nyttjat alla tillbuds stående medel.

  Jag vet samtidigt att många klubbar håller på att uppdatera sina bevattningsanläggningar genom att byta styrsystem, pumpar, bottenventiler, justera spridare i höjdled och sidled, komplettera med nya sprinklers samt flytta på många nu i höst. Detta för att motsvara framtidens krav från banpersonal och golfare när det gäller tillförlitlighet och täckningsgrad.

  En fairway i mitten av september, som hämtat sig efter torkan, efter mycket arbete och regn.
  Samma fairway i mitten av september.

  Krävs hårt arbete

  På den övre bilden ser ni hur det såg ut på en bana i somras när vattnet var i princip helt slut. Den undre är tagen i början av hösten – på samma ställe. Notera skillnaden. Tack vare idogt och hårt arbete av alla inblandade parter, med extra luftning, gödsling, vertikalskärningar, stödsådd samt inte minst att det kommit lite regn, men långt ifrån tillräckligt!

  Nu hoppas jag på en bra höst som innebär massor av sol under 3–4 veckor – utan dis, dagg och dimma – när yttertemperaturen visar mellan noll till fem plusgrader. För det innebär naturligt perfekt in härdning av gräset inför vintern som kommer, vare sig vi vill det eller inte.

  Augusti 2018

  (Hela Sverige)

  Tankar kring torkan och bevattningsanläggningen

  Landet runt, där vi bankonsulenter beskriver de aktuella förhållandena i våra respektive distrikt, blir denna gång en gemensam skrift då torkan de tre senaste månaderna varit lika över hela landet och överskuggat allt annat. Nedan följer våra gemensamma tankar och råd.

  Det är många saker som ska falla på plats för att få fram en riktigt bra spelyta. En av de absolut viktigaste delarna är vatten, en faktor som gräset inte kan vara utan. Hela Sverige har i år drabbats av den torraste våren och sommaren i mannaminne och det har verkligen satt sina spår på landets golfbanor. För en del banor kom torkan innan alla vinterskador läkt ihop och för dessa banor är situationen just nu än mer kritisk.

  Katastrofala brister i bevattningssystemen

  En tee som har tagit mycket skada av torkan.
  En vanlig syn efter flera månaders torka. Vattnet räckte bara till greenerna. Detta tee måste sås om och det blir mycket extraarbete denna sensommar och höst. Har du gräsfrö hemma?

  De senaste månaderna har det pratats mycket om torkan, brist på vatten och även bevattningsförbud. Med facit i hand, när det nu börjat regna igen, ser vi vilka katastrofala brister våra bevattningssystem har. På de flesta ställen är reservoarerna för små och möjligheten att få tillgång till annat vatten starkt begränsat.

  Den bästa investering en golfbana nu kan göra är att verkligen försäkra sig om tillräcklig vattentillgång så att inte samma situation uppstår igen vid nästa torkperiod. Det kan röra sig om att förstora sina bevattningsdammar och koppla ihop de man har till ett system, eller att ansöka om vattendomar för vattenuttag från vattendrag eller sjöar. Mer om hur man anlägger en bevattningsdamm och vilka regler som gäller i slutet av texten.

  Än viktigare och något alla bör göra är att se över skicket på era bevattningsanläggningar som under dessa förhållandena verkligen får bekänna färg. För sanningen är ju att det inte bara är torkan som orsakat de problem vi nu har ute på våra banor, utan att vi också använt de vatten vi samlat på oss på ett minst sagt slösaktigt sätt. Huvudorsaken till detta är det skick som flertalet av Sveriges bevattningsanläggningar är i, som tyvärr är under all kritik. Det räcker inte att bevattningen startar när man trycker på knappen. Alla spridare ska vara justerade, det ska vara rätt tryck ut till spridaren, datorn ska vara rätt programmerad och så vidare.

  Viktigt underhåll prioriteras ned

  En skadad green, där bara den ena halvan har fått vatten.
  En spridare som till synes bara kastat åt ena hållet med greendöd som följd.

  Tyvärr ser vi allt för många brister ute på de klubbar vi besöker och ofta får vi höra att man inte hinner med allt underhåll, utan anläggningen får gå tills den slutar att fungera och först då lagar man den. De flesta av våra bevattningsanläggningar är mer än 20 år gamla och bakåt i tiden har man resonerat precis likadant.
  Här finns det mycket pengar att spara. En vältrimmad anläggning bevattnar effektivare och förbrukar därmed mindre ström. Rätt mängd vatten resulterar i friskare greener utan både torrfläckar och blöta partier, det vill säga bättre spelbarhet och mindre sjukdomar. De skador som en undermålig bevattning orsakar resulterar inte bara i dåliga spelytor, det kostar också en hel del att återställa dessa ytor i form av gräsfrö, näring, diesel samt ett stort antal arbetstimmar. Timmar som egentligen skulle läggas på underhåll och invintring av banan i stort. Får vi en torr höst är vi dessutom beroende av bevattningsanläggningen för att etablera det nya gräset. En dålig täckningsgrad resulterar då i en dålig etablering samt ett svagare gräs.

  Gräset måste nu sås, växa och invintras

  Hur stora skadorna egentligen är vet vi inte med säkerhet förrän nästa säsong. Det gräs vi sår nu i höst ska inte bara bli grönt och komma in i den normala skötseln, det ska också invintras på rätt sätt så att det orkar motstå sjukdomar och en ny vinter med allt vad det kan innebära. Om tiden räcker till och om vädret i höst är tillräckligt gynnsamt, ja det får framtiden utvisa.

  Länkar till mer läsning:

  – Vikten av en bra bevattningsanläggning och hur den ska användas finns i rapporten Tre bevattningsstrategier i praktiken.

  – Mer information om dammar, lagar och regler, vattendom och vattenkvalitet hittar du här.
  – Läs också Hushållningssällskapets förnämliga handbok om dammar.
  Kan man våga hoppas på en storsatsning på bevattningsanläggningarna de kommande åren?

  Bankonsulenterna SGF

  Maj 2018

  (Gotland, Småland, Värmland, Örebro)

  Om man sammanfattar resultatet av övervintringen blir det ömsom vin, ömsom vatten. I Småland och på Gotland är det på de flesta ställen riktigt bra, och finns det några skador så är det i form av snömögel. Men med den senaste tidens värme som gjort att tillväxten skjutit fart så kommer det att bli bra.

  En nästan helt utslagen green som skurits och hjälpsåtts. Nu gör värme, vatten och gödning resten.
  En nästan helt utslagen green som skurits och hjälpsåtts. Nu gör värme, vatten och gödning resten.

  I Värmland och Örebro slåss väldigt många klubbar (definitivt inte alla) just nu med riktigt risiga greener, tee och fairways. Orsaken är långvarig is och snötäcke. Som nästan alltid är det vitgröen som har tagit mest stryk, men jag har även sett tydliga isskador på krypvensgreener. Killarna och tjejerna som jobbar på banan kämpar nu med näbbar och klor med vertikalskärning, stödsådd, extra gödsling, luftning, täckning med vårdukar, dressning med olika material… ja listan kan göras oändligt lång.

  En delvis utslagen green kan ibland vara svårare att få bra igen.
  En delvis utslagen green kan ibland vara svårare att få bra igen.

  Det gör samtidigt att det är många banchefer/greenkeepers och banarbetare som är pressade och mår dåligt just nu. Frågor haglar från medlemmar och gäster om vad som har hänt med banan och inte minst vad som görs för att förbättra den. Jag kan inte nog trycka på vikten av att lämna snabb och korrekt information till golfarna via sociala medier – gärna med bilder – och även muntligen direkt till golfarna. Då slipper ni en massa felaktiga rykten som annars lätt börjar florera.

  Det är nu bara att jobba stenhårt med att försöka läka ihop greenerna. Kom ihåg att under sådana här situationer får man lägga allt vad gäller bra bollrull heter åt sidan. Det viktigaste är att få tillbaka gräs i de bara fläckarna. Annars är risken påtaglig för algbildning i fläckarna och då är det i princip omöjligt att få gräs att etablera sig. Nu får vi hoppas att det fina försommarvädret håller i sig så kommer det att bli bra.

  Kämpa på!

  Februari 2018

  (Småland, Gotland, Värmland, Örebro)

  När jag tittar ut genom mitt oputsade kontorsfönster i Växjö i mitten av februari ser jag ett landskap som är klätt i vitt och har så varit nästan hela tiden sedan början av januari. Snötäcket är inte speciellt tjockt men så pass mycket att spårning med snöskoter skett till skidåkarna ute på Växjö GK.

  Dessförinnan regnade det oavbrutet sedan september, känns det som. Någon tjäle under detta lilla snötäcke är det inte tal om. Några klubbar fick möjlighet att spruta en extra gång i slutet av januari när den lilla snön som legat var borta för ett par dagar, innan en ny omgång med snö ramlade ner från himlen.

  I norra delarna av mitt distrikt upp till en osynlig linje mellan Örebro och Karlstad har det varit ungefär likadant förhållande.

  Norr om denna linje hann inte all snö smälta bort utan blev till is istället innan ett nytt ganska kraftigt snötäcke ramlade ner. Några banchefer har tagit in pluggar med gräs under isen genom att borra med en sladdlös borrmaskin utrustad med en dosfräs genom isen. Denna plugg har sedan förvarats i ett kylskåp en eller ett par dagar för att avhärdas. Sedan har pluggarna planterats i blomkrukor med en bit tejp bit på sidan där datumet angivits när pluggen togs in.

  Gör man detta under hela vintersäsongen ser man klart och tydligt om och när greenerna börjar duka under och dö. Följer man detta förfarande ser man när det är dags att eventuellt ta bort isen med olika typer av åtgärder, när det blir mildare väder.

  Många har rapporterat om nya vildsvinsangrepp och nu har de till och med gett sig upp på greenerna på någon klubb, vilket är mycket ovanligt. Efter att jag haft personligt möte med viltvårdare anställda av Växjö Kommun säger de att det bästa vildsvin vet är: kvickrot, maskros, ek- och bokollon, mask, rötter, potatis plus i princip alla sädesslag.

  Ska man lyckas hålla dem utanför golfbanans marker är det bara elstängsel som gäller, samt att man ser till att hålla god kontakt med de lokala jägarna. De bästa exempel på stängsel är där man sätter upp tre trådar och sätter ett separat elaggregat på varje tråd. Det gör att stängslet även fungerar om det skulle bli mycket snö eller att det skulle växa upp gräs eller ramla ner grenar på någon tråd.

  Jag vet att detta exempel är en dyr variant men det är utan tvekan det bästa sättet att hålla dessa bestar utanför golfbanan. Hittade en länk på nätet angående fakta om vildsvin som är klart läsbar.

  Vad som är riktigt skoj är att vi fyllt upp alla utbildningar med deltagare den senaste tiden på GUB, VUB samt HGU och vi har faktiskt fått säga nej till ett par deltagare som kommit in för sent med sin anmälan. Nästa GUB-kurs går i mars i Jönköping och även den är fulltecknad. I höst startar en VUB-kurs på Barsebäck med de första två (av fyra) veckorna 45 o 46. Håll öron och ögon öppna för vidare information längre fram.

  Nu hoppas vi på en bra vår utan några som helst vinterskador. Kör så det ryker och tveka inte att höra av er om ni undrar över någonting

  November 2017

  (Gotland, Småland, Värmland, Örebro, Jämtland-Härjedalen)

  När jag skriver dessa rader har jag precis pratat med en klubb uppe i Jämtland där man hade blivit klar med snöskottningen runt klubbhuset. Samtidigt, när jag sent igår kväll kom hem från vår GUB-utbildning på Barsebäck var det fortfarande öppna greener på Donald Steel-banan.

  Snacka om kontraster. Det är riktigt skoj att återigen få uppleva att det blivit ett sådant stort intresse för våra utbildningar som vi arrangerar: GUB, VUB och HGU. Samt inte minst att eleverna som går utbildningarna är taggade och på hugget.

  För två veckor sedan blev jag under ett par dagar i princip fullständigt nerringd då det verkade som om alla klubbar samtidigt hade fått ett häftigt snömögelangrepp. Man glömmer väldigt ofta att denna svamp lever ner till ca – 5 grader i marken och dör vid + 28 grader. Dess optimala utveckling är när det är + 21 grader i marken.

  Väldigt ofta får jag frågan om detta sista påstående verkligen stämmer efter att ha genomfört olika föredrag hos klubbar. Men jag brukar också var tydlig med att tillägga att ofta ser man inte angreppen då naturen i sig är fantastisk på att ta hand om detta, för gräset är ju då i full tillväxt och döljer angreppen. Som alltid vill jag påstå, är det gräsarten vitgröe som är känsligast.

  Jag tillsammans med mina kollegor som jobbar som klubbrådgivare har arrangerat ett antal ERFA-träffar i distriktet. Syftet med träffarna denna gång har varit att ta del av vad som händer i Golfsverige just nu, samt fokusera lite mera på detaljer som golfarna har eller har haft synpunkter på. I det senare fallet tänker jag på ojämna tee och bunkrar. Vi vet via undersökningar och intervjuer att detta ständigt dyker upp.

  När det gäller teeombyggnation vet man att när det till exempel inte står något vatten efter nederbörd på teeytan är placeringen och dess utformning fullgod, samt att det är uppbyggt med ett sandigt material. Då räcker det ofta att i princip bara torva av eller fräsa bort den översta kakan med gammalt gräs och organiskt material.

  När man gjort detta tycker jag utan tvekan att man antingen ska köra över ytorna med en stennedläggare eller att man helt enkelt tar och luftar hela ytan med en Verti Drain och att man kör med full brytning. Återigen bara om teeytan är uppbyggd i ett sandigt material.

  Syftet med dessa åtgärder är att komma åt kompakteringar som blivit lite längre ner i profilen av teeytan. Självklart ser man till att när man kommit så här långt komplettera eller flytta spridarna så att en fullgod bevattning skapas. Sedan återstår det att väga av ytan och sladda av. Därefter gäller det att besluta sig för om att så ytan eller torva tillbaka det gamla gräset. Alternativ nr 1 är oftast alltid att föredra om man har en annan teeyta att nyttja under etableringen. Då får man tillgång till de bästa gräsarterna och moderna sorterna, som klarar av och står emot framtidens krav. Både vad gäller spelbarhet och vinterhärdighet. Annars får man torva tillbaka det gamla gräset.

  En hand som håller en plugg med köpt torv.

  Någon tänker säkert: Det finns ju massor av företag ute i vårt avlånga land som odlar och säljer nytt gräs på rulle. Men jag har ännu inte upplevt något företag som kunnat erbjuda en färdig torv som har varit odlad i sanden med fraktionen 0,2–2 mm.

  En hand som trycker ihop en plugg med köpt torv och det kommer fram massor med vatten.

  Alldeles för ofta är den köpta torven odlad i torv/lera eller i det material som vi kallar i dagligt bruk: fet matjord. Detta fungerar inte när det sedan börjar bli dags att klippa ner teeytan och man ska börja nyttja den. Då blir det bara kletigt och motsvarar inte de högt ställda krav man ska ha på ett nyanlagt tee.

  Den översta bilden visar en plugg med köpt torv. Den nedersta visar hur jag har tryckt ihop profilen och det kommer fram massor med vatten.

  Augusti 2017

  Bandon Dunes USA, fyra timmars bilfärd söder om Portland.
  Bandon Dunes USA, fyra timmars bilfärd söder om Portland.

  I Småland har ett flertal klubbar arrangerat SM för olika klasser i början av juli. Tydligen var det ett mycket uppskattat arrangemang med fantastiskt preparerade banor enligt de allra flesta deltagarna. Annars har banorna (framför allt uppe i Värmland och Örebro) varit riktigt torra under lång tid, som till slut gjort att ett flertal fått brist på vatten. Det har inneburit att man fått sluta vattna, framför allt fairways. Jag kan inte nog trycka på behovet av snabb, rätt och tydlig information under dessa förhållanden till medlemmar och gäster, via mejl, hemsidor och sociala medier. Annars är de där ”vad var det jag sa-sägarna” snabbt ute med egentolkade sanningar som man tror sig har hört, och sprider dem till alla! 

  Jag har fått massor av samtal de senaste veckorna i år liksom förra året angående en massa mystiska fläckar. Väldigt ofta har det handlat om: häxringar, alger, rödtrådsjukan, dollar spot, antracnose samt lite vanliga sommar-fusarium. Jag väljer att skicka ut i princip samma nyhetsbrev i år som jag skickade ut förra året när det gäller dessa olika svampar. Jag har genom åren gått på ett antal föredrag på den amerikanska greenkeeper-mässan genom åren och lyssnat på specialister och här kommer en resumé angående detta.

  Dollar spot
  Dollar spot.

  Dollar spot
  Om vi börjar med dollar spot (Sclerotinia homeocarpa) först (se ovan) kanske den minnesgoda banchefen kom ihåg när professor Frank Rossi, Cornell University, åkte runt i landet för ett antal år sedan och bland annat sa: Wait until you get Dollar spot! Nu är den här sedan ett par år och har dykt upp lite här och var i landet. På bilden nedan ser man tydligt angreppen. Den trivs väldigt ofta där det är lite magert och brist på näring, torrt, mycket dagg m m. Är det samtidigt varmt väder (ca 16–32 grader) med relativt kalla nätter (dock över 10 grader) då tjoff! Därför brukar den i USA dyka upp på sensommaren. Jag har ofta sett den här först på slänter runt tee/bunkrar/greener. 

  Första antydan till dollar spot.
  Första antydan till dollar spot.

  Hur får man då bukt med den? Ofta hjälper det om du direkt ser till att gödsla upp ytorna. Gör du det brukar den försvinna relativt snabbt. Missar man det har jag sett på ett par rödsvingel-greener att det blir ganska djupa bestående skador. Men jag har även sett den på lite misshandlade vitgröe-övningsgreener.

  Här ser man klart och tydligt det karaktäristiska för dollar spot. Det rödbruna timglaset.
  Här ser man klart och tydligt det karaktäristiska för dollar spot. Det rödbruna timglaset.

  Rödtrådsjukan
  Den heter på latin Laetisaria fuciformis. Denna brukar man se i princip överallt på hela spelytan och att den är röd/rosa aktig (kolla bilden). Den ställer inte till några problem, men om du störs över huvudtaget, gödsla upp ytorna lätt så försvinner den ofta.

  Rödtrådsjukan
  Rödtrådsjukan.

  I normala fall brukar inte dessa angrepp börja synas förrän i slutet av juli/början av augusti. Men i år har det tydligen börjat dyka upp betydligt tidigare. Svampen syns väldigt tydligt genom att det nedersta bladet på äldre plantor ofta blir apelsinskalsfärgat och lite senare tunnas hela bestånd ut och blir svarta. Denna process kan gå otroligt fort, på bara ett par dagar ibland. Blir ni osäkra om fläckarna sprider sig eller inte, stick ner till exempel tio tändstickor precis i utkanten av en fläck så kan ni följa hur processen fortgår på ett mycket lätt sätt från ena dagen till den andra.

  Oftast är det gräset vitgröe (Poa Annua) som drabbas hårdast men även krypven (Agrostis stolonifiera) kan drabbas men inte alls i den omfattningen som vitgröe.

  Antrachnose
  Antrachnose.

  Man glömmer väldigt ofta att det finns två olika typer av Anthracnose (Colletotrichum graminicola). Man pratar dels om Basal Rot Anthracnose som man ofta får under den lite kallare perioden när det är mellan 13–21 grader samt Foliar Anthracnosenär det varit långvarigt över 25 grader på sommaren under lite längre tid. Båda dessa typer orsakar vi ofta själva genom att vi stressar gräset för mycket genom att klippa många gånger för kort, ofta med fel rullar på aggregaten, vattna för mycket eller för lite, gödsla för lite (speciellt denna tid på säsongen när plantorna förbrukar mest energi) m m.

  Initialt skede av Anthracnose.
  Initialt skede av Anthracnose.

  Är då samtidigt marken kompakt och vi har en jord i obalans med brister bland vissa näringsämnen eller för lågt/högt pH-värde, då hjälper detta till och påskyndar processen. Svampen angriper rotupptaget av vatten och näring, genom att tillväxtpunkten slås ut.

  På de klubbar där man i princip följer med näringstillförseln enligt den normala tillväxtkurvan m m, ser jag inga eller väldigt få angrepp.

  Mera typiskt utseende av Anthracnose.
  Mera typiskt utseende av Anthracnose.

  För cirka 15 år sen och tidigare hade vi inte denna svamp i Sverige för då var det inte tal om att klippa ner mot 3 mm i princip varje dag.

  Syngenta säger att det av Kemikalieinspektionens godkända preparatet Banner MAXX som får användas på golfbanor i Sverige som slår tillbaka angreppen. Behandla bara med detta max 1–2 ggr per säsong. Detta preparat innehåller bland annat den verksamma beståndsdelen Azoxystrobin. Den aktiva substansen bildar vid upprepad långvarig användning oerhört lätt resistens. Inom lantbruket har man fått många svampar resistenta på grund av detta.

  Här har svampen slagit till med full kraft och ödelagt stora delar av en green.
  Här har svampen slagit till med full kraft och ödelagt stora delar av en green.
  Ytterligare exempel på hur det slutgiltigt kan se ut.
  Ytterligare exempel på hur det slutgiltigt kan se ut.

  Se hellre till att höj upp klipphöjden omgående några tiondelar, dressa upp ytorna med framför allt rundkornig sand, allt för att skydda tillväxtpunkten, och klipp bara vid verkligt behov helst med släta rullar. Välta istället om ni behöver. Börja gödsla rejält genom att spruta ut ren nitratkväve med Kalium typ NK 13–37, som plantan kan ta upp via sina blad vid stressigt förhållande. Notera samtidigt att alla andra kväveformer avtriggar svampen så undvik dem!

  Övrigt
  Boel Sandström, min kollega uppe i Norrland, har begärt och fått tjänstledigt för att prova på en annan tjänst uppe på Lantbruksuniversitet i Umeå som försöksledare. Det gör att vi andra sex konsulenter har tillfälligt fått tilldelade ett antal nya klubbar i hennes distrikt.

  Jag har begärt och fått Jämtlandsklubbarna och det gör att jag under början av september kommer att besöka dessa klubbar för att på plats bilda mig en egen uppfattning om dess status och kondition, samt försöka hjälpa dem med dess unika utmaningar de står inför.

  Det föll sig ganska naturligt att jag valde detta distrikt då jag har en grabb som bor med sin familj i Huså 2 mil från Åre. Då får jag möjlighet att besöka dem någon kväll/helg i samband med att jag är däruppe.

  Kan inte nog påminna om ELMIA i Jönköping 26–28 september. Jag vet att SGA även stött på om detta event igen.

  Häxringar har blivit allt alltmer problematisk på våra golfbanor på senare år och påverkar både spelbarheten och estetiken. Det gäller inte bara i Sverige utan även utanför landets gränser. På detta seminarium får man ta del av ett 3-årigt projekt som R&A sponsrade, och drevs av STRI och blev färdigt 2015. Projektet syftar till att öka förståelsen av de arter som är involverade, faktorer som påverkar deras tillväxt och effektiv kontroll. Slutrapporten presenterades första gången på BTME 2015 av PhD Researcher Jennie Keighley, Harper University UK.

  Nu har vi bokat upp henne till detta tvåtimmars-seminarium. Samma föredragning ges både tisdag och onsdag. Här får du reda på vad häxringar är, gå igenom alla olika typer av häxringar, lära dig om dess uppkomst, hur man förebygger och ev. behandlar dem. Seminariet kommer att hållas på engelska men texten till bilderna kommer att vara på svenska. Samt att det kommer finnas språkkunniga personer i lokalen som kommer att vara behjälpliga med dina ev. frågor om du känner dig osäker.

  Ingen kan ha undgått att det har skett en allvarlig incident på Barsebäck Golfklubb där en av killarna blev träffad i huvudet av en golfboll. Mycket tråkigt och ledsamt. Nu verkar resultatet av just detta tillbud gått bra men det kunde gått riktigt, riktigt illa. Varje tillbud är dock ett för mycket. Jag kan inte nog trycka på vikten av utbildning och information till medlemmar, gäster samt banpersonalen på klubben i detta ämne! Samt att klubben har fastlagt ett förhållningsätt hur man gör som anställd och golfare.

  Jag fick tidigare under dagen reda på via min chef Håkan Stålbro att det aldrig bokats så mycket golfspel via Min Golf någonsin som det gör just nu, samt att det även i år ser positivt ut på medlemsfronten ute på klubbarna i landet. Till detta har självklart du som arbetar med golfbanans skötsel starkt bidragit!

