Golfens miljö allt viktigare

Enligt FN beräknas 66 procent av världens befolkning bo i stora städer 2050. Här finns ett akut behov av gröna ytor som ökar människors livskvalitet, producerar biologisk mångfald mm. Våra golfanläggningar kan bli ett nödvändigt och värdefullt bidrag till detta. Men vi måste kunna visa att vi använder marken vi utnyttjar till golfbanor på ett ansvarsfullt vis och att det är värdefullt för samhället i stort att vi finns där. Hur ska vi annars försvara våra anläggningar när ytorna behövs för bostäder eller produktion av mat och energi?

Vi börjar bli vana vid nyheter om extrema oväder, översvämningar, långa perioder av torka, glaciärer som smälter och havsnivåer som stiger. Det kan ju kännas lite tungt att ta tag i något så stor som klimat och biologisk mångfald för oss som individer och golfanläggningar.

Det är mycket som kan och behöver göras, det mesta är ganska omfattande och berör oss alla i samhället. Även de små besluten och dagliga valen vi gör som individer hemma, på jobbet och på golfklubben har stor betydelse till exempel; minska matsvinnet, reparera och laga, energispara, stänga av dina elprylar, cykla eller gå mer, minska på antalet flygresor, låna / hyr bil vid transportbehov.

För att vara framgångsrika i vårt arbete med hållbar utveckling behöver vi skapa samarbete som inkluderar många olika aktörer i samhället. Vi behöver kontinuerligt ny kunskap och bättre rutiner. Vi måste ta tag i förbrukningen av vatten och användandet av växtskyddsmedel och vi måste öka golfanläggningars bidrag till biologisk mångfald och stadsnära natur.

Till detta behöver vi använda verktyg som gör det lättare att dokumentera det vi gör så att vi kan visa omvärlden att golfen tar sitt ansvar och leder utvecklingen framåt.
I artikeln "Planetens hållbarhet – vårt gemensamma ansvar" berättar jag tillsammans med Steve Isaac R&A och Jonathan Schmidt, GEO om vår syn på vad golfen kan göra för att bidra till en mer hållbar framtid för vår planet, och vad vi som individer kan göra.

Läs hela artikeln: