Politiker besökte Årsta Golf

Det går framåt i kampen för att rädda anläggningen på Årstafältet i Stockholm. Detaljplanen för området med byggandet av bostäder och en 30 ha park (utan golf) är visserligen fastslagen, men nu har politiker i oppositionen reagerat på s-styrets hårdnackade nej till att låta anläggningen använda 3 hektar av den tänkta parkens utrymme.

I samband med Golfens Dag den 20 maj bjöds stadens och stadsdelens politiker in till golfanläggningen som årligen lockar 140 000 besök och är en första kontakt med golfen, en inkörsport till medlemskap i golfklubb och livslångt idrottande, det vill säga friskvård.

Moderaterna och Centern var nyligen på Årstafältet och Moderaternas oppositionsborgarråd och kommunfullmäktigegruppens ordförande Anna König Jerlmyr och borgarrådssekreteraren Daniel Claesson-Mård var så imponerade av vad de såg och hörde att de vill se över möjligheten att göra tillägg i detaljplanen för området.

Centerpartiet representerades av Karin Ernlund, gruppledare i Stockholm, Christina Linderholm, stadsbyggnadsnämnden och Susanne Wicklund, exploateringsnämnden. Centerns inställning från skeptisk vändes till positiv då man insåg både att det inte var en fullskalig golfbana och alla de fördelar och många besök som anläggningen har.

Årsta Golf fortsätter att tillsammans med många boende i Östberga och Årsta, golfare och blivande golfare, att försöka övertyga stadesn politiker om att anläggningen behövs. För dig som också tycker så går det att läsa mer om Årsta golf och skriva på en protestlista på anläggningens hemsida här.