  Hoppas på en fortsatt fin sensommar/höst med massor av spel samt att ni som jobbar på klubben hinner ta ut lite ledighet. För det förtjänar ni!

  Kör så det ryker och tveka inte att höra av er om ni undrar över någonting!

  Maj 2017

  För ett par dagar sedan när jag var på väg till ett par banbesök på Öland, med vinterjackan, mössan och vantarna liggandes i baksätet i min bil, sa en reporter på Radio Kronoberg i bilradion, att april var den kallaste sedan mitten av 1930 talet. Samtidigt berättade rösten att ett flertal kommuner redan nu infört vattenförbud, som kommer att gälla under hela 2017 på grund av att vattenmagasinen redan nu är rekordlåga.

  Det kalla vädret med kraftig blåst har sedan fortsatt långt in i maj med många gånger hård nattfrost. Det har gjort att många golfbanor har varit och är kruttorra. Jag kan inte nog poängtera vikten av att vattna. framför allt på våren och gärna på dagtid. Plantorna kan inte ta upp vatten via rötterna ur marken när det är för kallt och vattnet håller låg temperatur. Men det går inte alltid att vattna på dagarna då det många gånger är fullt på banan.

  Vissa mornar har faktiskt naturen i Växjötrakten även erbjudit ett par centimeter snötäcke. Det har gjort att all växtlighet fullständigt stannat upp. Tur i oturen är då att cirka 90 procent av alla mina klubbar har haft en bra eller till och med mycket bra övervintring av sin bana.

  Men på de övriga 10 procent av banorna är det tufft eftersom fläckarna, om det är snömögel eller om det är rena isskador, inte vill läka igen. I de senare fallen sliter banpersonalen i princip dygnets alla ljusa timmar med olika typer av täckdukar, stödsådd, mörkt dressmaterial, vatten, vertikalskärning... ja, listan kan göras oändligt lång. Det händer ingenting och man känner ibland bara fullständig uppgivenhet.
  Jag kan inte nog trycka på vikten av snabb och konkret information till medlemmar och gäster på klubben om olika skötselåtgärder inklusive bilder via Facebook, e-maillistor, hemsidor etc. som sker på banan. På så vis kväver man ofta olika typer av egna tolkningar som vissa medlemmar är blixtsnabba att göra under sådana här förhållanden.

  På de övriga 90 procent av klubbarna har det naturligtvis inte heller vuxit och det har gjort att slitaget har varit tufft. Men tack vare att flytta hålen och teemarkeringarna har de allra flesta golfarna varit nöjda och belåtna.

  Nu är vi alla trötta på att använda våra vinterkläder. Nu hoppas vi på sol, värme, stilla vårregn gärna nattetid så att växtligheten skjuter fart och där det är skador på greenerna att dessa läker ihop.

  Februari 2017

  Vi har hittills fått uppleva en sådan där ombytlig vinter igen. Ena veckan är det kallt/snö med uppdragna skidspår med skoter på golfbanorna. Nästa vecka har det blivit ett helt annat scenario. Då har de riktigt hängivna golfarna återigen givits en möjlighet att lufta golfklubbor från förrådet, genom att snön försvunnit hux flux.

  Men ett flertal golfklubbar i framför allt Värmlandsdistriktet har rapporterat in ganska långvarigt istäcke under ett flertal veckor i vinter. Till er vill jag säga: ta in ett par pluggar från de värsta greenerna. Borra ner i profilen med en sladdlös borrmaskin utrustad med en dosfräs. Sedan tar ni in gräspluggen ni fått upp och härda av den genom att placera den i kylskåpet under 2–3 dagar. Efter det planterar ni den i en blomkruka som ni placerar på fönsterbrädan i ett fönster. Snabbt kommer ni sedan att märka om det är något liv i den, genom att den kommer att börja grönska och växa till sig. Det är så mycket lättare att jobba på klubben om man får en bra uppstart på sin bana på våren.

  ERFA-träffar

  Jag tillsammans med klubbrådgivarna som jobbar i mitt distrikt kommer att arrangera ett antal ERFA-träffar nu i vår. Syftet med dessa träffar är att alla ska delges samma information från oss på Svenska Golfförbundet oavsett om ni jobbar på kansliet eller på banan. En annan mycket viktig del i träffen är själva mötet. För handen på hjärtat: hur många gånger per år får man en chans att spendera en eller ett par timmar, i detta fall i en bil, tillsammans med sina närmaste medarbetare för att diskutera olika lösningar? Jag lovar att det är värt hur mycket som helst!

  Håll utkik bland e-posten den närmsta tiden för mer information om var och när dessa träffar kommer att ske.

  Nu hoppas vi alla på en riktigt, riktigt bra vårstart och att golfarna fortsätter att strömma till era golfbanor, som de gjort på senare år. Jag har sagt till er innan och gör det igen. Alla internationella föredragningshållare som vi haft här i Sverige på senare år är de, liksom vi, grymt imponerade på finishen på golfbanor i landet. Speciellt när de får höra hur pass få ni är som jobbar på banorna sett ur ett internationellt perspektiv.

  Nu kör vi så det ryker och tveka inte att höra av er om ni undrar över någonting!

  November 2016

  När jag står på mitt kontor hemma på Paradvägen 67 (9 november) och tittar ut så yr årets första snöflingor runt och det börjar bli en aning vitt på marken. Samtidigt har vi haft ganska kallt ett par dagar med minusgrader både dag- och nattetid. Det har gjort att på de flesta banor är det en rejäl kaka med tjäle. Frågan är om denna kalla väderlek har kommit för att stanna. Det finns ingen som med säkerhet kan svara på detta. Men jag vet att det finns många av er som jobbar med banskötseln som skulle vilja utföra en sista luftning samt inte minst göra en sista förebyggande behandling mot svamp.

  Min magkänsla säger dock att det kommer att bli lite mildare väder längre fram (för så brukar det vara) och då gäller det att vara på tå och beredd.

  Jag vet att det är klubbar som precis i dagarna har tömt sin bevattning och jag har fått rapporterat att samtidigt som de gjorde det fick de den första snön, och det såg ut som om de tillverkade snö.

  Oerhört glädjande har det på många klubbar varit rekord när det gäller antalet spelande ronder, kul är även att antalet medlemmar ökat på många håll. Det betyder bara att klubbarna med dess personal har gjort läxan och man har anpassat sin verksamhet efter kundernas önskemål.

  Bild från uppmätning av bevattning från Albatross GK.
  Bild från uppmätning av bevattning från Albatross GK.

  När det gäller banorna har vi fått uppleva den torraste sommaren på många, många år. Jag har klubbar i mitt distrikt som fick sluta vattna sina fairways redan i mitten av juni för att spara vatten så att det skulle räcka till tee och greener längre fram. Det är nog inget unikt för det här året, vi får nog leva med detta fenomen även framöver. Det har dock gjort att ett flertal klubbar som har uttag, har fått ta till slangen och handvattna de mest utsatta områdena på sina greener. Jag kan inte nog trycka på att göra en bevattningsrevision. Då får man fakta på hur bra eller dålig täckningen är på sin bevattning samt hur många millimeter man lägger på per timme. Alla bankonsulenter i hela landet har tillgång till en utrustning som kan hjälpa er med en uppmätning och det bästa av allt är att det kostar absolut ingenting.

  Många av er har frågat hur det går till när man sätter handicap på de olika hålen på banan, för det är tydligen en riktig ”snackis” på håll. Om ni klickar på den här länken får ni svar på dessa frågor samt tillgång till massor av annat matnyttigt!

  Augusti 2016

  Sedan ni sist hörde ifrån mig så har vi i framför allt i det sydöstra hörnet av mitt distrikt (men även i övriga delar av distriktet) fått uppleva en väldigt torr sommar med ytterst eller i princip ingen nederbörd alls. Det har gjort att det ställts enormt stora krav på tillgången av vatten men även att bevattningsanläggningarna levererar som det är tänkt. Om vi börjar med det första nämligen vattentillgången så det många klubbar som måste försäkra sig om detta och ta tag i detta till nästa säsong. Dem allra flesta har historiskt sett tillräcklig med vatten till att ta vatten till sina bevattningsanläggningar via en sjö, å, bäckar eller har dammar grävda dit alla diken och dräneringar på banan står i förbindelse med. Men i år är det ett flertal klubbar som i princip har kört slut på sitt vatten, det har gjort att många redan i mitten av sommaren fick börja hushålla med sitt bevattningsvatten och helt enkelt skippa vattna fairway och prioritera greener och tee. I dessa fall så är det ju av yttersta vikt att man mycket tydligt kommunicerar detta till sina medlemmar och gäster på klubben. Vi får nog leva med att i framtiden måste vi hushålla bättre med våra naturliga resurser, i detta fall tillgången på vatten p.g.a. förändringar i vårt klimat. Därför är det ett par klubbar som måste lyfta upp tillgången och jobba med vattenfrågan nu och i framtiden.

  Jag kan inte nog tillräckligt påpeka och har tjatat om det innan och gör det igen. Börja med att räta upp era sprinklers så att de står rakt! Ni är massor av klubbar där ute som kan skriva under på detta. Se till att boka upp ett banbesök av just din bankonsulent nu i höst så kan hon eller han hjälpa er med att göra en bevattningsuppmätning på ett par greener/tee/fairways.

  Tips och trix
  Ibland tycker jag tycker att ni skall riva med en egen konstruerad special räfsa i bara fläckar och sedan stödså efteråt med lite frö. På bilderna nedan visar jag ett exempel på hur en sådan typ av räfsa kan se ut. I detta fall har jag helt enkelt kapat sönder en gammal grön stålräfsa där jag lämnat kvar 6 pinnar. Dessa har jag sedan slipat sylvassa. Räfsan fungerar perfekt och med denna "kommer man åt" djupare, än vad som är fallet med ett vanligt konventionellt vertikalskärningsaggregat. Jag har sett med egna ögon att flera av er har liknande konstruktioner med sig på greenklipparen.

  en kratta ligger på green

  Hoppas att det fortsättningsvis blir en underbar sensommar med massor av golfspel ute på era underbara golfbanor. Som en liten kuriosa kan jag berätta att jag träffade en grånande äldre engelsman i samband med ett banbesök i mitt distrikt. Det visade sig att han var medlem på Royal Liverpool och han var mycket imponerad av de golfbanor han hade spelat i Sverige. När han fick reda hur personaltätheten var jämfört med de flesta banorna på Brittiska öarna så trodde han inte det vara sant. Så sträck på er alla där ute för ni gör ett fantastiskt bra jobb!

  Maj 2016

  Övervintringen i mitt distrikt, hur har den varit?

  Denna fråga får jag väldigt ofta just nu. Till er vill jag svara: I de allra flesta fall helt perfekt! Någon klubb har lite snömögelangrepp men den har vid närmare kontroll inte gått speciellt djupt. Så med lite tillväxt i marken via den senaste veckans värmebölja, vertikalskärning, och ev lite stödsådd så kommer inte dessa fläckar att märkas.

  Utbildningar för förtroendevalda och administratörer

  Jag har nu på ett par ställen både dagtid och kvällstid sedan jag sist skrev några rader från mitt distrikt informerat under ca 1–1,5 timme per tillfällen om t ex varför man dressar, luftar, vertikalskär, hur man byter hål, skillnad mellan olika gräsarter m m. Samt inte minst hur det ser ut i Golfsverige just nu.

  Hittills har detta på många anläggningar varit en brist, att de som står bakom disken inte riktigt kunnat svara på de mest enkla frågor i ämnet, när tillfällena dykt upp. Förhoppningsvis har jag kunnat stärka dessa personer i sin yrkesroll. Jag har efter dessa dragningar fått förfrågningar om jag kan komma ut till klubben, för att denna information behöver deras medlemmar på klubben. Självklart gör jag och mina kollegor det, men då gäller det att man är ute i god tid.

  nyckeltal antal spelare per handicapgrupp 2015
  Nyckeltal antal spelare per handicapgrupp 2015.

  På dessa utbildningar och även på våra ERFA (erfarenhetsutbyte) bland de som jobbar på banorna så har vi ingående diskuterat vilka golfare det är vi sätter upp banorna för på våra klubbar. På bilden ser ni vilken handicap golfarna i landet har. Jag vill påstå att väldigt ofta är det de som tillhör handicapgrupp 2 som styr och ställer och har massor av synpunkter. Det är de som ofta vill ha snabbare greener med utmanande hålplaceringar, kortare klippta tee/fairway etc. Men vi vet via egna undersökningar inom och utanför landet att så inte är fallet med de övriga handicapgrupperna. De bemästrar inte situationen, och vips så börjar rondtiderna närma sig 5-5,5 timmar per 18 hål. Det finns ingen vettig människa som önskar sig detta scenario långsiktigt.

  Hoppas ni alla sett vad vi skriver på vår officiella banblogg. Där skriver vi om smått och gott och vad som händer ute i vårt avlånga land. Har ni inte läst bloggen, gör det här

  Februari 2016

  Precis när jag sätter ihop dessa rader (12 februari) har vi i natt återigen fått ett tunt, tunt lager av snö. Om vi backar banden tillbaka hade vi tidigare i januari i Växjö-trakten under cirka en månads tid ett lager med snö som gjorde att väldigt många fick möjlighet att ta ner och testa sina längdåkningsskidor. Samtidigt som temperaturen nådde ner mot sina modiga, minus 20–24 grader nattetid. Det gjorde att ett flertal klubbar rapporterade om rekordtjock tjäle. Men plötsligt i början av februari slog vädret blixtsnabbt om till betydligt mildare väder, som gjort att de senaste två veckorna har det blivit barmark igen.

  Det är ju tur att vi inte kan påverka vädret. De minnesgoda kommer säkert ihåg arrangörerna till både sommar-OS 1980 i Moskva samt 2008 i Peking verkligen försökte. Men inte ens de lyckades.

  Ett flertal banchefer rapporterade till mig att de i mellandagarna passade på att åka ut till klubben för att snömögelbekämpa sina greener när så väderleken tillät. Vilket var vaket och bra gjort. Jag riktigt kände hur nöjda dessa personer var inom sig när de åkte hemåt igen. De som inte kunde utföra denna åtgärd passade på att göra det när snön i början av februari töade bort.

  Rapporterat från er som sprutade i februari fanns det en del små fläckar med ytligt mögel, vilket jag även sett med egna ögon, men det kommer att försvinna otroligt snabbt. Men de flesta klubbar har berättat för mig att greenerna i princip såg helt symptomfria ut, trots en månads snötäcke.

  Jag har i flera fall fått frågan från de som lyckades pricka in en bekämpning precis mellan jul och nyår, om det är läge att spruta en gång till nu. Svaret till er är att det är helt omöjligt att avgöra där jag sitter. Det finns massor av faktorer som spelar in, såsom att tjälen släppt, hur svampförekomsten ser ut på övriga delar av banan, vilket gräs ni har, är det mycket thatch, listan kan göras oändligt lång. Samtidigt ska vi veta att på ett flertal klubbar har det varit så pass varmt de senaste veckorna som gått att det faktiskt börjat växa så smått på sina ställen. Så har ni ekonomiska och personella möjligheter skulle jag spruta dem en gång till, för effekten av preparaten avtar självklart ju längre det går mellan spruttillfällena.

  Ett par banchefer i framförallt Värmland har däremot rapporterat att de ser tydliga tendenser att gräset uppe på kullarna på sina greener o greenområden är ganska hårt ansatt och rejält gult. Man kan misstänka att det är så kallad frystorka i dessa fall, och som alltid är det vitgröen som visat sig svagast.

  En rekommendation till er är att ni nu täcker era greener relativt omgående. Har ni tillgång till våra täckningsdukar så ta fram dem och lägg på dem. Ett annat sätt att skydda plantorna är att dressa dem rejält, allt för att skydda tillväxtpunkterna. Vad menar jag med att dressa rejält? Då menar jag minst dubbel mängd jämfört med ordinarie dressmängd.

  Med dessa enkla rader ber jag och hoppas på en bra vårstart lite längre fram och att massor av nya och gamla golfare hittar ut till era välskötta anläggningar.

  November 2015

  När jag skriver detta så visar temperaturmätaren utanför mitt fönster hela + 7 grader och dem senaste veckorna, har vädret varit rent fantastiskt med otroliga vackra dagar och dagarna med nattfrost, dem har är lätträknade. Personerna som har till uppgift att presentera vädret på tv rapporterade om att vissa orter i vårt avlånga land inte fått någon som helst nederbörd i oktober månad. Detta bland annat har gjort att det spelats mycket golf långt in på hösten, vilket är toppen.

  Svampangrepp

  Effekten av svampbekämpning
  Effekten av svampbekämpning.

  Men det varma vädret har samtidigt medfört att svamptrycket på spelytorna på vissa ställen är kraftig. Oftast är det snömögel Microdochium Nivale det handlar om. Denna svamp som lever mellan -6 grader upp till +28. Och den trivs absolut bäst när det är runt +20 grader. Men när den trivs som allra bäst mitt på sommaren så är naturen fantastisk på att ta hand om dessa angrepp och vi märker den knappt. Men det är när den ovanjordiska tillväxten vid (+7-8 grader) på gräset avtagit, som svampen ibland ställer till det för banchefer/greenkeepers, och det kan gå otroligt snabbt. Jag har själv sett med egna ögon hur en green, ena dagen varit i princip symptomfri, till nästa dag, då samma green blivit ganska hårt angripen. En viktig faktor för att svampen ska kunna leva, så måste den ha tillgång till vatten. Därför är det otroligt viktigt att man tar bort daggen i princip dagligen på hösten. Samt att man inte låter dem bli för täta på hösten så att plantorna naturligt tillåts torka upp.

  Effekten av svampbekämpning

  Bild på provisorisk green på Glasrikets GK
  Bild på provisorisk green på Glasrikets GK.

  Naturligtvis är greenerna absolut känsligast, men denna varma höst har även foregreen/tee/fairway blivit hårt angripna.

  Alla som jobbar på golfbanorna jobbar stenhårt med att sätta själva gräsplantan i centrum för sin banskötsel, genom att alla åtgärder som utförs, är situationsanpassade. När inte detta hjälper så återstår ingenting annat att ta till än kemisk bekämpning. Dem allra flesta har sökt och fått tillstånd att bekämpa sina greener.

  Men det har gjort att svamputvecklingen och trycket, fortfarande finns kvar på dem övriga spelytorna. Därför har vissa banor helt enkelt har stängt sina banor helt och hållet. Vilket är vaket gjort! Allt för att slippa spridningen av svampsporer via golfares fötter, vagnar m m.

  Bekämpning av övriga ytor

  Jag har rekommenderat många klubbar nu i höst att spruta även fairways, foregreens, tee med dosen 25 kg järnsulfat och 10 kg mangansulfat i 400 lit vatten per Ha. Det har gett hyggligt bra effekt på vissa ställen. Sulfaten är pH sänkande, detta är en bidragande orsak till att svampen inte trivs, men dosen gör också att gräset blir alldeles svart. På så sätt torkar plantorna upp lättare via solinstrålningen.

  Många klubbar har dragit ner på antalet personal som har till uppgift att sköta banorna nu på hösten. Det har gjort att vissa av dessa åtgärder som jag har föreslagit ovan faktiskt inte blir utförda.

  Borttagning av oönskad vegetation

  All forskning visar hur viktigt det är med solljus framför nu på hösten när det börjar bli kallt. Detta visste ni sedan tidigare. Man glömmer väldigt lätt vikten av borttagning o röjningen av buskar, sly och annan vegetations som har stor betydelse så att vinden "kommer åt" och torkar ut ytorna. Man har sett från olika försök från universiteten i USA att temperaturen på själva greenytan kan bli upp till + 2 grader högre där det varit täta buskage runt greenerna, jämfört med där vinden fått cirkulera fritt över spelytorna.

  Mina kollegor på USGA har gjort ganska många filmer om banskötsel, inte minst som handlar om trädborttagning och luftcirkulation.

  Övrigt

  Så är det hög tid att anmäla sin personal till GUB (Grund utbildningen) som går 7-18 mars och 4/4-8/4 resp. VUB (Vidare utbildningen) 18/1-29/1 samt 14/3-18/3. Här hittar du ytterligare information om utbildningarna.

  Jag kommer att under året att arrangera tillsammans med erfarna banchefer i distrikten s.k. Introduktionsdagar för all nyanställd banpersonal. Syftet med dessa dagar är att deltagarna skall få en första basic inblick hur det är att jobba på en golfklubb samt få lite kunskap i ämnena: gräs, näring, maskiner, course set-up till vardag. Kostnaden samt var och när för dessa event återkommer jag till, men så mycket kan jag säga att det inte kommer kosta speciellt mycket, om det överhuvudtaget blir någon som helst kostnad, (här brukar golfdistrikten sponsrar med en liten slant)...

  Ett flertal klubbar har börjat att använda sina vintergreener. Kvalitén och puttningsegenskaperna på dessa greener brukar variera från klubb till klubb. Vissa golfare tycker det är viktigt att kunna "håla ut" ordentligt, medan andra tar det för vad det är och man låter bollen hoppa och studsa lite framåt tillbaka på dessa tillfälliga greener. På Glasrikets GK har man tillfälligt infört en egen regel och det är: När bollen ligger innanför den vita linjen så är det i hål. Se bilden nedan, det är garanterat någonting för ett flertal klubbar att ta efter.

  Bild på provisorisk green på Glasrikets GK

  Med dessa mycket enkla rader så ber jag att få tacka för denna säsong och tveka inte att höra av er om ni undrar över någonting!

  Samtidigt så vill jag önska alla en riktigt, riktigt God Jul samt Ett Gott Nytt År!

  September 2015

  När man försöker sammanställa en rapport från den senaste tiden tycker åtminstone alltid jag, att tiden bara rusat iväg. Det känns inte alls länge sedan jag satt och försökte plita ihop några rader i juli månad. Nu har vi redan kommit en bit in i september, det innebär som alltid att löven på träden börjar skrika i olika färger och vi har i Växjö i veckan fått uppleva första natten med markfrost.

  När det gäller banornas kvalitet har jag nog aldrig sett dem fr.o.m. i mitten av sommaren i sådant bra skick, trots att vi hade en regnig och kall juli med massor av regn och blåst. Men eftersom temperaturen i marken varit hög har det varit en bra växtsommar. Under den månaden var det inte många sprinklers som var igång nattetid. Men i de östra delarna av Småland samt på Öland och Gotland kom det inte speciellt mycket nederbörd juli.

  I samband med månadsskiftet juli/augusti svängde det över och blev en alldeles strålande sommar med massor av sol och väldigt lite nederbörd. Speciellt gäller detta fortfarande området östra Småland/Öland/Gotland där var det riktigt, riktigt torrt. Som kuriosa kan jag tala om att norra delen av Öland fick noll (0) mm under augusti månad.

  Men hittills har jag fått rapporterat till mig och sett med egna ögon betydligt mindre av stressjukdomen Anthracnose samt att torrfläckar och häxringar varit ett betydligt mindre problem i år.

  När vi kommit in i september så har vi fått läsa om otroliga nederbördsmängder i bland annat delar av Närke.

  Men vad som har varit allra bäst är att det spelats mycket golf, framför allt bland de egna medlemmarna och jag hoppas verkligen att denna trend håller i sig länge. Många klubbar rapporterar även om "all time high" när det gäller intäkter och greenfeegäster, trots att det var väldigt lite spel i maj på grund av det kalla vädret.

  Närmaste tiden på banan

  Bild på härdning av gräs

  Genom åren har jag tjatat om vikten av trädnedtagning samt gallring av buskar och sly som stimulerar att vinden kommer åt att torka upp ytorna från olika håll. Det är nämligen redan nu som plantan börjar lagra energi inför vintern. Nu gäller det att gå runt på banan och märka ut vilka träd och buskar som måste tas. Ingen medlem som jag vet har klagat på träden och buskarna när de väl är borta efter att ha sett resultatet på spelytorna säsongen efteråt.

  Solen är motorn som drar processen framåt och som gör att plantan blir stark. Får den inte tillräckligt med solinstrålning är plantan betydligt mindre mottaglig för trafik från golfare. Samtidigt får den sämre rotutveckling och stor risk att drabbas av sjukdomar. För att en svampsjukdom ska utvecklas är vatten en av de bidragande byggstenarna.

