Årsta måste räddas

4,2 miljoner besök kan Årsta Golf i Stockholm räkna in under 30 år. Mer än 10 000 nya golfare har utbildats och försett golfklubbar i Stockholmsområdet med nya medlemmar. Nu tänker Stockholms stad lägga ned anläggningen. På gamla förutfattade meningar om golf och vägran att ens lyssna på argument.

De som äger och driver anläggningen har ett bra samarbete med skolor, många skolungdomar har tillbringat friluftsdagar på utslagsplatser och övningsbanan. Man har ett samarbete med närliggande dagcentret för människor med funktionsnedsättning och med Vasaloppstränande skidåkare. I detaljplanen över Årstafältet där det ska byggas bostäder finns dock inte golf med. Att behovet av bostäder är enormt och prioriterat råder ingen tvekan om. 30 hektar aktivitetspark är dock inritad, men Årsta Golfs tre hektar får inte plats.

Jan Valeskog (S), är ordförande i Exploateringsnämnden. Han har en klar uppfattning om golf generellt och på Årstafältet specifikt. Valeskog har i mejl uttryckt att golfens "barriäreffekter", dvs att den inte skulle vara till för alla, samt att golfanläggningen riskerar att bli ett tillhåll för missbrukare, gör den olämplig på Årstafältet, liksom att andra aktiviteter har högre utnyttjandegrad, som han uttrycker det. 140 000 besök per år och 35 000 slagna bollar per dag. Sorry Valeskog, men ingen fotbollsplan klarar den jämförelsen.

Golfens dag på lördag den 20 maj, som arrangeras i hela Sverige, blir extra viktig för Årsta Golf. Det är en möjlighet att visa Stockholms stads beslutsfattare att anläggningen har sin givna plats på Årstafältet. Det är förvånande att Stockholms stad vill hänvisa alla stadens golfare till andra kommuner. Har man verkligen tänkt igenom detta?

Tidplanen visar att Årsta Golf ska vara borta tidigast 2022. Den som är emot nedläggningen kan skriva på en namnlista här. Hittills har cirka 4 500 namnunderskrifter samlats in.