Skatteverket överklagar

Som väntat har Skatteverket överklagat Skatterättsnämndens beslut kring viss golf som avdragsgill personalförmån, eller friskvårdsbidraget om ni så vill. Avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen, troligen i slutet av året.

Det ser alltså ut som en upprepning av den tidigare proceduren då LRF Konsult genom Urban Rydin hos Skatterättsnämnden fick ett ja på att pay-and-play samt träning på drivingrange är en avdragsgill personalvårdsförmån. Skatteverket överklagade dock till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, som avslog Rydins begäran. Mest av "formaliaskäl".

Med tanke på att det även denna gång sker saker vid samma tidpunkt som första gången, så kan vi förvänta oss ett beslut från HFD tidigast i slutet av året. Golfsverige hoppas förstås på ett positivt besked denna gång, då "formaliaargumenten" undanröjts.

Läs gärna Skatterättsnämndens förhandsbesked