  Forskning från USA visar att en gräsplanta som levt i skugga och helt plötsligt får sol har återfått sina naturliga egenskaper efter bara någon vecka. Vidare så klipp bara när det verkligen behövs och självklart med sylvassa knivar.

  Fortsätt således med att ta bort dagg från greener, tee och fairway. En förutsättning är naturligtvis att det finns personal på klubben som kan utföra dessa uppgifter nu i höst.

  Sätt peggar vid svampangreppen för att se om det växer från dag till dag.
  Sätt peggar vid svampangreppen för att se om det växer från dag till dag.

  Väldigt ofta får jag påringningar om diverse frågor angående olika svampar som kan uppstå på spelytorna. Då frågar jag om svampen spridit sig från dag till dag. Väldigt ofta blir svaret: Jag tror det! För att många gånger stilla sin inre oro är mitt förslag som på bilden att man helt enkelt trycker ner ett antal peggar i ytan, så ser man klart och tydligt om svampen sprider sig från dag till dag.

  Maj 2015

  När jag skriver detta i månadsskiftet april/maj märker man verkligen vilket långt land vi lever i och därmed är det helt olika förutsättningar för växtligheten. I södra delarna av Småland inte långt ifrån Skånes gräns har Älmhults GK haft öppna sommargreener i princip hela vintern. Medan längst upp i Värmland har man precis tagit bort vårdukarna och satt i flaggorna på de ordinarie greenerna. 

  Jag varnade lite i min förra rapport för en tuff övervintring, framför allt i Värmland och Örebro på grund av långvarigt istäcke. Många av er där ute rapporterade till mig precis efter att isen gått bort att det trots detta såg ganska bra ut. Men när gräset precis skulle sätta igång att växa så klappade (delar eller hela) greenerna ihop och dog ut på ett par ställen.

  Vad som då har hänt är att tillväxtpunkten blivit utslagen på grund av långvarigt istäcke. Isen kan nämligen dra vatten kapillärt ut ur plantan och på så vis krossa tillväxtpunkten och som alltid är det gräsarten vitgröe som är speciellt känslig. Dels för att plantan i sig oftast är ettårig, dels det faktum att cellväggarna är betydligt tunnare på detta gräs samt att det tar upp betydligt mera vatten på hösten än t ex krypven och rödsvingel. 

  Därför har exempelvis Karlstad GK jobbat mycket framgångsrikt med vintertäckning av sina greener under ett flertal år genom att använda olika dukar. Innan påläggningen av dukarna bekämpar man greenerna mot svamp, sedan lägger man på först en genomsläpplig duk och ovanpå detta en tät duk. Kortfattat går det ut på att skapa en luftspalt mellan isen och duken. Detta räcker oftast för att plantorna ska kunna andas, (för det måste de göra) även vintertid. Vad som är viktigt är att vattnet inte får en chans att rinna in under dukarna, därför måste duken stoppas in under torven. 

  Detta fenomen att skydda tillväxtpunkten, är det man försöker åstadkomma genom att dressa ganska häftigt på greenerna på hösten när tillväxten avtagit fullständigt. Man skyddar på så sätt tillväxtpunkten från isbildning i och utanför tillväxtpunkten. 

  Jag hade tillsammans med två kollegor den stora äran att besöka Kanada i vintras och deras stora årliga kombinerade mäss- och utbildningsvecka. Där fick jag berättat för mig att 90–95 % av alla banor täcker sina greener på ett eller annat sätt varje år. De är tvungna att göra detta, för annars så står de där med döda greener varje år. Samtidigt är risken påtaglig att de helt enkelt mister sitt jobb. Bancheferna påtalade att det inte är frågan om att kunna öppna greenerna tidigare på året, utan syftet är att när man väl öppnar dem kan man göra det med bättre kvalitet. 

  De senaste dagarna har jag fått ett flertal påringningar om lite lustiga fläckar som dykt upp lite här och var. Det har visat sig ofta vara häxringar vid närmare kontroll. Speciellt brukar dessa tydligt visa sig vid torra förhållanden och när greenerna är lite magra. Tar man en kniv brukar man se en karaktäristik orange färg samt att det luktar svamp mycket tydligt. Dessa brukar försvinna av sig själva när växtligheten skjutit fart efter lite regn och gödning.

  Ett bra recept brukar vara att lufta området rejält både i och runt fläckarna. Är fläckarna inte så många går det bra med en grep men är området större så måste man ta till t ex Verti Drain. Hur ni sedan ska gå vidare tycker jag att ni tar och slår mig en signal om, så resonerar vi oss fram till en lösning! 

  En banchef har även rapporterat att svampen har triggats igång igen i gamla snömögelfläckar. Ofta får man stopp på det nu på våren genom att ge lite mangansulfat och järnsulfat. 

  Men nu vill vi ha värme, ingen nattfrost, och lagom med regn så kommer det att bli en alldeles strålande säsong, var så säkra på det! 

  Februari 2015

  Efter en höst som var ganska regnig blev det naturligtvis minimalt med det för gräsplantans viktiga överlevnad, sol. Speciellt när yttertemperaturen är mellan 0 och plus 5 grader och kan man få det under tre veckor kan det i princip inte bli bättre. Fortsätt således med att ta ner träd och buskar som skuggar. Men vi får inte i sammanhanget glömma att skapa luftkorridorer genom att även ta bort undervegetation. Syftet med detta är att vinden ska komma åt att torka upp ytorna och på så sätt minimerar vi chanserna för svampspridning betydligt. Efter vad jag sett och fått berättat för mig hann de flesta med sina luftningsåtgärder i höstas vilket är toppen. 

  Eftersom mitt distrikt omfattar ett så stort område är naturligtvis förutsättningarna väldigt olika. Längst ner i södra delarna kan man spela på ordinarie greener långt in på vintern och öppna dem väldigt tidigt på våren. Jämför man detta med längst upp i Värmland är skillnaden enorm, där kanske säsongen startar i maj och varar till i bästa fall oktober månads utgång. Denna innevarande vinter är inget undantag. I de södra delarna eller utmed de kustnära banorna är det ingen eller minimalt med snö, medan övriga delarna av distriktet har rejält med snö. I framför allt Örebro och Värmland är det tyvärr även ett ganska tjockt lager med is under snötäcket. 

  Jag har fått frågan av många av er om vad man ska göra om man har is. (Det allra bästa scenariot vore just nu om vi fick ett par dagar med rejält mildväder och att allting smälte bort.) Just nu är det inte så mycket att göra på grund av minusgraderna. Man brukar säga att gräset ofta klarar sig upp till 30–60 dagar under isen (och formen på isen) beroende på vilken gräsart man har. Men helt klart är det som alltid vitgröe som klarar vintern sämst, mycket beroende på dess naturliga livscykel (oftast ettårig), kort rotsystem, tunna cellväggar och dess förmåga att innehålla relativt mycket vatten (70–80 %) samt dåligt med sol (som är livsviktig för inlagringen av kolhydrater, motsvarar glykol i kylaren på bilen) i höstas/vintras när yttertemperaturen var mellan 0–plus 5 grader. 

  Ni som har ett besvärligt istäcke och det blir ett par dagar med rejält milt väder, ni kan ju försöka få bort delar av snötäcket och sedan lägga på t.ex. Lecakulor, mörkt dressmaterial, sand, ett tunt lager svart sot (från reningsverket), allt för att bara få hål på isen. För det är nämligen det absolut viktigaste, att gräset får syre. Ni behöver inte fysiskt få bort all is! Samtidigt som en massa smältvatten inte får frysa till is igen på natten. 

  Skulle ni blottlägga greenerna måste ni sedan täcka dem igen omgående. Jag har personligen varit med om att köra och slänga på snö tillbaka på greenerna med en snöslunga. Har ni dukar lägger ni på dem, eller så täcker ni dem med ett lager dress. Risken är annars uppenbar att ni helt enkelt torkar ut greenerna. 

  Men jag skulle utan någon som helst tvekan innan ni börjar med att köra bort en massa snö och is som jag beskrivit ovan, och om ni är osäkra, börja ta in pluggar från greenerna. Gör då på följande sätt:

  1. Välj ut ett område på den green som ofta brukar bli drabbad av isskador och skotta bort snön på ett m2 stort område.

  2. Ta med en sladdlös borrmaskin med en dos fräs, stämjärn och en hammare

  3. Försök borra ner igenom isen och ner i profilen.

  4. Hugg upp en kaka stor som en hockeypuck med stämjärnet.

  5. Ös tillbaka snön och ta med pluggen in till verkstaden.

  6. Där sätter ni den i en blomkruka (med en tejp på med dagens datum) med lite blomjord och förvara den 2–3 dagar i kylskåpet. Man måste nämligen bryta härdningen långsamt.

  7. Efter dessa dagar i kylen sätter ni sedan fram den i fönstret och ge pluggen massor med sol, lite vatten, omtanke och kärlek.

  8. Sedan upprepar ni detta med ca 2–3 veckors mellanrum. Då ser ni klart och tydligt om gräset lever eller håller på att dö. 

  Mikael Frisk
  mikael.frisk@golf.se

 7. Blekinge, Skåne
 8. Bankonsulent Göran Hansson ger dig senaste nytt inom distrikten Blekinge och Skåne.

  Februari 2019

  (Blekinge, Skåne)

  Vi närmar oss mitten av februari och så här långt har vintern varit riktigt snäll mot banorna i södra delen av Sverige. Det har funnits en del snö i norra Skåne samt i Blekinge, men i skrivande stund är i princip all snö borta.

  På de banor jag besökt så har det sett mycket bra ut. Inga eller obetydliga angrepp av snömögel och ingen is så långt ögat kan nå. Detta ihop med att påsken i år kommer sent, gör att jag ser fram emot min sista vår som bankonsulent med tillförsikt.

  Den sista juni går jag i pension och min efterträdare är utsedd. Det blir en före detta banchef som heter Fredrik Seeger och jag skall få glädjen att arbeta ihop med honom i två månader – han börjar sin tjänst i början av maj månad. Under maj och juni kommer vi att försöka träffa så många av mina klubbar som möjligt och är det någon speciell dag ni önskar få besök, tveka inte att boka redan nu.

  Även om det ser bra ut vad gäller vinterskador är det tyvärr inte en problemfri vår vi har framför oss. Det stora problemet verkar bli att fylla alla vakanta tjänster i distriktet. Allt från banchefsjobb och helårsanställd banpersonal, till säsongs- och sommartjänster.

  Exakt vad det är som gör att så få söker de lediga tjänsterna, det vet jag inte. Att arbeta på en golfbana är ju något av det bästa som finns och tjänsterna borde vara lätta att tillsätta. Här vill det till att klubbarna tittar över sin organisation och gör vad de kan för att locka nya personer till en framtid inom banskötsel.

  GEO och OnCourse är något som jag kommer att jobba lite extra med denna vår och det kommer också att vara temat för vårens ERFA-träff. Jag anser att det är ett mycket bra instrument att använda för att dokumentera sin banskötsel. Vill du ha hjälp att registrera din klubb och/eller att komma igång med programmet – tveka inte att höra av dig.

  Bästa hälsningar
  Göran Hansson, bankonsulent Svenska Golfförbundet

  November 2018

  (Blekinge, Skåne)

  Vintern börjar så smått närma sig men än så länge håller värmen i sig och vädret är mest grått och trist med en hög luftfuktighet. Detta gör tyvärr att svampangreppen blir allt vanligare. Tråkigt, då de flesta banor just hämtat sig från sommarens tork- och slitageskador.

  Det är dock glädjande att se hur bra höstens stödsådder tagit sig och det verkar som att banpersonalens hårda arbete under hösten verkligen lönat sig.

  Utbildning extremt viktigt

  Deltagarna i årets VUB-kurs.
  Deltagarna i årets VUB-kurs.

  I skrivande stund pågår det både en GUB- och en VUB-kurs på Barsebäck. Extra glädjande är att Sveriges golfklubbar insett värdet av en välutbildad personal, vilket inneburit att det var lapp på luckan på båda utbildningarna. I skrivande stund undersöker vi också möjligheten att köra en GUB-kurs på Västkusten och en i Norrland till våren. Tänk vad roligt det varit om vi kunde fylla ytterligare två kurser i vinter.
  Det hade inte bara varit roligt för oss bankonsulenter utan också extremt viktigt för golfen, då vi just nu ser ett stort utbildningsbehov för de kommande åren.

  Pensionen närmar sig

  Personligen är jag i full gång med att avsluta min del i utbildningarna, för att sedan börja planera för vintern och vårens banbesök. Saken är den att jag kommer att gå i pension den 30 juni 2019 och det är mitt mål att hinna besöka er alla åtminstone en gång till.

  Förhoppningsvis kommer min efterträdare att kunna följa med på dessa besök under den senare delen av våren. Har ni några speciella önskemål om när ni önskar besök –tveka inte att ringa och boka det redan nu.

  Augusti 2018

  (Hela Sverige)

  Tankar kring torkan och bevattningsanläggningen

  Landet runt, där vi bankonsulenter beskriver de aktuella förhållandena i våra respektive distrikt, blir denna gång en gemensam skrift då torkan de tre senaste månaderna varit lika över hela landet och överskuggat allt annat. Nedan följer våra gemensamma tankar och råd.

  Det är många saker som ska falla på plats för att få fram en riktigt bra spelyta. En av de absolut viktigaste delarna är vatten, en faktor som gräset inte kan vara utan. Hela Sverige har i år drabbats av den torraste våren och sommaren i mannaminne och det har verkligen satt sina spår på landets golfbanor. För en del banor kom torkan innan alla vinterskador läkt ihop och för dessa banor är situationen just nu än mer kritisk.

  Katastrofala brister i bevattningssystemen

  En tee som har tagit mycket skada av torkan.
  En vanlig syn efter flera månaders torka. Vattnet räckte bara till greenerna. Detta tee måste sås om och det blir mycket extraarbete denna sensommar och höst. Har du gräsfrö hemma?

  De senaste månaderna har det pratats mycket om torkan, brist på vatten och även bevattningsförbud. Med facit i hand, när det nu börjat regna igen, ser vi vilka katastrofala brister våra bevattningssystem har. På de flesta ställen är reservoarerna för små och möjligheten att få tillgång till annat vatten starkt begränsat.

  Den bästa investering en golfbana nu kan göra är att verkligen försäkra sig om tillräcklig vattentillgång så att inte samma situation uppstår igen vid nästa torkperiod. Det kan röra sig om att förstora sina bevattningsdammar och koppla ihop de man har till ett system, eller att ansöka om vattendomar för vattenuttag från vattendrag eller sjöar. Mer om hur man anlägger en bevattningsdamm och vilka regler som gäller i slutet av texten.

  Än viktigare och något alla bör göra är att se över skicket på era bevattningsanläggningar som under dessa förhållandena verkligen får bekänna färg. För sanningen är ju att det inte bara är torkan som orsakat de problem vi nu har ute på våra banor, utan att vi också använt de vatten vi samlat på oss på ett minst sagt slösaktigt sätt. Huvudorsaken till detta är det skick som flertalet av Sveriges bevattningsanläggningar är i, som tyvärr är under all kritik. Det räcker inte att bevattningen startar när man trycker på knappen. Alla spridare ska vara justerade, det ska vara rätt tryck ut till spridaren, datorn ska vara rätt programmerad och så vidare.

  Viktigt underhåll prioriteras ned

  En skadad green, där bara den ena halvan har fått vatten.
  En spridare som till synes bara kastat åt ena hållet med greendöd som följd.

  Tyvärr ser vi allt för många brister ute på de klubbar vi besöker och ofta får vi höra att man inte hinner med allt underhåll, utan anläggningen får gå tills den slutar att fungera och först då lagar man den. De flesta av våra bevattningsanläggningar är mer än 20 år gamla och bakåt i tiden har man resonerat precis likadant.
  Här finns det mycket pengar att spara. En vältrimmad anläggning bevattnar effektivare och förbrukar därmed mindre ström. Rätt mängd vatten resulterar i friskare greener utan både torrfläckar och blöta partier, det vill säga bättre spelbarhet och mindre sjukdomar. De skador som en undermålig bevattning orsakar resulterar inte bara i dåliga spelytor, det kostar också en hel del att återställa dessa ytor i form av gräsfrö, näring, diesel samt ett stort antal arbetstimmar. Timmar som egentligen skulle läggas på underhåll och invintring av banan i stort. Får vi en torr höst är vi dessutom beroende av bevattningsanläggningen för att etablera det nya gräset. En dålig täckningsgrad resulterar då i en dålig etablering samt ett svagare gräs.

  Gräset måste nu sås, växa och invintras

  Hur stora skadorna egentligen är vet vi inte med säkerhet förrän nästa säsong. Det gräs vi sår nu i höst ska inte bara bli grönt och komma in i den normala skötseln, det ska också invintras på rätt sätt så att det orkar motstå sjukdomar och en ny vinter med allt vad det kan innebära. Om tiden räcker till och om vädret i höst är tillräckligt gynnsamt, ja det får framtiden utvisa.

  Länkar till mer läsning:

  – Vikten av en bra bevattningsanläggning och hur den ska användas finns i rapporten Tre bevattningsstrategier i praktiken.

  – Mer information om dammar, lagar och regler, vattendom och vattenkvalitet hittar du här.
  – Läs också Hushållningssällskapets förnämliga handbok om dammar.
  Kan man våga hoppas på en storsatsning på bevattningsanläggningarna de kommande åren?

  Bankonsulenterna SGF

  Maj 2018

  (Blekinge, Skåne)

  Äntligen har sol och värme kommit till de södra delarna av Sverige. Någon tidig vår fick vi inte och påsken blev en kall historia där endast ett fåtal banor längst kusten kunde ha öppna banor, om än med provisoriska greener och slagmattor. Men första veckan i april kom den efterlängtade värmen och när all snö väl smält bort visade det sig att vintern varit riktigt snäll mot i princip alla banor i Skåne och Blekinge. De flesta av de skador som finns härstammar från svampangrepp som kom sent i höstas och det finns redan nytt gräs i de flesta fläckarna.

  Som så ofta förr gick vi från vinter till vårtorka ganska fort och just nu går bevattningsanläggningarna för fullt. De första klippningarna är avklarade och parkeringsplatserna börjar åter fyllas av förväntansfulla golfare, som borde bli mycket positivt överraskade då alla banor redan ser fantastiskt bra ut. Allt arbete under höst och vinter har verkligen betalat sig och det ser ut som att vi har en lång skön golfsäsong att se fram emot.

  Årets första ERFA-träffar är avklarade och till min stora glädje har de alla varit välbesökta. Temat för i år har varit GEO och miljötillsyn. Kanske inte de roligaste ämnena, men att ha ordning och reda på all dokumentation blir allt viktigare för varje år som går. Utbildning för nyanställd personal har jag i år haft på Tegelberga GK och Carlskrona GK. Även dessa har varit välbesökta, vilket är viktigt då det verkar bli allt svårare att hitta personal.

  Konstigt, då det inte kan finnas ett bättre arbete än att jobba på en golfbana! Årets banvandringar är snart igång igen och årets första träff blir på Barsebäck den 22 maj, med temat maskiner.

  Skiss över hur man har koll på mätpunkten på tee.
  Skiss till punkt 1.

  SGF:s banvärderare är åter igång för fullt. För att hjälpa dem till en korrekt bedömning är det tre saker ni kan göra:

  1. Ha koll på mätpunkten på tee. Den skall vara fast förankrad och placeras i kanten mitt på tee. Se skiss.

  2. Ha en väldefinierad bana, det vill säga tydliga skillnader mellan de olika ytorna.

  3. Se över alla banmarkeringar, särskilt banans outgränser.

  Med dessa rader vill jag önska er alla en riktigt lång och bra säsong!

  Februari 2018

  (Blekinge, Skåne)

  Som vanligt brukar jag rapportera om hur det varit på årets mässa i Harrogate, så varför bryta en trevlig tradition.

  Årets mässa är precis avslutad och återigen tycker jag att brittiska greenkeeperorganisationen BIGGA har levererat. Årets seminariedel var som vanligt en mycket bra mix av avgiftsbelagda halv- och heldagsseminarier och kortare gratisseminarier, oftast 45–60 minuter långa. Ämnena var allt från arbetsledning och ekonomi till grundläggande mark- och näringslära samt olika skötselrutiner. Här fanns med andra ord något för alla smaker och denna del av mässan ger stora möjligheter till nätverkande med greenkeepers både från Europa och USA.

  Själv koncentrerade jag mig i år på seminarier som behandlade det organiska materialet samt mikrolivet i jorden. Totalt gick jag på fem seminarier och ska jag framhålla några så måste det bli prof. Alan Gange från University of London. En mästare i mikrobiologi och som har förmågan att berätta om hur markens svampar och bakterier i växten fungerar på ett enkelt och lättförståeligt vis. Samt Steve Chapple, head greenkeeper på PGA Centenary Gleneagles och hans föreläsning om fairwayrenovering inför en större tävling. Där fick vi vara med om en tre år lång resa från vattensjuka fairways till att dessa ytor var i perfekt skick för Ryder Cup 2014.

  Tisdag till torsdag är det också en mässdel som innehåller allt som kan behövas på en golfbana. Allt från krattor och maskiner till näring och tvättanläggningar. Mässan hade återigen ett nytt rekord i antalet utställare och alla som ville vara med kunde tyvärr inte få plats. Till nästa år kommer mässan därför att utvidgas med ytterligare en utställningshall. Det verkar som att golfen är på frammarsch ordentligt. Jag har just nu inga siffror på antalet mässbesökare, men kunde till min glädje konstatera att det var betydligt fler svenskar på plats i år. Med mig på resan var förutom bankonsulent Henrik Noren även årets HGU-stipendiat Mikael Ingeroth från Bollnäs GK.

  I skrivande stund, den 12 februari, har vintern kommit även till den södra delen av Sverige och jag tror nog att våra banor mår bra av en tid med tjäle och uppehållsväder. Fram till början på februari har vintern mest bestått av samma eviga regnande som pågått sedan början av augusti 2017.

  Förhoppningsvis ska vi snart kunna hoppas på en ny vår och med den lite värme och sol. En tidig vår är precis vad den södra delen av Sverige behöver. Det eviga regnet har gjort att de flesta inte kunnat komma ut på banan på många månader, vilket innebär att många normala vinterarbeten ännu inte är gjorda. Lägg till detta att det behövs luftas på alla ytor så fort marken bär igen. Därefter åtgår det många timmar för att klippa upp banan, återställa bunkrar och gångar, få ut banutrustning med mera och brått är det, för påsken kommer tidigt i år, redan i slutet av mars.

  November 2017

  Tänk att det skulle behöva bli november innan alla regn skulle om inte sluta helt, så åtminstone avta. Hösten har varit den blötaste jag kan minnas och många är de banor som ibland tvingats stänga på grund av regn.

  Elever på GUB-utbildning på Barsebäck med 25 deltagare.
  Elever på GUB-utbildning på Barsebäck.

  Naturligtvis har regnet påverkat spelet, men banskötseln är nog det som påverkats allra mest. Många har inte kunnat utföra sina normala höstarbeten på grund av att det helt enkelt inte gått att köra med maskinerna på banorna. Det jag främst tänker på är luftning och näring, alltså en bra och viktig invintring av gräset. Jag befarar att höstens regn har sköljt ur en hel del näring ur marken, näring som om den inte ersätts kommer att påverka vårstarten 2018. Vi får hoppas på en torr avslutning av säsongen samt en tidig vår 2018.

  Elever på GUB-utbildning på Barsebäck med 25 deltagare.

  Men allt är inte dystert och något som verkligen gläder mig är att alla vinterns utbildningar är fulltecknade. Jag hoppas detta är ett trendbrott som håller i sig, för helt klart behövs fler utbildade tjejer och killar ute på våra banor. Just nu pågår det en GUB-utbildning på Barsebäck med 25 deltagare.

  Eleverna kommer från stora delar av Sverige samt från Norge.

  En ny HGU-utbildning har precis startat på Bosön i Stockholm och nästa vecka kör vi igång en VUB-kurs i Jönköping. Härliga tider!

  Augusti 2017

  Sommaren börjar så smått gå över i höst och det har varit en ganska blåsig och blöt sommar, åtminstone för Skånes del. Trots detta har banorna hållit en mycket hög standard och det har spelats golf som aldrig förr. Vad jag har hört så har det också tillkommit en del nya golfare och nu gäller det verkligen att vi tar hand om dessa. Här kan ni göra en stor skillnad. Tänk på nybörjarna ibland och sätt upp roliga men inte allt för svåra banor. Låt spelarna ha kul. För de flesta är det ändå svårt nog då banorna på grund av allt regnande oftast spelats riktigt långa.

