Äntligen ett hållbart verktyg

Våra myndigheter och en allt mer medveten och engagerad allmänhet kräver att vi kan dokumentera positiv och negativ miljöpåverkan av våra golfbanor och vår klubbverksamhet. Det är inte minst aktuellt när det handlar om att uppfylla lagar och förordningar om hållbar användning av bekämpningsmedel, men också när det gäller användning av gödsel samt vattenförbrukning.

När det kommer att finnas ett verktyg som kan hjälpa till med både detta samt att spara naturresurser, pengar och tid finns det väl inte så mycket att tveka om?

Den nya versionen av GEO:s (Golf Environment Organization) verktyg OnCourse underlättar för golfklubbar över hela världen att jobba med hållbar utveckling. Under hösten 2016 och delar av våren 2017 har jag tillsammans med GEO-teamet och SGF:s bankonsulenter jobbat med att bygga en anpassad svensk version av verktyget.

Den svenska versionen OnCourse Sweden kommer att vara anpassad till svenska lagar och förordningar, det vill säga direkt till svenska myndigheters krav. Den kommer att innehålla svenskt supportmaterial och språket kommer givetvis att vara svenska. Vi räknar med att lansera OnCourse Sweden under hösten 2017.

Verktyget OnCourse är också kopplat till "GEO Certified", det internationella miljöcertifieringsprogrammet för golfanläggningar. Golfförbundets ambition är att OnCourse Sweden ska användas på bred front bland Sveriges golfklubbar. Syftet är att ersätta den gamla formen med miljödiplom som vi har jobbat med sedan i slutet av 1990-talet.

Målsättningen är ambitiös: 100 svenska anläggningar ska vara miljöcertifierade enligt "GEO Certified" till år 2020. Jag känner mig övertygad om att OnCourse Sweden kan hjälpa oss att bevisa att vi använder mark och natur på ett ansvarsfullt vis och att det är värdefullt för hela samhället att just golfanläggningen finns där.

Mer information om verktyget OnCourse finns att läsa i artikeln "Verktyget som ger bättre koll"