Riktlinjer för tävlingsverksamhet

Här hittar du rekommendationer och riktlinjer kring tävlingsverksamhet i Golfsverige, med anledning av coronapandemin.

För riktlinjer kring övrig golfverksamhet under coronapandemin, klicka här

Nyheter avseende publik och caddies

Uppdatering 30 juni: Från 1 juli införs ett antal lättnader i Folkhälsomyndighetens allmänna råd, som bland annat berör idrottstävlingar. I samband med detta har SGF uppdaterat de kompletterande tävlingsvillkoren. Sammanfattning av förändringarna:

Publiktaket höjs. Golftävlingar tillåts från 1 juli att ha upp till 600 åskådare på tävlingsbanan (alternativt 3 000 vid anvisad sittplats). Arrangören ska följa de riktlinjer kring publik som återfinns i de uppdaterade tävlingsvillkoren.

► Caddieförbudet hävs. Från 1 juli blir det återigen tillåtet med caddies på de tävlingar och tourer som i sina ordinarie tävlingsvillkor tillåter caddies.

Ladda ner de uppdaterade tillfälliga tävlingsvillkoren

Rekommendationer gällande tävlingsverksamhet

I enlighet med myndigheternas allmänna rekommendationer kring idrottstävlingar kan tävlingsverksamhet i Golfsverige återupptas från och med 1 juni inom vissa ramar.

Klubb- och distriktstävlingar för barn, ungdomar och vuxna kan arrangeras, och SGF:s verksamhet med förbundstävlingar och tävlingar ingående i SGF Golf Ranking har startat (se status för årets förbundstävlingar). 

Samtliga tävlingsarrangörer ska:

► säkerställa att tävlingarna genomförs inom ramen för de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren för 2021 (se nedan).

► säkerställa att regionen där tävlingen spelas inte har skärpta råd och rekommendationer som förhindrar att tävlingen genomförs. Dessa råd kan komma sent och en tävling kan därför behöva ställas in med mycket kort varsel. Information om regionala råd hittar du här.

Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor 2021

I ett avsnitt som kompletterar Spel- och tävlingshandboken finns övergripande bestämmelser för all idrottslig verksamhet under coronapandemin. Dessa gäller före annan bestämmelse i Spel- och tävlingshandboken.

Syftet med avsnitt 1.18 är att säkerställa att golfspel i Sverige ska kunna bedrivas i enlighet med rådande bestämmelser och riktlinjer för övrig verksamhet i Sverige och på ett sätt som aktivt minimerar risken för smittspridning. 

Ladda ner de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren

Viktiga uppdateringar i 2021 års version 

I enlighet med aktuella riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna har en hel del uppdateringar gjorts i årets upplaga av de tillfälliga tävlingsvillkoren, jämfört med 2020. Det är viktigt att samtliga tävlingsarrangörer tar del av och följer årets version. 

Nedan är en sammanfattning av de största ändringarna. För mer detaljer, se dokumentet.

Samtliga tävlingar ska spelas enligt ordinarie Regler för golfspel. För att en rond ska vara handicapgrundande – oavsett om det är en tävlings- eller sällskapsrond – måste den också spelas enligt ordinarie Regler för golfspel.

De coronarelaterade undantagen till golfreglerna försvinner därmed från och med 1 juni. Det innebär att krattor ska tillbaka, ingen lägesförbättring i bunkrar, hålet får inte längre göras grundare, det är valfritt att ta ur flaggstången och resultathantering ska följa regel 3.3b.

Start från flera tee (inklusive kanonstart) samt samlingar (informationsmöten, prisutdelningar med mera) är tillåtna så länge deltagarna har möjlighet att hålla två meters avstånd till varandra. Samlingar bör i möjligaste mån hållas utomhus.

Publik tillåts på golftävlingar. Från 1 juli max 600 åskådare, alternativt 3 000 vid anvisad sittplats. Om publik tillåts är tävlingen att betrakta som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning, varvid ordningslagen träder i kraft. 

Inga specifika riktlinjer avseende måltider i tävlingsvillkoren. I restaurangen gäller de allmänna Covid-19-reglerna för restaurangverksamhet.

Förbundstävlingar

 • Förbundstävlingar 2021

  Nedan lista visar status för årets förbundstävlingar och tourer. Listan uppdateras veckovis i samband med uppdatering av datum för tävlingsavrådan. 

 • Tävling / tour Status
  Proffstävlingar
  Nordic Golf Tour (dam) Planerad start i juli
  MoreGolf Mastercard Tour (herr) Enligt ursprunglig plan (start maj)
  Future Series Kan genomföras från 1 juni och innan dess vid yrkesmässiga startfält
  Övriga tävlingar med prispengar Kan genomföras från 1 juni och innan dess vid yrkesmässiga startfält
  Juniortävlingar
  Teen Tour Omgång 1–2 inställd. Planerad start omgång 3 (juni)
  Teen Cup Planerad start enligt ursprunglig plan
  JSM Klubblag Kvalomgång 1, 2, slutspel och final. Planerad start enligt ursprunglig plan
  Skol-SM Planerad start enligt ursprunglig plan
  Övriga juniortävlingar Grand Opening inställd. Övriga planerade att spelas enligt ursprunglig plan.
  Paragolftävlingar
  Folksam Paragolf Tour Premiärtävlingen flyttad till oktober. Planerad start 29–30 juni
  Regionala paragolftourer Start 1 juni
  SM Match paragolf Planerad att spelas enligt ursprunglig plan
  EM individuellt Flyttad från Sverige till Portugal i augusti.
  Seniortävlingar
  Svensk Golf Senior Tour Samtliga tävlingar till och med 31 maj inställda. Övriga planerade att spelas enligt ursprunglig plan.
  Golfens SM-vecka Planerad start enligt ursprunglig plan
  Övrigt
  SM Klubblag inkl. Lag-SM Planerad start enligt ursprunglig plan
  Footgolf-SM Planerad att spelas enligt ursprunglig plan
  SGF Golf Ranking Start 1 juni

Övriga råd kring golf under rådande coronapandemi

Svenska Golfförbundets (SGF) totala hantering av coronapandemin styrs i hög grad av Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet. Det finns fortsatt möjligheter att utöva sällskapsspel i Sverige, men med vissa begränsningar. Generella råd och riktlinjer för golfverksamheten finns att läsa på denna sida.