  Vad gäller sjukdomar är det väl ingen som inte har noterat att vi fått in en ny sjukdom på våra greener. Dollar spot heter den. Mer om den kan ni läsa här

  En annan sak som kommer att öka i framtiden är myndighetstillsynen. Jordbruksverket kommer under 2018 ha ett tillsynsprojekt riktat mot golfbanor. För att på bästa sätt förbereda er för det kommer jag ihop med Malin Nyrén från Länsstyrelsen i Skåne att ha en ERFA-träff under våren 2018 där Malin i detalj går igenom vad tillsynen innebär.

  I övrigt vad gäller utbildningar så står Elmia närmast på programmet.

  Slutligen, glöm inte att anmäla er personal till vinterns utbildningar. Inbjudningar hittar ni här.

  Maj 2017

  Här är en jämförelse av marktemperaturen 2016 (tv) och 2017.
  Här är en jämförelse av marktemperaturen 2016 (tv) och 2017.

  I skrivande stund verkar det som om värmen har anlänt till de södra delarna av landet. På tiden är det nog många som tycker då det varit en lång och kall vår, som slitit ganska hårt på banorna. De allra flesta klarade vintern fint och kunde öppna sina banor tidigt. Men sedan stannade allting upp så att april och halva maj mest har handlat om marktemperaturer och olika kväveformer.

  Uppgifterna kommer från en green där vi grävde ner marksensorer för två år sedan. Sensorer som i detta fallet ligger på 7 cm djup ger mycket värdefull information. Att gödsla innan temperaturen är rätt kan ställa till mycket problem. När väl säsongen är över kan man börja utvärdera sin skötselplan och kurvorna kan vara till god hjälp när man börjar planera för kommande säsong.

  Så här kan en säsong kan se ut. (Tack Bert Sandell för all hjälp med sensorerna.)
  Så här kan en säsong kan se ut. (Tack Bert Sandell för all hjälp med sensorerna.)

  Förhoppningsvis är värmen här för att stanna så att allt arbete med att preparera banorna inför Golfens dag den 20 maj kan slutföras. Det arbetas runt klubbhus, på övningsområden och naturligtvis även ute på banorna och jag hoppas att Golfens dag ska bli en riktig succé och att den i fortsättningen är ett återkommande inslag i vårsäsongen.

  Februari 2017

  Vintern har kommit på tillfälligt besök till mitt distrikt och snön lyser vit ända ner på näset, men med lite tur blir det ett kortvarigt besök. Så här långt har vintern annars bjudit på torra och fina banor som lockat till mycket vinterspel. Spel på en icke växande gröda betyder att slitaget på banan är stort, så glöm inte att flytta hål och teekulor ofta. Detta för att sprida slitaget så mycket som möjligt.

  Svenska Golfförbundet är just nu i full gång med årets verksamhetsseminarium och i skrivande stund är vi klara med alla träffar i mitt distrikt. Det har varit en mycket bra uppslutning, vilket jag ber att få tacka för.

  Under våren kommer det att bli ERFA-träffar i ämnen så som vårstart och GEO. Just nu är jag i full gång att planera årets banvandringar. Planerna är att ha en träff per månad mellan mars och oktober och utskick kommer så fort årets schema är klart. 

  Harrogate-mässan 2017

  Nyss hemkommen från ännu en mässa i Harrogate, England, kan jag återigen konstatera att BIGGA verkligen kan det här med att anordna mässor och intressanta föreläsningar. Men innan jag kommer in på årets mässa är det kanske på sin plats med lite grundfakta för er som inte besökt mässan eller BIGGA.

  BIGGA är namnet på den engelska greenkeeperorganisationen och de har sitt säte i York, några mil från Harrogate, se vidare på deras hemsida

  Varje år ordnar de en golfmässa i Harrogate, som ligger nordöst om Manchester i England. Mässan är fem dagar lång och innehåller både en mängd olika seminarier och en ren utställningsdel där man kan hitta allt man kan tänkas behöva för att sköta en golfbana.

  Seminariedelen består av både avgiftsbelagda och gratis seminarier. Föreläsningarna börjar alltid på en söndag och de pågår fram till onsdag kväll. Föreläsningarna är allt från 45 minuter upp till två dagar och viktigast av allt, här finns något för alla, oavsett om du är ny i branschen eller en ärrad banchef. Mycket av årets föreläsningar handlade om näringsupptag och rötter. Själv gick jag på totalt elva föreläsningar under dessa dagar och en jag tycker stack ut lite extra var en heldagsföreläsning av Noel MacKenzie som handlade om sjukdomskontroll. Hur vi genom vår skötsel kan göra gräset starkt nog för att stå emot sjukdomar. En annan mycket bra föreläsning handlade om vattnets väg in i och genom rotzonen. Föreläsare här var Dr Stan Kostka.

  På tisdagen öppnar även själva mässdelen och här kan man som sagt hitta allt mellan himmel och jord i fyra smockfulla hallar. En normaldag brukar bestå av ungefär en halvdag på olika seminarier och en halvdag där man sparkar på däck samt sist men inte minst träffar greenkeepers från när och fjärran.

  Kostnaderna för ett besök är inte allt för höga. Är man ute i god tid brukar man kunna hitta billiga flygresor till Manchester och därifrån kan man åka tåg eller kanske hyra en bil om man gillar att köra på fel sida vägen. Hotellkostnaderna brukar ligga på ca 70–100 pund för ett dubbelrum/natt. Vad gäller de avgiftsbelagda föreläsningarna brukar en heldagsföreläsning kosta mellan 100 och 200 pund. Är man medlem i BIGGA är det halva kostnaden. Ett medlemskap kostar för oss svenskar cirka 100 pund, så att bli medlem är att rekommendera. Som medlem får man då också deras medlemstidning, som precis som Greenbladet är full med de senaste nyheterna inom branschen.

  Jag kan varmt rekommendera ett besök till mässan i Harrogate. Förutom den kunskap man åker hem med får man även chansen att spendera ett par dagar tillsammans med branschkollegor som på ett eller annat sätt brinner för yrket. Det är svårt att åka härifrån utan att känna sig extra motiverad inför den stundande säsongen på hemmaplan.   

  November 2016

  Efter en lång och torr sommar fick vi en lång och ganska regnig höst. Det passade nog de allra flesta riktigt bra och min bedömning är att de allra flesta torrfläckar hann återhämta sig riktigt bra innan vinterns intrång för två dagar sedan (läs 10 november). Kylan kom snabbt och jag hoppas att alla hann med att blåsa sina bevattningar i tid.

  Just bevattningsanläggningarna är nog det jag kommer att komma ihåg mest när jag tänker tillbaka på säsongen 2016. Dagens krav på våra spelytor kräver exakta näringsgivor, rätt fuktighet i marken samt luftade och väldränerade ytor. Dress, näring och luftning tycker jag att de allra flesta banor har mycket bra koll på. Värre är det vad gäller vatten. En minskad personalstyrka på lågsäsong gör att många tyvärr inte hinner med att underhålla dräneringar och bevattningsanläggningen i den takt som behövs.

  Som jag ser det så har vi idag många gamla och slitna bevattningsanläggningar. Spridare är utslitna och behöver bytas ut. Andra sitter för djupt på grund av många års dressning och behöver höjas för att ge en perfekt spridningsbild. Skarvhylsorna på signalledningarna som är gjorda av plast har så smått börjat torka ut, med resultatet att fukt kommer in och skapar signal- och jordfel.

  Rätt fuktighet i marken är inte bara viktigt för sommarens krav på spelytorna, det är också en viktig del i gräsets invintring och förmåga att klara en lång, mörk och kall vinter.

  För att klara av att sköta en golfbana på ett optimalt sätt krävs bland annat utbildad personal. Vinterns utbildningar har så smått kommit i gång och just nu pågår en GUB-kurs på Barsebäck, där 24 elever får en bra teoretisk start på sin golfkarriär. Efter jul startar vinterns VUB-utbildning och till denna utbildning finns det fortfarande en del lediga platser. Så känner du för att gå denna utbildning klickar du på den här länken och anmäler dig.

  Augusti 2016

  Hösten har så smått anlänt och med den det efterlängtade regnet. Jag vet att en del banor tidvis har fått ganska mycket regn, men för flertalet så har det varit en mycket torr sommar, vilket har ställt höga krav på klubbens bevattningsanläggning. För en del så har även vattentillgången varit en begränsning, så min slutsats av sommaren är att det fortfarande finns ett stort behov av bevattningsrevisioner. Både vad gäller funktion och vattenhushållning.

  Söderslätts Golfklubb

  Speltrycket har i sommar varit mycket högt och därmed även slitaget. Tydligast har detta varit på korthålen, där turfen inte alltid hunnit läka innan teemarkeringarna återvänt. Även på fairway så har det tidvis funnits mycket uppslagen torv. Här tycker jag att hektometersystemet verkligen underlättar. Dels är det lättare att styra spelet till olika utslagsplatser vilket i sin tur påverkar landningsytorna på fw. Kompletterar man sedan med en ständigt återkommande lagning av uppslagen torv, så har man minimerat problemet ganska ordentligt. Varför inte ta hjälp av spelaren i detta arbete.

  Slutligen, glöm inte bort att september är den optimala månaden för stödsådd av tee och fairway och får jag välja så är en tidig höstluftning av alla ytor ett bra sätt att inleda hösten, tiden då man lägger grunden för nästa års bankvalitet.

  Maj 2016

  Efter en lång och kall vår så har äntligen sommaren kommit till de södra delarna av vårt land. Många har längtat, men när väl värmen kom så gick det från för kallt till för torrt. Aldrig får man vara riktigt glad.

  Som tur är så har de allra flesta mycket bra greener, så om får de bara får ut sitt vätmedel och bevattningsanläggningarna får vara hela så ska det inte vara några större problem. Värre är det för dem som har skador som ska läkas ihop. De flesta skadorna ser jag just nu på tee. Efter den långa och kalla våren så är dessa ytor redan ganska hårt slitna. Här gäller det verkligen att flytta teekulorna varje dag för att sprida slitaget så mycket som möjligt. Det hör väl inte till vanligheterna att man handvattnar tee, men vid denna typ av tidig torka så är allt tillåtet. Glöm inte det gamla ordspråket, att det som inte har läkt ihop till midsommar, det läker inte ihop i år. Vad gäller tee så vill jag också slå ett slag för en extra stödsådd med någon av de nyare sorterna av Rajgräs. Ett snabbt och effektivt sätt att få en bättre läkningsförmåga i dessa utsatta spelytor.

  Slutligen kan jag med glädje konstatera att en hel del klubbar har börjat klippa upp mer fairway framför tee, vilket gör att kortslående och nybörjare har större chans att träffa fairway. Det snabbar på spelet, men kanske viktigast, det gör spelet mycket roligare för dessa spelare.

  Februari 2016

  Är det våren som kommit till södra Sverige, eller? Nej, än är det nog allt för tidigt att hoppas även om ljus och temperatur antyder annat.

  Jag tror nog att de flesta kan skriva under på att det så här långt varit en ganska knepig vinter. Först växte gräset nästan fram till juluppehållet, sedan kom det snö och rejäl kyla. Trots detta såg i stort sett alla greener mycket bra ut när det åter blev barmark i slutet av januari. Tyvärr hotar SMHI med ny kyla och vad gör vi då? Den värmen som varit de sista dagarna gör att jag är ganska övertygad om att det inte finns mycket svampskydd kvar från den behandling som skedde strax innan jul. Därför är mitt råd att återigen skydda plantan med ett kontaktverkande medel. Har ni skador, ta in några prover i värmen för att se hur pass allvarliga skador det är. Det värsta som kan hända just nu är kallt väder på barmark, så var beredda med avdunstningsmedel, sand och/eller att i nödfall kunna starta bevattningen. Frystorka kan ställa till med mycket allvarliga skador.

  Slutligen, för er som har era banor öppen för spel. Flytta teekulor och hål ofta för att på så vis sprida slitaget.

  November 2015

  Efter en lång, varm och rekordtorr höst så har nu regnet och rusk nått de södra delarna av Sverige.

  Fram till månadsskiftet oktober-november, så såg allt mycket bra ut. De flesta hann med sina höstarbeten och ombyggnader i god tid innan väderomslaget kom. Så långt allt väl, men sedan kom regn och dimma vilket bland annat resulterat i de största svampangrepp jag upplevt på många år. I skrivande stund så verkar det värsta vara över men det är tveksamt om de skador som uppstod kommer att hinna läka ihop igen innan vintern. Daggviskor och daggmedel är det som gäller nu, för påsken kommer tidigt nästa år och efter årets fina säsong så är nog de flestas förhoppningar väldigt höga inför 2016.

  Under vintern kommer jag att hålla fyra ERFA-träffar i ämnet IPM, ett ämne som känns extra viktigt efter de senaste veckornas problem. På de olika träffarna så kommer vi att gå igenom olika sätt att sköta greener både med och helt utan kem, samt sprutteknik för att få bästa möjliga effekt av de kempreparat vi har till vårt förfogande. Inbjudan kommer att skickas ut inom kort.

  Söderåsens Golfklubb får miljödiplom. Två herrar tar emot priset på en green.

  Än har inte alla mina klubbar miljödiplom, men nu när det finns mer tid över för kontorsarbete så hoppas jag att några till ska få klart sina arbeten.
  Senaste klubben att bli godkänd är Söderåsens Golfklubb och jag vill här passa på att gratulera till ett mycket fint miljöarbete.

  September 2015

  Efter en lång kall vår följt av en kort och varm sommar har hösten nu kommit med stormsteg. Kraftiga regn har ställt till det på en del banor, men i helhet tycker jag att det så här långt varit en mycket bra säsong. Banorna har över lag varit mycket bra och jag upplever det som att det också spelats mycket golf. Men som sagt, nu är hösten här och det är hög tid att ta sig an utmaningar som:

  • Invintring av gräs
  • Djupluftning av alla spelytor
  • Översyn av dräneringar
  • Tömning och justering av bevattningsanläggningen
  • Reparation av slitytor
  • Eventuella ombyggnader
  • Underhåll av maskiner och byggnader m m

  Ja, det är mycket att göra på en golfbana under höst och vinter och jag kan bara hoppas att klubbarna behåller personal i sådan utsträckning att alla jobb hinner göras. De senaste åren har bemanningen på våra banor gått ner framför allt under höst, vinter och vår. Den tid då man lägger grunden för en bra bana till kommande säsong. Nästa år infaller dessutom påsken redan i slutet av mars, vilket innebär att det mesta av allt underhållsarbete måste göras i höst om man vill kunna presentera en bra bana tidigt nästa vår.

   

  Maj 2015

  Det som för en månad sedan såg ut som en snabb och tidig vår har helt kommit av sig. Framförallt kalla nätter är det som håller tillbaka tillväxten. Gräset har börjat växa men inte tillräckligt, vilket innebär att slitaget för tillfället är högre än tillväxten. För spelas golf det gör det. Exakt hur mycket har jag inte koll på men det är helt klart mer spel denna vår än det har varit de senaste åren. 

  Vad gäller bankvaliteten så tycker jag den är mycket bra, även om det märks att de flesta klubbar har dragit ner på den fasta personalen för att istället satsa på fler säsongsanställda. Detta märks framförallt på ytor som bunkrar, vägar, ruffar och skogsområden. 

  Klubbarna har verkligen tagit till sig den nya lagstiftningen som kommit vad gäller bekämpning. Det har i vinter arbetats mycket med skötselplaner och måldokument och som jag bedömer det så är klubbarna nu bra rustade för kommande miljöbesiktningar. Även om kravet om funktionstestade sprutor ännu inte trätt i kraft så är märken som nedan något jag ser allt oftare. Bra jobbat. 

  När jag ändå är inne på temat miljö, så vill jag passa på att önska en liten sak och det är att fler klubbar tar tag i sin bevattning och gör en ordentlig bevattningsrevision. Fattas ni utrustning för att göra den så har jag en komplett utrustning som ni kan få låna. Vill ni ha hjälp att göra revisionen så bokar ni in ett besök så kommer jag eller min kollega Mikael Frisk och hjälper er. 

  Jag vill slutligen göra lite reklam för årets banvandringar. En inbjudan är utskickad och den första går av stapeln torsdag den 28 maj kl 13:00 på Rya Golfklubb. Samling i klubbhuset. 

   

  Februari 2015

  Efter en lång och mycket blöt höst har vintern så här långt varit snäll mot våra banor. Någon direkt vinter har det än så länge inte varit och den lilla snö som kommit har inte ställt till några större problem. Som jag uppfattat det hela så hann alla banor med sina luftningsprogram i höstas, vilket bör innebära chans för en god övervintring. 

  Värst har nog varit att få medlemmar att förstå att man inte ska spela på frostiga greener. Jag har sett fotspår över greener på många banor och tyvärr försvinner nog inte dessa spår förrän en bit in på våren. Konstigt att detta problem ska dyka upp varje vinter. 

  I mitt distrikt finns så många duktiga greenkeepers som gör allt och lite till för att hålla banorna i ett perfekt skick. Varför inte lyssna på deras yrkeskunskap även när det gäller frost? 

  Vad gäller utbildningar är det glädjande att vi kan köra både en GUB- och en VUB-kurs på Barsebäck i vinter. Att sen de flesta eleverna kommer från distrikt norr om mitt är ju en helt annan sak. 

  Göran Hansson
  goran.hansson@golf.se

 9. Bohuslän-Dal, Västergötland
 10. Bankonsulent Peter Edman ger dig senaste nytt inom distrikten Bohuslän-Dal och Västergötland.

  Februari 2019

  (Bohuslän-Dal, Västergötland)

  I min förra rapport från distriktet, konstaterade jag att hösten hade varit relativt torr och att vi haft hårt snömögeltryck under oktober. Snömögel som främst angrep tee och fairway, verkar ha varit ytligt och gav inga djupa skador. Och tillväxtpunkten verkar ha klarat sig på de flesta anläggningarna.

  Vintern har varit relativt skonsam och snöfri fram till en bit in i januari.
  Senare under januari fick vi en del snö på tjälad mark. Vi fick ett kraftigt regn följt av minusgrader vilket gav en del is. I vårt område blev det inte så tjockt och gräset stack upp ur isen, dock kunde vissa lågpunkter ha tjockare islager. Vi fick sedan ytterligare två decimeter snö ovanpå isen.

  Just nu, en vecka in i februari, har vi ett omfattande töväder. Om det håller i sig kommer det att vara snö och isfritt på de flesta greenytorna.
  Längre norrut där man har mer snö och tjockare is kommer många i "bryderi". Frågan är om snö och is kommer att försvinna, eller kommer det att bli tjockare is om det blir kallt igen och allt inte töat bort. Funderingen för dem är nog om man skall hjälpa till att ta bort snö eller inte.

  Om all snö och is försvinner från greenytor och vi får långvarigt mycket kallt, kan det vara bra att täcka utsatta ställen!

  När det gäller skadeangrepp så ser höstens snömögelangrepp inte så djupa ut och några nya angrepp på greener under vintern har inte dykt upp i någon större skala.
  Sammanfattningsvis ser förutsättningarna på anläggningarna i området just nu mycket bra ut. Greenytorna verkar bli isfria med nuvarande töväder. Hoppas att vi får ny tjäle och ett skyddande lager kallsnö under resten av vintern och slipper mer is.

  Peter Edman, bankonsulent Svenska Golfförbundet  

  November 2018

  (Bohuslän-Dal, Västergötland)

  I min förra rapport från distriktet, hoppades jag att sommarens extrema torka och värme skulle avta. Efter cirka 13 veckor med höga temperaturer och mycket lite nederbörd, kom äntligen regnet i mitten av augusti. Resten av hösten har varit gynnsam. Inte för mycket nederbörd, några få frostnätter i oktober, annars riktigt varm ända fram till nu i mitten av november.

  Stora "flak" lossnade

  Sommarens torka påverkade fairways kraftigt, de flesta banor slutade att vattna dessa ytor redan vid midsommar. Det drabbade särskilt de som normalt har dräneringsproblem, dåliga jordförhållanden och svagare turf. De drabbades av kraftiga torrsprickor och på vissa banor lossnade stora ”flak” av turfen.

  Fuktmätare bra hjälpmedel

  Tees slutade att vattnas i augusti på grund av kritiskt låga vattennivåer. När det gäller greener lyckades de flesta med minsta möjliga marginal att vattna dem fram till nederbörden i augusti. Av naturliga skäl ville många inte ville chansa att få torra ytor och många greenytor blev därför övervattnade. De anläggningar som under sommaren använde fuktmätare (TDR) hade möjlighet att bättre reglera greenbevattningen.

  Stor risk för angrepp

  När det gäller skadeangrepp under hösten fick många banor relativt omfattande anthracnose angepp, främst i augusti. Senare under hösten har ett antal perioder med snömögel visat sig. Riktigt aggressivt har det varit första veckan i november, då fuktiga förhållanden och högtemperatur drivit fram omfattande angrepp, främst på fairway men också på tee och foregreen. Greenerna har hittills klarat sig relativt bra, men med det extrema svamptryck, fuktigt och relativt varmt vädrer, är risken för angrepp även på greener överhängande.

  Förutom vissa problem med svampangrepp har hösten varit gynsamm och gräsytorna går in i vintern homogena och ihopläkta från sommarens torkskador.

   

  Augusti 2018

  (Hela Sverige)

  Tankar kring torkan och bevattningsanläggningen

  Landet runt, där vi bankonsulenter beskriver de aktuella förhållandena i våra respektive distrikt, blir denna gång en gemensam skrift då torkan de tre senaste månaderna varit lika över hela landet och överskuggat allt annat. Nedan följer våra gemensamma tankar och råd.

  Det är många saker som ska falla på plats för att få fram en riktigt bra spelyta. En av de absolut viktigaste delarna är vatten, en faktor som gräset inte kan vara utan. Hela Sverige har i år drabbats av den torraste våren och sommaren i mannaminne och det har verkligen satt sina spår på landets golfbanor. För en del banor kom torkan innan alla vinterskador läkt ihop och för dessa banor är situationen just nu än mer kritisk.

  Katastrofala brister i bevattningssystemen

  En tee som har tagit mycket skada av torkan.
  En vanlig syn efter flera månaders torka. Vattnet räckte bara till greenerna. Detta tee måste sås om och det blir mycket extraarbete denna sensommar och höst. Har du gräsfrö hemma?

  De senaste månaderna har det pratats mycket om torkan, brist på vatten och även bevattningsförbud. Med facit i hand, när det nu börjat regna igen, ser vi vilka katastrofala brister våra bevattningssystem har. På de flesta ställen är reservoarerna för små och möjligheten att få tillgång till annat vatten starkt begränsat.

  Den bästa investering en golfbana nu kan göra är att verkligen försäkra sig om tillräcklig vattentillgång så att inte samma situation uppstår igen vid nästa torkperiod. Det kan röra sig om att förstora sina bevattningsdammar och koppla ihop de man har till ett system, eller att ansöka om vattendomar för vattenuttag från vattendrag eller sjöar. Mer om hur man anlägger en bevattningsdamm och vilka regler som gäller i slutet av texten.

  Än viktigare och något alla bör göra är att se över skicket på era bevattningsanläggningar som under dessa förhållandena verkligen får bekänna färg. För sanningen är ju att det inte bara är torkan som orsakat de problem vi nu har ute på våra banor, utan att vi också använt de vatten vi samlat på oss på ett minst sagt slösaktigt sätt. Huvudorsaken till detta är det skick som flertalet av Sveriges bevattningsanläggningar är i, som tyvärr är under all kritik. Det räcker inte att bevattningen startar när man trycker på knappen. Alla spridare ska vara justerade, det ska vara rätt tryck ut till spridaren, datorn ska vara rätt programmerad och så vidare.

  Viktigt underhåll prioriteras ned

  En skadad green, där bara den ena halvan har fått vatten.
  En spridare som till synes bara kastat åt ena hållet med greendöd som följd.

  Tyvärr ser vi allt för många brister ute på de klubbar vi besöker och ofta får vi höra att man inte hinner med allt underhåll, utan anläggningen får gå tills den slutar att fungera och först då lagar man den. De flesta av våra bevattningsanläggningar är mer än 20 år gamla och bakåt i tiden har man resonerat precis likadant.
  Här finns det mycket pengar att spara. En vältrimmad anläggning bevattnar effektivare och förbrukar därmed mindre ström. Rätt mängd vatten resulterar i friskare greener utan både torrfläckar och blöta partier, det vill säga bättre spelbarhet och mindre sjukdomar. De skador som en undermålig bevattning orsakar resulterar inte bara i dåliga spelytor, det kostar också en hel del att återställa dessa ytor i form av gräsfrö, näring, diesel samt ett stort antal arbetstimmar. Timmar som egentligen skulle läggas på underhåll och invintring av banan i stort. Får vi en torr höst är vi dessutom beroende av bevattningsanläggningen för att etablera det nya gräset. En dålig täckningsgrad resulterar då i en dålig etablering samt ett svagare gräs.

  Gräset måste nu sås, växa och invintras

  Hur stora skadorna egentligen är vet vi inte med säkerhet förrän nästa säsong. Det gräs vi sår nu i höst ska inte bara bli grönt och komma in i den normala skötseln, det ska också invintras på rätt sätt så att det orkar motstå sjukdomar och en ny vinter med allt vad det kan innebära. Om tiden räcker till och om vädret i höst är tillräckligt gynnsamt, ja det får framtiden utvisa.

  Länkar till mer läsning:

  – Vikten av en bra bevattningsanläggning och hur den ska användas finns i rapporten Tre bevattningsstrategier i praktiken.

  – Mer information om dammar, lagar och regler, vattendom och vattenkvalitet hittar du här.
  – Läs också Hushållningssällskapets förnämliga handbok om dammar.
  Kan man våga hoppas på en storsatsning på bevattningsanläggningarna de kommande åren?

  Bankonsulenterna SGF

  Maj 2018

  (Bohuslän-Dal, Västergötland)

  I min förra rapport från i februari hoppades jag att vintern skulle fortsätta som den börjat och att vi skulle få fortsatt goda förutsättningar. Vintern ändrades dock totalt och vi fick snö och kyla i området, vintern blev långdragen med ”vinter” mellan vecka fem och cirka vecka 13. I likhet med större delen av Sverige kunde inga banor i området ha öppet under påsken.

  Resten av april blev torr och kall med låga marktemperaturer och någon riktig tillväxt infann sig inte. Även under början av maj hade vi låga nattemperaturer, vilket har fördröjt uppkomst av nysådda ytor. Det är först en vecka in i maj som natt- och dagstemperaturerna har ökat och gräsets tillväxt har dragit igång på allvar.

  Banorna i de här distrikten har klarat sig relativt bra ur vintern. Dock har nästan alla banor någon eller några mindre ytor som har skador, antingen på grund av stående vatten och/eller snömögelangrepp. Det finns en del äldre ”fläckar” från angrepp under hösten på greener men även på fairway, tee och i greenområden.

  Under senvåren uppstod en del snömögelangrepp i samband med snösmältningen, då snö och is drog sig tillbaka. De skadorna verkar vara ytliga och har inte skadat tillväxtpunkten, så med ökad värme återhämtar sig gräset och läker ihop snabbt.

  Sammanfattningsvis ser förutsättningarna just nu bra ut, speciellt om perioden med kalla nätter är över och vi får en varm och gynnsam maj och försommar. Det behövs för att även de skadefläckar som ännu inte växt ihop gör det snabbt så att vi får homogena spelytor.

  Februari 2018

  (Bohuslän-Dal, Västergötland)

  I min förra rapport i november konstaterades att hösten varit riktigt regnig och med få soltimmar. Många banor stängde banan för spel tidigare än ett normalt år.

  Det var således inte speciellt goda möjligheter att förbereda banan inför vintern. Blöta förhållanden och blåst minskade även möjligheten att komma ut och lägga kontaktverkande fungicid på greenerna. Många banor hittade dock ett ”sprutfönster” med lämpliga förhållanden i mellandagarna.

  Trots besvärliga förhållanden klarade banorna hösten och vintern till slutet av januari med små eller inga svampangrepp. De skador som dock uppstod var relativt ytliga och avstannade snabbt.

  Nu har en stor del av vintern passerat och förhållandena har hittills varit gynnsamma. Förutom den kyla och snö som kom under sista veckan har vintern varit relativt varm, ofta plusgrader och med lite nederbörd i form av snö. Marken har hittills varit varierad mellan tjälad och otjälad.

  Vi har dock minst sex veckor vinter kvar så mycket kan hända ännu. Vi går ändå mot våren och risken för perioder med långvarig is och andra problem minskar för varje dag som går. Långtidsrapporten just nu lovar gynnsamt väder under kommande veckor. Hoppas att resten av vintern fortsätter med goda förutsättningar, så att vi även våren 2018 kan öppna banorna med fina ytor, utan större svamp- eller vinterskador.

  November 2017

  (Västergötland Bohuslän-Dal Norrbotten)

  I min förra rapport i augusti hoppades jag att hösten skulle bli gynnsam och att vi skulle få fortsatt goda förutsättningar. I slutet av augusti hade vi mycket fina förhållanden på våra banor, fina gräsytor och bra med spel. Förhoppningen föll tyvärr inte helt in.

  I september kom regnet, lokalt i mycket stora mängder. Mellan de kraftiga regnskurarna fylldes det på med lättare regn. Det innebar att många banor fick mycket blöta förhållanden på vissa ytor. Greener och tees har klarat sig relativt bra, men speciellt fairway och semiruffar har på många banor haft mycket blött och ibland helt mättade förhållanden. Dessa förhållanden har sedan varat in i oktober och många banor har valt att stänga banan för spel under slutet av oktober, vilket är tidigare än under de senaste årens mycket fina höstar.

  Trots svåra förhållanden med våta ytor har snömögelangreppen inte varit så intensiva hittills under hösten. Det som är lite oroväckande är att det blöta höstvädret med relativt lite sol med mera, kan ge mindre bra förhållanden för en bra invintring av gräset.

  Sammanfattningsvis har hösten varit lite för blöt och på många banor har det varit omöjligt att hålla banan i bra skick. Många har valt att stänga banan för spel under oktober, vilket är tidigare än under föregående års fina, torrare höstar. Vi får hoppas att invintringen av gräset blir bra, trots våta förhållanden och lite sol under hösten.

  Augusti 2017

  I min förra rapport från distriktet i maj, hoppades jag att sommaren skulle bli gynnsam och att vi skulle få fortsatt goda förutsättningar. Det föll delvis in, maj hade fina gräsytor men blev tyvärr inte så välbesökta då vädret var både kallt och blåsigt.

  I juni kom värmen och tillsammans med den gödsel som lagts så växte det ordentligt och blev intensiv klippning för att hålla bra spelkvalitet på banorna. Juli innebar torra förhållanden, men temperaturen var inte speciellt hög och det blåste i princip varje dag. Det var nog positivt för golfspelandet eftersom det varken var bad- eller båtväder på västkusten och fler sökte sig till golfbanorna.

  Torkan innebar att en del fick problem med torrfläckar, men framförallt blev häxringar mycket vanliga. Tillgången på bevattningsvatten sattes på prov, många fick avstå att bevattna fairway men de flesta klarade att vattna greener och tees. Klippintervall på fairway och ruffar kunde förlängas då tillväxten var begränsad.

  I augusti började vi få mer nederbörd och skötsel och klippning återgick till det normala. Generellt känns det som om vi haft ett högre svamptryck under sommaren än normalt och ”dollar spot” har etablerat sig i vårt område. Ett antal fall har analyserats och bekräftats samt flera misstänkta fall har dykt upp under sommaren.

  Sammanfattningsvis har sommaren varit mycket bra, fina banor och goda förutsättningar större delen av perioden. Det känns också som anläggningarna har haft mycket spel av både medlemmar och gäster. Hoppas att de fina förhållandena fortsätter och att vi även får en för gräset och invintringen bra höst.

  Maj 2017

  I min förra rapport från distriktet i februari, hoppades jag att vintern skulle fortsätta som den börjat och att vi skulle få fortsatt goda förutsättningar. Detta föll in och vi hade en för gräset mycket gynnsam och skonsam vinter fram till slutet av mars.
  Under april hade vi för årstiden mycket fina gräsytor på banorna. I princip inga vinterskador eller snömögelangrepp på greener. Det fanns dock det en del äldre "fläckar" från angrepp under tidig höst på främst fairway men även på tees och greenområden. Värmen som skulle ha behövts för att få ut spelare på banorna samt starta en ordentlig tillväxt på gräset uteblev. Hela april var relativt kall och blåsig samt hade en eller flera frostnätter i veckorna. Gräset verkar ha klarat slitaget relativt bra, trots den dåliga tillväxten.
  I början av maj kom däremot värmen. Gräset, som på många banor hade god näringsstatus, bara väntade på värme och började växa ordentligt. De sista dagarna har varit fantastiska med i det närmaste sommarväder.

  Sammanfattningsvis ser förutsättningarna just nu mycket bra ut, med homogena ytor i full tillväxt. Hoppas att värmen fortsätter och att vi får lite regn, då ser starten på denna säsong mycket bra ut.

  Februari 2016

  I min förra rapport från distriktet i november, konstaterades att hösten varit riktigt gynnsam med torrt och ofta klart väder. Det medverkade till att de flesta banor hade goda möjligheter att förbereda banan inför vintern, samt att banorna var i mycket bra skick ända fram till snön kom i slutet av november. Banorna klarade hösten med små eller inga svampangrepp och de skador som blev var relativt ytliga och avstannade snabbt.

  Nu har en stor del av vintern passerat och förhållandena har hittills varit mycket gynnsamma. Förutom lite snö i november/december har vintern varit snö- och isfri, haft tjälad mark och en temperatur på några minusgrader.

  Vi har dock minst sex veckor vinter kvar, så mycket kan hända ännu. Vi går dock mot våren och risken för perioder med långvarig is och andra problem minskar för varje dag som går. Långtidsrapporten just nu lovar gynnsamt väder under kommande veckor. Hoppas att resten av vintern fortsätter med goda förutsättningar så att vi även våren 2017 kan öppna banorna med fina ytor, utan större svamp- eller vinterskador.

  November 2016

  I min förra rapport från distriktet i augusti, konstaterades att sommaren varit relativt nederbördsfattig i vårt område. De flesta fick regn relativt regelbundet, även om det ibland har var lite längre mellan gångerna. Det som var varit typiskt för sommaren är att nederbörden ofta kom mycket lokalt. Vid många tillfällen kom det regnskurar på 20–40 m m i ett område och några kilometer därifrån fick man inget regn alls.

  De relativt torra förhållandena orsakade en del ”torrfläckar”, men i en större utsträckning, häxringar m m.

  Höstens banor i området har varit i fantastiskt skick, som fina sommargreener ända in i november. De allra flesta har klarat sig från svampangrepp. De svampskador som blivit har varit relativt ytliga och har avstannat snabbt. Nederbördsmässigt har vi haft en torr höst med endast kortare perioder med nederbörd.

  Den sista veckan, dvs en vecka in i november, avstannade allt då det blev lite kallare, några minusgrader och någon decimeter kallsnö. Prognosen verkar dock gå mot en varmare period och vi får nog barmark och plusgrader igen.

  De flesta banor har haft goda möjligheter att under bra förhållanden förbereda sig inför den kommande vintern. Vi får hoppas att det blir en stabil vinter så vi kan öppna banorna med fina ytor våren 2017, utan större svamp- eller vinterskador.

  Augusti 2016

  I min förra rapport från distriktet i maj, konstaterades att vi hade en för gräset gynnsam och skonsam vinter. Vi hade fina gräsytor tidigt på banorna. I princip inga vinterskador och väldigt lite snömögel angrepp på greener. Det fanns dock det en hel del "fläckar" på främst fairway, men även på tees och greenområden. Sommaren har varit relativt nederbördsfattig i vårt område. De flesta har dock fått regn relativt regelbundet, även om det ibland har varit lite längre mellan gångerna. Det som har varit typisk för sommaren är att nederbörd har kommit mycket lokalt. Vid många tillfällen kom det regnskurar på 10–30 mm i ett område och några kilometer därifrån fick man inget regn alls.

  De relativt torra förhållandena har dock orsakar en del "torrfläckar", men i än större utsträckning Häxringar mm. De allra flesta Häxringarna som visat sig har varit av typ 2 dvs. tydliga kosmetiskt, men de har inte påverkat spelkvalitet och bollrull speciellt mycket.

  De som använt fuktmätare regelbundet på greenerna och har haft möjlighet att handvattna, verkar ha klarat dessa problem avsevärt bättre.

  Sammanfattningsvis har sommarens banor i området varit relativt friska och just nu i mitten av augusti är i princip alla banor i toppskick. Nu känns det dock att hösten börjar komma. Håller sig vädret med fortsatt värme och rimliga mängder regn så, har vi nog banor i bra skick åtskilliga veckor framöver.

  Maj 2016

  I min förra rapport från distriktet i februari, hoppades jag att vintern skulle fortsätta som den börjat och att vi skulle få fortsatt goda förutsättningar. Detta föll in och vi hade en för gräset gynnsam och skonsam vinter fram till slutet av mars. Under april månad hade vi för årstiden mycket fina gräsytor på banorna. I princip inga vinterskador och väldigt lite snömögel angrepp på greener. Det fanns dock det en hel del "fläckar" på främst fairway, men även på tees och greenområden. Värmen som skulle ha behövts för att få ut spelare på banorna samt upp starta upp en ordentlig tillväxt på gräset uteblev. Hela april var relativt kall och blåsig samt hade en eller flera frostnätter i veckorna. Tillväxten stod still och slitaget som blev hade svårt att repareras på grund av den dåliga tillväxten.

  I början av maj kom däremot värmen. Gräset, som på många banor hade god näringsstatus, bara väntade på värme och startade upp att växa ordentligt. Sista veckan har ju varit fantastisk med i det närmaste högsommarväder.

  Sammanfattningsvis ser förutsättningarna just nu mycket bra ut, med homogena ytor i full tillväxt. Hoppas att värmen fortsätter och att vi får lite regn, så ser starten på denna säsong mycket bra ut.

  Februari 2016

  I min förra rapport från distriktet i november, hoppades jag att hösten skulle fortsätta som den börjat och att vi skulle få fortsatt goda förutsättningar. Detta föll in och vi hade en mycket varm, snöfri och skonsam vinter fram till årsskiftet. Många tyckte att greenerna såg lite "väl långhåriga ut" inför den kommande vintern. Januari kom med kylan med tjäle först och sedan ett relativt tunt snötäcke som lade sig banorna.

  I slutet av januari avtog den kalla perioden och vi fick in mildare väder. Vi var lite oroliga för att en kort mildperiod skulle smälta ner snön som sedan åter kunde frysa och ge ett istäcke. Lyckligtvis var mildperioden tillräckligt lång så vi fick snöfria gräsytor och risken för isbildning uteblev denna gång. Nu i mitten av februari kommer kylan åter och vi får ett tunt snötäcke på tjälen än en gång.

  När greenerna varit snöfria, har vi kunnat konstatera att svampsituationen ser bra ut. Mycket begränsat med snömögel på greener, dock finns en del snömögel på fairway och i en del greenområden. Många banor behandlade greenerna inför vintern, men även de ytor som inte bekämpats, har hittills klarat sig relativt bra.

  Sammanfattningsvis ser förutsättningarna just nu mycket bra ut, med friska och jämna ytor. Det är dock minst sex vinterveckor kvar, så även om läget ser mycket bra ut just nu, ska vi inte ta ut något i förskott än.

  Hoppas dock att det för gräset gynnsamma förhållandena fortsätter och att vi kan få en lika bra och tidig start som förra säsongen.

  November 2015

  I min förra rapport från distriktet i september, hoppades jag att hösten skulle fortsätta som den börjat och att vi får fortsatt goda förutsättningar. Detta föll in och vi har haft en mycket bra höst, så här långt.

  Det konstaterades också att sommaren och tidig höst fram till mitten av september hade varit mycket gynnsam för att hålla en bra turf. Mixen av värme, runt ca 20 grader och en lagom av tillförsel av nederbörd under säsongen gav mycket bra växt förhållanden. Endast en kortare torkperiod under sommaren, gav lite torkstress.

  Just nu, i mitten av november kan man konstatera att vi fortfarande ligger på ca 10 grader C på dagarna och vi har haft mycket få frostnätter. Detta tillsammans med lite nederbörd har givit mycket goda förutsättningar för bra invintring av turfen.
  Kvaliteten på spelytorna har varit av sommarkvalitet ända fram till idag. Många känner sig tvingade att klippa, även en dryg vecka in i november för att inte gå in med för hög klipphöjd in i vintern.

  Sjukdomsmässigt var hela oktober inget stort problem. dock gav förhållanden i början av november snömögelangrepp i princip över hela Syd- och Mellansverige. Det ser dock ut som fairway och foregreen mm tagit den största "smällen ", men lokalt har även greener fått en hel del angrepp.

  Det tycks som om många anläggningar efter den långa fina säsongen, nu med ökad svampförekomst och blötare väder funderar på att stänga sommargreenerna för säsongen.

  Sammanfattningsvis har spelsäsongen för de flesta anläggningarna varit mycket bra. trots den tröga starten med blåsiga och kalla förhållanden som höll spelarna borta under maj. Efter det har banorna erbjudit fina förhållanden och det har varit mycket spel under hela sommaren och hösten. De allra flesta banor i området är säkert riktigt nöjda med både bana och resultat 2015.

  Vi får hoppas att hösten fortsätter som den börjat och att vi får fortsatt goda förutsättningar under vintern. Det skulle kännas bra med ytterligare en bra vår start för våra banor.

  September 2015

  I min förra rapport från distriktet i maj, konstaterades att läget var relativt torrt, men blåsigt och kallt. Etablerat gräs växte relativt bra, dock var det mycket svårt att etablera nytt gräs i skador eller på nysådda ytor. På försommaren var banorna över lag bra, men det kalla vädret höll spelarna borta från banorna och antalet ronder var mindre än vi hoppats på.

  Sommaren och tidig höst fram till mitten av september har varit mycket gynnsam för att hålla en bra turf. Mixen av värme, runt 20 grader och en lagom av tillförsel av nederbörd under säsongen har gett mycket bra växtförhållanden.

  En kortare torkperiod under sommaren gav lite torkstress och minskande nivåer i banornas bevattningsdammar.

  När det gäller sjukdomar på greener, har det under säsongen varit relativt lugnt. Det mest tydliga var en kort period i augusti, när flera banor fick lättare snömögelangrepp. Annars har det som vanligt varit en del Antracnoce under juli och augusti, dock tycker jag att det har varit mindre angrepp än normalt.

  I princip alla banor i distriktet har haft en säsong med mycket bra turf och goda förhållanden på alla ytor.

  Vi får hoppas att hösten fortsätter som den börjat och att vi får fortsatt goda förutsättningar under hösten. Detta skulle ge god invintring och väl förbered turf inför vintern.

   

  Maj 2015

  I min förra rapport från distriktet i februari, konststaterades att läget såg mycket bra ut i området, men att vi inte fick ta ut något i förskott. Det var ju minst en vintermånad kvar. Nu kan vi konstatera att vintern blev ganska skonsam mot våra golfbanor och likt förra året fick vi en bra vårstart. 

  Våren, mars och april har varit relativt torra, med några enstaka större regn. Vi har haft relativt mycket sol och en hel del blåst, men tillväxttakten på gräset har varit måttlig. Nattemperaturerna i området har varit låga under april och vi har haft kalla nätter, många nätter med frost. 

  De flesta banor har haft en bra start och kunde öppna till påsk med relativt bra förhållanden. Det känns som våren har kommit smygande och alla banor har hunnit med vår starten på ett bra sätt. Distriktet har inga vinterskador och relativt lite skador av snömögel. De skador som finns är relativt "grunda" och är på god väg att läka ihop. Det är mindre snömögel på greenerna och lite mer på foregreen och fairway. 

  Trots en vinter då förutsättningarna för snömögel varit god, har vi relativt få större svampangrepp. De flesta angreppen kom i höstas och få har fått angrepp under vintern. Många banor har kört kontaktverkande medel under sen hösten och några under vintern. Det har säkert haft god effekt, har vi kunnat konstatera i sprutmistor m m. (synd att vi inte har flera riktiga referensrutor). Även de som haft andra svampbekämpningsstrategier, eller inte bekämpat alls, har haft relativt goda resultat och begränsade skador. 

  Hoppas att de gynnsamma förhållandena fortsätter och att vi kan få en bra säsong med mycket spel under 2015.

   

  Februari 2015

  Snart i mitten av februari har vi ännu inte haft någon direkt vinter. Dominerande perioder med barmark och plusgrader. Det har dock kommit och legat snö under kortare perioder, bland annat under v. 6 då vi hade upp till 3-4 decimeter på vissa ställen. Det milda och blåsiga vädret har sedan tagit hårt på snön och nu har vi snöfritt igen. 

  Vid kortare, kalla perioder, framför allt under januari med underkylda förhållanden, byggde det på is på en del greener och andra gräsytor. De banor som fick problem med is på greenerna tog detta på allvar och jobbade med mekaniskt perforerade och/eller dress för att minska istäcket. Dessa åtgärder tillsammans med gynnsamt väder, har bidragit till att distriktets banor i dagsläget har isfria greener. 

  När det gäller svampsituationen ser det också bra ut, så här långt in på säsongen. De flesta greener är behandlade inför vintern, men även de ytor som inte bekämpats har hittills klarat sig relativt bra. 

  Läget just nu i mitten av februari ser mycket bra ut i området, dock har vi minst 1½ vintermånad kvar, så vi får inte ta ut något i förskott. 

  Hoppas dock att det för gräset gynnsamma förhållandena fortsätter och att vi kan få en lika bra och tidig start som förra säsongen. 

  Peter Edman
  peter.edman@golf.se

 11. Dalarna, Södermanland, Västmanland, Östergötland
 12. Bankonsulent Carl-Johan Lönnberg ger dig senaste nytt inom distrikten Dalarna, Södermanland, Västmanland och Östergötland.

  Februari 2019

  (Dalarna, Södermanland, Västmanland, Östergötland)

  I skrivande stund (11 februari) har ett mildväder kommit in över hela min region. Snön töar bort på många håll och läget "känns sådär" måste jag säga. Många golfanläggningar har rapporterat att de har is på sina ytor (lite olika beroende på vart banan ligger i regionen) vilket inte är optimalt.

  Natten mellan den 16 och 17 januari var det plusgrader och regn, samt att dagen efter blev det rejält kall vilket medförde att det blev is på många finklippta gräsytor. Läget är nu lite bekymmersamt då många vet med sig att isen kan skada gräset otroligt mycket, särskilt där isen legat lite för länge.

  Några klubbar har i veckan varit ute skottat sina greener för att ta bort snö/is och eventuellt kunna "knäcka" isen som nu legat cirka 3–4 veckor. Jag har i veckan fått många samtal och mail i frågan och rådgivningen är svår att ge då det finns så många aspekter som du måste resonera innan du bestämmer vilken åtgärd du skall göra.

  Jag gjorde ett utskick till samtliga klubbar och ställde dessa frågor:
  - Hur ser läget ut på banan gällande is?
  - Gör ni något åt det? Iså fall vadå?

  Återkoppla gärna hur ni resonerar!

  Nedan ser ni hur tre olika klubbar svarar till mig:

  "Tjena Calle,

  Vi sitter lugna i båten än så länge med hjälp av våra täckdukar. Just nu är det stabil tjälad mark vilket iallafall gör att mycket lite händer just nu. Vare sig vi vill göra något eller inte är det svårt just med tanke på risken att förstöra duken. Jag tror det bästa för oss är att avvakta och sätta in stöten när ett tydligare väderomslag kommer i mars, det ser ju just nu ut att kunna bli ganska kallt igen efter dessa dagar med plus...?

  Längre fram kommer vi försöka skotta runt greenerna för att förbättra avrinningen och när det är möjligt gå på med luft under duken och markvibrator (nytt test!) ovanpå för att spräcka isen, men allt beror förstås på väderutvecklingen...Vi har ett isläge just nu på ett par centimeter, men tillräckligt för att täcka strået på såväl tee/approach och fw.

  Ha det!
  Anders Körberg, Banchef Västerås GK"

  ***

  "Hej Calle!

  Har under 2 dagar skottat alla greener på 18 hålaren, vi hade i snitt 35 cm snö och mer där det blåst upp i drivor. Tanken var först att enbart skotta dem som haft is sedan 1 januari men efter koll på samtliga så visade det sig att det var 2-3 cm ganska kompakt is på samtliga greener, vi fick varierande is den 10/1 nästan på alla greener men som den 16/1 verkligen gjorde den kompakt.

  Nu bar alla greener för traktor med snöskopa vilket gjorde att jobbet vart effektivt för mig som ensam. En del greener visade upp aneroba förhållanden i form av lukt och gul/bruna tendenser i isen. Kommer under dagen lägga ut kalimagnesia om jag får hem det samt Lecakulor för att perforera isen och få till en syresättning och hoppas att inte mildvädret samt blåsten tar bort all is om det skulle bli riktig kalla nätter.

  Blir en del greener helt rena från is så står jag redo med dukar om det inte lägger sig snö som isolerar. I övrigt är det bara att hålla tummarna att vädret är med oss framöver:)

  Med vänlig hälsning, Tommy Eklund banchef, Strängnäs golfklubb"

  ***

  Hej Calle!

  Som sagt fick vi problem efter den regnnatten med 2-5 cm is över alla finklippta ytor. Vi håller för närvarande på att skotta av greenerna på Åda för att förhoppningsvis lyckas smälta isen under helgens blidväder. Skulle vi få ett bakslag och det blir mer is så har vi åtminstone blivit av med de 45 cm snö som ligger på toppen.

  Vi kommer att rulla av smältvattnet under helgen för att förhindra att det återfryser. Ser ut som att det kan komma en del snö på måndag eftermiddag, min förhoppning är vi till dess ska ha hyfsat torra ytor så att snön lägger sig som ett täcke inför de kallare nätter som väntas under mitten av nästa vecka. Som jag ser det är det här vår bästa chans att få bort isen utan att behöva gå och knäcka den, vilket jag ser som en sista utväg.

  Vill det sig illa så är det här de sista plusgraderna innan april. Hade vi inte haft isen under hade jag inte gjort något åt snön i nuläget då jag inte tror att smältvattnet kommer rinna igenom det tjocka snötäcket ner till gräset.
  Det bästa av allt är att man vrider och vänder sig själv ut och in för att hitta rätt lösning och framåt april vet man om man gjort rätt eller fel.

  Mvh Martin Lundin Distriktschef GML Stockholm"

  ***

  Som ni ser på svaren ovan är det olika förutsättningar och situationer. Därav är det otroligt viktigt att diskutera vad, hur, varför och när, innan en åtgärd sätts in. Kommande väderprognos lovar plusgrader i flera dagar så jag gissar på att mycket snö/is kommer försvinna av sig själv eller sjunka ihop.

  Utfallet av vinteröverlevnaden ser vi först i mars-april, men jag hoppas självklart att det inte blir så omfattande.

  Carl-Johan Lönnberg, bankonsulent Svenska Golfförbundet

  November 2018

  (Dalarna, Södermanland, Västmanland, Östergötland)

  Golfsäsongen börjar lida mot sitt slut och många golfanläggningar har stängt sina banor för säsongen. Årets golfsäsong kommer att gå till historien som ett "extremt" år då vi upplevt en väldigt torr och varm sommar. Många banor har slitit med sin kvalitet och många ytor är drabbade av sommarens torka.

  En fairwayyta som är hjälpsådd efter sommarens torkskador. Notera att gräsfröet är etablerat i spåret.
  En fairwayyta som är hjälpsådd efter sommarens torkskador. Notera att gräsfröet är etablerat i spåret.

  Stora svampangrepp

  Under september–oktober var det ett bra väder för att få tillbaka gräset och på många håll noterade jag att det har kommit tillbaka förvånansvärt bra, utan att sätta in några extra resurser (hjälpsådd, gödning, med mera). Sedan har en del klubbar gjort insatser (bild 1) som givit resultat och ytorna är nu förhoppningsvis redo för vinterns grepp.

  Under hösten har vi också fått se stora angrepp av svamp (bild 2).

  I börjar av oktober var det en värmebölja och då exploderade det rejält med svamp på nästan alla ytor, även de ytor som var bekämpade fick en hel del skador som såklart är frustrerande då preparaten är kostsamma.

  Ett svampangripen på en fairway i oktober efter det höga svamptrycket som varit.
  Ett svampangripen på en fairway i oktober efter det höga svamptrycket som varit.

  Redo för vintern

  Nu är vi inne i november månad och "svampvädret" fortsätter (blött, daggigt, dimmigt) vilket inte är optimalt för gräset eller golfbanorna. Vi får hoppas att det blir kallare i luften så att svamptrycket minskar!

  I övrigt tycker jag ändå att golfbanorna ser bra ut för årstiden och jag tror nästan alla banor är färdiga med invintringen som är så viktigt för att klara vinters påfrestning.

  Augusti 2018

  (Hela Sverige)

  Tankar kring torkan och bevattningsanläggningen

  Landet runt, där vi bankonsulenter beskriver de aktuella förhållandena i våra respektive distrikt, blir denna gång en gemensam skrift då torkan de tre senaste månaderna varit lika över hela landet och överskuggat allt annat. Nedan följer våra gemensamma tankar och råd.

  Det är många saker som ska falla på plats för att få fram en riktigt bra spelyta. En av de absolut viktigaste delarna är vatten, en faktor som gräset inte kan vara utan. Hela Sverige har i år drabbats av den torraste våren och sommaren i mannaminne och det har verkligen satt sina spår på landets golfbanor. För en del banor kom torkan innan alla vinterskador läkt ihop och för dessa banor är situationen just nu än mer kritisk.

  Katastrofala brister i bevattningssystemen

  En tee som har tagit mycket skada av torkan.
  En vanlig syn efter flera månaders torka. Vattnet räckte bara till greenerna. Detta tee måste sås om och det blir mycket extraarbete denna sensommar och höst. Har du gräsfrö hemma?

  De senaste månaderna har det pratats mycket om torkan, brist på vatten och även bevattningsförbud. Med facit i hand, när det nu börjat regna igen, ser vi vilka katastrofala brister våra bevattningssystem har. På de flesta ställen är reservoarerna för små och möjligheten att få tillgång till annat vatten starkt begränsat.

  Den bästa investering en golfbana nu kan göra är att verkligen försäkra sig om tillräcklig vattentillgång så att inte samma situation uppstår igen vid nästa torkperiod. Det kan röra sig om att förstora sina bevattningsdammar och koppla ihop de man har till ett system, eller att ansöka om vattendomar för vattenuttag från vattendrag eller sjöar. Mer om hur man anlägger en bevattningsdamm och vilka regler som gäller i slutet av texten.

  Än viktigare och något alla bör göra är att se över skicket på era bevattningsanläggningar som under dessa förhållandena verkligen får bekänna färg. För sanningen är ju att det inte bara är torkan som orsakat de problem vi nu har ute på våra banor, utan att vi också använt de vatten vi samlat på oss på ett minst sagt slösaktigt sätt. Huvudorsaken till detta är det skick som flertalet av Sveriges bevattningsanläggningar är i, som tyvärr är under all kritik. Det räcker inte att bevattningen startar när man trycker på knappen. Alla spridare ska vara justerade, det ska vara rätt tryck ut till spridaren, datorn ska vara rätt programmerad och så vidare.

  Viktigt underhåll prioriteras ned

  En skadad green, där bara den ena halvan har fått vatten.
  En spridare som till synes bara kastat åt ena hållet med greendöd som följd.

  Tyvärr ser vi allt för många brister ute på de klubbar vi besöker och ofta får vi höra att man inte hinner med allt underhåll, utan anläggningen får gå tills den slutar att fungera och först då lagar man den. De flesta av våra bevattningsanläggningar är mer än 20 år gamla och bakåt i tiden har man resonerat precis likadant.
  Här finns det mycket pengar att spara. En vältrimmad anläggning bevattnar effektivare och förbrukar därmed mindre ström. Rätt mängd vatten resulterar i friskare greener utan både torrfläckar och blöta partier, det vill säga bättre spelbarhet och mindre sjukdomar. De skador som en undermålig bevattning orsakar resulterar inte bara i dåliga spelytor, det kostar också en hel del att återställa dessa ytor i form av gräsfrö, näring, diesel samt ett stort antal arbetstimmar. Timmar som egentligen skulle läggas på underhåll och invintring av banan i stort. Får vi en torr höst är vi dessutom beroende av bevattningsanläggningen för att etablera det nya gräset. En dålig täckningsgrad resulterar då i en dålig etablering samt ett svagare gräs.

  Gräset måste nu sås, växa och invintras

  Hur stora skadorna egentligen är vet vi inte med säkerhet förrän nästa säsong. Det gräs vi sår nu i höst ska inte bara bli grönt och komma in i den normala skötseln, det ska också invintras på rätt sätt så att det orkar motstå sjukdomar och en ny vinter med allt vad det kan innebära. Om tiden räcker till och om vädret i höst är tillräckligt gynnsamt, ja det får framtiden utvisa.

  Länkar till mer läsning:

  – Vikten av en bra bevattningsanläggning och hur den ska användas finns i rapporten Tre bevattningsstrategier i praktiken.

  – Mer information om dammar, lagar och regler, vattendom och vattenkvalitet hittar du här.
  – Läs också Hushållningssällskapets förnämliga handbok om dammar.
  Kan man våga hoppas på en storsatsning på bevattningsanläggningarna de kommande åren?

  Bankonsulenterna SGF

  Maj 2018

  (Dalarna, Södermanland, Västmanland, Östergötland)

  Sköna maj, välkommen!

  Så kan man sammanfatta de senaste veckornas väder. För fyra till fem veckor sedan var det en helt annan situation. I södra delarna (Sörmland/Östergötland) var det snösmältning och plusgrader medan vintern hade ett stadigt grepp om våra golfbanor i norra delen. Sen har det gått väldigt fort framåt, från vinter till vår på kort tid och många golfanläggningar kunde öppna sina banor. Vissa säger att golfsäsongen är sen… Jag säger istället att den är lite förskjuten. Går man tillbaka i kalendern cirka 8–10 år så var det normalt att öppna sina banor runt mitten av april/valborg till kanske mitten av maj i min region.

  Hur är då utfallet på övervintringen i min region? Som alltid är det blandat resultat! De södra delarna (Sörmland/Östergötland) har generellt klarat sig bra medan det är värre längre norrut (Västmanland/Dalarna). Isen är den främsta orsaken till att gräset dött på våra golfbanor i norra regionen.

  Två kartbilder över stora delar av Sverige. Bilderna visar snödjup.

  På många banor har isen legat sedan slutet av december till i början av april vilket såklart är väldigt påfrestande. Omfattning bedömer jag som mycket stora och det är inte bara greener som fått stryk utan hela banan, vilket är riktigt kännbart för golfbanorna i detta område.

  Bild med text om väderlek.

  Bilderna (till höger) beskriver lite var bekymren börjar. Ovanför den orange linjen finns det stora skador på golfbanorna. Jag tror att det som skiljer är vad som hände i slutet av januari (26–28?). Texten och bilden nedan är tagen från SMHI hemsida och visar snödjupet januari 2018 samt en beskrivning av väderläget mellan den 26:e och 28:e januari.

  Vädret från 1 februari till början av april blev sedan riktig kall, vilket gjorde att där isen/snön inte smälte bort bildades det ytterligare ny och läget blev inte bättre för gräset. Således finns en ganska skarp gräns i Sverige där det finns omfattande vinterskador. Problemområdena sträcker sig från Uppland vidare mot Västmanland, Närke och Värmland. Även vårt grannland Norge är hårt drabbat av liknande skador.

  Summerar man detta kan man säga att ibland är det små marginaler hur övervintringen blir och om man klarar sig. Den senaste tidens värme har dock gjort att nya frön från hjälpsådder spirar och gräsets tillväxt har kommit igång ordentligt. Just för tillfället fokuserar de flesta golfbanor på återetablering och klippning av alla ytor.

  Februari 2018

  (Dalarna, Hälsingland, Södermanland, Västmanland, Östergötland)

  Vi befinner oss i mitten av februari och vintern har ett starkt grepp om våra golfbanor just nu. Snön och kylan biter fortfarande i rejält och de flesta banor har ett snötäcke på sig som många skidåkare utnyttjar. Det är visserligen stor skillnad i min region då min södra del knappt har haft någon snö hittills medan norra delen har extremt mycket snö.

  För en tid sedan skickade jag ut följande frågeställningar till samtliga golfklubbar i regionen:

  - Hur ser det allmänt ut på banan?
  - Har ni några svampangrepp på banan (greener, tee, fairways)?
  - Hur mycket is/snö/tjäle har ni på banan och hur ser isen ut?
  - Gör ni något åt isbildningen eller har ni funderingar på det (skottning, plogning, sandning)?
  - Vad har ni för tankar (strategier) framöver gällande situationen?

  Jag har fått många goda svar och tankar från hela distriktet och ska försöka sammanfatta allt nedan.

  I dagsläget har de flesta ett snötäcke som kan variera från några centimeter till några decimeter givetvis beroende på var man är lokaliserad och hur topografin ser ut.

  En del banor i norra regionen (typ norr om Västerås, Dalarna, Hälsingland) har rapporterat in att de har is på flertalet ställen på banan och i de värsta fallen har den legat sedan mitten av december vilket givetvis inte är optimalt.

  Flera har rapporterar in att det luktar illa (anaeroba gaser/ruttet ägg) vilket såklart kan oroa en hel del. Dock är det svårt att helt avgöra kommande utfall av detta men man får ju en hygglig uppfattning om läget. Jag tror de flesta har någon form av isförekomst men skillnaden är hur isen ser ut (porös, kärnis), hur länge den har legat, etc.

  Se några svar nedan från några banchefer:

  Hur ser det allmänt ut på banan?

  Snö, snö och åter snö. Allt mellan 50 och 85 cm.  

  Har ni några svampangrepp på banan (greener, tee, fairways)?

  Svårt att säga!

  Hur mycket is/snö/tjäle har ni på banan och hur ser isen ut?

  Det bildades en porös is under snötäcket redan i slutet av november. Den porösa isen övergick till kärnis i mellandagarna vid regn och töväder.

  Gör ni något åt isbildningen eller har ni funderingar på det (skottning, plogning, sandning)?

  Vi har skottat av alla greener i mitten av januari och kört med luftare (läs Pro Core). Med varierat resultat då vi körde i både töväder och minusgrader. De greener som vi lyckades köra när det var som varmast, släppte isen från underlaget. Greenerna som luftades vid kallgrader, lyckades vi bara göra kanaler ner till greenytan. Tyvärr känns det som att vi bara får ner syre i de små hål som finns. Efter skottning och luftning har återigen ett cirka 40 cm tjockt snölager lagt sig.

  Vad har ni för tankar (strategier) framöver gällande situationen?

  Vid nästa blidväder skottar vi av greenerna igen och försöker lufta. Eventuellt kör vi även ut sand för att påskynda snö- och issmältningen. Vårtäckningsdukar är beställda. Sandsäckarna ligger startklara för att köras ut och kärrgröen är beställd.

  Känns som det kommer att bli en hel del sömnlösa nätter till våren men med gott fotarbete brukar det ordna sig!

  - Tony Mullborn, banchef, Dalsjö Golf

  Hur ser det allmänt ut på banan?

  I dagsläget är hela banan snötäckt, innan snön kom såg det bra ut tycker jag, dock vissa spår av sensommarens troliga dollarspot-angrepp kvar.

  Har ni några svampangrepp på banan (greener, tee, fairways)?

  Innan snön hade vi klarat oss bra, inga nya angrepp inför vintern. Har provgrävt lite i snön på ett antal greener som vi historiskt sett haft en del problem med, och det känns fortfarande lugnt än så länge.

  Hur mycket is/snö/tjäle har ni på banan och hur ser isen ut?

  Uppskattningsvis har vi 20–40 cm över hela banan, ingen tjäle tyvärr. Innan sista snön kom hade vi ett tunt islager på cirka halva 17:e green, förhoppningen var att regnet som kom dagen innan skulle smälta isen, men då 17:e ligger som den gör blev det snarare tvärtom.

  Gör ni något åt isbildningen eller har ni funderingar på det (skottning, plogning, sandning)?

  Kommer i dagsläget avvakta, snön är fortfarande så porös, har ett litet lager skare. Dock kommer vi att behöva skotta av 17:e green i vår då snön alltid ligger kvar någon vecka längre där och på så sätt blottlägga isen.

  Vad har ni för tankar (strategier) framöver gällande situationen?

  Tanken är att avvakta ett tag till, prognoserna förutspår kalla temperaturer framöver så vi vill gärna ha kvar snön. Dock kan det bli kritiskt om det helt plötsligt spås ett par dagar med mildväder innan ytterligare kyla, då får vi ta oss en funderare på vilka åtgärder vi ska ta till.

  - Peter Irebring, banchef Mjölby GK

  Som ni ser två svar med olika ytterligheter och situationer!  

  Frågan är, vad gör man för att ta reda på statusen på gräset? Kanske lite tidigt att agera just nu men kommande tre–fyra veckor är min rekommendation att ni tar in gräspluggar (om ni kommer åt greenerna) för att se om de lever eller är skadade/döda. Ta in pluggar från ”risk”-områden på de greener ni vet om att isen legat lång tid (över 30 dagar?).

  Se till att de härdas av innan ni sätter dem i rumstemperatur annars är risken stor att de dör av värmechocken. Sedan kan ni analysera grässtatus och se hur återhämtningstiden blir. För att försäkra sig ytterligare hade jag väntat några dagar för att sedan hämta in fler pluggar från fler greener/ytor för att se resultatet.

  Den stora frågan blir sedan: ska man göra någon insats för att ta bort isen/snön?

  Frågan är väldigt komplex och det är oerhört många aspekter som ska vägas in innan man gör något. Har isen legat över 30–45 dagar bör man diskutera om man ska göra någon insats. Några har redan agerat enligt rapporter.

  Det är alltid svårt hur man ska förhålla sig till detta fenomen med is och ibland upplever jag lite ”hysteri” kring denna fråga om man ska skotta eller inte. Det viktigaste är att man har kontrollerat hur det verkligen ser ut på banan, hur mycket is det finns och hur gräset mår innan man gör någon åtgärd. Dessutom man måste man ha en god plan hur man agerar efteråt och följa vädret de kommande veckorna för att eventuellt se vad man ska göra.

  November 2017 

  (Östergötland-Sörmland-Västmanland-Dalarna-Hälsingland)

  Green 9 på Bollnäs GK före vintertäckning.
  Green 9 på Bollnäs GK före vintertäckning.

  Golfsäsongen är i princip slut och de flesta golfbanor i min region har stängt för säsongen. Många kan summera en bra säsong trots lite blötväder på slutet. Från mitten av augusti till slutet av oktober har det kommit mycket nederbörd i området. Visserligen var det behövligt då grundvattnet var lågt i många vattendrag och diken. Men det har också gjort att fukten (nederbörd) i kombination med värme i marken har gjort att det kommit svamp fram och tillbaka under hela hösten. Några har rapporterat att det har varit svårt att få bukt på problemet och bekämpning har utförts men ringa effekt har uppstått.

  Green 9 på Bollnäs GK före vintertäckning.
  Green 9 Bollnäs GK efter täckning, notera att man skurit ner plasten ordentligt så att vatten inte kan rinna in under duken.

  Hösten har också inneburit att invintringen av banan har påbörjats med många grundläggande skötseluppgifter. Luftning med olika redskap och djup är ett av momenten som man måste utföra ifall rötter ska utvecklas bättre och infiltrationer ska öka i marken. Syften med alla arbeten som görs på hösten är ju att förbereda plantan för en kommande vinter och detta ska man inte tulla på för mycket.

  Green 9 på Bollnäs GK efter vintertäckning.
  Green 1 på Bollnäs GK som ligger i skugga och som genom åren varit skadad har blivit vintertäckt.

  Något jag under många år har pratat om och som jag verkligen tycker fler ska testa är vintertäckning av greener. I år verkar det vara stort intresse kring detta och jag vet om att flera golfbanor ska testa på någon enstaka green eller alla greener som genom året haft problem med övervintring.

  Bilderna nedan visar hur Bollnäs GK har gjort för att försöka klara vintern bättre, det är ingen 100 procentig garanti till bättre övervintring med oddsen ökar markant vill jag påstå då de senaste vintrarna har varit milda och bidragit till att is uppstår på golfgreenerna. Ligger isen för länge (30–60 dagar) frestar det på väldigt mycket och syrebrist kan uppstå vilket leder till att gräsplantan dör eller tar skada.

  Augusti 2017

  Halva golfsäsongen är avverkad och sammanfattar jag det med några ord blir det: ganska varmt, extremt torrt och lite nederbörd, mycket golfspel och generellt bra golfbanor. Vi har åter denna säsong upplevt en torr sommar. Många har inte fått något regn sedan i våras och i tidningarna kan vi läsa att grundvattnet är rekordlågt. Några kommuner har infört bevattningsförbud och några golfbanor har inget vatten att ta ifrån vilket medfört att man får ransonera (spara smart) sin mängd.

  På detta kan man lägga en sen och seg vår och många banor har haft svårt att få ”igång” sina gräsytor. På många (i mitt norra distrikt) håll har jag sett stora skador främst gjorda av isskador (kvävningsskada) och där har det varit extremt svårt att få ytorna ihopväxta och homogena. Lägg därtill denna sommar som varit torr så förstår ni att det varit lite kämpigt. Återetableringsvädret för gräs var missgynnsamt (blåsigt och torrt) och de banor som inte fick ihop ytorna till midsommar har i princip haft det kämpigt sedan dess. Nu börjar det rätta till sig och de skador som är kvar nu är väldigt ringa.  

  Några egna reflektioner jag sett: efter det torra året kan man se många som lider av torrfläckar. En röd tråd här efter rapporteringar från fält är att de banor som gjort kontinuerliga applikationer av vätmedel har klarat sig bättre än de som inte gjort några behandlingar. Det verkar som om man hela tiden applicerar vätmedel dämpas torrfläckarna. Givetvis spelar också bevattningsanläggningars status stor roll och hur man bevattnar ytorna. Man ser tydligt var bristerna finns i täckningsgrad m m!    

  Häxringar
  Häxringar.

  En annan reflektion som säkert är en följd av det torra vädret och torrfläckar är att häxringar har skadat greenerna. En av de vanligaste skadegörarna på våra greener under sommarhalvåret är häxringssvampar. Det är en serie av olika typer av Basidiomycetessvampar som på grund av att de uppträder som stora ringar, oftast med hattsvampar i ringen, fått detta namn. Mer information hittar du här

  Hur förebygger/bekämpar man då denna typ av svamp?
  Av dessa tre är oftast typ 1 den som gör mest skada. Den vanligaste åtgärden, som angriper symptomen men vanligtvis inte orsaken, är att djuplufta och vattna ner vätmedel. Denna behandling kan kombineras med applicering av växtskyddsmedlet (amistar och headway) som vattnas ner tillsammans med vätmedlet. Resultatet är dock varierande. Det är en komplex sjukdom och jag tror vi har mycket kvar att lära oss om den.

  Apropå detta är det inte långt kvar till Elmiamässan, under seminarieprogrammet kommer ämnet (häxringar) vara ett av våra huvudteman. Dr Jennie Keighley från England kommer föreläsa om hennes forskning och resultat. Mer information hittar du här

  Det har kommit en hel del nederbörd (skurar) och jag har de senaste dagarna fått in rapporter på att svampen är på gång. Inte så konstigt när det är varmt i marken, hög luftfuktighet etc. Det blir optimalt förhållande för att få ett skadeangrepp så min rekommendation blir att ha ögonen öppna för eventuella skadesvampar. 

  Maj 2017

  Sköna maj välkommen... nja i år stämmer det inte riktigt. Våren har såhär långt varit kall och seg vilket medfört att gräset inte kommit igång att växa ordentligt på grund av avsaknad av värme. Vi kan läsa i olika medier att olika köldrekord har slagits på många platser i landet.

  Bilden är hämtad från SMHI:s hemsida och visar på hur vädret var 9 maj.
  Bilden är hämtad från SMHI:s hemsida och visar på hur vädret var 9 maj.

  De flesta golfklubbar i min södra del trodde nog att säsongen skulle starta ordentligt i påsk men ack det kom snö på långfredagen och långhelgen blev inte av. Dock öppnade en hel del sina banor redan två veckor innan dess! Sedan har vädret varit kall med iskalla vindar och med frost på morgonen nästan alla dagar!

  I dagsläget väntar samtliga klubbar på den efterlängtade värmen och att det ska börja växa ordentligt. En grundregel som man inte ska glömma är att jordtemperaturen styr väldigt mycket hur tillväxten utvecklas. Jag har under hela våren mätt jordtemperaturen på mina banbesök och det är slående att det inte har varit så varmt som man trott.

  Bilderna visar skillnad på jordtemperatur 12 cm ner i marken och 3 cm ner i backen.
  Bilderna visar skillnad på jordtemperatur 12 cm ner i marken och 3 cm ner i backen.

  Med tanke på ringa temperaturer i marken blir också tillväxten liten och näringsupptaget minimalt. Mina rekommendationer är alltid att mäta jordtemperaturen på våren så att ni inte utsätter gräset för onödig påfrestning, typ vertikalskärning, eller att ni exempelvis gödslar när det är för kallt och effekten uteblir och att ni förmodligen kastar pengarna i sjön.

  I år kommer vi bankonsulenter erbjuda att göra en spelbarhetsanalys på era golfgreener. I korthet går det ut på att mäta olika parametrar på greener och se vilken kvalité man har på ytan. Resultaten kan sedan ligga till grund för att diskutera skötseln av golfgreenen och om man bör förändra något i sin skötsel för bättre spelbarhet.

  Mätningarna som görs är följande och vill ni göra en mätning så kontaktar ni mig:
  • Ärlighet (smoothness)
  • Fasthet (firmness)
  • Hastighet (stimp)
  • Fuktighet
  • Rotdjup
  • Visuell iakttagelse

  Februari 2017

  I skrivande stund (17 feb) lyser vintern med sin frånvaro på många håll i mitt distrikt. Jul och nyår var återigen "grön" med riktigt varmt väder i nästan hela distriktet om man jämför mot det normala. En hel del klubbar passade också på att göra sin kemiska bekämpning under denna period vilket var bra agerat.

  Nu några veckor in på nyåret ser det riktigt bra ut på de flesta golfbanor där snön smält bort helt och hållet. Tyvärr har det rapporterats att några har is i lågsvackor och på några greener där snön inte smälte till fullo. Några klubbar var också ute och "hjälpte" till att få bort isen/snön med manuell snöskottning eller sanddressning. På de klubbar där isen legat sedan mitten av januari börjar man nu bekymra sig för utfallet och hur det kommer se ut när våren närmar sig. Några klubbar har redan börjar bearbeta isen med luftning/spikning eller dylikt men problemet är att det måste vara plusgrader hela dygnet för att knäcka isen och få riktigt bra effekt.

  Resultatet efter dressning av greener på Mauritzbergs Golf utanför Norrköping.

  Tips om du har is är att slänga på sand eller lecakulor som perforerar ytan så att det skapas en luftspalt eller att isen försvinner snabbare. Nu finns det såklart stora skillnader på utbredningen av isproblematiken och gränsen där det är bekymmersamt är i dagsläget lite norr om Västerås med omnejd. Söder om den gränsen finns ett annat bekymmer som dock kanske inte är så allvarligt just nu men det är att gräsytorna har varit utan snö (skydd) ganska länge och färgen är för närvarande matt och brun på stora delar av golfbanorna. Ser inget vidare ut men det bör inte vara några problem så länge temperaturen inte svänger för mycket från dag till natt och vi fortfarande har tjäle kvar vilket jag tror alla banor har just nu.

  För att skydda gräset mot kalla (torra) vindar, stark solljus, etc. så kan dukar läggas på greener eller dressas med sand (se bilder från Mauritzbergs Golf). Dock är det förmodligen för tidigt att lägga på dessa (duk) då det är minst en vintermånad kvar innan det kan bli aktuellt.

  Resultatet efter dressning av greener på Mauritzbergs Golf utanför Norrköping.

  Bilder visar resultatet efter dressning av greener på Mauritzbergs Golf utanför Norrköping.

  För vår egen del är Svenska Golfförbundet just nu ute på sin seminarieturné där vi besöker 20 plaster runtom i Sverige och möter klubbar för att informera och få input från alla golfklubbar i landet. I år verkar det som det blir ett rekordår med över 325 deltagande klubbar hittills, riktigt kul och glädjande!

  I övrigt håller jag tummarna för att vintern inte går så hårt fram på våra golfbanor men framtiden får utvisa detta, dock bedömer jag att oddsen är bra på många håll i mitt distrikt. Slutligen tror jag (gissar jag) på en rekordtidig säsongstart redan i mitten av mars!

  November 2016

  Sedan min förra lägesrapport och fram till idag har golfsäsongen varit lång och bra på alla sätt. Golfen i Sverige har i år ökat igen vilket är jätteroligt och nyttigt. Här kan du se all statistik från året.

  Bild på en välförberedd green på hål 18, Orresta golf, i månadsskiftet oktober/november.
  Bild på en välförberedd green på hål 18, Orresta golf, i månadsskiftet oktober/november.

  Hösten har varit ”lagom” torr och gynnsam för golfspel och banskötsel och många klubbar har också hunnit med alla viktiga skötselåtgärder som behövs. De flesta banor jag besökt har haft fina och friska gräsytor (plantor) vilket känns bra eftersom det är en förutsättning för att klara vinterns påfrestning.

  Just för tillfället har vintern kommit och snö och kyla har slagit till på många olika områden i Sverige. Att vi fått kallare väder är bra då tillväxten på gräset stannar av och gräset istället lagrar sina kolhydrater och att skadesvampar inte får nytt fäste på gräsytorna. Vi får väl se om snön blir kvar eller om vi kommer få blidväder framöver.

  I vilket fall så tror jag de flesta klubbar är nöjda med säsongen och jag upplever att de flesta är positiva ute i landet. Många har börjat prata investeringar på golfanläggningen och något jag tror det finns stort behov av är att rusta eller förbättra bevattningsanläggningarna som i år verkligen fått bekänna färg. Dessutom har det diskuterats att investera i maskiner, redskap och att utveckla banan vilket jag ser som ett gott tecken för branschen.

  Nu går vi också in i en period där budgetar, verksamhetsplaner och årsmöten ska genomföras och resultera i ännu bättre verksamhet till nästa år.

  För min egen del har jag också varit med om en fantastik upplevelse då jag och mina kollegor var med under Ryder Cup på Hazeltine International i USA. Vi bliv uttagna som volontärer för att hjälpa till under banprepareringen under hela veckan vilket var ett minne för hela livet. Detta kommer jag bland annat berätta mer om under mina ERFA-träffar som kommer genomföras nu i november månad. 

  Augusti 2016

  Sol, torka och lite nederbörd är en sammanfattning av vad golfsommaren har bjudit på hittills. Nu den senaste veckan har nästan höstvädret gjort intåg och jag fick rapporter på att frost förekommit på några banor den 10 augusti vilket är supertidigt må jag säga. Nu är vädret mer normalt och förtillfälligt har det kommit lite nederbörd som kommer göra golfbanorna fina och gröna. Vädret har varit bra för golfspelaren och de flesta jag pratat med upplever en uppgång vad det gäller spelet vilket är väldigt roligt.

  Golfsporten har fått stor uppsving i media efter Henriks Stenson vinst i the Open i juli månad vilken kanske är en anledning till mer golfspel? Men jag tror snarare det beror på att de flesta golfbanor har varit riktigt fina och vädret "lagom" för att gynna golfspelet.

  Torrfläckar på greener, en vanlig syn i Östergötland/Södermanland denna sommar.
  Torrfläckar på greener, en vanlig syn i Östergötland/Södermanland denna sommar.

  Sedan i våras har det kommit extremt lite nederbörd i min region och på vissa håll har den endast kommit 80 mm regn sedan i början av maj. Bevattningsanläggningen har verkligen fått bekänna färg för att hålla ytorna "gröna". En konsekvens av torkan har gjort att en del fått problem med häxringar och torrfläckar som oftast lever i symbios med varandra. Problemen har varit olika i regionen och det finns flera typer av häxringar som uppstått. Några fläckar är bara visuella (mörkgröna) och där påverkas spelbarheten minimalt. Sedan finns det banor som blivit hårt drabbade och "tappat" gräset i häxringen. En iakttagelse jag gjort är att de klubbar som kör vätmedel i program (typ 1 applicering i månaden) har helt enkelt klarat sig bättre än de som inte alls kör något vätmedel. Nu finns det såklart fler anledningar till att man drabbas med jag upplever att problem minskar när man använder vätmedel som har en "hållande" förmåga. Mäter man sedan fuktigheten i green så kan man se att det oftast är en jämnare fuktighet över hela greenytan.

  Spelbarheten på banorna är alltid aktuell och då främst greeners egenskaper. Vi bankonsulter har i år ett helt nytt verktyg (Parrymeter) som vi använder för att mäta spelbarheten eller ärligheten i greenerna. All insamlad data kommer samlas och jag själv gjorde en liten studie när SM för golf avgjordes i Östergötland i somras. Mycket spännande att mäta detta och få fram data (nyckeltal) som kan användas för att ta banskötsel till en ny nivå. Skrev lite på våran banblogg om detta så har du missat detta så kolla in Banbloggen.

  Fortfarande är det mycket kvar på golfsäsongen och vi går nu in i tid där det fortfarande är mycket spel i form av företagsspel och sponsorgolf på våra golfbanor. Om några veckor är vi snart inne i september och då börjar arbetet med invintringen av banan vilket man inte ska tulla på för mycket. Det är A & O att förbereda detta arbeta och ta fram strategier så att gräset har goda förutsättningar att klara vintern.

   

  Maj 2016

  Sköna maj välkommen är en klassisk vårsång som för tillfälligt stämde bra in på vädret första veckan i maj. Innan dess (för ca 10 dagar sedan) var det kallt, regn och snöblask på många håll i mitt distrikt och så slår vädret om till högsommar på några dagar, härligt må jag säga!

  Våren kom ju relativt tidig och var ganska bra på många sätt, dock har den varit kall många veckor vilket inneburit att tillväxten har varit minimal eller ringa skulle jag säga. Tack och lov har ju övervintringen i stora delar av mitt distrikt varit kanonbra vilket betytt att man kanske inte riktigt behövt värmen för att få "fart" på gräset. Många banchefer rapporterar in att år 2016 kanske är den bästa övervintring på länge eller som någon banchef sa till mig: "Calle detta måste vara en av de bästa övervintringarna i mannaminne". Jag kan bara instämma i personens reflektion!

  Golfbanorna såg ju friska ut redan i februari och sedan dess har det bara gått åt bättre tider. Väldigt roligt och skönt för många golfanläggningar! De flesta ytor är nu och klippta några gånger och nu när värmen också har kommit så lär tillväxten sätta igång ordentligt.

  Hjälpsådd på Mauritsberg för att förstärka gräsbeståndet. En traktor drar såmaskinen på fairway.
  Hjälpsådd på Mauritsberg för att förstärka gräsbeståndet.

  Flera golfklubbar jag pratat med har också denna säsongsstart kunnat fokusera på lite annat än att bara "få grönt" på banan. Många har tagit tillfället i akt att röja sly i skogen, fixat till vägar och bunkrar, m m. Luftat och dressat klassiska slitageområden så som in- och utgångarna på green/teeområden. Kanske hjälpsått dessa för att stärka gräset inför kommande säsong. Ofta "hinner" man inte med dessa åtgärder om man har fått stora skador i form av isskador eller stora snömögelangrepp. Alla dessa åtgärder som är väldigt viktigt i den långsiktiga banskötseln kommer förhoppningsvis ge resultat denna och kommande säsong?

  Nu när värmen och våren kommit på allvar är det också viktigt att ha koll på sin bevattning och dess täckning. Några banor har redan fått torrfläckar på sina greener så här är mitt råd att optimera era bevattningsprogram eller arbeta med en fuktighetsmätare som är ett suveränt arbetsverktyg. Man kan också applicera något "hållande" vätmedel för att minimera eller begränsa uppkomsten av torrfläckar.

  Avslutningsvis hoppas jag alla får en bra golfsäsong med lite bekymmer och mycket golfspel på landets golfbanor!

  Februari 2016

  Friska och gröna greenytor på Surahammar GK och Nyköpings GK.
  Friska och gröna greenytor på Surahammar och Nyköpings GK.

  Från att det har varit ett fint vinterlandskap med ganska mycket snö och rejäl kyla har det nu blivit barmark på de flesta (förutom Dalarnas) golfbanor i mitt distrikt. Från sista veckan i januari vände vädret och det blev rejält milt vilket gjorde att snön töade bort helt och hållet på golfbanorna.

  Vintern har hittills varit skonsam mot våra golfbanor. De flesta golfbanor har varit ute och kontrollerat statusen på grönytorna och nästan alla rapporter som kommer in pekar på att gräset mår bra vilket är väldigt kul och viktigt. Att få en bra övervintring är många gånger en nyckel till en bra start på golfåret. Frågan man nu kan ställa sig är följande: Är vintern över? Kommer gräset klara sig? Självklart finns det inga givna svar men man kan konstatera att förutsättningarna ser mycket bra ut.

  Vi kommer säkert få se mer kyla och snö och tittar man på väderprognoserna framåt ser man att det kommer bli lite kallare vilket är helt normalt. Det som i dagsläget är positivt är att isförekomsten på golfbanorna är minimal. Dock finns det skillnader och jag vet om att en hel del banor i Dalarna tyvärr fått is på samtliga ytor som dock inte legat så länge vilket är positivt. Några banor har den senaste veckan varit ute och kört växtskyddsmedel i förebyggande syfte för ev. nya svampangrepp.

  Utöver denna rapport så är vi (SGF) just nu ute på vår årliga verksamhetsresa och möter Golfsverige. På många platser har det varit fullt hus vilket är väldigt roligt och positivt. För mitt distrikt har vi passerat Norrköping, Eskilstuna och kommer senare till Falun (15 mars). Har du missat att anmäla dig så gör det.

  Vi får nu hoppas på att vintern fortsättningsvis är "snäll" mot våra grönytor så att vi kan öppna golfbanorna med bra kvalitet.

  November 2015

  Vilken fenomenalt fin oktober månad vi haft. Strålande sol och fina dagar för golfspel eller banskötsel. Temperaturen har verkligen varit gynnsam för både golfaren och gräset! Många klubbar har gjort sina förberedelser inför vinter och har hunnit med mycket arbete på sina golfbanor. I mitt förra nyhetsbrev skriv jag bland annat om vikten av hjälpsådd. Nu såhär en månad efteråt kan man verkligen se resultatet av de klubbar som gjorde en sådan åtgärd. Nya gräsplantor har etablerat sig fint och det borgar för att mixa upp bestånden med mer ädelt gräs. Se bild nedan.

  Medlemsutveckling 2015 för SGF.
  Medlemsutveckling 2015 för SGF.

  För någon vecka sedan släppte SGF sin officiella medlemsstatistik och där kunde man läsa att golfsverige ökat för andra året i rad gällande medlemskap och golfare. Väldigt roligt och bra, huruvida man sedan ska tolka siffrorna är lite klurigt. Det man kan läsa ut är att "storstaden" ökar i medlemsantal och det åldersgrupp som växer mest är herrar 24-30. Några fler nyckeltal som är intressanta är att snittålder för män är 47 år och för kvinnor 53. Något som också bör beaktas är snitt handikappet för riket ligger på 24,2. Ganska väntat enligt mig och jag tror det ser ut så på många klubbar.

  Bilden visar effekt av hjälpsådd i detta fall av gräsarten krypven på Ingelsta golf i Norrköping.
  Bilden visar effekt av hjälpsådd, i detta fall av gräsarten krypven på Ingelsta golf i Norrköping.

  Om vi ska bedöma gräset och hur golfbanorna ser ut just nu så ser det mycket lovande ut, vädret har varit optimalt för att få ett starkt gräs till vintern. Det tråkiga är att det just nu är eller har varit ett extremt stort svamptryck på våra banor. På många golfbanor jag besökt de sista två veckorna har det varit stora utbrott av svamp på framför allt fairways ytor. De ytor som har blivit behandlade med kemiska preparat ser bättre ut. Nu ser det ut som om det kommer bli lite kallare väder vilket troligtvis kommer göra att svampen stannar av i sin utveckling. Många av klubbarna har i dagarna varit ute med sin sista "sprutning" vilket jag tror var bra timing.

  Avslutningsvis så var jag på ett mycket intressant seminarium som Norska Golfförbundet hade bjudit in till. Många projekt presenterades och de mest intressanta handlade främst om alternativa skötselåtgärder för att minimera svampskador och vinterskador. Läs mer om seminariet i Norge

  September 2015

  Det närmar sig höst och den första frosten har precis kommit på många golfbanor i distriktet. Läget på våra golfbanor just nu är att gräset mår prima och alla gräsytor är otroligt gröna och fina. Säsongen har dock varit ganska omväxlande i både vädret och grästillväxt. Våren var seg och på många håll i mitt norra distrikt har det varit svårt att få ihop alla gräsytor efter alla vinterskador.

  Sommaren blev ganska nederbördsrik vilken inneburit att gräset har växt otroligt fort och kraftigt. Augusti blev det nya juli vilket innebar att både solen och värmen äntligen infann sig på golfbanorna. Det var bra av flera anledningar, dels avstannade tillväxten lite på gräset, dels torkade marken upp. När marken torkar upp och det blir sprickbildning i t.ex. lera ökar de luftfyllda porerna i marken, vilket gör att både rottillväxt gynnas och att vatten/näring har lättare att leta sig ner i marken och tillgodose gräsets behov.

  Vi har nu kommit till en väldigt viktig period på golfbanorna då man ska börja invintra och förbereda banan före vintern. Många golfbanor börjar redan nu göra åtgärder för att gräset ska vara starkt och välmående för att klara av vinterns påfrestningar.

  Åtgärder som är positiva att göra är t.ex. att dagga av alla gräsytor (torrare plantor) för att minimera svampspridning, klipphöjder justeras så att inte gräset blir stressat, gödning appliceras i många former för att gräset ska må bra och kunna lagra in energi och luftning sker på ytor med olika redskap och tekniker. Dessutom är det nu en väldigt bra period att försöka hjälpså alla gräsytor som är lite tunna, magra och som är i behov av mer grästillväxt. Fokus just nu bör vara på gräsplantans hälsa och det är av stor vikt att detta prioriteras för att öka chansen att få en bra golfbana till nästa säsong. Avslutningsvis hoppas jag att hösten blir gynnsam för både golfspelare och för gräset på våra golfbanor!

   

  Maj 2015

  I det förra nyhetsbrevet skrev jag att många golfklubbar började bli oroliga för hur vintern hade framskridit sig. Isen och snön hade legat på gräset i nästan fyra veckor och det började bli kritiskt för det. Efter så lång tid under is vet vi om att gräset, särskilt vitgröen kan ta skada och dö ut.

  En hel del golfbanor hade känt illaluktande gaser och beslöt sig för att ta bort isen eller blötsnön som låg på ytorna vilket var bra agerat detta år. Sedan dess har det gott fort fram och i början av mars var det nästan snöfritt/isfritt på alla gräsytor.

  Aprilvädret är som det brukar, i ena stunden värmer solen som vore det nästan sommar, medan den i andra stunden skyms av mörka moln och vi är tillbaks i vinterkylan. Det är verkligen tvära kast mellan kyla och värme.

  Våren kom relativt tidigt och utfallet blev alltså att de flesta golfbanor har klarat sig väldigt bra och övervintringen har varit positiv. Gräsytorna ser för tillfälligt bra ut och det är minimalt med skador. Dock finns det enstaka fall (greener) där övervintringen blivit sämre av att isen legat i lågsvackor och på så sätt knäckt gräsbeståndet. Detta ser man tydligt på alla greener som ligger lågt eller har lågsvackor och följden blir tyvärr att gräset dör pga av syrebrist i marken. Ändå är det positiva tongångar ute bland golfklubbar och de flesta i mitt södra distrikt har i slutet av april öppnat upp sina banor med ordinarie greener.

  För Dalarnas och Västmanlands län ser det kanske lite värre ut med övervintringen och våren. Där ligger de flesta golfbanor lite efter jämfört med min södra del. Vinterskador finns även här men rapporterna säger att det ser ungefär ut som ett normalt år. Det vill säga några har klarat vintern ypperligt medan några fått skador av vintern. 

  "Vårbruket" har satt igång ordentligt och många har börjar bearbeta gräsytorna med bland annat luftning, dressning, hjälpsådd, gödning, m m. Vårstarten är en hektisk tidpunkt på året och många moment ska göras för att "få till" banan efter att banan varit i ide. När värmen kommer och marktemperauren stiger sker också den naturliga tillväxten vilket välkomnas av många banchefer. Gräset sätter igång och växa och maskinerna börjar rulla ut för att klippa gräset. Sammanfattar man våren så här långt så kan man bara konstatera att det ser positivt ut och golfbanorna kommer förhoppningsvis bara bli bättre och bättre.

   

  Februari 2015

  En nulägesrapport från detta område kan beskrivas att det för tillfälligt är mycket is/snö på nästan alla golfbanor. Den har nu legat i lite mer än fyra veckor och läget börjar bli kritiskt på en hel del håll. Anaeroba gaser (lukter) kan man känna och därför har en del börjat skotta sina greener för att försöka bearbeta isen. Väderleken kommande vecka lovar plusgrader så ev. kan isen kanske bearbetas samt tas bort? Att ta in gräspluggar och kontrollera status på gräset är alltid bra att göra under denna period och kan då avgöra hur man ska agera i ärendet. Här kan du kolla hur det går till! 

  Vi får nu hålla tummarna för att isen inte knäckt gräsbeståndet på våra golfbanor. 

  Calle Lönnberg
  carl-johan.lonnberg@golf.se

 13. Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen och Norr-Västerbotten
 14. Bankonsulent Håkan Blusi ger dig senaste nytt inom distrikten Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen och Norr-Västerbotten.

  Februari 2019

  (Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen och Norr-Västerbotten)

  40 centimeter snö på en golfbana.
  Drömscenariot, ingen is kallsnö (40 cm) som isolerar.

  Snön ligger stabilt över distriktet sedan strax före jul. Djupet varierar från 35 centimeter till närmare metern. Isläget varierar också en del, de flesta jag pratat med har ingen is eller is som är porös, ett fåtal har kärnis att ta hänsyn till.

  Fler och fler av klubbarna i distriktet börjar med vintertäckning eller utökar den efter framgångsrika erfarenheter, vilket är mycket glädjande och ett bra sätt att öka möjligheterna till en bra säsongsstart!

  För att ha koll på vad som väntar i vår så tycker jag ett utmärkt alternativ är att ta in pluggar från greenerna under vintern (vitgröe cirka 30-40 dagar under kärnis). Använd en dosfräs, låt pluggen vara i kylskåpet ett par dagar för att avhärdas, plantera i en kruka, ställ den i fönstret och vattna på den. Lämpligt att göra två-tre gånger under vintern om ni har ett istäcke.

  En nyintagen gräsplugg.
  En nyintagen gräsplugg. Lever den eller ej?

  Tips! En GUB-utbildning går på Nordviks Lantbruksskola vecka 13–14. Det är den första utbildningen i Norrland sedan 2011, så passa på att anmäla personalen son behöver utbildning

  Verksamhetsseminarierna kommer till Norrland i slutet av månaden missa inte chansen att nätverka med era kollegor i närområdet. På banpasset kommer vi att prata om säkerhet.

  Sköt om er där ute!

  Håkan Blusi, bankonsulent Svenska Golfförbundet

  November 2018

  (Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen och Norr-Västerbotten)

  En kort sammanfattning av golfsäsongen 2018 är orden varm och lång! Till dags dato 12/11 spelas det fortfarande golf på en del banor i norr, vilket är ovanligt (på ordinarie greener).

  Hösten har överlag varit gynnsam med mycket sol och lagom mycket nederbörd. Gräset kommer att gå starkt in i vintern då det heller inte varit speciellt hårt svamptryck. De flesta klubbarna har haft bra kvalitet på sina spelytor trots det varma vädret, bra jobbat.

  Bild från en golfbana vid en sjö i norrland.
  Hösten har bjudit på ett gynnsamt väder.

  Nu är det utbildningstider, både GUB och VUB pågår denna vecka och HGU startar nästa. Ta även chansen att komma på Modern Banskötsel, Söråkers Herrgård den 30 november – anmäl dig här.

  Väderförhållandena innebär att många banor kan göra ombyggnader under betydligt längre tid och framför allt torrare förhållanden, vilket är positivt.

  När ni går på ledighet, slappna av och ladda på med energi inför nästa säsong! Nu får vi hålla tummarna att vintern blir gynnsam med en meter kallsnö och ingen is.

  Augusti 2018

  (Hela Sverige)

  Tankar kring torkan och bevattningsanläggningen

  Landet runt, där vi bankonsulenter beskriver de aktuella förhållandena i våra respektive distrikt, blir denna gång en gemensam skrift då torkan de tre senaste månaderna varit lika över hela landet och överskuggat allt annat. Nedan följer våra gemensamma tankar och råd.

  Det är många saker som ska falla på plats för att få fram en riktigt bra spelyta. En av de absolut viktigaste delarna är vatten, en faktor som gräset inte kan vara utan. Hela Sverige har i år drabbats av den torraste våren och sommaren i mannaminne och det har verkligen satt sina spår på landets golfbanor. För en del banor kom torkan innan alla vinterskador läkt ihop och för dessa banor är situationen just nu än mer kritisk.

  Katastrofala brister i bevattningssystemen

  En tee som har tagit mycket skada av torkan.
  En vanlig syn efter flera månaders torka. Vattnet räckte bara till greenerna. Detta tee måste sås om och det blir mycket extraarbete denna sensommar och höst. Har du gräsfrö hemma?

  De senaste månaderna har det pratats mycket om torkan, brist på vatten och även bevattningsförbud. Med facit i hand, när det nu börjat regna igen, ser vi vilka katastrofala brister våra bevattningssystem har. På de flesta ställen är reservoarerna för små och möjligheten att få tillgång till annat vatten starkt begränsat.

  Den bästa investering en golfbana nu kan göra är att verkligen försäkra sig om tillräcklig vattentillgång så att inte samma situation uppstår igen vid nästa torkperiod. Det kan röra sig om att förstora sina bevattningsdammar och koppla ihop de man har till ett system, eller att ansöka om vattendomar för vattenuttag från vattendrag eller sjöar. Mer om hur man anlägger en bevattningsdamm och vilka regler som gäller i slutet av texten.

  Än viktigare och något alla bör göra är att se över skicket på era bevattningsanläggningar som under dessa förhållandena verkligen får bekänna färg. För sanningen är ju att det inte bara är torkan som orsakat de problem vi nu har ute på våra banor, utan att vi också använt de vatten vi samlat på oss på ett minst sagt slösaktigt sätt. Huvudorsaken till detta är det skick som flertalet av Sveriges bevattningsanläggningar är i, som tyvärr är under all kritik. Det räcker inte att bevattningen startar när man trycker på knappen. Alla spridare ska vara justerade, det ska vara rätt tryck ut till spridaren, datorn ska vara rätt programmerad och så vidare.

  Viktigt underhåll prioriteras ned

  En skadad green, där bara den ena halvan har fått vatten.
  En spridare som till synes bara kastat åt ena hållet med greendöd som följd.

  Tyvärr ser vi allt för många brister ute på de klubbar vi besöker och ofta får vi höra att man inte hinner med allt underhåll, utan anläggningen får gå tills den slutar att fungera och först då lagar man den. De flesta av våra bevattningsanläggningar är mer än 20 år gamla och bakåt i tiden har man resonerat precis likadant.
  Här finns det mycket pengar att spara. En vältrimmad anläggning bevattnar effektivare och förbrukar därmed mindre ström. Rätt mängd vatten resulterar i friskare greener utan både torrfläckar och blöta partier, det vill säga bättre spelbarhet och mindre sjukdomar. De skador som en undermålig bevattning orsakar resulterar inte bara i dåliga spelytor, det kostar också en hel del att återställa dessa ytor i form av gräsfrö, näring, diesel samt ett stort antal arbetstimmar. Timmar som egentligen skulle läggas på underhåll och invintring av banan i stort. Får vi en torr höst är vi dessutom beroende av bevattningsanläggningen för att etablera det nya gräset. En dålig täckningsgrad resulterar då i en dålig etablering samt ett svagare gräs.

  Gräset måste nu sås, växa och invintras

  Hur stora skadorna egentligen är vet vi inte med säkerhet förrän nästa säsong. Det gräs vi sår nu i höst ska inte bara bli grönt och komma in i den normala skötseln, det ska också invintras på rätt sätt så att det orkar motstå sjukdomar och en ny vinter med allt vad det kan innebära. Om tiden räcker till och om vädret i höst är tillräckligt gynnsamt, ja det får framtiden utvisa.

  Länkar till mer läsning:

  – Vikten av en bra bevattningsanläggning och hur den ska användas finns i rapporten Tre bevattningsstrategier i praktiken.

  – Mer information om dammar, lagar och regler, vattendom och vattenkvalitet hittar du här.
  – Läs också Hushållningssällskapets förnämliga handbok om dammar.
  Kan man våga hoppas på en storsatsning på bevattningsanläggningarna de kommande åren?

  Bankonsulenterna SGF

  Maj 2018

  (Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen och Norr-Västerbotten)

  Hej från er nya bankonsulent! Jag heter Håkan Blusi och har jobbat i golfbranschen sedan 1995, bland annat som banchef i tolv år. Då jag började min anställning den andra maj 2018 så är jag rykande färsk i min anställning. Jag har dock redan nu fått en bild av hur läget ser ut på en del av banorna i Norrland.

  Efter en väldigt blöt höst 2017 var inte förutsättningarna optimala för gräsets överlevnad. Sedan adderar vi cirka sex månader under snö och is och då har banpersonalen en del att bita i! Eftersom området där jag ska verka i är så stort skiljer sig förutsättningarna en hel del beträffande när säsongen sätter igång.

  Hål 7 Veckefjärdens GC
  Hål 7 Veckefjärdens GC

  Vecka 20 var det meningen att en ERFA-träff skulle ha hållits på Luleå GK. Den blev aldrig av på grund av den överhoppade våren och direkt in i sommaren!

  Alla banor i regionen fick nämligen fullt upp med vårsådden.

  Istället har jag ägnat mig åt att besöka klubbar mellan Luleå och Örnsköldsvik.

  Banorna jag besökte hade varierande gräsbestånd efter vintern. Dock har den rekordartade värmeböljan – +25 grader! – gett en flygande start på återetableringen. Jag vet att ni kommer att göra allt i er makt för att få en så bra och snabb start som möjligt!

  Första ERFA-träffen blir för Medelpad/Ångermanland på Härnösands GK den 30/5, hoppas att ni tar er tid att komma så att vi får träffas.

  November 2017

  Under hösten 2017 var dessa distrikt födelade på de andra bankonsulenterna.

  Maj 2017

  Efter ett omväxlande vinterväder med flera töperioder smälte snön bort på många håll längs kusten och i södra Norrland under april. Längs norra Norrlandskusten och inlandet i norra Norrland finns det dock fortfarande snö kvar på banorna. Några få dagar med värme i början av maj avbröts av isande kyla, snö och hagel. När detta skrivs (11 maj) finns det banor nere i södra Norrland som tillfälligt under några timmar bytt färg (vita) och en del banor längre norrut, där det vita ligger kvar en längre tid...

  Under vintern har denna green varit vintertäckt med en tät duk på Ljusdals GK. Bild tagen 28 mars 2017.
  Under vintern har denna green varit vintertäckt med en tät duk på Ljusdals GK. Bild tagen 28 mars 2017.

  Att det är senare en normalt håller nog många med om, speciellt i norra Norrland, och det blev inte bättre av väderomslaget förra helgen. Efter en vinter som varit tuff mot gräset finns det skador på många håll. Men det är glädjande att se att flera av de som vintertäckt sina greener har lyckats riktigt bra.

  Fortfarande gott om snö ute på banan på Luleå GK den 3 maj 2017.
  Fortfarande gott om snö ute på banan på Luleå GK den 3 maj 2017.

  Sen har jag även sett och fått rapporterat att det grönskar under vårtäckningsdukarna, trots det kyliga vädret. Det visar effekten av att lägga på vårtäckningsdukarna så fort snön försvunnit. De som står med vinterskadade greener har det kämpigt, speciellt i områden där tjälen fortfarande är djup, exempelvis rapporterar Umeå 59 cm tjäldjup den 10 maj. I kombination med den senaste tidens ovanligt kalla väder är det svårt att få igång bevattning, isen liggen tjock vid vattenintag och hjälpsådden blir sen. Beroende på när snön smälte eller skottades har en del klubbar kunnat hjälpså greenerna under april, men det kalla vädret har dock inneburit en långsam uppkomst.
  Så just nu, beroende på var man befinner sig i området, finns det allt från öppna banor till banor som fortfarande ligger under snö. Prognosen visar på varmare väder inför nästa vecka (v 20) och det är bara att hoppas att det stämmer!

  Februari 2017

  För närvarande ser det inget vidare ut på många håll i Norrland. Vintertemperaturer i form av minusgrader och snöfall har gång på gång övergått i regn och åtskilligt med plusgrader under hela vintern. Så på många håll finns det is på banorna. Längs kusten finns det områden där isen har legat sedan mitten till slutet av december, oroväckande länge med tanke på att vit- och kärrgröe dominerar på greenerna.

  Greenerna är ju en del av banan som flertalet klubbar är vana att ha skador på. Men för närvarande finns det hela banor som "ligger under" is, det kan bli rejält kännbart i form av extra arbete och kostnader om hjälpsådder av fairways krävs i vår. Även här varierar det mellan banor, de med vitgröefairways kommer få igång dessa igen genom vertikalskärning, värme och vatten. Men de som senaste åren hjälpsått sina fairways och gick in i vintern med stor andel änggröe och svingel hoppas jag verkligen får dessa gräs att överleva.

  Vad kan man då göra åt detta? Och vad görs ute på klubbarna? Det görs en hel del, många klubbar har varit "på" och övervägt åtgärder så fort prognosen talar för några dagars värme. Och att man försöker med det man har att tillgå på klubben tycker jag visar på engagemang och vilja. Det som är annorlunda mot senaste åren då vi också haft is, är att det generellt är mindre snö nu än vad det varit tidigare år. Det har gjort det något lättare att försöka sig på åtgärder. Många har använt olika typer av luftare och såmaskiner för att knäcka isen. Ibland fungerar det, ibland inte. Det beror bland annat på lufttemperatur, hur kall is, typ av is och om isen släppt något från greenytan eller ligger direkt mot gräset m m. Det går inte att ge något "generellt" råd om när man kan göra den ena eller den andra åtgärden, utan rådet är testa och se hur det fungerar! Och framförallt ha koll på väderleksprognosen, är mildväder på gång – prioritera isbekämpningen! Att försöka smälta isen med hjälp av något material som är mörkt (sand, färg osv) gör fler klubbar, men då måste vi ha hjälp av solen. Och det är först nu i slutet av februari som vi kan räkna med den hjälpen.

  Bild från Söderhamns GK där man smält is på greener med hjälp av ett is- och tjältiningsaggregat.

  Ett "nytt"(?) sätt att bli av med is på greener testade Söderhamns GK redan i mitten av januari, då klubben haft is på sina greener i några veckor. Klubben använde sig av ett is- och tjältiningsaggregat, se bild, som vanligtvis används inför byggprojekt. Temperaturen ut i slangarna (glykollösning) smälte isen på några timmar, därefter användes lövblåsen för att få bort smältvattnet. Enligt uppgift ser det nu, ca en dryg månad senare, riktigt bra ut, vilket vi får hoppas består även under resten av vintern.

  Sen kan man som klubb jobba för att is överhuvudettaget inte ska få bildas, och då finns ju vintertäckningen med täta dukar att ta till. Ingen garanti för överlevnad, men de klubbar som vintertäckt sina greener de senaste åren har lyckats bra och det hoppas jag att ni även gör i år! Förhoppningsvis kan ett bra resultat hos er inspirera fler att testa denna teknik nästa vinter.

  Om ni vill läsa mer om åtgärder inför och under vintern samt vad som är viktigt att tänka på när skador uppstått, rekommenderar jag att ni läser STERFs faktablad i ämnet.

  November 2016

  Efter en på många håll torr och solig sensommar och höst kom snön med besked längs stora delar av Norrlandskusten under början av november. Norrland är ju stort så som vanligt varierar vädret beroende på var man befinner sig, men vissa områden fick kortare perioder med nederbörd under september och oktober och då dök svampen upp på sina håll. Medan andra områden snarare fick ovanligt lite nederbörd vilket givetvis var gynnsamt för bland annat de som håller på med ombyggnationer på banan.
  Ett exempel är min hemmaklubb, Skellefteå GK, som bygger om en fairway och utökar en damm, se bilderna. Arbetet med att lägga ner dräneringar gick bra tills första dagarna i november då snön fullkomligt vräkte ner. Nu när detta skrivs den 10 november, har arbetet till viss del stannat upp eftersom det inte är helt enkelt att arbeta i dessa snömängder.

  Ombyggnation av fairway och damm på Skellefteå GK påbörjades i mitten av september (bild från 19 september). Ungefär en månad senare är ombyggnationen i gång för fullt.
  Ombyggnation av fairway och damm på Skellefteå GK påbörjades i mitten av september (bild från 19 september). Ungefär en månad senare är ombyggnationen i gång för fullt.

  Men som sagt, snömängderna varierar. Längs kusten upp till Skellefteå/Piteå och i södra Norrland in mot Jämtland är det gott om snö. Men i till exempel Luleå finns endast några centimeter snö, så i dessa områden hinner tjälen gå ner till skillnad från många andra platser. Snö är ju ett bra skydd för gräset under vintern, men tyvärr bildas det ofta is på många håll i Norrland, vilket ofta leder till skador. Senaste åren har allt fler klubbar, speciellt längs kusten börjat vintertäcka sina greener, däribland Hudiksvalls GK och Timrå GK. Och på Luleå GK pågår ett HGU-arbete om vintertäckning och på bilden kan du se hur det såg det ut den 2 november då dukarna lades ut.

  Vintertäckningsförsök på Luleå GK.
  Vintertäckningsförsök på Luleå GK.

  Nu är det bara att se vad som händer framöver med vintervädret, frågan är väl när första töperioden kommer och om det bildas is då? Eller kan det bli en stabil vinter utan regn från och med nu? Ja, det är väl bara att hoppas, men det lär säkert variera beroende på var man befinner sig i Norrland.

  Augusti 2016

  Ett ord kan nog sammanfatta sommaren på banorna i Norrland, nämligen varierande. Nu är ju Norrland stort och det är inte lätt att ge en bild av hela området. Det finns banor som är i ett alldeles utmärkt skick och andra som fortfarande har en del skador på greener som inte läker. Det andra som varierar är vädret, från bra växtbetingelser eller "för" torrt på andra håll till områden som har fått allt för mycket regn. Men i det stora hela är mitt intryck att den övervägande delen av banorna är i bra kondition och medlemmar och gäster är nöjda. Det är alltid lika roligt när man under ett banbesök får uppleva att någon golfare kommer fram och berömmer banan och allt det jobb som banchefen och övriga anställda gjort. Och det har jag hört flera gånger under sommaren – och det är ju positivt!

  Annat som är positivt är att allt fler klubbar, både där det "rullar på" och där de haft lite problem exempelvis med greenerna, vill utvecklas och förändra. Nu diskuteras det såtekniker/såmaskiner för hjälpsådder (både efter vinterskador och under säsong) och vintertäckning, som aldrig förr. Det tycker jag känns lovande att man vill satsa och utveckla sin bana från läget där man befinner sig nu. Ett förändrat klimat som påverkar banan, exempelvis skador av is, kortare vintrar och stora nederbördsmängder på kort tid under sommaren måste man väga in i sin skötsel och hur det på sikt påverkar banan. Och då krävs det att man börjar fundera på detta i klubben.

  När detta skrivs (18 augusti), har senaste veckorna varit ganska svala för årstiden och under många dagar har hösten känns i luften. Förhoppningen är att lite värme återkommer, både för banskötselns skull men även för att golfarna ska fortsätta spela för fullt ett antal veckor till.

  Maj 2016

  Vintertäckt green på Hudiksvalls GK.
  Vintertäckt green på Hudiksvalls GK.

  Snön försvann i slutet av mars, början av april i södra delarna av Norrland, de norra delarna fick vänta ytterligare några veckor. Längst i söder var vinteröverlevnaden ganska bra på greenerna, men så fort man kom en liten bit upp längs kusten kom även skadorna. Här sågs dock en tydlig skillnad mellan de som vintertäckt greenerna med tät duk och de som inte gjort det. Förvisso inte 100 % överlevnad på alla platser som vintertäckt men en imponerande skillnad ses på de flesta håll. Bild 1 visar en lyckad vintertäckning på Hudiksvalls GK. Mitt intryck är att de som täckt greenerna kommer att fortsätta med det och i möjligaste mån även täcka fler greener på banan.

  En ”mockajacka” till green.
  En ”mockajacka” till green.

  I och med att en del is förekommit på greenerna en längre tid, i värsta fall redan från mitten av december, var nog många banchefer förberedda på det värsta. Det vill säga svarta greener, något som indikerar på kvävskador. Visst, den färgen har förekommit på sina håll, men nu under våren har mer "mockajacka" (bild 2) noterats. Den "färgen" brukar relativt sätt vara "enklare" att få igång jämfört med en svart green...

  En del banor i södra Norrland hade hunnit hjälpså greeenerna i mitten av april när sedan snön kom tillbaka att la sig på många håll under sista veckan av april. Men när väl värmen kom i början av maj, förändrades situationen snabbt. På en knapp vecka började flera "mockajackor" att grönska, vilket gör situationen hoppfull! Så när detta skrivs (9 maj) har en veckas värme fått fart på flera banor ända upp längs norra Norrlandskusten.

  Nu verkar prognosen indikera på lite svalare väder, men med hjälpsådden utförd och dukar på greenerna har personalen gjort vad som är möjligt för att förhoppningsvis kunna öppna banorna vid "normal" tidpunkt även detta år.

  Februari 2016

  Skellefteå GK testar att täcka en green denna vinter.
  Skellefteå GK testar att täcka en green denna vinter.

  Ett växlande vinterväder under slutet av förra året resulterade tyvärr i en del is på banorna i norra Norrland. Området är ju stort, så var snö och var regn fallit varierar. Men överlag har inlandet mindre med is, medan flera av kustbanorna har desto mer av den varan. I södra delen av Norrland är omfattningen av is mindre, även om det även här finns banor som fått is tidigt. Nu när detta skrivs (början av februari) är hela Norrland snötäckt och efter en kall januari har en del dagar med plusgrader och regn förekommit i de södra delarna och längs kusten.

  Is är något som de flesta banchefer är vaksamma på, de som fått den på tjälad mark, får ofta en mycket tät is, som inte släpper igenom nämnvärt med luft. Det i sin tur gör att tiden som gräset kan klara sig under ett sådant tätt skikt blir ganska kort för gräsarter som vitgröe och kärrgröe, vilka dominerar på greenerna här uppe. Att få bort is kräver plusgrader, sol och något material som kan smälta den. Sen krävs logistik kring att få bort snö och där är mängden snö givetvis av betydelse för att detta ska vara genomförbart. Och slutligen kräver det att det finns personal på banan som kan utföra jobbet. Så nu när dagarna börjar bli längre, då – utifrån väderprognos – kan beslut tas om borttagning av is är aktuellt. Men tyvärr, de som fått is tidigt (innan jul) och om den är "tät", är prognosen för överlevnad av våra gräsarter ganska dåligt. Så det är bara att hoppas att flertalet av banorna inte har tät is, eller fått isen under senare delen av vintern.

  Vintertäckning på Timrå GK, som täckt greenerna de senaste åren.
  Vintertäckning på Timrå GK, som täckt greenerna de senaste åren.

  Många av oss kommer ihåg våren 2015 med vinterskadade greener, som hjälpsåddes och därefter följde en kall och blöt vår/försommar. Då tog det överlag lång tid att få till en bra spelyta säsongen 2015, så det hoppas vi få slippa uppleva våren 2016. Med allt mer regn och snöslask som ofta inleder vintern häruppe i norr, är jag förvånad att inte fler anläggningar överväger att testa vintertäckning av greenerna. Det är ingen garanti för överlevnad, men de klubbar som täcker med tät duk har de flesta åren en betydligt bättre överlevnad jämfört med de som inte täckt.

  November 2015

  Efter en solig och nederbördsfattig oktober, kom lite mer regn på sina håll i början av november. En del skador av svamp har förekommit men överlag har hösten varit bra uppe i norr. Början av oktober var kall och flera banor stängde i norra Norrland, men högre temperaturer senare under månaden gjorde att många öppnade igen. När detta skrivs (20 november) har snön lagt sig i norra Norrland samt i inlandet i södra Norrland. Några klubbar i området vintertäcker sina greener och har fått ut dukarna under senaste veckan.

  September 2015

  Efter en kall och på många håll regnig försommar, har det nu torkat upp och banorna är överlag i fint skick. I de södra delarna av Norrland (framförallt Hälsingland) har man dock inte drabbats av de ovanligt stora regnmängderna som påverkade norra Norrlandskustens banor under första delen av sommaren. Men sedan början av augusti är det betydligt positivare (och torrare) även längst upp i norr.

  Första frosten har kommit på en del håll, men när det här skrivs så har den senaste veckan varit varmare. Men det märks att nätterna är svalare och dagarna är kortare, så tillväxten har gått ner hos gräset. En del svampangrepp har noterats, men just nu är vi (i alla fall norra Norrland) inne i en torrare period, med betydligt mindre dagg än tidigare. Detta följt av soliga och klara dagar, har gjort att mindre med svamp noteras.

  En fortsatt torr och solig höst är vad vi får hoppas på, så att gräset hinner förbereda sig inför vintern och att spelet kan fortgå på banorna ytterligare en tid.

   

  Maj 2015

  I slutet av april har några enstaka banor öppnat runt om i Norrland. Samtidigt finns en del snö kvar på banor i inlandet och i norra Norrland. Den fruktade isen har orsakat skador på sina håll och hjälpsådd av greener har påbörjats senaste veckorna i södra och mellersta Norrland. Allt eftersom banorna även kommer fram längre norrut och i inlandet, blir det (sannolikt) en hel del hjälpsådder även här. Detta är i och för sig inget ovanligt, utan en mer eller mindre "normal" åtgärd, då vitgröe (och kärrgröe) dominerar på greenerna. 

  Det finns även glädjeämnen i form av bra överlevnad av greener, i dessa fall har vintervädret varit förhållandevis skonsamt med ingen eller kortvarigt istäcke på greenerna. Dessutom har en hel del anläggningar lagt tid på att krossa is och därigenom försökt minimera riskerna för kvävning av gräset.

  De klubbar som vintertäckt greenerna med tät duk har överlag klarat sig riktigt bra. En del anläggningar täcker samtliga greener på banan medan andra klubbar täcker enstaka greener. Personligen hoppas jag att denna teknik testas av flera klubbar, då det finns så många lyckade exempel på bättre överlevnad under duk. Läs gärna SGF:s förra nyhetsbrev, där en artikel om vintertäckning fanns med och ta tillfället i akt och prata med klubbar som har erfarenhet av vintertäckning, hos dessa finns många värdefulla tips på vad som fungerat på deras banor. 

  Utifrån hur varm maj blir, påverkas såtidpunkten för hjälpsådden och därefter uppkomsttiden av fröet. Men för de klubbar som behöver hjälpså sina greener, brukar öppningstidpunkten mellan åren inte skilja sig åt speciellt många dagar. Sedan är det en avvägning när det är dags att öppna greenerna på den enskilda klubben. Givetvis vill alla kunna öppna så "tidigt" som möjligt, men ställ detta mot att när greenerna väl är öppnade så måste gräset vara tillräckligt starkt att klara alla påfrestningar i form av spel och skötsel.

   

  Februari 2015

  När detta skrivs i mitten av februari är det gott om snö runt om i hela Norrland. På många håll finns det tyvärr även en hel del is under denna snö. Is som bildats från slutet av december och början av januari, därefter kom en kall period som inte gav några möjligheter till att försöka knäcka den. 

  Här finns dock variationer i detta stora område, från södra delarna av Norrland som på vissa håll "bara" har luftig och porös is, medan det längs norra Norrlandskusten finns banor med cirka 5 cm hård kärnis. Och sannolikt finns det även områden utan is. 

  I slutet av januari och framåt började det snöa allt mer och i vissa områden kom stora mängder (över 1 meter). De senaste dagarnas töande kan möjliggöra isbekämpning vid mindre snömängder, men i områden som fått stora mängder snö är detta en omfattande och i många fall orealistisk åtgärd. För vart ska all snö ta vägen? På många håll har sannolikt en hel del arbetstid lagts på att skotta av tak, då ett knäckt tak är det sista man vill uppleva på klubben. 

  Boel Sandström
  boel.sandstrom@golf.se